Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  محمد اعظم سيستانی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
734) نام غبار با تاریخ غبار ، جاودانه شده!
733) افـغــــانســــتان یک نام جاویدان(کتاب 51)
732) استقلال را نباید مسخره کرد!
731) معرفی شاه امان الله غاری در قاموس کبیر افغانستان
730) شاه امان الله نمادی از خود گذری واستقلال طلبی!
729) محمد رحيم ضيائى متخلص به «شيون کابلى» در قاموس کبیر افغانستان
728) بیست مقاله دربارۀ شاه امان الله واستقلال کشور(کتاب 50)
727) شاه امان الله هرگز بوطن خود خیانت نکرده است!
726) چرا شاه امان الله درجنگ استقلال، مناطق آنسوی دیورند را از انگلیس ها گرفته نتوانست ؟
725) عواقب زن بارگی واختناق امیر حبیب الله
724) شاه امان ﷲ ،اصلاحات و ضدیت روحانیت متنفذ (کتاب 49)
723) د وزیر اکبرخان د میړانی اوعالی کرکټرڅو بیلګی
722) وزیراکبرخان ،قهرمان ملی قیام کابل
721) دفاع از شخصیت های نیک نام تاریخی یک دین ملی است !
720) تلاشهای نابخردانه برای تعویض نام افغانستان
719) یک ضایعۀ بزرگ علمی برای افغانستان
718) مکثی بر مقاله داکتر زمان ستانیزی!
717) تقررم در بست پنج کمتر از طی کردن "هفتخو ان رستم" نبود!
716) داؤد خان، خدمتگار بی نظیرافغانستان!
715) دربارۀ : مبارزات ملی بلوچها و سرداران بلوچ درسیستان (کتاب48)
714) توطئه های انگلیس بر ضد زمانشاه
713) اشرف غنی،رئیس جمهور آهنین افغانستان
712) آیا سردارابراهیم خان بلوچ ،چخاسور را برای ایران میداشت؟
711) صلح برای افغانها مثل تنفس، حیاتی است!
710) علت شورش بلوچهای نیمروز درعهد امیر عبدالرحمن خان
709) به نفع زنان چی باید کرد؟(بمناسبت ۸ مارچ)
708) مکثی بر بُعد ادبی محمدرسول پشتون
707) سرخ گنبد در نیمروز، کاروانسرا بود یا مدرسه ؟
706) کشف معنای قــرنین (زادگاه صفاریان) بعد از هزارسال
705) فجایع تیمور لنگ در سیستان
704) از قتل عام یک شهر تا نابودی یک تمدن !
703) اگر از یک جبار تاریخ انتقاد کرده نتوانیم، آیا از جنایتکاران قرن بیستم میتوانیم انتقاد کنیم؟
702) پایان کارسه فیودال مقتدر سیستان در عهد امیرعبدالرحمن خان
701) درسوگ کابل
700) اتنو گرافی بلوچ های سیستان (2)
699) اتنو گرافی بلوچ های سیستان(از نظرمحققان انگلیسی قرن ۱۹)
698) سردار ابراهیم خان بلوچ سنجرانی کی بود؟
697) وطن وحب وطن از نظرعلامه محمودطرزی(کتاب 47)
696) این سخنور پیچیده در غبار گمنامی کیست؟
695) قیام محمدخان بلوچ (سفیرشاه اشرف هوتکی) برضد نادرافشار
694) پیام من به سیمنار علمی- تحقیقی نیمروز !
693) ارگ نوده و خموشی منابع تاریخی در بارۀ آن
692) چخانسور مرکزخان نشینی سردارابراهیم خان بلوچ
691) نبوغ نظامی ودرایت سیاسی احمدشاه بابا
690) روحت شاد ! احمدشاه بابا که افغانستان را به ما به میراث گذاشتی!
689) سرداران بلوچ سنجرانی در نیمروز چی شدند؟
688) لقب سرداری ومعنی آن
687) هدف شاه امان الله از سفر به کشورهای اروپایی (قسمت دوم )
686) هدف شاه امان الله از سفر به کشورهای اروپایی
685) بمناسبت گرامیداشت ازاستاد بشیرمؤمن!
684) قشرآگاه وطن،افغانستان را دریابید!
683) شاه امان الله از چشم چند صاحب نظر
682) سپاسگزاری از استاد داکترسید عبدالله کاظم!
681) مکثی بریک جعل توطئه آمیز!
680) جایگاه شاه امان الله در تاریخ معاصرافغانستان
679) داکتر"زمان ستانیزی" یکی از مخالفان تجلیل استرداد استقلال کشور؟
678) آخرین نمونه وطن پرستی شاه امان الله ( پاسخ به هتلر)
677) تعمیم معارف، تطبیق قانون و وحدت ملی، سه آرمان بزرگ شاه امان ﷲ
676) تحقق عدالت، مهمترین وظیفۀ یک زمامدار!
675) محمود طرزى شخصیت طراز اول جنبش استقلال خواهی درافغانستان
674) سمبول تجلیل از استرداد استقلال می باید غرورآفرین باشد!
673) ۱۰۰ کاله وړاندې دغازي امان الله خان هغه کړنې چې د هیواد د پرمختګ لپاره يې ترسره کړې وې
672) قابل توجه آقای باری جهانی
671) معرفی یک کتاب خوب: جامعه شناسی انحرافات اجتماعی درافغانستان (از استاد بشیر مؤمن)
670) یاد داشت های یک جاسوس(دیویدجونز مشهور به پیربغدادی)
669) آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد!
668) سهمگیری زنان کابل در جنگ اول افغان وانگليس
667) درمورد "گزارش افغان جرمن آنلاین......"
666) کارنامۀ غازی ادی مادر۶۰ ساله درجنگ دوم افغان وانگلیس
665) غازی سرداره ،یک زن شجاع دیگرمیوند درجنگ میوند
664) «ای کاش باتو هیچ مقابل نمی شدم»!
663) پاسخی به ناشناس در رابطه به شاه امان الله وملالی و نازوانا
662) شهادت غلط ناشناس بر احمدشاه درانی
661) د نا شناس د کتاب د معرفي.څخه هدف
660) هدف از رونمائی کتاب ناشناس، تجلیل از ناشناس است یا تذلیل او؟
659) به مناسبت جشن نوروز
658) سیستان، مهد تمدن پنجهزار ساله(کتاب 46)
657) تفاوتهای دولتمداری اشرف غنی با داودخان
656) مکثی برمقالۀ[اشرف غنی] « به ‌دنبال اقتدار داودخانی »
655) مکثی برتوضیحات داکترسید عبدالله کاظم بجواب داکتر هاشمیان (قسمت دوم وآخر)
654) مکثی برتوضیحات داکترسید عبدالله کاظم بجواب داکتر هاشمیان، وزیرسوال رفتن حزب سری درتاریخ غبار
653) حقیقت اعدام قاضی عبدالرحمن پغمانی در۱۹۲۸
652) شاه امان الله قهرمان ملی افغانستان
651) آثار تاریخی فراه(۲)فراه درسفرنامه های سیاحان قرن 19:
650) آثار تاریخی فراه
649) آثار تاریخی سیستان (بخش2):قلاع "دشت امیران"یا دشت امیرمعن در نیمروز
648) آثار تاریخی سیستان (1)- جوین ، لاش و پیشاوران
647) بند سلما برهریرود (سلما یک‌‌ بند نیست، حیات است!)
646) تلاش دولت فارس برای تصرف سیستان،پس از عقب نشینی از هرات
645) مروری برچند سند تاریخی درمورد لاش وجوین و اوق(قلعه گاه)
644) شیوه های آبياری در افغانستان قرون وسطی
643) مالکیت آب و مقیاس توزيع آن در قرون وسطی
642) ستایش آبها، رودها ،چشمه ها ،کوه ها و گندم زارها درکتاب اوستا
641) معرفی یک اثرعلمی:"مشکلات کمبود آب در شهر کابل " (از داکترعبدالحنان روستائی)
640) شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان(2 وآخر)
639) شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان
638) برای توانمندشدن زنان،باید در تفکر مردان تغییر ایجاد کرد؟
637) بحران بی ثباتی درافغانستان واستفادۀ ایران و پاکستان ازاین بحران
636) تبصره یی برمقاله «استرداداستقلال افغانستان» نوشته شیما غفوری
635) هدف شاه امان الله از بنیاد قصردارالامان چه بود؟
634) استقلال و شاه امان الله، نامهای جدا ناپذیرتاریخ کشور
633) توضیحاتی پیرامون مقاله ضد افغانی داکترمهدی
632) داکترخالدی در صدد تیرباران دوباره داودخان!
