Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
اخبار روز
تحليل ها و پيام ها
جنایات علیه بشریت
د افغانانو کلتوری مرکز
قاموسـونه
ببینید و بشنوید
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 نظرسنجی

 ‭(Hidden)‬ ششم جدی

 د افغانانو کلتوری مرکز

 مطالب انتخابی

 
جمعیت اسلامی افغانستان توسط فردی رهبری میگردد که تابعیت انگلستان را دارد
 
مارټین لودر کینګ به په اوسني عصر کې څه کړي وای؟
 
کابینه افغانستان بر اصل گزینش دو رئیس
 
بر اساس سایت متخصصین ایران یک تن از نامزد وزیران از آن کشور است
 
ستاره‌ های سینما را برای رفتن به روی قالین سرخ آماده می‌ سازم
 
آی‌جمال دوستم: سالها در سایه ترس زندگی کردیم
 
همه پرسی برای نامگذاری روز تولد هرات
 
تنبیه تحقیرآمیز چهار دانش‌آموز افغان در ایران
 
به ساختن آموزشگاه بزرگ سعودی راضی نیستم
 
یک زن شجاع افغان ۲۵ تن از طالبان را از پا در آورد
(More Links...)
 
برگزیده های این هفته  
محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قدرت خانوادۀ روحانی حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان الله و برکشیدن بچۀ سقاو
28.01.2015


ف، هیرمندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ایران ملوث به قاچاق و صدور ابزارهای جنگی غیر مجاز
27.01.2015


ولی محمد خادم
هېلمند کې د سترپاچاخان د۲۷ تلېن په یادغونډه
30.01.2015


صلاح الدین سعیدیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
راههای حل مشخص برای چند مسأله ای مطرح درافغانستان!
29.01.2015


احمدشاه – کندهار
د ټکنالوژۍ څخه منفي استفاده، که د پښتنو بې پروایي!؟
29.01.2015


دیده بان حقوق بشر
بی ثباتی سیاسی به تضعیف روند حمایت از حقوق اساسی افراد دامن میزند
29.01.2015


گوربت فرهنگی ټولنه
د ډګر جنرال غازی بسم الله خان وردگ لنډه پیژندنه
29.01.2015


سید حمید الله روغمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سیستانی گرامی "شخصی نویسی" نه کنید!
29.01.2015


تلوکان
حميد ګل: پاکستان هرڅه د افغان جهاد څخه ترلاسه کړل
28.01.2015


ژمن
حفيظ الله امين څنګه ووژل شو؟
28.01.2015


محمد حسین انوری
دروغ هائی در مورد جنگ افغانستان
28.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قدرت خانوادۀ روحانی حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان الله و برکشیدن بچۀ سقاو
28.01.2015


داؤد ملکیار
مکثی بر مطلب «گوشه ای از تأریخ»
28.01.2015


مرجان منګل
پښتنو بیړۍ ډوبیږی
27.01.2015


داؤد ملکیار
قتل و شهادت محمد هاشم میوندوال
27.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قابل توجه آقای سید حمیدالله روغ
27.01.2015


نصیر ستوری
لا به یو کیږو ګني ورکیږو
27.01.2015


سید حمید الله روغمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سیاهۀ هراسان بر سایۀ خراسان - مسؤولانه بنویسیم
27.01.2015


ملالی موسی نظاممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تاریخ باید همیشه برای مردم خود تاریخ باقی بماند
27.01.2015 02:23:56


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوشحال خان خټک او د هغه عصر,اومه او ورستۍ برخه
27.01.2015


ف، هیرمندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ایران ملوث به قاچاق و صدور ابزارهای جنگی غیر مجاز
27.01.2015


 ‭(Hidden)‬ یازده نامزد وزیر دوتابعیته در کابینه‌

 این صفحه را سفارش دهید

 آدرس ایمیل ما
maqalat@afghan-german.de

 ‭(Hidden)‬ پرتو نادری با داوود سلطان زوی

آیا ایران به سرقت معنوی پرداخته است؟
جواب آنرا در این ویدیو بشنوئید

 در لابلایی نشرات

 ‭(Hidden)‬ برنامه تلویزیونی رویداد توسط عنایت شریف

 ‭(Hidden)‬ گفت و گو با اشرف غنی احمدزی آرشیف آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)

<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nadjem_interview.pdf' target=_blank>  گوشۀ از تاریخ: اظهارات یک شاهد عینی در بارۀ آخرین سفر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در لندن برای تداوی چشم   </A></DIV>سید عـبدالله کاظم
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/jahani_bari_de_afghanistan_ammir.pdf' target=_blank>  د افغانستان امیر   </A></DIV>عبدالباری جهانی
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/kazem_sa_aya_aghmaze_usa_afg_ra_ba_dame_shurawi_andakht.pdf' target=_blank>  آیا اغماض امریکا موجب شد تا افغانستان در دام شوروی افتد؟   </A></DIV>سیدعبدالله کاظم
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/kazem_sa_auqefe_zane_afg_dar_jame_ae_mardsalar.pdf' target=_blank>  موقف زن افغان در جامعۀ "مرد سالار" کشور   </A></DIV>سید عبدالله کاظم
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_bahauddin_majroh.pdf' target=_blank>  یک نظر سنجی تاریخی که موجب شهادت یک دانشمند نامدار کشور شد!   </A></DIV>سید عـبدالله کاظم
 
مطالب نشر شده در پورتال افغان جرمن آنلاين که بعدا ً آرشيفبندي مي شوند

محمد داود مومندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اين آدم نمک حرام داکتر روان فرهادی است
26.01.2015


فارومطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
فشارشدید بالای پناهجویان وتعین کاندید-وزیرمصلحتی!
25.01.2015 23:45:43


محمد داود مومندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
شاه محمود خان صدراعظم به غبار رأی داد!!!
25.01.2015


رؤوف ملكيار
چون قلم در دست غداري بود : به جواب جعلیات صمد اظهر
25.01.2015


احسان الله آرین زیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هېواد مدیرانو ته اړتیا لري!
25.01.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
جهان در چنگال یک قدرت!
25.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوشحال خان خټک او د هغه عصر, شپږمه برخه
25.01.2015


نظرمحمد مطمئنمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افغان کابینه: ستونزې او انديښنې
25.01.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سخت ترین وظیفه در جهان! (بخش سیزدهم)
24.01.2015


غوث جانبازمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
« ... روباه همیشه و در هر حال مکار است »
24.01.2015


حمید انوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
از حرف تا عمل رئیس جمهور
23.01.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته جدي خبرتیا!
23.01.2015


محمد ظاهر عزیزمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
حالت زار و ابتر معارف افغانستان
23.01.2015


احسان الله آرین زیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
یــــو بــــام او دوه هــــواوې!
23.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوشحال خان خټک او د هغه عصر, پنځمه برخه
23.01.2015


پیکار پامیر مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مور همان بهِ که نباشد پَرش
22.01.2015


حنیف رهیاب رحیمیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
وضعیت نیروهای ملی امنیتی کشور
22.01.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سرزمین من
22.01.2015


میرویس جلالزی
د سلما بند د سیمه ییزو دسیسو ښکار شوی دی
22.01.2015


غوث جانبازمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
«شرکت سهامی» – اردوی پاکستان
22.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
چرا مستوفی الممالک ، پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟(قسمت آخر)
22.01.2015


ایمل خان فیضیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
داعش په افغانستان کې!؟
21.01.2015


محمــد عـلي هــومـا
د بوداپشت کنفرانس - د ۲۰۱۵ ميلادي کال
21.01.2015


عبدل وهاب شيرزوی
آیا پاکستان يو تاريخې واقيعت دي؟
21.01.2015


افغان جرمن آنلاینمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ولسمشرغني چینايي قاموس لیکونکي ته د سید جمال الدین افغان نښان ورکړ
21.01.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سرمه های آزموده!!
21.01.2015


حنیف رهیاب رحیمیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
طـنـز «هــمــدردی»
21.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوشحال خان خټک او د هغه عصر، څلورمه برخه
20.01.2015


عصمت قانعمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مننه امرالله خانه
20.01.2015


فردوس کاوش
ډ‌يورنډ نه منل، يوازې د پښتنو نه، بلکې د افغانستان د ټولو قومونو داعيه ده- امرالله صالح
20.01.2015


احسان لمر
آغاز زندگی سیاسی استاد خلیل الله خلیلی
20.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پاسخی به یکی از دل بستگان استاد خلیلی
20.01.2015


جبهۀ وحدت ملی
اعلامیه جبهۀ وحدت ملی
20.01.2015


نجیب منلیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
(د نړۍ هېنداره) یوه میډیا ده
20.01.2015


محمد طاهر خدری
د نړۍ هینداره «کتابی متنفس»
20.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
چرا مستوفی الممالک پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟(2)
20.01.2015


عبدالرحمن فرقانی
پاکستان.. تطبيق پروژۀ داعش يا تحکيم صلح درافغانستان؟
19.01.2015


واحد فقیريمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بالاخره کابینه، او څه نور مسایل
19.01.2015


فارومطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مردم مشوش اند، دولت باید خطرداعش را جدی بگیرد!
19.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوشحال خان خټک او د هغه عصر, دريمه برخه
19.01.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دوران جنگ سرد و اثرات آن بر افغانستان (قسمت اول)
18.01.2015


سلیم باختری
مزار در گرو مثلث شوم
18.01.2015


مسعود فارانیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کارهای استاد خلیل الله خلیلی در روز های بدِ افغانستان آفتابی شد
18.01.2015


پیکار پامیر مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
فهرست وزرای کابینۀ افغانستان و امید های کاذب
18.01.2015


محمد حسین انوری
محفل عزاداری قریۀ عزیز آباد
18.01.2015


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
یک انسان بهشتی دیگر، ما را ترگ گفت
18.01.2015


صلاح الدین سعیدیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
یک مانع عمده و اساسی رسیدن به صلح
18.01.2015


محمد حامد الوتاند
آزموئېلو بیا آزموېنه لوئېه تېروتنه ده
18.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
چرا مستوفی الممالک، پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟
18.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوشحال خان خټک او د هغه عصر, دويمه برخه
17.01.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تلاش صلح با طالبان!!
17.01.2015


بشیر احمد زکریامطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افـــغـــان شهـــــــــــزاده او زه- تأریخي نـاول - څلورم څپرکی
17.01.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
گوشۀ از تاریخ: اظهارات یک شاهد عینی در بارۀ آخرین سفر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در لندن برای تداوی چشم
17.01.2015


احسان الله مایارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
انسانهای روان مرده پل سوختهٔ کابل
17.01.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تدبیر
17.01.2015


محمد ایـاز نـوري
د افغانستان د ملت دښمنانو غل حبیب الله بچه سقاو ولمانځه
16.01.2015


ټول افغانستان
د برنا کریمي په اړه تازه حقایق
16.01.2015


احمد ولی
شارلتانی به عنوان وزیر مخابرات
16.01.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
جوابی به خبرگزاری فارس "افغانستان و معضل زبان معیار"
16.01.2015


محمد نواز حقيقت سانين
د خپلواکۍ خواږه يادونه (ديارلسمه او د پاې برخه)
16.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوشحال خان خټک او د هغه عصر, لمړۍ برخه
15.01.2015


زرغون شاه شینواری
د افغانستان اوږده جګړه ختمه شوه،
15.01.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سخت ترین وظیفه در جهان (بخش دوازدهم)
15.01.2015


محمد خبیر وهاب زاده
کابينه پيشنهادی حکومت وحدت ملی قابل اعتماد نیست
15.01.2015


محی الدین نوري
دوكتور داود شاه صبا لند ژوند ليك
15.01.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
نوې کابینه او د زوړپالو اندیښنې!
15.01.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
وحدت
14.01.2015


۸ صبح
دشواری عبور از سد پارلمان
14.01.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دپلوم های تجارتی برنا کریمی
14.01.2015


یوسف هېواددوست
د خدای رضا
13.01.2015


خوشنود
زندگینامۀ سید سعادت منصور "نادری"
13.01.2015


لوی افغان
د مخابراتو وزارت ته نوماند برنا کریمي وپېژنئ
13.01.2015


آصف بهاندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پسرلی مو څنګه پیژندلی؟
13.01.2015 16:48:15


نصیر احمد مهمند
انتخابات مفتضح و قرارداد امنیتی باامریکا
13.01.2015


ملالی موسی نظاممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
عرایضی خدمت دست اندرکاران محترم پورتال جهان نمای افغان جرمن آنلاین،
13.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
استاد خلیلی کی بود وچرا کتاب «عیاری از خراسان» را نوشت؟
13.01.2015


اشرف جاویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پخې خبرې/ ځانځنۍ په هکله، څلورمه برخه
12.01.2015 23:22:43


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سهمگیری عده ای از افغان ها در گردهمآیی علیه اعمال تروریستی در پاریس
12.01.2015


ملالی موسی نظاممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
در تجلیل از حبیب الله کلکانی حقایق تلخی نهفته است
12.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
غزل
12.01.2015


نصیر احمد مهمند
افغان ها و فرهنگ و کلتور بیگانگان
11.01.2015


نور محمد غفوری
تشخیص مشکلات مُهم، ولی دریافت راه حل ها مهمتر است!
10.01.2015


زرغونه عبيديمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
«آهِ نارسا»
10.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تأریخي حوادث تکرارېږي
10.01.2015


نورمحمد غفوری
مشکلات و دست آورد های صد روزه
09.01.2015


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي (یوولسمه برخه)
09.01.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مرگ عزیزالله لودین - ضایعۀ جبران ناپذیر
09.01.2015


ملالی موسی نظاممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
در تجلیل از حبیب الله کلکانی حقایق تلخی نهفته است
09.01.2015 15:32:43


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ځانځانۍ ښامار او اژدهای خودي, درېمه او وروستۍ برخه
09.01.2015


محمد نعیم بارزمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
جناب اشرف غنی، صدروز کارتان گذشت، خودبگوئید! کامیاب یا ناکام؟
09.01.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
که بدلون غواړۍ، د ولسمشر غني پر تګلار راټول شۍ!
08.01.2015


حنیف رهیاب رحیمیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کابینۀ جدید بالاخره تشکیل شد
08.01.2015


نجیب فرهاد
رابطه شمع با مرگ و حیات
08.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کابل هرگز جزو خراسان و حبیب الله کلکانی خراسانی نبود!
08.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ځانځانۍ ښامار او اژدهای خودي, دوېمه برخه
08.01.2015


رزاق مامون
چرا عبدالله، امرالله صالح را معرفی نمی کند؟
07.01.2015


عارف عباسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
باز هم با این وطن چه بازی خواهد شد؟
07.01.2015


محمد نواز حقيقت سانين
د خپلواکۍ خواږه يادونه (دولسمه برخه)
07.01.2015


افغان جرمن آنلاینمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
گزارش فعالیت های رسانه یی سال 2014 میلادی پورتال افغان جرمن آنلاین
07.01.2015


احسان الله مایارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
وضع فعلی افغانستان را می توان تنها با زنده ها تغییر داد
07.01.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
همه کس ایرانیست!!!
07.01.2015


ببرک زی ځدراڼمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افغانستان لپاره یو سمندري بندر
06.01.2015


زلمی رزمی
تاریخچه فلم سازی در افغانستان
06.01.2015


آصف بهاندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
وړاندیز ته وړاندیز
06.01.2015 17:43:02


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ځانځانۍ ښامار او اژدهای خودي
06.01.2015


عبدالغفور امینی
کابینۀ افغانستان سنگگ شده است
05.01.2015


نورولي سعيد شينوارى
د عزیز الله لودین د زندان خاطرې
05.01.2015


احسان لمر
جوابی بر مدافعین جهل و تاریکی
05.01.2015


حکيم روان
آی اس آی خپل کرلی په نورو ريبی
05.01.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کنفرانس رسول رهین "بچۀ سقو" را " شاه عیارخراسان" معرفی کرد
05.01.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
یک ضایعۀ بزرگ ملی
05.01.2015


عارف عباسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
داکتر عزیزالله لودین دوست بی نهایت محترم و عزیزم
05.01.2015


محمد نواز حقيقت سانين
د خپلواکۍ خواږه يادونه (يولسمه برخه)
04.01.2015


احسان الله مایارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
برادر و دوست عزیزم داکتر عزیزالله لودین جنت فردوس مکانت
04.01.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
روز مولود مسعود حضرت سرور کائنات
04.01.2015


م. ص. اندړ مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
درین مزرعه هر که آمد، نخل درد را زرع کرد
04.01.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کلتور سیاسی در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱م!
03.01.2015


تاند
پایان جنگ جهانی کوچک
03.01.2015


جمال خان بارکزی
دست قلمبدستان حقیقت نویس قابل بوسیدن است
03.01.2015


استاد خلیل الله (خلیلی افغان)
بمناسبت مولـود مسعـود حضرت سـرور کائنات
03.01.2015


نصیراحمد مهمند
میلادالنبی (د بشریت سټرلارښود د زیږدنی په ویاړ)
03.01.2015


ځلاند
د نوي حکومت سل شپې
03.01.2015


هاشم انوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ندامت نامۀ غنی و عبدالله
03.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د افغانستان امیر, څلورمه، وروستۍ برخه
03.01.2015


حفیظ الله خالدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سوال
03.01.2015 00:04:00


محمد حسین انوری
طریق تخویف کردن طرف مقابل
02.01.2015


میرعنایت الله آشفتهمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کشوری که جهان را دشمن خود می پندارد
02.01.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سخت ترین وظیفه در جهان (بخش یازدهم)
02.01.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تجلیل از حبیب الله کله کانی، توهین به شخصیتهای ملی و دانشمند کشور است!
02.01.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
چرا معرفی کابینه به تعویق می افتد؟
02.01.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
آقای معنوی یک شخصیت مطلوب نیست!
02.01.2015


نصرت الله راسا
د افغانستان روغتيايي نظام برياوې، ستونزې او ننګونې
02.01.2015


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د افغانستان امیر, درېمه برخه
02.01.2015


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي (لسمه برخه)
01.01.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تقدیر از خدمات و خداحافظی با زهره جان داود سلطانزوی
31.12.2014


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د افغانستان امیر, دوېمه برخه
31.12.2014


عصمت قانعمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پښتنو ته باټ مه ورکوئ!
30.12.2014


بشیر احمد زکریامطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افـــغـــان شهـــــــــــزاده او زه- تأریخي نـاول - درییم څپرکی
30.12.2014


محمد شفيق همدرد
جنرال حمیدګل: دا سمه ده چې جنګ افغانانو کاوه، خو لارښونه يې ټوله زما وه
30.12.2014


محمد نواز حقيقت سانين
د خپلواکۍ خواږه يادونه (لسمه برخه)
30.12.2014


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
څوک د نوي حکومت د جوړېدا سبوتاژ کوي؟
30.12.2014 01:28:47


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د افغانستان امیر, لمړۍ برخه
29.12.2014


ملالی موسی نظاممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
درد جانسوز هفت ثور و اشغال افغانستان را درمانی نیست
29.12.2014 19:23:13


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خوان یغما (شش جدی ورود قشون خون آشام شوروی به افغانستان)
29.12.2014


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
توضیحاتی به سؤالات محترمه مریم جان
29.12.2014


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کلتور سیاسی در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱م (قسمت دوم)
29.12.2014


محمد حیدر اختر
شباهت هایی در زنده گی, دو برادر، دو ادیب و دو سیاستمدار
28.12.2014


اشرف جاویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پخې خبرې/ ځانپېژند په هکله, درېمه برخه
28.12.2014 20:20:58


محمد داؤد موسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
انسانان گوشت خوار
28.12.2014


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي (اتمه او نهمه برخه)
28.12.2014


رسول پويان
هوای آلوده
28.12.2014


فارومطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ګزارش کنفرانس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
27.12.2014 23:13:31


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سالگرد شوم 6 شش جدی را نباید فراموش کرد
27.12.2014


شاه ولی آرین
د مرغومی شپږمه نیټه ۱۳۵۸کال (دریمه برخه)
27.12.2014


فارومطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
آتش برافروخته شده درشش جدی ۱۳۵۸، هنوزهم از افغانها قربانی میګیرد!
27.12.2014


عبدالرشید قدوسی
د احمد شاه مسعود او ببرک کارمل
27.12.2014


افغان جرمن آنلاینمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
جـنایـات و خـیـانـت هـای مـنـحـصر بـه فـــرد حاکمیت حزب به اصطلاح دیموکراتیک خلق
26.12.2014


سمیع الدین افغاني
د شهید د مور آواز
26.12.2014


نجیب منلیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
په پښتو کې د «ر» ګانو ستونزه
26.12.2014


نجیب الله زیارمل
د امپراتورۍ وروستی جنگ
26.12.2014


غوث جانبازمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
نقش افغان های مُقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی
26.12.2014


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مقدمات تجاوز شوروی بر افغانستان (به مناسبت سی و پنجمین سالگرد این رویداد شوم)
26.12.2014


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ورطه طوفان با تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان
26.12.2014


ملالی موسی نظاممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اشغال افغانستان، فاجعۀ المناک یک ملت
26.12.2014


جلیل غنیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ششم جدی سر آغاز ظلمت بی پایان
26.12.2014


احسان الله مایارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سالگرد شوم و نحس ششم جدی هجوم قشون سرخ شوروی به افغانستان
26.12.2014


احسان الله آرین زیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بیا هم د جدې شپږمه
26.12.2014


شاه ولی آرین
د مرغومی شپږمه نیټه ۱۳۵۸کال (دوهمه برخه)
25.12.2014


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
داستان دو جنایت از جنایات قشون سرخ در افغانستان
25.12.2014


سید عبیدالله نادر
د معرفت په رڼا کي ځواب
25.12.2014


لینا روزبه حیدریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قربانيان حملات انتحاري امروز کابل
25.12.2014


نظرمحمد مطمئنمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د دانګام جګړه، د هوايې ځواک نشتوالی او د ولس چېغې
25.12.2014


شاه ولی آرین
د مرغومی شپږمه نیټه ۱۳۵۸کال (لمړی برخه)
25.12.2014


محمد عزیز عزیزی
تقبیح روز ششم جدی سال 1358و یادی از زندان پلچرخی
25.12.2014


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي (شپږم او اوومه برخه)
25.12.2014


شیما غفوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
عشق با جنگل
25.12.2014


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کلتور سیاسی در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱م (قسمت اول)
24.12.2014


احسان الله آرین زیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د خلکو روا غوښتنې او د چارواکو بېوسي
24.12.2014


محمد نعیم بارزمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
«حکومت وحدت ملی» نطفۀ بحران و زوال را در خود حمل میکند!
24.12.2014


محمد داود مومندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د افغانستان شاهی دولت نه د ذوالفقار علی بوټو د سياسی پناهندګۍ هيله!!!
24.12.2014


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي پنځمه برخه
24.12.2014


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د سپینکي ماما سپینې او غوړې خبرې!
24.12.2014 01:05:10


بشیر احمد زکریامطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افـــغـــان شهـــــــــــزاده او زه- تأریخي نـاول - دویم څپرکی
23.12.2014


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قیام پشتون ها پاکستان را درپچال ساخته است
23.12.2014


محمد ایـاز نـوري
د غازي امان الله خان تکفیر کول د سقاوي حکومت له خواء
22.12.2014


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افغانیت!
22.12.2014


محمد نواز حقيقت سانين
د خپلواکۍ خواږه يادونه (نهمه برخه)
22.12.2014


فارومطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قطعنامۀ کنفرانس اروپائی
22.12.2014 01:28:23


عارف عباسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
آیا در افغانستان حکومتی وجود دارد؟
21.12.2014


جلیل غنیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دفــاع از زبــان هــای افغانستان دفاع از هویت ملی است
21.12.2014


محمد اسماعیل اکبر
نامه سرگشاده به همه عناصر ملی وطن خواه و دیموکرات کشور!
21.12.2014


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
جشن شب یلدا
21.12.2014


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سخنی چند در مورد مقاله «ملت – دولت» جناب رنگین دادفر سپنتا
21.12.2014


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د پښتو نظم ځیني توکي او اړخونه
21.12.2014


سراج وهاج مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
فرهنگستان ایران را خوبتر بشناسید
21.12.2014


ف، هیرمندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تعصب چیست ؟ متعصب کیست؟
20.12.2014


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د ملي یووالي د حکومت د پاملرنې وړ!
20.12.2014


رڼاګل اریوب زی
د رحمان بابا په دیوان کی د دین او دنیا ترمنځ اړیکی
20.12.2014


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
څرنګه تأریخ لیکو؟ درېمه او وروستی برخه
20.12.2014 12:02:03


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مسائل حقوقی و قانونی را نباید به میدان سیاست بازیها کشانید!
20.12.2014


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي (څلورم برخه)
19.12.2014


نظرمحمد مطمئنمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دسولې له پاره د پاکستان او چين پرځای ایران او روسیه
19.12.2014


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
څرنګه تأریخ لیکو؟ دوېمه برخه
19.12.2014 10:09:48


ارزو«عیان»
خلیل«عیان» دزړه دجراحۍ سپیشلیست شو
19.12.2014


رسول پويان
حمام خون در وطن
19.12.2014


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
جلوگیری از درج کلمۀ «افغان» در تذکره تابیعت می تواند خیانت محسوب شود
18.12.2014


نجیب منلیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د ژبې دروندوالی لمړی برخه
18.12.2014


مطيع الله صالح
د پښتو غزل په اړه فضليار صاحب سره مرکه
18.12.2014


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د پاکستاني لوی درستیز د سفر تر شا د پېښو انځور
18.12.2014 01:54:28


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
څرنګه تأریخ لیکو؟ لمړۍ برخه
18.12.2014 00:27:26


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي (دریم برخه)
17.12.2014


بشیر احمد زکریامطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افـــغـــان شهـــــــــــزاده او زه- تأریخي نـاول- لومړی څپرکی
17.12.2014


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
برگی از تاریخ: توطئه ای حُکم تکفیر شاه امان الله غازی
17.12.2014


احسان الله مایارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دریاهای افغانستان، منابع حیاتی کشور
17.12.2014


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تخریبي نیوکې او ملي ضد اپوزیسیونونه!
16.12.2014 16:46:59


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي (دویم برخه)
16.12.2014


شیما غفوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
نسخۀ علاج
16.12.2014


بخت بیک میرزاده
بقای امروز و عظمت فردای ما در وحدت ملی ماست
16.12.2014


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سخت ترین وظیفه در جهان (بخش دهم)
15.12.2014


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تبصرۀ بر «روش املای زبان دری»
15.12.2014


پیکار پامیر مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افغانستان آبستنِ حوادثِ خونین ترِ دیگر
14.12.2014


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
لنډیهای پښتو،مولود ذهن زنان پښتون
14.12.2014


شیما غفوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سقوط انسانیت
14.12.2014


اشرف جاویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پخې خبرې/عقل په هکله, دوېمه برخه
14.12.2014


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افغانستان زیر فشار یک "بازی بزرگ" جدید در منطقه
14.12.2014


نجیب منلیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
زه افغان یم، افغان زما هویت دی!
14.12.2014


محمد داؤد موسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
حساب تصفیه نشده ملت افغان با اعلامیۀ حقوق بشر
13.12.2014


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
انتخاب هاتف مل قابل ستایش است
13.12.2014


عبدالباري جـهانيمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مار
13.12.2014 16:51:00


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
نـامـــردی
13.12.2014


زین الله منلی
د فاتحې سورت څو څپرکي دي
13.12.2014


محمد طاهر خدری
«د نړۍ هېنداره» کتابی متنفس
13.12.2014


مجید آزادمنش
جاسوسان انگلیس چگونه «وهابیت» را ساختند؟
13.12.2014


احمد جان منو
افغان، افغاستان او افعانستانی
13.12.2014


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کتاب دست نویس عبدالحکیم خان وهاب پسر امین المکاتیب (قسمت ششم)
13.12.2014


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قصه ای از روزگاران پــار به مناسبت عید قربان
05.10.2014


قابل توجه:
در سه ستون بالا مضامینی را ملاحظه می فرمائید که بعد ازمطالب جدید، تازه ترین نوشته ها درصفحه می باشند. این نوشته ها در ظرف دو الی سه هفته در آرشیف های مربوط در بالای همین صفحه،  تحت ستون (آرشیف را از لیست انتخاب کنید) انتقال می یابند که شما حسب الخواهش می توانید آنهارا مطالعه کنید. همچنان می توانید در همین صفحه تحت ستون (نویسنده را از لیست انتخاب کنید) اگر نویسندۀ دایمی پورتال باشید زیر نام خود و در غیر آن زیر نام سایر نویسندگان با یک کلیک همه نوشته های مندرج خویش را از نظر بگذرانید.

Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved

 ‭(Hidden)‬ Player Code