Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  هیئت رهبری فدراسیون افغانان در هلند در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
62) اعلامیهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هلند
61) شکست جبران ناپذیر نظامی سیاسی و دپلماتیک امریکا !
60) هشت ثور ؛ روز توطئه علیه پلان صلح ملل متحد
59) تاجران قوم و ملیت ازین تجارت کثیف دست بردارید!
58) حجاب‌های کاذب
57) هجو مداح
56) کشوریکه تاریخ ندارد حکام نظامی اش میگویند با افغانستان دشمنی تاریخی دارند !
55) طنز روز
54) در گرو امریکا بودن ادامه دارد
53) نقدی بر نقدِ «دزدی‌های رحمان‌بابا از حافظ شیراز»
52) آیا افغا نستان هراسی سبب بر اندازی حاکمیت طالبان در افغانستان خواهد شد؟
51) عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان در مجلس مسکو
50) تگدی قدرت :
49) باز هم تکیه به بیرون ، تکرار غلط دوباره تاریخ ....
48) یهود ستیزی و اسلام سیاسی
47) د هرات غميزه / فلسطين کې د باروتو باران
46) قصه‌ی استاد "شیدا" و عوضِ بچه‌ی کربلایی
45) بررسی جرایم ضد بشریت. جرایم جنگی و جرایم ضد حقوق بشر درافغانستان خواست و سوال روز
44) مکثی پیرامون سیاست های روسیه در قبال افغانستان
43) آرامش
42) هجوم فرهنگی یکی دیگر از تبعات نا میمون اشغال بیست ساله
41) معرفی استاد عبدالله برشنا
40) ایا پوهیږی میرمن ساره السید په اصل کی څوک ده ؟
39) افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک:
38) مذاکرات بین الافغانی یعنی چه؟ برای چه و با کی ؟
37) “دولت فعلی آلمان «احمق‌ترین» دولت اروپا است"
36) اينبار پاكستان بر باغ ها حمله برد
35) طنز هفته: فاتحه و ابراز تسليت!
34) در آستانهٔ يکسالگی سقوط:
33) گامهای که بار دیگر ناشیانه و بی خردانه گذاشته شدند .....
32) منافع ملی
31) بازی شیطان
30) بانك جهاني بازگشت، چرا ؟
29) چرا پاکستان بمیان آمد؟!
28) رقابت اقتصادي با منطقه دشوار مي شود
27) آیا پوتین در جنگ با اوکراین شکست خورد؟
26) فراخوان براى انفاذ قانون اساسى و استمرار قوانين
25) گفتمان وسیع افغانی
24) به جواب مقالهٔ «غیاث اللغات و غلطنویسان» نوشتهٔ خلیل الله معروفی
23) سرانجام بازار پول مسدود شد و دروازه هاي اين ماركيت را بستند
22) جنایات علیه بشریت در افغانستان ، در چنبره موانع تحقیق وبررسی وتطبیق عدالت حقوقی
21) اصلاحات دینی در جهان اسلام: امكانات و غيراحتمالات
20) به کمپاین میلیونی نه به طالبان بپیوندید
19) په ارګ کې وروستۍ شپه او د چوکۍ سره مخه ښه
18) زلمی خلیل زاد ومرحلهٔ جدیدادامه سناریوی بن
17) د وخت له ټکي ناوړه ګټه پورته کول!
16) جامعه شناسی زبان مادری
15) په افغانستان کی د یو ولسواک، عدالتمند، ملی مترقی نظام د جوړولو طرحه
14) عقل سیرِ چند؟
13) تأثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار افراد
12) اګر شما بجاى داکتر غنى ميبوديد چه ميکرديد؟
11) عامل اصلی تقصیرات؛ داخلی یا خارجی؟
10) ای هموطن
9) مختصر سخنى با بندگان الله
8) علل پراگنده گی اجتماعی – سیاسی در افغانستان
7) عدول از خطوط زرین منافع ملی افغانستان خیانت ملی است !
6) صلح واقعی و پایدار درافغانستان؟
5) جدایی پاکستان از القاعده ناممکن است
4) خاطرات دردناک از چشم دید هایم
3) افغانستان مسئولیت آوردن صلح ناقص ....
2) نگاهی به سخنرانی داکتر غنی در مرکز مطالعات استراتیژیک پاکستان
1) چگونگی زرع پسته در افغانستان
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
xxx

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved