Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  نجیب الله بارکزی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
29) معرفی کتاب «دفاع از ارزشهای ملی، وظیفۀ عناصر ملی است»
28) حتی اطفال معصوم افغان در خارج از اعمال رهبران شان سرافگنده اند
27) قضیۀ کابل بانک، تجارت نا تمام
26) اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟
25) آقای ستانیزی با این موقف پوچ چه چیزی رامیخواهد بالای ما بقبولاند؟
24) به ماسبت فرخنده روز ۲۸ اسد، جشن استرداد استقلال افغانستان
23) جلوگیری از یک کودتا در کابل
22) بمناسبت هفتمین سال وفات اعلیحضرت محمد ظاهرشاه
21) آیا عبدالله رښتیا وایی چی دوه ځلی مظلوم واقع شوی دی؟
20) چرا امریکا اشتباهاتش را تکرار می کند؟
19) اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ بخش ششم و آخر
18) بمب ساعتی در صندوق رأی دهی افغانستان
17) اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ بخش پنجم
16) هفتم ثور، آغاز بدبختی افغانستان
15) معاملۀ دوگانه- «دشمن غلط»
14) اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ بخش چهارم
13) اختراع جدید بنام « ماین کفان »
12) اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ قسمت سوم
11) اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چکرد؟ قسمت دوم
10) اعلیحضرت بابای ملت در۴۰ سال حکومتش چه کرد؟ قسمت اول
9) د ښځو مقام د پښتنو په تأریخ او ټولنیز ژوندانه کی
8) د ښاغلی فضل هادی فضلیار لیکنی ته یوه کتنه:
7) عضویت در سازمان تجارت جهانی در شرایط فعلی به ضرر ماست
6) کرزی چی مشکلی دارد؟
5) «آیا در سال 2014 جنگ اول جهانی» دوباره تکرار خواهد شد؟
4) جایگاه زنان در تأریخ و حیات اجتماعی پشتون ها بخش دوم و اخر
3) جایگاه زنان در تأریخ و حیات اجتماعی بخش اول
2) جنگ سه تریلیون دالری
1) آریانا، باختر، خراسان و افغانستان
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح داکتر نجیب الله بارکزی:

در سال 1352 در کارتۀ پروان کابل تولد گردیده ام، سکونت اصلی ام قریه " نوده " ولایت "فراه" میباشد، تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیۀ "غازی ایوب خان" به پایان رسانیده ام و در سال 1366 هجری شمسی شامل لیسۀ نادریه گردیده ام و در سال 1369 هجری شمسی به درجۀ اعلی فارغ و در همین سال از طریق امتحان کانکور دولتی به نمرات عالی شامل انستیتیوت دولتی طب کابل آنزمان شدم، بعد از تکمیل نمودن موفقانۀ دوسال (صنف)، در سال 1371 هجری شمسی با سقوط رژیم "داکتر نجیب الله" و شروع جنگ های ویرانگر تنظیمی بر سر قدرت در کابل، تقریباً برای سه سال در تحصیلاتم وقفه آمد.
بالاخره با آغاز دوبارۀ پوهنتون کابل به تحصیلم ادامه داده و در ختم سال 1378 هجری شمسی فاکولتۀ طب کابل را به درجۀ ماستری با اخذ دیپلوم ( MD) مؤفقانه به پایان رسانیدم.
در سال 1379 هجری شمسی رسماً بحیث داکتر در وارد داخلۀ شفاخانۀ علی آباد کابل برای بیشتر از یک سال ایفای وظیفه نمودم.
در سال 1380 هجری شمسی عازم دوبی شدم و مسؤولیت یک شرکت بین المللی لوژستیکی را به نام " القمر الخلیج" به عهده گرفتم و در انتقال هزاران کانتینر تجار افغان از قسمت های مختلف جهان به افغانستان، از طرق مختلف تسهیلات ایجاد نمودم. در ضمن کار، مقاله ها و رساله ای در مورد سیستم های لوژستیکی در افغانستان و جهان به زبان های ملی افغانستان و انگلیسی در اخبار های ملی و محلی و ویبسایت ها هم به نشر می رسانیدم.
در سال 2004 م برای حصول علوم جدید پروگرام دیپلوم را در بخش اداره و تجارت
در"انستیتیوت تحصیلات عالی رنا" آغاز و در سال 2005 م با اخذ دیپلوم موفقانه به پایان رسانیدم.
از سال 2005م الی 2009م بحیث رئیس "شرکت تجارتی فراه بارکزی لمیتد" ایفای وظیفه نمودم.
در سال 2009م بحیث مدیر عملیاتی در نهاد بین المللی امریکایی بنام دیموکراسی انترنشنل "Democracy International" در پروژۀ ناظرین و مشاهدین بین المللی انتخابات ایفای وظیفه نمودم.
از سال 2010 میلادی بدینسو در شرکت خدمات لوژستیکی اجیلیتی " Agility Logistics" با دفتر مرکزی در کویت بحیث مدیر ارشد عملیاتی " Senior Operations Manager" ایفای وظیفه می نمایم.
من ازینکه باوجود دوری های مؤقتی بیشترین زمان را در افغانستان سپری نموده ام، تمامی انکشافات و حوادث را به چشم سر دیده ام و از اینکه تا امروز با وجود حاکمیت فضای نسبتاً دیموکراتیک در افغانستان، بیشترین واقعیت ها و حقایق کتمان می شوند واقعاً رنج می برم.
من در جریان کارها و مصروفیت هایی که داشتم، بطور ضمنی دست به بعضی نوشته ها، و ترجمۀ کتب می زدم، بسیار خرسندم که چندی قبل توسط دوست گرامی ام آقای "غوث جانباز" با پورتال وزین و زیبای "افغان جرمن آنلاین" معرفی گردیدم و همچنان از نویسنده توانا و وطندوست آقای " ولی احمد نوری" هم تشکر میکنم که به ضم خویش مرا همکاری نموده است.
جای خوشی است که در ضمن نشر بعضی از مقاله هایم، از نوشته های نویسنده های قدرتمند "پورتال افغان جرمن" مستفید می شوم.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved