Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  محمد نعیم بارز در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
200) پرسیده اند: جمهوریت، شاهی، یا حاکمیت های ایدئولوژیک کمونیستی و دینی؟
199) تجلیل و گرامی داشت، از شخصیت مرحوم ولی احمد نوری!‏
198) نو روز غرق خون « از ل آذر»‏
197) تجلیل از روز جهانی زن و یادی از ماتم سرای زن افغان!‏
196) سروده ای، از رازق فانی!‏
195) نقش اندیشه در انقلاب شکوهمند انگلستان!‏
194) فرهنگ پدیدۀ متجاوز نیست، تجاوز در ذات قدرت و سیاست است‏
193) کنفرانس قطر در انتظار، انعطاف پذیری از سوی طالبان!‏
192) نقد و بررسی دومین نوشته محترم دوکتور تره کی...
191) ژان‌پل سارتر و اشاره ای به فلسفۀ وی
190) افغانستان گوشت قربانی نیست...
189) ریشه های اصلی جنگهای فاجعه بار مردم فلسطین و اسرائیل؟
188) میهن پرستی و صداقت را از یک انجنیر در کانال قوش تیپه بیاموزیم
187) واقعیت استقلال!‏
186) ادامه جنگ ها در عدم آگاهی مردم و خلاء شخصیت های ملی در کشور!‏
185) سفر صدر اعظم قطر به قندهار صدای زنگ خطر علیه ملا هیبت الله!‏
184) ضرورت شناخت فلسفی!‏ قسمت سوم
183) ضرورت شناخت فلسفی!‏ قسمت دوم
182) ضرورت شناخت فلسفی!‏ قسمت اول درباره فلسفه
181) نفرین بر انقلاب قهری و هر نوع خشونت!‏
180) تجلیل از روز جهانی زن و یادی از ما تم سرای زن افغان!‏
179) نتیجۀ ترس از بحث آزاد، زیر نفوذ کشش های سنتی و مذهبی‏
178) افغانستان آبستن یک جنگ ویرانگر دیگر یست!‏
177) آقای دوکتور عثمان تره کی، هوشدار شما به طالبان بی ثمراست!
176) فدرالیزم طلب در‏ افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!‏
175) تا جامعه به آگاهی لازم نرسد...
174) حرکت سیاسی آگاهانه زن و مرد ایران...
173) ملت خوب، دولت بد وجود ندارد!‏
172) ملت خوب، دولت بد وجود ندارد!‏
171) نگاه کلی به مساله ملی و زبان در افغانستان‎!‎
170) افغانستان گوشت قربانی نیست که...
169) فدرالیزم طلبی در افغانستان یعنی، اعلام تجزیه و جنگ داخلی نافرجام!
168) اتکا به هویت قوم و قبیله...
167) عاملان نسل کشی، ‏(‏genocide‏)‏ باید شناسایی و محکمه شوند!‏
166) اراده قاطع زن و مرد ایران، در جهت سقوط رژیم آخوندی!
165) روند شکل گیری دولت – ملت!‏
164) روند شکل گیری دولت – ملت!
163) مصاحبه اشرف غنی- مشتی بدهن پوتین روسی، خلیل زاد مزدور و دیگر جارچیان!
162) مختصر نقدی از مارکس - مارکسیسم و اشاره های به بعضی فیلسوفان دیگر!
161) یگان نگاه های متفاوت من، به نوشتۀ «دلیل این تغییر چیست؟!
160) انتخاب دونالد ترامپ
159) یک صبح خوب، یک خبر خوشایند!
158) پاسخ به همه مدافعان سیاست های شاه امان الله و داوود خان!
157) قابل توجه محترم آقای قاسم باز!
156) سید جمال الدین افغان و عامل عمده ای عقب مانی جوامع اسلامی!
155) جنبش روشنایی، پروانه وار مردم را قربانی روشنایی نمود!
154) آیا پاکستان در حمایت از طالبان و...
153) داکتر عبدالله ، عبدالله بحران دیگری خلق کرده است!
152) به رغم بی باوری ها، احتمال صلح نسبی بین افغانستان و پاکستان محسوس است!
151) قابل توجه محترم سید عبدالله کاظم!
150) جناب دوکتور کاظم! پیوستن به موضع فکری دوکتور تره کی، دفاع از طالبان و تروریزم است!
149) بزرگترین اشتباه داکتر اشرف غنی
148) داؤد خان راهی را گشود که تا امروز در کشور خون جاریست!
147) تخریب ذخیرۀ سلاح «بایان» و یاوه سرایی های داکتر عبدالله و تیم وی!
146) سطحی نگری و احکام نا متناسب در قضیۀ متهمین قتل "فرخنده"
145) روان فرخنده با مادرش سخن می گوید!
144) قتل فجیع «فرخنده» شهکاری از جنایت آفرید
143) آیا در عقب جنگ ها و عملیات تروریستی تفکر سیطره بر جهان وجود دارد؟
142) جناب اشرف غنی، صدروز کارتان گذشت، خودبگوئید! کامیاب یا ناکام؟
141) «حکومت وحدت ملی» نطفۀ بحران و زوال را در خود حمل میکند!
140) طرح «حکومت وحدت ملی» نقض قانون اساسی، ایجاد جدال قدرت و بی ثباتی!
139) تبصره بر «دیموکراسی در بستر آزادی و قدرت»
138) توافق و تفاهم هرچه باشد بهتر از جنگ است!
137) ادامۀ بحث با محترم آقای عباسی!
136) محاکمه علنی هفت نفر سارقین و تجاوز گران...
135) سطحی نگری و اندرز اخلاقی، پوهنوال اسمعیل یون
134) واقعیت ها واقع بینانه نیست
133) دوکتور عبدالله با مانور تهدید آمیز، قانون و همه چیز را به افتضاح کشید!
132) قبول حق دل صاف می طلبد!
131) داکتر عبدالله عبدالله و حرکت های افسار گسیخته!
130) جائیکه پای منطق بلنگد زبان گزنده تیز می شود
129) قابل توجه محترم قیس کبیر و عریضه نویسان شان
128) دوکتور عبدالله لذت قدرت را چشیده فشارش را هم خواهد چشید!
127) سیزده سال قبل که آقای کرزی داخل ارگ شد و حالا که می رود!
126) اعتبار شخصیت سیاسی اجتماعی دوکتور اسپنتا تابع مقام دولتی نیست!
125) شاغلی سپنتا از موضع بر حق و استوار رئیس جمهور کرزی دفاع کرد
124) «گزینه صفر» بزرگترین دروغ سال 2013
123) آنچه کرزی از امریکا میخواهد
122) لــویه جـرگـه به مثابه «شمشیر داموکلس»
121) سرانجام رئیس جمهور کرزی خواست هایش را بر دولت امریکا قبولاند!
120) مساله انتخابات و تابعیت کورکورانۀ مردم از جنگسالاران!
119) پـیــروزی تـیـم فـوتـبـال افغانستان افتخار آفرین و آموزنده است
118) قرار دادن ظاهرشاه و داود خان در یک ردیف مخدوش کردن مرز بین دیموکراسی ودیکتاتوریست!
117) دفاع از رئیس جمهور کرزی در جهت منافع ملی است
116) فیدرالیزم در افغانستان یعنی اعلام تجزیه و آغاز جنگ داخلی نافرجام!
115) عکس العمل جمعی در افغانستان بیرق طالبان را درقطرسرنگون ساخت!
114) بجای همشهری، چسبیدن به هویت قوم و قبیله شرم است و ننگ!
113) اعتصاب عدۀ محصلین پوهنځی علوم اجتماعیات
112) رژیم ایران درتنگنای ادامۀ قدرت !
111) افشای خیانت
110) «کرزی را با پول نمیتوان خرید»
109) آقای کرزی! اینهمه امریکا ستیزی شما به چه مفهوم است ؟
108) انتخابات شفاف را باید از اجتماع سالم انتظار داشت!
107) مسألۀ انتخابات و مشروعیت دولت!
106) صف بندی جنگسالاران
105) محترمه هلینه ملکیار مطالب « چه بایدکرد» شما خوب وعالی است، اما
104) احضارات قوماندان اسماعیل خان برای جنگ داخلی!
103) آقای کرزی و معضلۀ خط دیورند در شرایط موجود
102) رئیس جمهور کرزی از ما فراریان در غرب ترسوترنیست، واقعبین تراست
101) دفاع از موضع طالبان، شم تمیز ندادن چاه از راه است
100) ضرورت محاکمۀ مرتکبین جنایات جنگی
99) آقای کرزی ! فرمان شما فرمان نیست!
98) آیا وداع با مصلحت گرایی ممکن است؟
97) توضیحاتی به نوشتۀ محترم ستار کریمپور
96) محترم آقای عبدالرزاق مامون
95) درتوقف استخراج نفت دریای آمو مقصر کیست؟
94) در انتظار«بهار عرب» بودن بچه معنی است؟
93) مصاحبۀ بشردوست دربارۀ حزب همبستگی
92) تقصیر خودرا بهمه روشنفکران نسبت دادن غلط است
91) دیر آمد و خوش آمد
90) امریکا ستیزی درافغانستان غرب ستیزی درجهان!
89) کرزی٬ د ر پی زمینه سازی برگشت نظام طالبانیزم!
88) افغانستان گوشت قربانی نیست که زیرنام فدرالیزم بین اقوام تقسیم شود!
87) تاسیس دفتر نمایندگی طالبان در قطر، درپی چه اهدافیست ؟
86) تراژیدی گلناز
85) آیا آقای کرزی باگرفتن مشوره از لویه جرگه دست مخالفین را بسته؟
84) هدف اساسی از برگذاری لویه جرگه چیست ؟
83) مصاحبه آقای کرزی با تلویزیون جیو پاکستان
82) سروده، باری جهانی « موری رخصت راکوه ځم در څخه»
81) چرا مسألۀ انتخابات ولسی جرگه بدور باطل افتاد!
80) شمشیر شیوا
79) تجاوز پاکستان به افغانستان به هیچوجه توجیه پذیر نیست!
78) حملات پاکستان : تجاوز در جواب به تجاوز است
77) دوکتور رنگین دادفر سپنتا و اظهارات ارزشمند وی در ولسی جرگه به مسألۀ پایگاه !
76) افشای مخفی نگهداشتن بن لادن ازسوی پاکستان و ضرورت تشکیل کنفرانس بین المللی!
75) چرا پاکستان دست امریکا را در کشتن بن لادن باز گذاشت ؟
74) جواب انتقاد محترم حکیم نعیم در مسألۀ پایگاه !
73) هیأت عالی رتبۀ پاکستانی از سفری به کابل بدنبال چه اهدافی اند !
72) ازشکستن بت بی زیانی چه سود
بهتر آنکه فکر بت پرستی را شکست !

71) دیدگاه های مخالف و موافق به پیشنهاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان !
70) بحث برموضوع پایگاه نظامی امریکا و مصاحبه آقای نگارگر!
69) لزوم دید پایگاه نظامی امریکا در افغانستان
68) نفرین انقلاب یا نفرین به هرنوع خشونت !
67) چرا کسانی برای تغییردولت اتکا به قومیت ویا بدنبال فرد کاریزماتیک هستند ؟
66) با مستعمره گفتن افغانستان عملیات تروریستی توجیه پذیر نیست !
65) هیچ پدیدۀ مطلقاً خوب ومطلقاً بد نیست و کرزی نیز از این امر مستثنی نیست !
64) حقانیت رئیس جمهور کرزی در دفاع از حاکمیت ملی!
63) روند صلح آیا پیش زمینه های صلح با طالبان فراهم شده است ؟
62) آیا دولت کرزی از فساد مُزمن بمرحله فروپاشی نرسیده است ؟
61) بررسی مختصر: طرح تجزیه افغانستان ازخارج و تمایل عناصر فاسد از داخـل به آن!
60) عامل اساسی عدم پیروزی در جنگ نافرجام افغانستان چیست؟
59) تیروریست های دیروز، دیموکرات های امروز
58) افغانهای محترم نباید مورد بهره جویی گروه مریم رجوی قرار گیرند!
57) نمونه ای از مظاهرافراطیت
56) فارو، امید می آفریند و کسانی هم تخم نفاق می پاشند!
55) ستراتـیـژی امریکا - ارزیابی یکی دونکته از ستراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان !
54) نقد وبررسی دومین نوشته محترم دوکتور تره کی زیر عنوان « پاسخ به چند سوال »
53) نقد و بررسی دومین نوشته محترم دوکتور تره کی زیر عنوان « پاسخ به چند سوال »
52) عملیات تروریستی طالبان و بحث های حقوقی دوکتور تره کی
51) مجلس پاریس: دولتهای غربی ناگزیراند تا برصحت انتخابات افغانستان مهرتائید بگذارند!
50) دولت فاسد - نقش منفی انتخابات در تحت تسلط دولت فاسد!
49) بحران انتخابات اخیر ایران سرآغاز سقوط رژیم مذهبی در آنکشور!
48) مسئلۀ انتخابات و مشروعیت دولت
47) رئیس جمهور کرزی دربرابرفشار بین المللی بیشرمانه تن به تجدید نظر درقانون زن ستیز داد!
46) وزیر خارجه و رئیس دولت افغانستان خواهش افغانهای آلمان و فرانسه را نخواهند پذیرفت !
45) قیاس مشکوک، قضاوت بی دلیل !
44) بشردوست، دور از واقعیت های عینی در هوای رسیدن بریاست جمهوری!
43) خلاصه کتاب « جامعه باز ودشمنانش» اثـرکـارل ریـمـونـد پـوپـر. قسمت نهم
42) انگیزه اصلی رهنورد زریاب چیست که رحیمی و حسینی را نویسنده افغان نمیداند ؟
41) پیام های عدم اعتماد حکومت جدید امریکا به دولت کرزی !
40) کرزی خود قانون شکن و فساد آفرین است !
39) خلاصه کتاب : «جامعه باز و دشمنانش» اثر کارل ریموند پوپر.
38) استقبال از« جورج بوش » در عراق با بوت، درافغانستان با مدال !
37) آیا در انتخاب رئیس جمهور افغانستان رای مردم تعیین کننده است ، یا اراده قصر سفید امریکا ؟
36) خلاصه کتاب : «جامعه باز و دشمنانش» قسمت هفتم
35) خلاصه کتاب : «جامعه باز و دشمنانش» قسمت ششم
34) عتیق رحیمی برای خود و افغانستان افتخار بینظیری آفرید
33) خلاصه کتاب «جامعه باز و دشمنانش» قسمت پنجم
32) بارک او باما، جهان را تکان داد !
31) خلاصه کتاب «جامعه باز و دشمنانش»اثر کارل ریموند پوپر
30) دیکــــــــــتـاتــــور!
29) خلاصه کتاب جامعه باز و دشمنانش - قسمت سوم .
28) تفاوت دیدگاه ها میان انگلیسها و امریکائی ها در منازعۀ طالبان
27) خلاصه کتاب<جامعه باز ودشمنانش >اثر کارل ریموند پوپر - قسمت دوم
26) خلاصه کتاب « جامعهً باز و دشمنانش » یاخردمندان درخدمت خود کامگان »
25) اگر ما سکوت پیشه کـنیـم چه کس سخن خواهد گفت ؟ قابل توجه داکتر سپنتا وزیر امور خارجه
24) اخلاقیات کمونیستی و اشاره ًبه اثرات منفی آن در افغانستان !
23) رد، دشنامنامۀ آقای موسوی
22) پاسخ مصاحبۀ انتقادی محترم سید حسین موسوی در پورتال «افغان- جرمن آنلاین»!
21) مذاکرۀ جبهۀ متحد ملی (جنگسالاران) با طالـبان دارای چه انگـیـزه و پیامـدیست !
20) قیام 24 حوت 1357 هرات و نکاتی در باره نوشته آقای نکته دان
19) به رسمیت شناخـتـن خـط دیـورنــد راه حل بحران افغانستان نیست !
18) تبصره ای بر مقالۀ مذاکرات با طالبان
17) آ قای کرزی از بیان فساد و خیانت چه حاصل چرا در مقام رئیس دولت به رفع آن اقدام نمیکنید ؟
16) چه عاملی طالبان را به مذاکره با دولت کرزی وا داشته است ؟
15) آقای دوکتور رنگین دادفر سپنتا و نگاهی به خانه تکانی در وزارت خارجه !
14) گذاردن نام میدان هوائی بین المللی کابل بنام محمد ظاهر شاه
13) تجزیه طلبی به بهانۀ زبان و فرهنگ
12) دوران غرور آفرین محمد ظاهر شاه
11) آیا طرح جبهۀ متحد ملی مبنی بر انتخاب والیها دنبالۀ همان طرح فدرالیزم و تجزیه طلبی نیست؟
10) با سر افگند گی ولسی جرگه ، دکتور سپنتا بوظیفه اش ابقا شد!
9) زنگهای خطرازهر سوعلیه کرزی به صدا در آمده است !
8) تبصره بر مصوبۀ « مصا لحه ملی » مبنی برمعافیت جنایتکاران جنگی از تعقیب عدلی وحقوقی !
7) کنفرانس بین المللی استقرار ثبات و جستجوی راه حل ها براي افغانستان
6) مبارزه لوی څارنوال با فرهنگ معافیت از مسئولیت !
5) آقای دوکتور رنگین دادفر سپنتا و نگاهی بخانه تکانی در وزارت خارجه !
4) انتخاب اسپنتا بجای عبدالله عبدالله، نخستین شهکار کرزی
3) دراوج فساد و بی کفایتی ، چه زشت بُوَد ظرفیت نمائی !
2) تصدیق انتخاب نیست !
1) ضرورت محاکمه مرتکبین جنایات جنگی
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح شاغلی محمد نعیم بارز

شاغلی "محمد نعیم بارز" فرزند مرحوم جناب محمد امین خان، در سال 1941 میلادی در شهر کابل دیده به جهان کشود.

تحصیلات ابتدائی و ثانوی اش را در لیسه عالی بغلان در ولایت بغلان درسال 1959 میلادی به پایان رسانید و بعد از فراغت از لیسه، نخست در ریاست انحصارات دولتی در کابل، و سپس در شعبات مختلف وزارت مالیه افغانستان شامل خدمت گردید. آخرین ماموریت اش بحیث مدیر عمومی گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات بوده است.

در سال 1981م ، بنا بر تغیرات سیاسی در وطن ، وظیفه را ترک گفته و با خانواده اش به پاکستان مهاجر گردید.

در سال 1982 م از کشورِ پاکستان به فرانسه مهاجرت نموده، در حومه شهر پاریس به دیگر پناهندگان هموطنش پیوست، و تا کنون در همانجا بسر می بَرَد.


شاغلی" نعیم بارز" از سال 1965م بدینسو علیه استبداد، انحرافات و تجاوز خارجی مبارزه کرده، و در راه تحقق آزادی ، عدالت اجتماعی و دیموکراسی واقعی تلاش ورزیده است.

به صد ها نوشته و مضمون های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان در جراید و نشرات خارج افغانستان از قبیل (مجاهد ولس) در ناروی، (عقاب آریانا) در میونشن آلمان ، (آئینه افغانستان) ، ( درد دل افغان) ، (کاروان) ، (مردم افغانستان) و ( امید) در اضلاع متحده امریکا چاپ شده است. supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved