Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  میر عنایت الله آشفته در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
65) پیشنهاد مشخص به هموطنان با رسالت و دلسوز وطن!
64) آیا دَ‌ندورۀ مذاکرات صلح موعود؛ مؤفقانه پایان خواهد یافت؟
63) دَندوره مذاکره با طالبان، جزء از پروژه انتخابات؟
62) دهُل و نغارۀ خبر مذاکرات امریکا با طالبان افغان...
61) خون رزمندگان افغان...
60) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
59) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
58) از امضای تفاهم نامه پروژه ۱۰ میلیارد دالری تاپی دو دهه می‌گذرد
57) زوایای تاریک حوادث خونین و سوال برانگیز طالب علیه مردم بی گناۀ کابل!
56) کج بشین، راست بگو!
55) ائتلاف انقره، اراده ملت افغانستان را تمثیل نمی کند!
54) ائتلاف انقره، اراده ملت افغانستان را تمثیل نمی کند!
53) از دیورند تحمیلی تا پیمان امنیتی و پرتاب مادر بمب ها
52) با تعویض نامِ نظام...
51) افغانستانِ انباشته ساخته شده از تضاد ها
50) آیا ما واقعاً و آگاهانه خواهان صلح هستیم؟
49) کشور از ماست، خون از ما می ریزد ؛ راه حل را ما باید دریابیم!‏
48) تیر پنجر را آقای جان کری سه سال دیگر تمدید نمود!
47) انگار که زمان به عقب بر می گردد‏
46) شمع امید به افروزیم یا نفرین بفرستیم؟
45) درس‎ ‎عبرت‎ ‎ازحقایق‎ ‎تلخ‎ ‎گذشته، و‎ ‎خطاب به نمایندگان پگواش
44) نبود هدف در جنگ های کور تنظیمی
43) پیشنهاد مفت و مجانی یک فرزند مصلح وطن به دو داکتر مسؤول کشور
42) به جواب اقای لطیف پدرام
41) تأریخ بیان وقایع گذشته توسط فرشتگان تحریر نمی شود
40) صلح می خواهیم اما با حفظ دست آورد های ۱۴ ساله
39) ماافغانها خواهان صلح هستیم ولی آماده پذیرش واقعیت نیستیم!
38) جوانان آگاه نگذارید تأریخ خونبار کشور تکرار شود
37) پیشنهاد دلسوزانه به جناب رئیس جمهور اشرف غنی
36) جوانان آگاه چشم امید ملت بشما دوخته شده است!
35) کشوری که جهان را دشمن خود می پندارد
34) اهدا به هموطنان افغانم
33) پیام عاجل به مدعیان حکومت وحدت ملی
32) جنازۀ دیموکراسی در افغانستان به خاک سپرده شد
31) آخرین میخ بر تابوت انتخابات
30) خطاب به نسل جوان آگاه و آینده سازان کشور
29) عبدالله عبدالله با بى مسؤوليتي اهانت آمیز ملت افغانستان را " گوسفندی" خواند!
28) قابل توجه محترم جناب نصیر فیاض ژورنالیست مؤفق کشور!
27) پس لرزه هايى قبل از انتخابات!؟
26) خطاب به دو نامزد محترم که انتظار نتایج انتخابات اند!
25) نقش بیرونی ها و مسؤولیت دو نامزد محترم درانتخابات!
24) خطاب به کاندید های محترم پیشتاز
23) بازهم در مورد انتخابات 1393
22) بازار کلاه گذاشتن ها گرم است:
21) انتخابات درگرو پیمان امنیتی
20) پیشنهاد عاجزانه و التماس آمیز یک افغان هیچ کاره!
19) آیا از انتخابات در شرایط اشغال؛ انتظار شفافیت و پیامـــد صلــح را میتوان داشت؟
18) افتراق دولتمردان افغانستان را به کجُا می برد!
17) کابل افغانستان نیست
16) عرایضی خدمت جناب سعیدی تحلیلگر افغان
15) از"مجاهد" ملا محمدعمر آخُند تا زلمی خلیل زاد
14) حذف کرسی هموطنان سیک و هندو مذهب افغان!
13) انتقال قدرت سياسى چگونه صورت خواهد گرفت :
12) نقش و رسالت مبارزین ملی گرا
11) از «چه باید کرد» گذشت
10) جنگ زرگری حامد کرزی
9) چرا فعالین سیاسی ما نتوانسته اند کار(افغانستان شمول)انجام دهند
8) اجلاس هـله پتۀ افغانستان، هند و امریکا در دهلی
7) ملتی که آرای مردمش در نظر جامعۀ جهانی صفر است
6) کنفرانس پاریس از بُعد سیاسی- اقتصادی
5) اختلاف دولتمردان، باعث تشدید طرحهای دُشمنان میگردد
4) کرزی میگوید: «با امریکایی ها معامله خواهیم بست که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب»
3) خط دیورند باعث ایجاد پشتونستان، بلوچستان وتجزیه پاکستان خواهد شد
2) مشارکت آگاهانۀ کـُلیه نیروهای سیاسی
1) مکثی بر اسباب اجتماعی و سیاسی افزایش اعمال مجرمانه
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
در آینده ترتیب می گردد.

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved