Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

آرشیف مطالب بــا نظــریات شــما
شماره تاریخ نشر اسم نویسنده عنوان مطلب تعداد نظرات
 
1 28.01.2017 محمد اعظم سيستانی نقد وتحلیل چند نکته از‎ ‎تاریخ فرهنگ ‏(بخش آخر) 22
2 08.01.2017 سید عـبدالله کاظم اسرار نهفته شهادت امیر حبیب الله خان سراج الملة...(قسمت بیست و دوم و آخر) 24
3 01.01.2017 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2017 939
4 01.01.2017 سیدهاشم سدید دلیل این تغییر چیست؟ 6
5 20.12.2016 مسعود فارانی به جواب سخافت صبورالله سیاه سنگ 38
6 08.12.2016 نور احمد خالدی معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی! 20
7 16.10.2016 محمد اعظم سيستانی مِنارنجات، یادگار فداکاری های مردم افغانستان 88
8 09.09.2016 سید خلیل الله هاشمیان جسد‎ ‎بچۀ‎ ‎سقو‎ ‎درتپۀ‎ ‎مرنجان دفن نشده بود!‏ 50
9 12.08.2016 افغان جرمن آنلاین روح داکتر اکرم عثمان را شاد می خواهیم 14
10 26.06.2016 احمد فواد ارسلا تبصرۀ مختصر بر تجدید تأریخ نویسی محترم حسن کاکر و... 25
11 04.05.2016 خاکسار افغان چرا سیاسیون به اصطلاح حرفوی و متکرر برای افغانستان خطرناک اند؟ 35
12 17.02.2016 داکتر سید خلیل الله هاشمیان انتقال میت امان الله خان به کابل 37
13 02.01.2016 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2016 1910
14 28.12.2015 محمد اعظم سيستانی تکمله ای برکتاب: حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش7 ونتیجه)‏ 25
15 03.11.2015 قیس کبیر قاموس کبیر افغانستان- قسمت سوم و آخر 165
16 07.08.2015 حامد نوید جبهه گیری های نا عاقبت اندیشانه در برابر کلمۀ افغان وافغانستان 75
17 24.07.2015 افغان جرمن آنلاین سردار محمد داؤد خان، 26 سرطان و پیامد های آن 117
18 26.06.2015 افغان جرمن آنلاین اطلاعیۀ ضروری 30
19 06.06.2015 سید خلیل الله هاشمیان پیرامون ضرورت تدوین " قاموس دری" 156
20 23.04.2015 عارف عباسی دیر ګران ورورښاغلی باری جهانی صاحب! 32
21 06.04.2015 احمد فواد ارسلا اعلام حمایت از عربستان سعودی از طرف دولت افغانستان قدم مهم و مثبت است 67
22 18.03.2015 گروپ کاری کمپاین آیا امر سنگسار با شروط ومقرره لازمیی اسلامی... 166
23 31.01.2015 عبدالکریم خُرم ما چرا (BSA) را امضاٰ نکردیم؟ 16
24 15.01.2015 نبیل عزیزی کابینۀ پیشنهادی تخصصی است یا مصلحتی؟ 43
25 01.01.2015 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2015 1734
26 10.12.2014 نبیل عزیزی تحت سؤال بردن هویت ملی با تذکرۀ الکترونیکی 23
27 24.11.2014 عارف عباسی چرا اعضای حکومت «کابینه» تعیین نمی شود؟ 24
28 28.10.2014 سید عـبدالله کاظم حامد کرزی و مسئله "کابل بانک" 12
29 25.09.2014 افغان جرمن آنلاین نظرخواهی در مورد انتخاب رئیس جمهور جدید افغانستان 62
30 12.08.2014 عارف عباسی کدامین بند این توافقنامه واقعاً متضمن وحدت ملی است؟ 142
31 26.03.2014 افغان جرمن آنلاین انتخابات سال ۱۳۹۳ریاست جمهوری افغانستان 438
32 01.03.2014 گروپ کاری کمپاین کمپاین تفکر، تحریر و عمل 177
33 14.02.2014 حمید انوری انتخابات و تمرین یکه تازی و زور گوئی 10
34 22.01.2014 عبدالحمید مبارز جلالتمآب رئیس جمهور، یا توافقنامه را امضا کنید یا مردم نهضت عدم اطاعت را براه خواهند انداخت 66
35 01.01.2014 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2014 682
36 20.11.2013 سید عـبد الله کاظم معضلات موافقتنامۀ دوجانبه امنیتی و نقش جرگۀ مشورتی 136
37 25.10.2013 رحمت آریا پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن 58
38 05.10.2013 ولی احمد نوری لیست 5000 مقتول نظام خلق و پرچم 81
39 28.09.2013 محمد اکبریوسفی اسمعیل خان جنگ سالار افغانستان : ما سلاح های خود را از غرب واپس می خواهیم 20
40 29.08.2013 سید عـبد الله کاظم برای نجات کشور از بحران سیاسی چه باید کرد؟ 94
41 02.08.2013 عنایت شریف خاطره یی از دهلی 62
42 22.06.2013 سلیم آزاد دفتر قطر: جام زهر کابل و واشنگتن 30
43 03.06.2013 صالحه وهاب واصل قانون منع خشونت علیه زن و مخالفت ولسی جرگه 48
44 29.05.2013 محمد نعیم بارز اعتصاب عدۀ محصلین پوهنځی علوم اجتماعیات 24
45 02.05.2013 محمد اعظم سيستانی خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی،احزاب سیاسی ومیدیای افغانی 47
46 17.04.2013 عبدالحکیم سامع آیا افغانستان یک کشور اشغال شده است؟ 63
47 01.03.2013 عارف عباسی نظر شما چیست ؟ 54
48 28.02.2013 افغان جرمن آنلاین صحبت با کلمات و لهجه های بیگانه * 52
49 12.02.2013 افغان جرمن آنلاین ادبیات ارگ تند و زیانبار است - جاکوبسن 19
50 09.01.2013 ولی احمد نوری نیاز و لزوم انتخاب یک ملک الشعراء برای افغانهای غربت نشین 66
51 06.01.2013 محمد اعظم سيستانی نفرت و خشم افغانها از تجاوزگران انگلیس در 171 سال قبل 158
52 01.01.2013 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2013 510
53 31.12.2012 افغان جرمن آنلاین به مناسبت وفات دوکتور عبدالصمد حامد 31
54 02.12.2012 عبدالقدیر فطرت اعلامیه٬ در پیوند به تدویر محکمۀ کابل بانک 18
55 13.11.2012 محمد نعیم بارز احضارات قوماندان اسماعیل خان برای جنگ داخلی! 31
56 24.10.2012 سلام خان د دیورند کرښه یوه مهمه او تاریخی مسئله ده 116
57 03.10.2012 سرلوڅ مرادزی کرزی او مرستیالان يي، افغانان په جنګ اچوي! 28
58 26.07.2012 عارف عباسی پیوند مقامات عالی رتبۀ افغان در کُشتار های دسته جمعی دهۀ نود، 57
59 25.06.2012 فارو کرزی و وداع با مصلحت گرایی 34
60 17.06.2012 محمد نعیم بارز درتوقف استخراج نفت دریای آمو مقصر کیست؟ 39
61 06.05.2012 افغان جرمن آنلاین موافقتنامه همکاری های ستراتژیک میان افغانستان و امریکا 50
62 29.04.2012 افغان جرمن آنلاین تاریخ همه ما را محکوم کرده است 23
63 28.03.2012 رازق مامون داکتراحمدی نژاد؛ رئیس جمهور منتخب افغانستان و ایران 7
64 08.03.2012 فرزانه .فارانی تحفۀ حامد کرزی به مناسبت 8 مارچ 21
65 18.02.2012 افغان جرمن آنلاین اعلامیۀ پورتال افغان جرمن آنلاین 19
66 13.02.2012 سیدال هومان آیا تاریخ...تحریف، تحذیف، مسخ و یا کتمان شده میتواند؟ 21
67 15.01.2012 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2012 248
68 11.01.2012 افغان جرمن آنلاین قابل توجه روشن فکران، نویسندگان و وطن پرستان افغانستان 66
69 18.12.2011 افغان جرمن آنلاین جنرال سابق خاد افغانستان دستگیر شد 62
70 24.11.2011 سراج وهاج تهاجم فرهنگی اجانب، بخش چهارم 88
71 11.11.2011 رزاق مامون آیا کمیته امداد خمینی در کابل، اسلحه توزیع نمی کند ؟ 37
72 17.10.2011 زاهد حساس حساسیت عوامل ایرانی، در رابطه به نمایش فلم های «مدرسه» و «همسایه»! 19
73 12.10.2011 سیمین بارکزی انگیزه اعتصاب من 24
74 23.09.2011 افغان جرمن آنلاین ترور و قتل های پیهم در افغانستان 45
75 13.09.2011 عبدالباري جـهاني مـوری رخصت راکـوه ځم در څخه 122
76 09.08.2011 نشریۀ ونیتی فیر واشنگتن پرده از روی اسرار شرکت افغان بیسیم برداشت 58
77 06.07.2011 محمد انور بنیاد نمایش محمد فرید یونس 40
78 26.05.2011 ایمل خان فیضی بسوی برگزاری دومین کنفرانس بُـن برای افغانستان ، (قسمت اول) 8
79 21.02.2011 ولی احمد نوری مکثی بر مصاحبۀ استاد نگارگر پیرامون پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان 205
80 20.02.2011 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2011 192
81 26.01.2011 محمد امین بسمل جعلکار له جعلکارانو سره مل شو 17
82 19.01.2011 افغان جرمن آنلاین مفکورۀ ادارۀ مؤقت افغانستان توسط ملل متحد 21
83 16.11.2010 محمد نعیم بارز حقانیت رئیس جمهور کرزی در دفاع از حاکمیت ملی! 50
84 26.10.2010 عارف عباسی پرداخت پول توسط ایران بصندوق وجهی کرزی/ داؤدزی! 75
85 22.10.2010 محمد داود مومند سوالی چند خدمت دانشمندان واقع بین و غیر منسلك 14
86 14.10.2010 حمیدانوری آنچه این نامردمان با محراب و منبر میکنند 24
87 01.10.2010 ایمل خان فیضی یک نگاه حقوقی به انسداد سایت «بینوا» 16
88 01.10.2010 محمد اعظم سيستانی نقدی بر مقالۀ آقای مژده (نگاهی نو به تاریخ استقلال)‏(بخش اول) 19
89 17.08.2010 محمد اعظم سيستانی آیا دیگر، روز استرداداستقلال کشورتجلیل نمیشود؟ 35
90 02.08.2010 ولی احمد نوری مفکورۀ تجزیۀ افغانستان خیانت ملی است 161
91 04.07.2010 ایمل خان فیضی ترکیه و فاکتور حمایت ازعبدالرشید دوستم 5
92 04.06.2010 کریم عطائی پاکستان و جرگۀ صلح: مصاحبۀ شپیگل آنلاین با حمید گل، سابق رئیس استخبارات پاکستان 53
93 20.05.2010 خزان گل ننگرهاری نامۀ سرگشاده خدمت شاعره ملی بهارسعید 48
94 09.05.2010 سخی سید کاغذ مشکل بزرگ محیط زیست در کابل 19
95 25.04.2010 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2010 332
96 14.04.2010 ملالی موسی نظام عاقبت كشتار افغان ها در ایران به كجا میكشد؟ 41
97 07.04.2010 ایمل خان فیضی کرزی و تقویت موقف برای ادامۀ استراتیژی مذاکره با مخالفین 19
98 18.03.2010 سیدهاشم سدید واقعاً همه عیب ها در مسلمانی ماست؟ 228
99 14.03.2010 عبدالولی ذکی چه طرحی برای نجات افغانستان؟؟ 31
100 08.03.2010 محمد اعظم سيستانی آیا میتوان خشونت بر زنان را کاهش داد؟ 15
101 10.02.2010 وحيد مژده روشنفکر در نبرد با تفنگ سالار! 105
102 28.01.2010 حمیدانوری اشک تمساح تسلیم کابل توسط نبی عظیمی و یارانش به شورای نظار 84
103 11.01.2010 محمد انور بنیاد د لوړو تحصیلاتو د نوماند وزیر محمد هاشم عصمت اللهی پر ژوند لیک تبصره 24
104 02.01.2010 سید پاچا سيد مخدوم رهين را خوبتر بشناسيد 45
105 03.12.2009 ایمل خان فیضی ستراتیژی جدید امریکا کامیاب میشود؟ بلی!، نخـــــــــیر!! 19
106 15.11.2009 افغان جرمن آنلاین د ايکسپريس له تلويزيوني شبکې سره د حکمتيار ځانگړې مرکه 32
107 30.10.2009 ایمل خان فیضی درارتباط به نامۀ سرگشادۀ خانم کامرانی به بارک اوباما 22
108 27.10.2009 عارف عباسی تغییرآنی محترم داکتر عبدالله در قبال دور دوم انتخابات ! 25
109 20.10.2009 افغان جرمن آنلاین مصاحبۀ بی بی سی با قسیم فهیم 18
110 06.10.2009 لینا روزبه حیدری سیاستمداران و استخبارات پاکستان مسبب بقای آن کشورند 10
111 18.09.2009 محمد عارف عباسی سنجش راه واقعی نجات افغانستان، درک مسؤلیت در برابر افغانستان، بیائید رسم وحدت را بیاموزیم . نظر بدهید! 38
112 02.09.2009 افغان جرمن آنلاین تیره گی روابط میان افغانستان و امریکا - درعقب صحنه چه میگذرد؟ 17
113 22.08.2009 افغان جرمن آنلاین اظهار نظر در مورد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان 264
114 17.08.2009 حمید سیماب شرکت تجارتی آل کرزی 18
115 16.08.2009 افغان جرمن آنلاین حقیقت پنهان نمی شود! نظرات پیرامون چهرۀ واقعی عبدالله عبدالله 39
116 12.08.2009 روستار تره کی انتخابات ؟! در خم و پیچ بغرنج جنگ و سیاست 14
117 05.08.2009 حاجي محمد نوزادي دافغانستان د ديپلوماسۍ له تاريخ نه څو ديادونې وړ خبری 32
118 23.07.2009 غوث جانباز روسیه و فاکتور پشتون ها 7
119 05.07.2009 سیدهاشم سدید مشکل است آن را باور کرد 47
120 19.04.2009 مسعود فارانی جدائی دین از دولت 118
121 14.04.2009 افغان جرمن آنلاین قانون جدید رسانه های جمعی وحقایقی که تابحال روشن نیست! 8
122 05.04.2009 ملالی موسی نظام قانون سلب آزادی زن افغان واجرای خشونت ازجانب شوهر 31
123 27.02.2009 م. ا. خوشبین آزادی مذهب و عقیده یعنی چه؟ 7
124 25.02.2009 محبوب شینواری آیا افغانستان یک کشور فارسی زبان است ؟ 53
125 10.02.2009 سید نظام الـدین وحدت بحــرانیت افغانستان از منظر جامعه شـناسی 11
126 03.02.2009 محمد نعیم بارز انگیزه اصلی رهنورد زریاب چیست که رحیمی و حسینی را نویسنده افغان نمیداند ؟ 104
127 22.01.2009 افغان جرمن آنلاین اوبامه و افغانستان 20
128 09.01.2009 افغان جرمن آنلاین راپور مختصر سال بست 2008 نشرات دری و پشتوی افغان جرمن آنلاین 59
129 31.12.2008 حکیم نعیم کی، چگونه و با چی نام به (کا گ ب) در افغانستان خدمت کرد؟ 17
130 30.12.2008 سلیمان جاغوری از هرات شیوۀ نو، سنگر گیری نامردان در پس نازنان 11
131 20.12.2008 محمداعظم سيستانی کسیکه در صدد ترور شخصیت ملالی جویاست، من آنرا محکوم میکنم، 108
132 02.12.2008 آذین ویرانی افغانستان امروز ریشه در ویرانگی اندیشه های افغانی دارد 13
133 27.11.2008 محمد صادق ارغندیوال چنبر شایعات وافواهات آی.اس.آی - وپیروزی سیاست های پاکستان در افغانستان 25
134 18.11.2008 لینا روزبه حیدری «قوم و نژاد پرستی را بخاطر قربانی که هر قوم و نژاد افغانستان برای آن داده است متوقف سازید! » 77
135 12.11.2008 افغان جرمن آنلاین قوای خارجی از افغانستان برون شوند یا بمانند ؟ 33
136 19.10.2008 سید هاشم سدید آیا واقعاً افغانستان به یک دیکتاتور نیاز دارد؟ 48
137 15.10.2008 حمید انوری محاکمه جنایتکاران جنگی 111
138 19.09.2008 ف . نیکبین آنكس را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است ( مصاحبه سليمان لايق ) 84
139 02.09.2008 محمد صدیق مصدق اسدالله سروری رئیس دستگاه استخباراتی اگسا: من خواهان عدالت هستم! 16
140 01.08.2008 لیلی رشتیا عنایت سراج جنگ ارواح - افغانستان و بن لادن بخش اول 9
141 27.07.2008 ولی احمد نوری اصطلاحات مروجۀ افغانی به اصطلاحات مروجۀ ایرانی 97
142 26.07.2008 سراج وهاج ماجرای لطیف پدرام 29
143 20.07.2008 محمداعظم سيستانی روشنفکران، ژورنالستان، هواداران آزادی بیان ومطبوعات، به حمایت از نصیرفیاض برخیزید! 9
144 17.07.2008 نجیب الله داوری بمناسبت سی وپنجمین سالگرد نخستین جمهوریت درکشور 9
145 29.06.2008 معصوم مشایع رسوایی که دامنگیر لطیف پدرام شده 27
146 29.05.2008 م.ر سعاد ت سـرشـماري ؟؟ که سرنا بـودي؟؟ 34
147 28.05.2008 محمود نکته دان تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی در سایت خاوران 18
148 16.05.2008 نثار احمد صمد ربودن خواب ها : افغانستان عراقِِ ِ ناتو وعراق فلسطینِ ِ امریکا است 3
149 28.04.2008 غشــى انگار شهيد سردار محمد داودخان او كورنۍ يې ددستگيرپنجشېري په دستور ووژل شول 59
150 15.03.2008 محمود نکته دان بلجیم پناهگاه قاتل 25 هزار شهید، بمناسبت قیام بیست و چهارم حوت هرات باستان 69
151 06.03.2008 بشیر احمد حمید راه حل غیر سیاسی مشکل افغانستان 39
152 20.02.2008 حمید ادم بی بی سی؛ دستی ماهرانه برای دریدن سقف وحدت افغانها 6
153 15.01.2008 ولی احمد نوری سـفـر معراج یا عـروج به آسمان ها 21
154 11.01.2008 عارف ذره بین هرات فلسطین آینده افغانستان 42
155 10.01.2008 حمید انوری ایران « یک ‎و نیم ملیون » مهاجر افغان را به زندان تهدید کرد 8
156 08.01.2008 افغان جرمن آنلاین سریالهای هندی بت پرستی را ترویج می کند 11
157 31.12.2007 دیپلوم انجنیر کریم عطایی اطلاعات الکترونیکی یا معجـزۀ تمام عیار 29
158 28.12.2007 دیپلوم انجنیر خ. معروفی روزی 28 سال پیش از امروز ــ روزی که ابهت یک ملت مغـرور به زمین خورد 18
 
 تعداد نظرات داده شده تا بحال   Σ  14275

Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE All rights reserved