Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  نجیب الله داوری در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
85) مقصر تراژدی 45 سال اخیرکشور کیست؟
84) نگاه کوتاه وگذرا به سیاست اصلاحات ارضی دولت خلقی،قسمت دوم
83) نگاه کوتاه وگذرا به سیاست اصلاحات ارضی دولت خلقی
82) در بلخ بیا ببین چــه بیت الشرف است
81) افغانستانِ فقیر و فرصت...
80) طالبان – پاکستان و چپاول معادن افغانستان
79) ده سالگی مقاله احمد ظاهر در...
78) قوماندان کودتای ۷ ثور کی بود- جنرال رفیع جواب بدهد
77) افغانستانِ فقیر و فرصت..., قسمت سوم
76) افغانستانِ فقیر و فرصت از دست رفتهٔ حضور امریکایی ثروتمند- قسمت دوم
75) افغانستانِ فقیر و فرصت از دست رفتهٔ حضور امریکایی ثروتمند
74) دو الگو- سه حرکت و چهار شکست
73) منجمنت آبها با وجود فضای ترس
72) ۴۷ سالگی تاسیس جمهوریت...
71) خلیلزاد – طالبان – کابلوف و داعش
70) نامه سرگشاده به مایک پمپیو...
69) احمد شاه درانی و جنگ پانی پت
68) کنکاشی بر حادثه قتل احمد ظاهر
67) آغای دوکتور زلمی خلیلزاد! مانده نباشی وعرض دارم:
66) مخالفت با خلیل زاد...
65) فصل های ناتمام دأوود خان قابل انکار نیست, قسمت دوم
64) فصل های ناتمام دأوود خان قابل انکار نیست
63) و تنها افسر بیدار- بمناسبت چهل وپنجمین بهار و نوستالوژی جمهوریِ شهید داوود خان
62) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
61) هیأت های بی حاصل وادامه تراژدی
60) نامه سر گشاده به وزیر مالیه و رئیس ډافغانستان بانک
59) قمر باجوا به کابل میآئید
58) دوسیه ناگشوده قتل احمد ظاهر را باید گشود
57) چهل سال بعد ازمسافرت تاریخی شهید دأوود خان به مسکو
56) پشت پرده سخنان ضمیر کابل اوف
55) جنازه‎ ‎داکتر اکرم عثمان باید به کابل منتقل و دفن شود!‏
54) قدرت پول افغانی در عصر جمهوری شهید داؤود خان قبل و بعد از آن
53) شهید داود خان و بند سلما
52) نامــــــه فــــــارو، زبان دری ومنافع ملی
51) غرق در گردابِ شایعات. بخش چهارم
50) غـــرق در گـــرداب وافسون شایعات مغرض- بخش سوم
49) د اطلاعات او فرهنـــگ محترم وزیر ته
48) غـــرق در گـــرداب و افسون شایعات مُغرض
47) غـــرق در گـــرداب و افــــسون
46) از فلسفه بافی تا حقایق عینی
45) دیکتاتور سرک ساز یا ابر مرد کشور ساز؟
44) صبح شد جمهوری دمید!
43) کارد به استخوان رسید ولی روز مبادا نرسید
42) در سوک سی و هفتمین سال سقوط اولین جمهوریت بخش دوم
41) آنسوی قتل عام بدخشان-ننگرهار و ناآرامی های شمال و جنوب
40) در سوک سی و هفتمین سال سقوط اولین جمهوریت بخش اول
39) دلِ پُرِ خون ملت از خیانتهای ح. کرزی و اختلاس کابل بانک
38) درهفته اول ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی به دو موضوع ذیل پرداخته شد
37) ارج گذاری یا مرده پرستی
36) آیا افغانستانِ محاط به خشکه دارای ارزش جیوپولیتک و جیوستراتیژیک برای امریکا است؟
35) حامد کرزی مریض یا درخدمت مغرض
34) برنامه اقتصادی دولت افغانستان علاج یا سوء استفاده
33) شخصیت های ملی و تلویزیون های بین المللی افغان ها
32) نگاهی به اثر با ارزش و معتبر بیماری ویروس A
31) د توری بدمرغې ورځې د حالاتو نیمګړې بیان
30) رئیسِ جمهور یا مشکلِ جمهور
29) مسابقه بیکفایتی
28) بازهم مسألۀ خط فرضی دیورند
27) احمــد ظاهــر دربخش فارسی بی بی سی
26) در مورد ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان
25) گـفـته می شــود بخش چهارم
24) گـفـتـه مـی شـــود (سوم)
23) گفته میشود - بکس چی، بکس چی، بکس چی
22) تردید ها به ارتباط قرار داد استخراج معدن مس عینک لوگر
21) گـفـتـه مـی شـــود (دوم)
20) گفته میشود
19) جمهوری افغانستان سی وهفت ساله شد
18) تظاهرات افغانهای مقیم شهر تورنتو
17) افغانهای مقیم شهر تورنتوی کانادا
16) تظاهرات افغانهای مقیم تورنتوی کانادا
15) «فصل بهار میرسد»
14) ولسی جرگه افغانسان در آزمون تاریخ
13) تبریک نامه و امیل گل برای جناب حامد خان کرزی
12) دپلوماسی قوی پاکستان و باخت افغانستان
11) وطـن فــدای چـوکــی
10) چیزی راکه باید طالبان کرام در ارتباط با انتخابات افغانستان بدانند
9) چرا کرزی به مناظرۀ تلویزیونی اشتراک نکرد
8) سیاست اقتصادی در های باز و مشکلات مردم افغانستان در زمینه
7) و باز هم در باره صبورالله سیاه سنگ
6) بمناسبت سی وپنجمین سالگرد نخستین جمهوریت درکشور
5) حرف های با محترم اکادمیسین غلام دستگیر پنجشیری
4) در سوگ سی سالگی سقوط اولین جمهوریت، شهادت داودخان و پیروزی کودتای ثور
3) دری یا فارسی ــ و واقعیت های عینی جامعۀ ما در مورد
2) علامه گذاری یک جانبه سرحدی میان افغانستان وایران از نظر افغان ها مردود است
1) بمناسبت سی وچهارمین سالگرد تاسیس نخستین جمهوریت درکشور، سر زمین شیوه کی وخاطره ای از مرحوم دأود خان
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
تا به حال ترتیب نشده....

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved