Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  حمید عطاء در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
41) دیموکراسی و دِين بازی احمدی نژاد
40) عـدد ۳۹، حروف ابجـد و تقوای بزرگان! ملت
39) اور یایی که بی «یا» شد
38) با محترم آقای بنیاد درمکث او بر نوشتۀ ( قومیت...)
37) تجارت دیموکراسی !
36) یاد کردی پیرامون نوشته آقای هدایت درمورد شبکه خبری « الجزیره»
35) غزه یی غرقه بخون،... و دیوار پولادین!
34) فالبینان سیاسی و جنبیدن پارلمانی
33) اتحادیه اروپا وقتی دهن جوال میگیرد
32) نو جوانان قهرمان و استثنائات
31) نوروز و معجزه گران (( جنده بالا )) !
30) آیا واقعا آقای کرزی مشت منافقین را باز کرد؟!
29) قاتلین در لباس فرشته و مظلومانی متهم به جنایت
28) ازدیاد عساکر امریکایی یا افزون شدن مصیبت در افغانستان
27) صبحت بخیر کرزی صاحب! بیدار شدی!
26) چکه های درد
25) دام ها، دانه ها و شکار ها !
24) یادی از ان سیه روزی که چون سیه بادی بوزید وخرمن هستی مردم مارا خراب کرد!
23) بی بی سی؛ دستی ماهرانه برای دریدن سقف وحدت افغانها
22) رسوایی تا بکجا ؟!
21) حق و حقشناسی، يا داوری و حق کشی
20) رشتــه ي ما را كشتنــد///ما هفت بار گريختيم
19) و ما تا تايمني گريستيم /// چشم هاي پدر قدبالاي شازيه را مي پاييد !
18) قيس جان هرگز نيامد///زن عجب شهامتي داشت
17) ما تنها مانديم///خواهرم بخواب ابد فرو رفته بود
16) مكتب و مسجدى نبود كه نگشته باشيم/ تا ابد عذاب وجدان ميكشم
15) آخرين فرياد مادرم را شنيدم/پارچه توپ كاسه سر كارگر را بر داشت
14) عذرهايم فايده نكرد/ فرياد مادر علي هر شام بالا بود
13) با كوهی از اندوه و نا اميدي/ و از غمش سوختيم
12) مرا يكراست بر قبر خانمم بردن///دو برادر رفتند و بر نگشتند
11) وقتي برگشتم مادر و پسرم را كشته بودند/پيوسته مرده دفن مي‌كردم
10) گلوله‌اي بر فرق دخترم اصابت كرده بود/جسدش را در چارصد بستر يافتيم
9) پسرم سوراخ سوراخ شده بود/ اشكهايم خشكيده بودند
8) مادر خاموشانه مُرد / اينان را به چه جرمي كشتند؟
7) برای که بگرییم؟
6) چـرا ؟؟؟
5) زُهدِ گربه یا... ؟!
4) نبشته ای بر سنگ (( مغزم ))
3) سلام برشما زنان ؛ مادران، همسران ، دختران.
2) شاهدِ چست تر از مدعی، و برملاشدن تزویر دریک حقیقت قدیم
1) قضاوت و قساوت
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
بزودی تهیه میگردد...

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved