Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
اخبار روز
تحليل ها و پيام ها
جنایات علیه بشریت
د افغانانو کلتوری مرکز
قاموسـونه
ببینید و بشنوید
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  


 

 نظرسنجی

 مطالب نشر شده در ارتباط با شهادت فرخنده

 د افغانانو کلتوری مرکز

 مطالب انتخابی

 
کابل کې دکاريکتوري انځورونو نندارتون جوړ شو
 
آلبوم عکس: زیباترین پیلوت زن جهان در افغانستان!
 
دختر رئیس جمهور غنی کیست؟
 
افزایش گلخانه ها و حاصلات آن در غرب کشور
 
قتل فرخنده، انعکاسات آن در افغانستان و جهان
 
فرخنده را به کدامین گناه سوزاندید؟
 
«افغانستان» نام یک سرزمین است نه یک توصیف قومی
 
پژواک: بهرنيو چارو وزارت دچارواکو خپلوانو انحصار کړى
 
حاضرم به خیابان بروم و از صلح شرافتمندانه با طالبان و پاکستان دفاع کنم
 
طرح معماران آرجنتینی برندۀ ساخت مرکز فرهنگی بامیان شد
(More Links...)
 

برگزیده های این هفته  
عبدالله نجاتمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افغانستان در موقعیت منطقوی جیوپولیتیک- استراتژیک نوين
18.04.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دربارۀ مقاله "په هرات کی د ایرانی جاسوسانو فتنه"
15.04.2015


نشر اشعار در بخش تحلیل ها  
حامد نویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بگو میهن به فرزندان دل سنگت
12.04.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دشمن بی حیا مرا هیچ رها نمی کند!!
02.04.2015


حامد نویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
باز بهار آمده است
29.03.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هزاران فرخندۀ دیگر زاده است
24.03.2015


محمد خالد
جنگهای نیابتی در افغانستان
19.04.2015


رحمت ربي زیرکیارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کلتوري جټکه: د فـرخندې وژنه او فارسي کنځلې
19.04.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"! (قسمت پنجم)
19.04.2015 11:36:37


سیدهاشم سدیدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دلی که از سوز درون روشن نیست، دل نیست!
19.04.2015


عارف عباسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اجمالی از گزارشات کنونی بخش اول
19.04.2015


رسول پويان
طالبان و روزهای دشوار هرات بخش چهارم
18.04.2015


غلام سخی ارزگانی
رئیس جمهور: آزادی۳۱ تن جوانان اختطاف شده را تضمین کرده نمیتوانیم
18.04.2015


ګل مر جان منګل
ولسه ویښ شه!
18.04.2015


ع، ابراهيمي
قسم خوړلي وکیلان له ولسه څه غواړي؟!
18.04.2015


محمد حسین انوری
سپوژمی و عصمت الله- بخشی از کتاب تو نباید بکُشی
18.04.2015


نظرمحمد مطمئنمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
طالبان ولې چوپه خوله دي؟
18.04.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
این شاه دوشمشیره کیست که مردم از او مراد میطلبند؟
18.04.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دولت باید له ورانکارو تصفیه شي، که استعفا وکړي؟
17.04.2015 23:50:27


افغان های پاریس
په پاریس کی د میشته افغانانو خبرتیا
17.04.2015


ابراهیم نعیمي
طنز: د ملي یووالي حکومت ته بل خطرناکه ګواښ
17.04.2015


تیمور شاه تیموری
هفتۀ اول توقیف
17.04.2015


آصف بهاندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بیا هم د ښاغلي موسی زي د پام وړ
17.04.2015 08:15:57


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
توضیحی به آقای عبدالولی
17.04.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"!- قسمت چهارم
16.04.2015


 ‭(Hidden)‬ اگر جهان در اشغال شیطان باشد!؟ 

 ماتم سرا اینجاست؛

 این صفحه را سفارش دهید

 آدرس ایمیل ما
maqalat@afghan-german.de

 در لابلایی نشرات

 آرشیف آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)

<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nejat_abdullah_pacha_khan_dar_proizan_naqd.pdf' target=_blank>  پاچا خان در پرویزن نقد دیدگاه ها و اصطلاحات کهنه!   </A></DIV>عبدالله نجات
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nejat_abdullah_hamaish_ananai_adame_tashadud_dar_mantaqa.pdf' target=_blank>  پشتونستان و پاچاخان: پاچاخان- خان عبدالغفار خان » گاندی صوبه سرحد «   </A></DIV>عبدالله نجات
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_ahsan_lemar_article.pdf' target=_blank>  "سوسیالیزم" وجه مشترک بین نظریات میوندوال و داؤد خان   </A></DIV>سید عـبدالله کاظم
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mansuri_aref_bohrane_huiat.pdf' target=_blank>  بحران هويت- افغانيت، اسلاميت، دیموكراسى    </A></DIV>سا ئر نویسندگان
<DIV><A HREF='http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/zamani_rahman_par_amani_daura_de_pohand_kakal_yawa_katena.pdf' target=_blank>  پر اماني دورې د پوهاند کاکړ کتاب ته يوه کتنه   </A></DIV>عبدالرحمن زمانى
 
مطالب نشر شده در پورتال افغان جرمن آنلاين که بعدا ً آرشيفبندي مي شوند

محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"!- قسمت چهارم
16.04.2015


واحد فقیريمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
جهاني – زنده باد!
16.04.2015


میرعنایت الله آشفتهمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پیشنهاد دلسوزانه به جناب رئیس جمهور اشرف غنی
16.04.2015


محمد ایـاز نـوريمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ژوند ژوند افغان ځوانانو مقیم د اطریش
15.04.2015


ببرک زی ځدراڼمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
افغانستان کې له طالبانو پرته سوله نشته
15.04.2015 22:17:16


محمد همدرد
عبدالباري جهاني او ولسي جرګه
15.04.2015


محمد اکبر یوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"!- قسمت سوم
15.04.2015


جوانان افغان
اعلامیه اتحادیه مهاجرین جوان افغان در اتریش
15.04.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دربارۀ مقاله "په هرات کی د ایرانی جاسوسانو فتنه"
15.04.2015


صالح محمد
تذکری در مورد نوشته ای تحت عنوان" مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در آیینه نگاه ها "
15.04.2015


رسول پويان
طالبان و روزهای دشوار هرات بخش سوم
15.04.2015


محمد ولی آریا
یک توضیح،(صحبتی پیرامون، سوسیالیزم، وجه مشترک بین نظریات میوندوال و سردار محمد داؤد)
15.04.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اشکی در سوگ انسانیت(فرخنده)
15.04.2015


قیس کبیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تبصره ای بر تصمیم پشتیبانی افغانستان از عربستان سعودی در ارتباط با بحران یمن
15.04.2015


مرکز مطالعات استراتژيک و منطقویمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
معمای ۳۱ مسافر گمشده
14.04.2015


احمد فواد ارسلا
ابوجندل، پاکستان، عربستان سعودی، اضلاع متحدۀ امریکا...
14.04.2015


عزیزالله کهگدایمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تهمت ناروا برای حفظ مقام
14.04.2015


سیدهاشم سدیدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تکمیل بحث قتل فرخندۀ فقید، به تأسی از نوشتۀ خانم محترم صالحه وهاب واصل
13.04.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی" قسمت دوم
13.04.2015


محمد خالد
خطر برای تمام باشندگان افغانستان
13.04.2015


جرجیس
تخریب ازپشتیبانی عربستان سعودی چرا ؟
13.04.2015


پرتو نادری
فرخنده و رهزنان دین محمد (ص)!
13.04.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د عبدالله اوسنی دریځ، داعش ته لار اواروي!
12.04.2015 22:12:25


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
باز هم در مورد اصطلاح «پر گرم»
12.04.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هوشدار به هواداران «جنگ مذهبی و نژادی» قسمت اول
12.04.2015


مرکز مطالعات استراتژيک و منطقویمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
په يمن کې د ايران-عربستان لوبه او افغانستان
12.04.2015


حامد نویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بگو میهن به فرزندان دل سنگت
12.04.2015


غوث جانبازمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اعلامیۀ افغان های مقیم فدراسیون روسيه
12.04.2015


علی محمدی
«نـهـاد فرخـنـده» ساخته می شود
12.04.2015


نادر شاه سدوزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
چهرۀ مملو از خونِ فرخنده
12.04.2015


صدای امریکا
دختر رئیس جمهور غنی کیست؟
12.04.2015


خوشال اصفي
راځئ چې یو او بل ومنو
12.04.2015


مسعود همراه
شهکاری های داعش تحت نام اسلام
12.04.2015


عبدالله نجاتمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
په سیاسي فرهنگ کې د نوې کتنې اړتیا
11.04.2015


احسان لمرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بین اندیشه های شهید میوندوال و سردار داود خان فقید...
11.04.2015


ابراهیم نعیمي
په غمونو کې د یوې مهمې پیښې د خوښۍ خبر
11.04.2015


غلام حضرت
مرحوم خلیلی در آئینۀ نگاها
11.04.2015


نصیر احمد څپاند
د سیاه سنګ په سیمه کښی ...
11.04.2015


نظیف الله نهضت
په هرات کی دایرانی جاسوسانو فتنه
11.04.2015


حکيم روان
خوست په وير او ماتم کې
10.04.2015


مجید قرار
حالات به مقابله توقعات او رسنیزه وېره اچونه!
10.04.2015


عارف عباسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
باز هم اندر باب حمایت از عربستان سعودی!
09.04.2015


محمد نقیب تره خیل
سیاست د ذهن او خیال الفاظ دی
09.04.2015


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قتل فرخنده و نگاه مردم خاموش
09.04.2015


علی محمدی
حضور اتباع افغانستان در كدام ولایات ممنوع است؟
09.04.2015


محمد خالد
ایران و سؤاستفاده از مذهب
09.04.2015


محمد نعیم بارزمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
روان فرخنده با مادرش سخن می گوید!
09.04.2015


حشمت ناصري
د سعودي څخه د غني د حکومت ملاتړ !
09.04.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ایا ریښتیا اجرایه ریاست د چا ډالۍ نه ده؟
09.04.2015


عبدالله آشنا
سپنتا نور هم را سپينېږي
08.04.2015


عبدالله نجاتمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د قومي نشنلېزم اناتومي
08.04.2015


مجمع دانشمندان
اعلامیه- مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان
08.04.2015


رزاق مامونمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خرقۀ سیاف بر تن دکتر عبدالله
08.04.2015


جلیل غنیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پاسخی به یاد داشت ها
08.04.2015


عبدالواحد رضوانزی
د سعودي-ایران کړکېچ، د نوې سترې لوبې پیل
07.04.2015


حمید عبیدی
نگاهی بر مقاله شرایط سنگسار آقای فارانی
07.04.2015


عصمت قانعمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د استقلالیت پر محور
07.04.2015


آصف بهاندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د کوچنیانو ادبیات، نهمه برخه
07.04.2015 18:41:25


تاند
د ډګرجنرال ارکان حرب ښاغلي محمد افضل لودین پیغام
04.07.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پاسخ به نکته های چیدۀ محترم هاشم سدید از نوشتۀ بنده
07.04.2015


رحمت ربي زیرکیارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سیاسي اټکل په کال ۲۰۰۰کې: امریکا، طالبان او پخوانی پاچا
07.04.2015


رسول پويان
ســـــرود آتــــش
07.04.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
حرمت انسان و قتل فرخنده
07.04.2015


برهان الدین سعیدی
دگروال عبدالکریم «خیرخواه» اولین قوماندان قطعه راکت اردوی افغانستان
07.04.2015


مسعود فارانیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
توضیحاتی به چند نقد
06.04.2015 21:32:50


عبدالصبور صافیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
حمایت حکومت وحدت ملی از عربستان سعودی
06.04.2015


هاشم انوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ای وطندار عزیز تقلید بیجا میکنی!!!
06.04.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
«داعش» آمد، جان من بیدار باش
06.04.2015


ف، هیرمندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
نگاهی به انگیزۀ قتل کولکتیف فرخنده
06.04.2015


سیدهاشم سدیدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دوست عزیز، از بدخشان زیبا
06.04.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
موقف و بیانات داکتر اسپنتا شایعۀ کودتا را تائید میکند
06.04.2015


حنیف رهیاب رحیمیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تلویزیون سیاه و سفید (طنز)
05.04.2015


عارف عباسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
حمایت حکومت افغانستان از مداخلۀ نظامی عربستان سعودی در یمن
05.04.2015


محمد اعظم سيستانی مطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بازهم دربارۀ کتاب عیاری از خراسان ونویسندۀ آن
05.04.2015


مجید قرار
افغانستان ولې باید د سعودي ملاتړ وکړي؟
05.04.2015


رنگین دادفر سپنتا
در مصاف جاری در یمن، افغانستان باید بی‌طرف باشد
05.04.2015


محمد خالد
حمایت سمبولیک از عربستان: ترمیم یک اشتباه استراتیژیکی
05.04.2015


نصیر احمد (څپاند)
د نارنح ګل دودیزه تاریخی میله او مشاعره
05.04.2015


سیدهاشم سدیدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
فرانمودی بر چند نکته از نوشتۀ اخیر خانم وهاب واصل
05.04.2015


عبدالله نجاتمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د تاریخ وروستۍ ټاپۍ یولاسه هژمونی که هوډمن بدلون!؟
05.04.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بهرنۍ پالیسي او پردي مخالفتونه!
05.04.2015 12:25:33


احسان الله آرین زیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د نکاح د تازه کولو اړتیا
04.04.2015


نظرمحمد مطمئنمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مارچ تېر شو، سوله لا هم د مرغۍ پۍ دي!
04.04.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بالاخره سرنخ "میزبان" معلوم شد!
04.04.2015


جلیل غنیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
توضیحی بر: به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان
04.04.2015


ایمل خان فیضیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
موضع‌ گیری طرفدارانه افغانستان در بحران یمن، اشتباه است
04.04.2015


محمد حیدر اختر
وضع اسفبار موسیقی در افغانستان
04.04.2015


فارومطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
گزارش گردهمآیی برای فرخنده در مقابل محکمۀ بین المللی لاهه
04.04.2015


غلام حضرت
نامۀ سر گشادۀ یک غمزه ای به رئیس جمهور نقره ای
04.04.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سخت ترین وظیفه در جهان! (بخش هفتدهم)
04.04.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
توضیح کوتاهی بر عنوان (مرگ فرخنده هزاران فرخندۀ دیگر زاده است)
03.04.2015


رزاق مامونمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
خیز بلند استراتیژیک از سوی دکتر غنی
03.04.2015


آصف بهاندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت، اتمه برخه
03.04.2015 13:31:11


محمد اشرف غنی
متن سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حادثه شهادت فرخنده
03.04.2015


احسان الله آرین زیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د وحشت او بربریت نوې څپې
03.04.2015


عبدالولی
پاسخ به جناب محترم آغا صاحب هاشمیان
02.04.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
دشمن بی حیا مرا هیچ رها نمی کند!!
02.04.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ایل و غیل
02.04.2015


عصمت قانعمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د استنجا او حلوا قلمداد
02.04.2015


نصیراحمد (څپاند)
په ختیځ زون کی د نړیوال اسلامی پوهنتون جوړښت او ستونزی
02.04.2015


زیار اونیزه
د څلوېښت جریبې ځمکې په غم کې؛ هیر شوی ولس!
02.04.2015


سیدهاشم سدیدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تقبیح خرافات، تعصب، وحشت و جنایت آری، قهرمان سازی بیجا، نه!
01.04.2015


احسان لمرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
در رابطه به شهادت فرخنده نامراد
01.04.2015


عارف عباسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
وزیر داخله بخاطر قتل فرخنده باید از مقامش کنار برود
01.04.2015


عبدالله نجاتمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
پاچا خان در پرویزن نقد دیدگاه ها و اصطلاحات کهنه!
01.04.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تپۀ مرنجان باید حفظ شود
01.04.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
مکثی بر مقالۀ: "به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان"
01.04.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
نحوۀ اعدام سنگسار!
01.04.2015


هدىٰ حنيفى
تبصره بر خطبۀ جناب ملا صاحب نيازي و بى مسؤوليتى وزارت اطلاعات و فرهنگ
31.03.2015


پیاوړی
د کنړغلام محمده باډیل ته مه ځه!
31.03.2015


مژگان ساغر
واقعی ترين هفته شهيد تاريخ را، ميتوان هفته شهيد فرخنده ناميد!
31.03.2015


سعدیه حفیظ
آنگاه که قلب پیش از چشمان می گیرید!
31.03.2015


ملیحه نایابمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟
31.03.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
به یاد وطن!! تـیـغ بــران
30.03.2015


حامد نویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
باز بهار آمده است
30.03.2015


محمد عزیز عزیزی
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد!!
30.03.2015


سلیم باختری
تأسف خالد حسینی
30.03.2015


زویا هیله بارګامی
چې ستا په درد به دردیدلی نوي...!
29.03.2015


حامد نویدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
باز بهار آمده است
29.03.2015


افراسیاب راهی
توضیحی خدمت محترم داکتر صاحب هاشمیان
29.03.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ګناهګاران او فرخنده!
29.03.2015 15:17:36


گروپ کاری کمپاینمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) به حیث «روز فرخندۀ همبستگی ملی با زنان افغانستان»
29.03.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اسلام و «اسلامیزم»
29.03.2015


محمد ایـاز نـوريمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د خور فرخندې لومړی درجه شهادت، امیدونه او تشویشونه
29.03.2015


عبدالولی
تپۀ مرنجان در آستانۀ طوفان
29.03.2015


ډاکتر شفق
شهیدی فرخندی ته
29.03.2015


فخرالنسا فیضانی
دشمـن دانـا بلـنـدت مـی کـنـد
28.03.2015


سیدهاشم سدیدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
آیا سیمین حسن زاده مستحق ابقاء در مقامش می باشد؟
28.03.2015


مرکز مطالعات استراتژيک و منطقویمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چه خواهد کرد؟
28.03.2015


تیمور شاه تیموری
هفتۀ دوم شهادت فرخنده
28.03.2015


فردوس
«خلای اطلاعاتی» موضوعیت ندارد
28.03.2015


نجیب منلیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
عبدالباري جهاني
28.03.2015


عبدالعلی نور احراری
در سوگ فرخندۀ شهید
28.03.2015


ببرک زی ځدراڼمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د پښتونولۍ حقوقي نورمونو او ارزښتنو ایډیالوژیک بنسټ, دویمه برخه
28.03.2015 01:47:58


سيدشاه سقيم
او بيا جنت اور واخيست
27.03.2015


تواب وهاب
سیری کوتاهی به آرت و هنر شرقی (اسلیمی)
27.03.2015


عصمت قانعمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
سقوط
27.03.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
فریاد خفه در گلوی فرخنده
27.03.2015


نورمحمد غفوري
غمشریکی، یادونه او قدردانی
27.03.2015


یاقوت
واوره خورکۍ فرخندې !
27.03.2015


محمد داؤد موسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
بِــأی ذَنــبٍ قُــتــِلَــت؟
27.03.2015


ب اکبری
فرخنده جان غرقه درخون!
27.03.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د واک د ویش په اړه، د یوه مهم راز افشا
26.03.2015 23:53:42


قمر یلدا کرزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
درعزای تو تمام دلهای منصف سخت میگیریند!
26.03.2015


رفيع الله جمیل ستانکزی
څنګه خوشحاله او بريالۍ کورنۍ ولرو؟
26.03.2015


احسان الله مایارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
"فرخنده" در قطار ستارگان حق ستان
26.03.2015


عبدالولی
بررسی وضع زن در کشور نیاز به مطالعۀ دقیق و منصفانه دارد
26.03.2015


عنایت کهسانی هروی
آقای صمد ازهر (اظهر) بیگناه!
26.03.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
توضیحاتی در بارۀ صفات و قیود زبان دری (به جواب ولی احمد نوری)
26.03.2015


پلوشه احد
د قهرجنو کسانو په لاس وژنې د اروا پوهنې له نظره
26.03.2015


محمد عارف منصوری
بحران هويت- افغانيت، اسلاميت، دیموكراسى
26.03.2015


شاداب امین
فرخنده را چی کسانی کشتند !
26.03.2015


ابراهیم نعیمي
او لاګلونه سوځي، کتاب وړیا لاسته راوړل
26.03.2015


حکيم روان
افغانستان د شيطان تر وزرو لاندې
26.03.2015


محمد نذیر تنویر
شهیدی که بر خونش انواع تجارت ادامه دارد!
26.03.2015


سید عـبدالله کاظممطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
"سوسیالیزم" وجه مشترک بین نظریات میوندوال و داؤد خان
25.03.2015


عبدالولي
تابوت طلائي و خونین "فرخنده"
25.03.2015


حمید عبیدی
جنایتکاران باید دستگیر و محاکمه شوند
25.03.2015


آصف بهاندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
عرض- بې دفاع فرخندې ته
25.03.2015


احسان الله مایارمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان
25.03.2015


محمد نعیم اسدمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ادامه بحران مالی یونان و تأثیر بالای ساحۀ اًیرو
25.03.2015


هاشم انوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
فرخنده عزیز شهادت ات فرخنده باد
25.03.2015


ع. غفور امینی
بهار خونین فرخنده
25.03.2015


عبدالصمد ازهر
در پاسخ به «یک سؤال کوتاه از آقای صمد ازهر»
24.03.2015


صالحه وهاب واصلمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
هزاران فرخندۀ دیگر زاده است
24.03.2015


محمد اکبریوسفیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
حضور صدها افغان، در مراسم تدفین زن مقتول
24.03.2015


آصف بهاندمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د فرخندې د وینو سره خالونه، د انسانیت پر لمن تور داغونه
24.03.2015


محمد نعیم بارزمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
قتل فجیع «فرخنده» شهکاری از جنایت آفرید
23.03.2015


م. داؤد ملکیار
بحث "اسلام و زن" و مسألۀ سنگسار
23.03.2015


تیمورشاه تیموری
خطاب به خواهران عزیز و دختران ارجمند!
23.03.2015


ولی احمد نوریمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
تابوت فرخنده را زنان کابل بخاک سپردند و به مردان اجازه ندادند به تابوت نزدیک شوند
23.03.2015


رسول پويان
شقایق سرخ بهار - اهداء به فرخندۀ شهید
23.03.2015


عبدالباری بیاوړی جمال
د بی بی فرخنده په یاد
23.03.2015


سید خلیل الله هاشمیانمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
به ارتباط شهادت مرحومه فرخنده، موضوع آقای داود موسی را تائید میکنم
23.03.2015


محمد نسیم اسیرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
اشکی بر تابوت فرخنده!
23.03.2015


فارومطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
ضرورت مبارزه با فرهنگ پاکستانی قتل به امر ملا
23.03.2015


محمد داؤد موسیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
کانوانسیون محتسبان در شهر کابل
23.03.2015


فرادیس
ایاز خان ( ملای مسجد وزیر اکبر خان ) بر ویرانی دوبارۀ شهر کابل فتوا داد
22.03.2015


تیمورشاه تیموری
آیا پولیس افغان وظیفۀ حفاظت جان اهالی را دارد؟
22.03.2015


سرلوڅ مرادزیمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
د فرخنده لپاره د ملي اتلې لقب او د یادګار څلی وړاندیز:
22.03.2015


دافغانانو دیووالي اوپیوستون...
اعلامیه
22.03.2015


احسان لمرمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
به جواب مخالفین شهید محمد هاشم میوندوال
22.03.2015


عبدالصمد ازهر
آیا مرغ آقای حیدر اختر دو لنگ دارد؟
22.03.2015


مرکز مطالعات استراتژيک و منطقویمطالب نشر شده از این نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاین
حکومت افغانستان؛ در جستجوی صلح از ریاض تا دهلی و بیجنگ
22.03.2015


قابل توجه:
در سه ستون بالا مضامینی را ملاحظه می فرمائید که بعد ازمطالب جدید، تازه ترین نوشته ها درصفحه می باشند. این نوشته ها در ظرف دو الی سه هفته در آرشیف های مربوط در بالای همین صفحه،  تحت ستون (آرشیف را از لیست انتخاب کنید) انتقال می یابند که شما حسب الخواهش می توانید آنهارا مطالعه کنید. همچنان می توانید در همین صفحه تحت ستون (نویسنده را از لیست انتخاب کنید) اگر نویسندۀ دایمی پورتال باشید زیر نام خود و در غیر آن زیر نام سایر نویسندگان با یک کلیک همه نوشته های مندرج خویش را از نظر بگذرانید.

Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved

 ‭(Hidden)‬ Player Code