Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  ف، هیرمند در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
122) نظر، نقد، اعتراض و بحث صلاحیت
121) فهرست ناکامل پیامد های کودتای ثور 1357‏
120) یاد فشرده ای از کار های نشراتی مرحوم ولی احمد نوری در رسانه های انترنتی
119) ادای دینی به یک مبارز پیگیر، حمید مبارز
118) جنگ فاقد آرمان اخلاقی یا جنگ کثیف
117) رشد تخصصی کار در قاموس کبیر افغانستان
116) نگرش شتابزده به ابعاد "تحلیل سیاسی"‏
115) سوال تشخیص هویت برخی از‎ ‎افراد اخراج شده از پاکستان
114) حق و سهم افغانستان از آب دریای آمو
113) چهره های "قهرمان"...‏
112) در سوگ وفات داکتر سید موسی صمیمی
111) نکاتی در بحث آب دریای هلمند(هیرمند)‏
110) مرحوم ولی احمد نوری وطن دوست بی همتا
109) حکم دستگیری پوتین از سوی ‏ICC
108) حقوق زن در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر
107) ‏...و پیرامون جامعه شناسی جنگ
106) ‏"مدارا – رواداری ‏la tolérance‏-" در نظام حقوق بشری‏
105) خصایل مستعمره نشینی
104) جبران خسارات جنگی
103) اثر "جفای بزرگ"‏ از قلم داؤود ملکیار
102) فصل عاشقی...
101) گذر شتابزده ای بر "جنگ شناسی"‏
100) یاد واره ای از داوود موسی
99) ‏«فرگشت جهانی شدن»‏
98) الزامیت دول جدید ناظر بر رعایت معاهدات بین المللی
97) تتبعی پیرامون "اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر"
96) اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر
95) ... و جنگ نیابتی
94) جنگ روانی چه نوع جنگی است
93) نسبیت فرهنگی و ارزش های حقوق بشری
92) نقش مطبوعات (رسانه های) برون مرزی افغان ها در شرایط کنونی
91) جایگاه مساوات یا اصل تساوی در عدالت اجتماعی
90) روشنفکرسنوات ماضیه, قسمت دوم و اخیر
89) روشنفکرسنوات ماضیه, قسمت اول
88) نکات توضیحی در بارۀ حق آزادی بیان
87) "دُشنام" زبان انزجار و نفرت...
86) نگاهی به رویداد مربوط به خانم بلقیس روشن
85) سیاست شناسیLa Politologie ...
84) شعر یکشنبه
83) جهان بعد از کرونا جهان متفاوتی خواهد بود...؟؟
82) نگونبخت ترین زن جامعۀ ما
81) تعقیب متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت...
80) ناسیونالیزم در زیر پوست جمهوری اسلامی ایران
79) تعرض بی امان به حریم خصوصی و حریم شخصی
78) کودکیی غارت شده
77) عشقری، فریاد عاجزانۀ شهر کهنۀ کابل
76) فصل عاشقی
75) خواهر بگو حین چپاول کابل چه بلا های بر سرت آوردند
74) حقوق سیاسی افغان های مقیم خارج
73) نشانه های غروب ...
72) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
71) "ره آورد" دستاوردی از یک کار حرفه یی
70) چرا لویه جرگه...؟؟
69) روش معرفی کتاب
68) نگاهی به کتاب تحقیقی"کالبد شکافی بحران افغانستان"
67) فاصلۀ ناسیونالیزم معاصر و پوپولیزم
66) تبعیض جنسیتی و زن ستیزی
65) تمدن و فرهنگ های محلی شامل حوزۀ آن
64) کرامت انسانی
63) نقش رفع خشونت علیه زن در نظم عمومی جامعه
62) عوامزدگی و پوپولیزم
61) «نفرت» و «تبلیغ نفرت» , قسمت نخست
60) «نفرت» و «تبلیغ نفرت» ,قسمت دوم و اخیر
59) ایجاد بی باوری به محکمۀ جزایی بین المللی, قسمت دوم و اخیر
58) آقای عبدالاحمد فیض! ایجاد بی باوری به محکمۀ جزایی بین المللی ( I.C.C) به دفاع از ظالم است و یا به دفاع از مظلوم؟؟
57) رابطۀ نگارنده و ناشر(رسانه)
56) به گرامیداشت از صدور "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر"
55) نکات مختصر در بارۀ حق مالکیت معنوی,و عواقب تخطی از آن
54) اندر باب "خائن ملی" و"قهرمان ملی"
53) جنایات بزرگ و خیانت ملی
52) مکثی بر «نقد تاثیرات سازنده و یا تخریب کننده» جناب دکتور انصاری
51) نقض قانون اساسی و تعلل دراجرای انتخابات ولسی جرگه
50) نگاهی به انگیزۀ قتل کولکتیف فرخنده
49) زنان افغان و مصیبت «اذیت و آزار جنسی»
48) ولادیمیر پوتین مدافع «رویای روسی»
47) ایران ملوث به قاچاق و صدور ابزارهای جنگی غیر مجاز
46) تعصب چیست ؟ متعصب کیست؟
45) ماهیت حقوقی شناسایی امریکا از دولت افغانستان
44) قانون دسترسی به اطلاعات و چگونگی مندرجات آن
43) اغماض در برابر حقوق اساسی مردم
42) چگونگی قانونیت توافق نامۀ اخیر نامزد های انتخاباتی
41) ارزیابی مقالۀ خانم صالحه وهاب واصل
40) سرابِ بنام تفویض صلاحیت های رئیس جمهور
39) طرح های «اتحاد ملی، ائتلافی و مشارکتی» و نگاه قانون اساسی ما
38) حکمروای حرفه یی و حکمروای آماتور
37) زنده و سربلند باد مردم افغانستان
36) قضیۀ الحاق کریمیه به روسیه و مسئالۀ منافع ملی افغانستان
35) روز همبستگی زنان را به روستا ها ببریم
34) در حاشیۀ «مسؤدۀ قانون دسترسی به اطلاعات»
33) رفع ودفع خلای قانون، ولی چگونه ؟؟
32) مقایسۀ بازار کتاب وکتاب خوانی در کابل
31) ولید حقوقی بنیانگذار تأمین محاکمۀ عادلانه در افغانستان
30) حذف نمایندگی سیکها وهندو ها،
29) کتاب «حمایت بین المللی حقوق پناهندگان» از دکتور شفیقه حقانی
28) تذکرات مختصر و شتابزده پیرامون قانون اساسی
27) باز هم مکثی بربحث تعدیل نظام
26) آسیب های تعدیل نظام
25) فارو و نوشتۀ اخیرش به نام «باید جنایات حکیم شجاعی را مستند سازی کرد»
24) حذف نمایندگی سیکها وهندو های افغان از شورای افغانستان
23) قصد زن ستیزی و قانون ستیزی درتعلیق یک قانون
22) مین گذاری درزیر پرسش« تاریخ چیست»
21) جستجوی اصالت نژادی تلاش بیهوده
20) مسؤولیت گذاری امور سیاسی بر دوش دانشمند
19) نسل کشی هزاره ها در پاکستان شدیداً قابل تقبیح و محکومیت است
18) منافع ملی وشناخت آن در دایره های کوچک
17) نظام بسته ای در رأس غیر وابسته ها در بارۀ کنفرانس دول غیر منسلک
16) نکاتی پیرامون نشر قضایای مربوط به جنایات علیه بشریت در افغانستان
15) پیش گویی های آقای رزاق مامون
14) نگاه گذرای حقوقی بر برخی از جوانب موافقت نامۀ ستراتیژیک
13) سیاست زدگی و ایدیولوژی زدگی در اتخاذ ...
12) سیاستمدارن حریص - دشمنان مردم
(تحلیلی در حاشیۀ بحران جرایم انتخاباتی)

11) اثــرات وخـیـم حقـوقی امحــای اسامه بن لادن برای پاکستان
10) سیاست زدگی و ایدیولوژی زدگی در اتخاذ رای پیرامون ایجاد پایگاه های نظامی امریکا
9) تدابیری برای حفاظت از تمامیت ارضی
8) تبعیض عـلیه زنان - محتوای حقوقی و میثاقی
7) حـقـوق زن و اسناد حـقـوقـی بـیـن الـمـلـلـی
6) نــه آقــای زریــاب .... نــه ، این بی انصافی است
5) تحلیل و ارزیابی « راپور مختصرسال بست نشرات دری و پشتوی افغان جرمن آ نلاین»
4) نویسندۀ افغان در صف بزرگترین ادبای جهان قرار گرفت
3) ابعاد قضیۀ کامبخش
2) بازار گرم مجازات اعدام در کشور ما
1) ضعف بُعد قدرت در حاکمیت
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
xx

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved