Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

آرشیف مطالب بــا نظــریات شــما
شماره تاریخ نشر اسم نویسنده عنوان مطلب تعداد نظرات
 
1 5/10/2017 قیس کبیر گزارش کاری از مراحل مختلف «قاموس کبیر افغانستان» 44
2 1/28/2017 محمد اعظم سيستانی نقد وتحلیل چند نکته از‎ ‎تاریخ فرهنگ ‏(بخش آخر) 22
3 1/8/2017 سید عـبدالله کاظم اسرار نهفته شهادت امیر حبیب الله خان سراج الملة...(قسمت بیست و دوم و آخر) 24
4 1/1/2017 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2017 1427
5 1/1/2017 سیدهاشم سدید دلیل این تغییر چیست؟ 6
6 12/20/2016 مسعود فارانی به جواب سخافت صبورالله سیاه سنگ 38
7 12/8/2016 نور احمد خالدی معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی! 20
8 10/16/2016 محمد اعظم سيستانی مِنارنجات، یادگار فداکاری پشتونها (کتاب 41) 88
9 9/9/2016 سید خلیل الله هاشمیان جسد‎ ‎بچۀ‎ ‎سقو‎ ‎درتپۀ‎ ‎مرنجان دفن نشده بود!‏ 50
10 8/12/2016 افغان جرمن آنلاین روح داکتر اکرم عثمان را شاد می خواهیم 14
11 6/26/2016 احمد فواد ارسلا تبصرۀ مختصر بر تجدید تأریخ نویسی محترم حسن کاکر و... 25
12 5/4/2016 خاکسار افغان چرا سیاسیون به اصطلاح حرفوی و متکرر برای افغانستان خطرناک اند؟ 35
13 2/17/2016 داکتر سید خلیل الله هاشمیان انتقال میت امان الله خان به کابل 37
14 1/2/2016 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2016 1910
15 12/28/2015 محمد اعظم سيستانی تکمله ای برکتاب: حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش7 ونتیجه)‏ 25
16 11/3/2015 قیس کبیر قاموس کبیر افغانستان- قسمت سوم و آخر 165
17 8/7/2015 حامد نوید جبهه گیری های نا عاقبت اندیشانه در برابر کلمۀ افغان وافغانستان 75
18 7/24/2015 افغان جرمن آنلاین سردار محمد داؤد خان، 26 سرطان و پیامد های آن 117
19 6/26/2015 افغان جرمن آنلاین اطلاعیۀ ضروری 30
20 6/6/2015 سید خلیل الله هاشمیان پیرامون ضرورت تدوین " قاموس دری" 156
21 4/23/2015 عارف عباسی دیر ګران ورورښاغلی باری جهانی صاحب! 32
22 4/6/2015 احمد فواد ارسلا اعلام حمایت از عربستان سعودی از طرف دولت افغانستان قدم مهم و مثبت است 67
23 3/18/2015 گروپ کاری کمپاین آیا امر سنگسار با شروط ومقرره لازمیی اسلامی... 166
24 1/31/2015 عبدالکریم خُرم ما چرا (BSA) را امضاٰ نکردیم؟ 16
25 1/15/2015 نبیل عزیزی کابینۀ پیشنهادی تخصصی است یا مصلحتی؟ 43
26 1/1/2015 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2015 1734
27 12/10/2014 نبیل عزیزی تحت سؤال بردن هویت ملی با تذکرۀ الکترونیکی 23
28 11/24/2014 عارف عباسی چرا اعضای حکومت «کابینه» تعیین نمی شود؟ 24
29 10/28/2014 سید عـبدالله کاظم حامد کرزی و مسئله "کابل بانک" 12
30 9/25/2014 افغان جرمن آنلاین نظرخواهی در مورد انتخاب رئیس جمهور جدید افغانستان 62
31 8/12/2014 عارف عباسی کدامین بند این توافقنامه واقعاً متضمن وحدت ملی است؟ 142
32 3/26/2014 افغان جرمن آنلاین انتخابات سال ۱۳۹۳ریاست جمهوری افغانستان 438
33 3/1/2014 گروپ کاری کمپاین کمپاین تفکر، تحریر و عمل 177
34 2/14/2014 حمید انوری انتخابات و تمرین یکه تازی و زور گوئی 10
35 1/22/2014 عبدالحمید مبارز جلالتمآب رئیس جمهور، یا توافقنامه را امضا کنید یا مردم نهضت عدم اطاعت را براه خواهند انداخت 66
36 1/1/2014 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2014 682
37 11/20/2013 سید عـبد الله کاظم معضلات موافقتنامۀ دوجانبه امنیتی و نقش جرگۀ مشورتی 136
38 10/25/2013 رحمت آریا پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن 58
39 10/5/2013 ولی احمد نوری لیست 5000 مقتول نظام خلق و پرچم 81
40 9/28/2013 محمد اکبریوسفی اسمعیل خان جنگ سالار افغانستان : ما سلاح های خود را از غرب واپس می خواهیم 20
41 8/29/2013 سید عـبد الله کاظم برای نجات کشور از بحران سیاسی چه باید کرد؟ 94
42 8/2/2013 عنایت شریف خاطره یی از دهلی 62
43 6/22/2013 سلیم آزاد دفتر قطر: جام زهر کابل و واشنگتن 30
44 6/3/2013 صالحه وهاب واصل قانون منع خشونت علیه زن و مخالفت ولسی جرگه 48
45 5/29/2013 محمد نعیم بارز اعتصاب عدۀ محصلین پوهنځی علوم اجتماعیات 24
46 5/2/2013 محمد اعظم سيستانی خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی،احزاب سیاسی ومیدیای افغانی 47
47 4/17/2013 عبدالحکیم سامع آیا افغانستان یک کشور اشغال شده است؟ 63
48 3/1/2013 عارف عباسی نظر شما چیست ؟ 54
49 2/28/2013 افغان جرمن آنلاین صحبت با کلمات و لهجه های بیگانه * 52
50 2/12/2013 افغان جرمن آنلاین ادبیات ارگ تند و زیانبار است - جاکوبسن 19
51 1/9/2013 ولی احمد نوری نیاز و لزوم انتخاب یک ملک الشعراء برای افغانهای غربت نشین 66
52 1/6/2013 محمد اعظم سيستانی نفرت و خشم افغانها از تجاوزگران انگلیس در 171 سال قبل 158
53 1/1/2013 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2013 510
54 12/31/2012 افغان جرمن آنلاین به مناسبت وفات دوکتور عبدالصمد حامد 31
55 12/2/2012 عبدالقدیر فطرت اعلامیه٬ در پیوند به تدویر محکمۀ کابل بانک 18
56 11/13/2012 محمد نعیم بارز احضارات قوماندان اسماعیل خان برای جنگ داخلی! 31
57 10/24/2012 سلام خان د دیورند کرښه یوه مهمه او تاریخی مسئله ده 116
58 10/3/2012 سرلوڅ مرادزی کرزی او مرستیالان يي، افغانان په جنګ اچوي! 28
59 7/26/2012 عارف عباسی پیوند مقامات عالی رتبۀ افغان در کُشتار های دسته جمعی دهۀ نود، 57
60 6/25/2012 فارو کرزی و وداع با مصلحت گرایی 34
61 6/17/2012 محمد نعیم بارز درتوقف استخراج نفت دریای آمو مقصر کیست؟ 39
62 5/6/2012 افغان جرمن آنلاین موافقتنامه همکاری های ستراتژیک میان افغانستان و امریکا 50
63 4/29/2012 افغان جرمن آنلاین تاریخ همه ما را محکوم کرده است 23
64 3/28/2012 رازق مامون داکتراحمدی نژاد؛ رئیس جمهور منتخب افغانستان و ایران 7
65 3/8/2012 فرزانه .فارانی تحفۀ حامد کرزی به مناسبت 8 مارچ 21
66 2/18/2012 افغان جرمن آنلاین اعلامیۀ پورتال افغان جرمن آنلاین 19
67 2/13/2012 سیدال هومان آیا تاریخ...تحریف، تحذیف، مسخ و یا کتمان شده میتواند؟ 21
68 1/15/2012 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2012 248
69 1/11/2012 افغان جرمن آنلاین قابل توجه روشن فکران، نویسندگان و وطن پرستان افغانستان 66
70 12/18/2011 افغان جرمن آنلاین جنرال سابق خاد افغانستان دستگیر شد 62
71 11/24/2011 سراج وهاج تهاجم فرهنگی اجانب، بخش چهارم 88
72 11/11/2011 رزاق مامون آیا کمیته امداد خمینی در کابل، اسلحه توزیع نمی کند ؟ 37
73 10/17/2011 زاهد حساس حساسیت عوامل ایرانی، در رابطه به نمایش فلم های «مدرسه» و «همسایه»! 19
74 10/12/2011 سیمین بارکزی انگیزه اعتصاب من 24
75 9/23/2011 افغان جرمن آنلاین ترور و قتل های پیهم در افغانستان 45
76 9/13/2011 عبدالباري جـهاني مـوری رخصت راکـوه ځم در څخه 122
77 8/9/2011 نشریۀ ونیتی فیر واشنگتن پرده از روی اسرار شرکت افغان بیسیم برداشت 58
78 7/6/2011 محمد انور بنیاد نمایش محمد فرید یونس 40
79 5/26/2011 ایمل خان فیضی بسوی برگزاری دومین کنفرانس بُـن برای افغانستان ، (قسمت اول) 8
80 2/21/2011 ولی احمد نوری مکثی بر مصاحبۀ استاد نگارگر پیرامون پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان 205
81 2/20/2011 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2011 192
82 1/26/2011 محمد امین بسمل جعلکار له جعلکارانو سره مل شو 17
83 1/19/2011 افغان جرمن آنلاین مفکورۀ ادارۀ مؤقت افغانستان توسط ملل متحد 21
84 11/16/2010 محمد نعیم بارز حقانیت رئیس جمهور کرزی در دفاع از حاکمیت ملی! 50
85 10/26/2010 عارف عباسی پرداخت پول توسط ایران بصندوق وجهی کرزی/ داؤدزی! 75
86 10/22/2010 محمد داود مومند سوالی چند خدمت دانشمندان واقع بین و غیر منسلك 14
87 10/14/2010 حمیدانوری آنچه این نامردمان با محراب و منبر میکنند 24
88 10/1/2010 ایمل خان فیضی یک نگاه حقوقی به انسداد سایت «بینوا» 16
89 10/1/2010 محمد اعظم سيستانی نقدی بر مقالۀ آقای مژده (نگاهی نو به تاریخ استقلال)‏(بخش اول) 19
90 8/17/2010 محمد اعظم سيستانی آیا دیگر، روز استرداداستقلال کشورتجلیل نمیشود؟ 35
91 8/2/2010 ولی احمد نوری مفکورۀ تجزیۀ افغانستان خیانت ملی است 161
92 7/4/2010 ایمل خان فیضی ترکیه و فاکتور حمایت ازعبدالرشید دوستم 5
93 6/4/2010 کریم عطائی پاکستان و جرگۀ صلح: مصاحبۀ شپیگل آنلاین با حمید گل، سابق رئیس استخبارات پاکستان 53
94 5/20/2010 خزان گل ننگرهاری نامۀ سرگشاده خدمت شاعره ملی بهارسعید 48
95 5/9/2010 سخی سید کاغذ مشکل بزرگ محیط زیست در کابل 19
96 4/25/2010 افغان جرمن آنلاین تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2010 332
97 4/14/2010 ملالی موسی نظام عاقبت كشتار افغان ها در ایران به كجا میكشد؟ 41
98 4/7/2010 ایمل خان فیضی کرزی و تقویت موقف برای ادامۀ استراتیژی مذاکره با مخالفین 19
99 3/18/2010 سیدهاشم سدید واقعاً همه عیب ها در مسلمانی ماست؟ 228
100 3/14/2010 عبدالولی ذکی چه طرحی برای نجات افغانستان؟؟ 31
101 3/8/2010 محمد اعظم سيستانی آیا میتوان خشونت بر زنان را کاهش داد؟ 15
102 2/10/2010 وحيد مژده روشنفکر در نبرد با تفنگ سالار! 105
103 1/28/2010 حمیدانوری اشک تمساح تسلیم کابل توسط نبی عظیمی و یارانش به شورای نظار 84
104 1/11/2010 محمد انور بنیاد د لوړو تحصیلاتو د نوماند وزیر محمد هاشم عصمت اللهی پر ژوند لیک تبصره 24
105 1/2/2010 سید پاچا سيد مخدوم رهين را خوبتر بشناسيد 45
106 12/3/2009 ایمل خان فیضی ستراتیژی جدید امریکا کامیاب میشود؟ بلی!، نخـــــــــیر!! 19
107 11/15/2009 افغان جرمن آنلاین د ايکسپريس له تلويزيوني شبکې سره د حکمتيار ځانگړې مرکه 32
108 10/30/2009 ایمل خان فیضی درارتباط به نامۀ سرگشادۀ خانم کامرانی به بارک اوباما 22
109 10/27/2009 عارف عباسی تغییرآنی محترم داکتر عبدالله در قبال دور دوم انتخابات ! 25
110 10/20/2009 افغان جرمن آنلاین مصاحبۀ بی بی سی با قسیم فهیم 18
111 10/6/2009 لینا روزبه حیدری سیاستمداران و استخبارات پاکستان مسبب بقای آن کشورند 10
112 9/18/2009 محمد عارف عباسی سنجش راه واقعی نجات افغانستان، درک مسؤلیت در برابر افغانستان، بیائید رسم وحدت را بیاموزیم . نظر بدهید! 38
113 9/2/2009 افغان جرمن آنلاین تیره گی روابط میان افغانستان و امریکا - درعقب صحنه چه میگذرد؟ 17
114 8/22/2009 افغان جرمن آنلاین اظهار نظر در مورد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان 264
115 8/17/2009 حمید سیماب شرکت تجارتی آل کرزی 18
116 8/16/2009 افغان جرمن آنلاین حقیقت پنهان نمی شود! نظرات پیرامون چهرۀ واقعی عبدالله عبدالله 39
117 8/12/2009 روستار تره کی انتخابات ؟! در خم و پیچ بغرنج جنگ و سیاست 14
118 8/5/2009 حاجي محمد نوزادي دافغانستان د ديپلوماسۍ له تاريخ نه څو ديادونې وړ خبری 32
119 7/23/2009 غوث جانباز روسیه و فاکتور پشتون ها 7
120 7/5/2009 سیدهاشم سدید مشکل است آن را باور کرد 47
121 4/19/2009 مسعود فارانی جدائی دین از دولت 118
122 4/14/2009 افغان جرمن آنلاین قانون جدید رسانه های جمعی وحقایقی که تابحال روشن نیست! 8
123 4/5/2009 ملالی موسی نظام قانون سلب آزادی زن افغان واجرای خشونت ازجانب شوهر 31
124 2/27/2009 م. ا. خوشبین آزادی مذهب و عقیده یعنی چه؟ 7
125 2/25/2009 محبوب شینواری آیا افغانستان یک کشور فارسی زبان است ؟ 53
126 2/10/2009 سید نظام الـدین وحدت بحــرانیت افغانستان از منظر جامعه شـناسی 11
127 2/3/2009 محمد نعیم بارز انگیزه اصلی رهنورد زریاب چیست که رحیمی و حسینی را نویسنده افغان نمیداند ؟ 104
128 1/22/2009 افغان جرمن آنلاین اوبامه و افغانستان 20
129 1/9/2009 افغان جرمن آنلاین راپور مختصر سال بست 2008 نشرات دری و پشتوی افغان جرمن آنلاین 59
130 12/31/2008 حکیم نعیم کی، چگونه و با چی نام به (کا گ ب) در افغانستان خدمت کرد؟ 17
131 12/30/2008 سلیمان جاغوری از هرات شیوۀ نو، سنگر گیری نامردان در پس نازنان 11
132 12/20/2008 محمداعظم سيستانی کسیکه در صدد ترور شخصیت ملالی جویاست، من آنرا محکوم میکنم، 108
133 12/2/2008 آذین ویرانی افغانستان امروز ریشه در ویرانگی اندیشه های افغانی دارد 13
134 11/27/2008 محمد صادق ارغندیوال چنبر شایعات وافواهات آی.اس.آی - وپیروزی سیاست های پاکستان در افغانستان 25
135 11/18/2008 لینا روزبه حیدری «قوم و نژاد پرستی را بخاطر قربانی که هر قوم و نژاد افغانستان برای آن داده است متوقف سازید! » 77
136 11/12/2008 افغان جرمن آنلاین قوای خارجی از افغانستان برون شوند یا بمانند ؟ 33
137 10/19/2008 سید هاشم سدید آیا واقعاً افغانستان به یک دیکتاتور نیاز دارد؟ 48
138 10/15/2008 حمید انوری محاکمه جنایتکاران جنگی 111
139 9/19/2008 ف . نیکبین آنكس را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است ( مصاحبه سليمان لايق ) 84
140 9/2/2008 محمد صدیق مصدق اسدالله سروری رئیس دستگاه استخباراتی اگسا: من خواهان عدالت هستم! 16
141 8/1/2008 لیلی رشتیا عنایت سراج جنگ ارواح - افغانستان و بن لادن بخش اول 9
142 7/27/2008 ولی احمد نوری اصطلاحات مروجۀ افغانی به اصطلاحات مروجۀ ایرانی 97
143 7/26/2008 سراج وهاج ماجرای لطیف پدرام 29
144 7/20/2008 محمداعظم سيستانی روشنفکران، ژورنالستان، هواداران آزادی بیان ومطبوعات، به حمایت از نصیرفیاض برخیزید! 9
145 7/17/2008 نجیب الله داوری بمناسبت سی وپنجمین سالگرد نخستین جمهوریت درکشور 9
146 6/29/2008 معصوم مشایع رسوایی که دامنگیر لطیف پدرام شده 27
147 5/29/2008 م.ر سعاد ت سـرشـماري ؟؟ که سرنا بـودي؟؟ 34
148 5/28/2008 محمود نکته دان تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی در سایت خاوران 18
149 5/16/2008 نثار احمد صمد ربودن خواب ها : افغانستان عراقِِ ِ ناتو وعراق فلسطینِ ِ امریکا است 3
150 4/28/2008 غشــى انگار شهيد سردار محمد داودخان او كورنۍ يې ددستگيرپنجشېري په دستور ووژل شول 59
151 3/15/2008 محمود نکته دان بلجیم پناهگاه قاتل 25 هزار شهید، بمناسبت قیام بیست و چهارم حوت هرات باستان 69
152 3/6/2008 بشیر احمد حمید راه حل غیر سیاسی مشکل افغانستان 39
153 2/20/2008 حمید ادم بی بی سی؛ دستی ماهرانه برای دریدن سقف وحدت افغانها 6
154 1/15/2008 ولی احمد نوری سـفـر معراج یا عـروج به آسمان ها 21
155 1/11/2008 عارف ذره بین هرات فلسطین آینده افغانستان 42
156 1/10/2008 حمید انوری ایران « یک ‎و نیم ملیون » مهاجر افغان را به زندان تهدید کرد 8
157 1/8/2008 افغان جرمن آنلاین سریالهای هندی بت پرستی را ترویج می کند 11
158 12/31/2007 دیپلوم انجنیر کریم عطایی اطلاعات الکترونیکی یا معجـزۀ تمام عیار 29
159 12/28/2007 دیپلوم انجنیر خ. معروفی روزی 28 سال پیش از امروز ــ روزی که ابهت یک ملت مغـرور به زمین خورد 18
 
 تعداد نظرات داده شده تا بحال   Σ  14807

Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE All rights reserved