631) سخنان داکتر خالدی در باره داودخان 100 % عاری از حقیقت است!
630) کودتای ۲۶سرطان وکودتای ۷ثور هردو محصول دهه دموکراسی!
629) زعمای بزرگ وکارهای سترگ درتاریخ معاصرافغانستان(کتاب45)
628) زعمای ملی کشور باید مورد تقدیر قرارگیرند
627) یک ضایعۀ بزرگ علمی ومطبوعاتی
626) روایتی از پوپلزائی درباره اعدام شاه علی رضاء خان
625) مکثی براخطار لطیف پدرام به ناقلین شمال کشور
624) جنبش تحفظ پشتون چگونه آغاز شد؟
623) درحمایت از جنبش حراست پشتونها
622) ببین تفاوت"انسان"از کجاست تا بکجا؟
621) مروری برکتاب:اشنایی با منابع آبی افغانستان
620) داودخان، دولت مدار قاطع و با وقار افغانستان (کتاب44)
619) نو روز،جشن نوشدن وجشن شگفتن ها است !
618) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
617) آزمایش اجباری بکارت زنان، خشونت تازه علیه زنان مظلوم افغانستان
616) درجنگ روس و افغان، فقط ملت ما قهرمان!
615) بمناسبت 29 مین سال نشراتی دعوت میدیا بمدیریت طارق بزګر
614) گرامی باد سیزدهمین سال درگذشت اکادمیسین رشاد کندهاری!
613) سهم خاندان علیا حضرت در پیروزی امان الله خان
612) ‏ محاکمۀ مستوفی الممالک(پدراستاد خلیلی)ودلیل غرغره کردن وی از درخت توت
611) عدالت امانی، با قطع معاشات نسبی آغازگردید‏
610) ‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏(قسمت دوم، از بخش سوم)
609) ‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏[بخش سوم‏]
608) د افغانستان دسیاسی ظهورد۲۷۰کلیزی په مناسبت ‏
607) تشکر احمدشاه بابا، که۲۷۰سال قبل افغانستان را بما هدیه کردی!‏
606) ‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏گنجینه از حقایق عصر امانی(بخش دوم)
605) ‏معرفی کتاب:‏"سلطنت امان الله شاه واستقلال مجدد افغانستان" ‏گنجینۀ بزرگ از حقایق عصر امانی( قسمت اول)
604) مدح غازی امان الله خان از زبان جلالی غزنوی وتعریف بچۀ سقو از قلم استاد بیتاب
603) تبصره ای بر یک نقد (بخش سوم وآخری)‏
602) تبصره ای بر یک نقد (بخش دوم)‏
601) تبصره یی بر یک نقد ‏(بخش اول)
600) ‏۲۸ اسد، روز اعلام استقلال افغانستان توسط شاه امان الله غازی
599) ‏ امتنان از داکتر کاظم بخاطر مقالۀ:‏‎ ‎‏ "بررسی تحلیلی وتاریخی معاهده آب هلمند"‏
598) به یاد اکرم عثمان، آنکه برای "آدم شدن" قلم میزد!‏
597) خاطره درد آور غازي بابا[امان الله خان]‏
596) گـزارش دری مقاله " ‏د ځاځیو دعلیخیلو جرګه" ‏
595) برگی افتاده از تاریخ بروایت داکتر زیرکیار
594) فـدای همت مردی کـه تن به نـنگ نداد!‏
593) کار های قابل تقبیح استاد خلیلی ‏
592) دشمنی مستوفی الممالک با مشروطه خواهان(تعلیقی بر مقاله آقای احسان لمر)‏
591) اهمیت جرگه علیخیل پکتیا درنجات کابل ازچنگ سقویان
590) مواد فیصله جرگه علیخیل چه بود؟
589) برخی بررسی ها از برخی آثار افغانی(کتاب 43)‏
588) هدف پاکستان از تشدید حملات برافغانستان چیست؟
587) نقد وتحلیل چند نکته از تاریخ فرهنگ (تمام بخشها)‏
586) میلۀ گل سرخ و راویتی دربارۀ مقبرۀ حضرت علی درمزارشريف
585) تردید حملات بیمورد آقای نجیب سخی
584) بازخوانی مشی داودخان در مورد پشتونستان ...
583) مقام و نقش زن درجامعه!‏
582) نظر داکتر لعلزاد بدخشی در مورد تاریخ معاصرکشورمغرضانه است!‏
581) ‏"تفرقه بینداز وحکومت کن!"(تکمله ای برگفتار ششم،کتاب تاریخ چیست؟)‏
580) تاریخ چیست ومورخ کیست؟(کتاب 42)
579) یک " مســتـبد با کـفایـت " بهتر ازهزار مستبد بیکفایت!‏
578) تفاوت دیدگاه فرهنگ با غباردر مورد امیرعبدالرحمن خان
577) نقد وتحلیل چند نکته از‎ ‎تاریخ فرهنگ ‏(بخش آخر)
576) نقد وتحلیل چند نکته ازتاریخ فرهنگ(بخش 4)
575) نقد وتحلیل چند نکته ازتاریخ فرهنگ ‏(بخش سوم)
574) نقد وتحلیل چند نکته ازتاریخ فرهنگ ‏(بخش دوم)
573) نقد وتحلیل چند نکته از تاریخ فرهنگ ‏
572) د پښتنو پرونی دوست ولی نن دښمن سو؟( دویمه برخه)‏
571) د پښتنو پرونی دوست ولی نن دښمن سو؟‏
570) تبصره بریک پرگراف ازمقاله آقای داکتر یوسفی‏
569) پان اسلامیزم امان الله خان در تضاد با منافع بلشویکها وانگلیسها
568) قهرمان ملی یا جنگسالار پر آوازه‎ ‎؟
567) افشاگریهای سایت همبستگی در باره حبیب الله کلکانی
566) سـقـوط یک استاد بلند آوازه درمنجلاب خیانت
565) آیا اعمار مجدد مینار نجات، عمل ضد وحدت ملی است؟‏
564) مِنارنجات، یادگار فداکاری مردم افغانستان (کتاب 41)
563) مکثی برمصاحبه سیاه سنگ با اسد کشتمند پیرامون مقالۀ «دراکولا وهمزادش» وسوء قصد براکرم عثمان‏
562) ارزش های‎ ‎‏ اخلاقی و اجتماعی و دینی ما چرا وارونه تعبیر و تفسیر میشوند؟
561) سقوط یک استاد در منجلاب خیانت‏
560) آیا میتوان گفت:زنده باد جهالت؟ مرده باد علم!‏
559) به یاد داکتراکرم عثمان، جــان آدمیت
558) بزرگنمائی از حبیب الله کلکانی، حمایت از دزدی وتجاوز بناموس دیگران است
557) پیام داودخان به مردم افغانستان چی بود؟
556) بی کمالی های آدم از سخن پیدا شود ‏
555) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله
554) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله ‏را تخریب میکند(بخش 3 وآخر)
553) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله را تخریب میکند؟ (بخش 2)‏
552) چرا داکترکاکړ استقلال وشاه امان الله را تخریب میکند ؟(بخش اول )‏
551) ضدیت علامه حبیبی با سلطنت آل یحیی و استقبال داؤد خان از شهامت او به مقابل پاکستان
550) شهادت علامه حبیبی بر دورۀ امانی
549) دشمنی ولی احمدنوری با حقیقت نویسان تاریخ ‏
548) افشای جعلیات و رد اتهامات دروغین عارف عباسی ‏
547) نوشته های داکترکاظم به خواننده آگاهی واعتماد می بخشد!‏
546) تلاش بیجا برای تعویض نام افغانستان
545) آئینه چون عیب تو بنمود راسـت/ خودشکن آئینه شکستن خطاست ‏
544) مبانی زیبائی شناسی، یک اثر بکروستودنی، از استاد بشیرمؤمن ‏
543) به یاد زهاحدید،زنی که درهنر معماری نابغه بود!‏
542) اعترافات یک افسر عالی رتبۀ ‏CIA
541) حمایت جانبازانۀ مردم هزاره از شاه امان الله ‏
540) نقش مردم وردک ومیدان در حمایت ازشاه امان الله
539) نگاه نو برمقالۀ:« د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن»(2)‏
538) نگاه نو برمقالۀ:« د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن»‏
537) پاسخی به اقای سرلوڅ مرادزی‏
536) یادی از شیون کابلی
535) سنگ درجای خود سنگین تراست
534) خوانندگان ارجمند پورتال افغان جرمن آنلاین
533) جایـگاه داؤد خان درتاریخ نوین افغانستان(کتاب40)
532) د وزیر فتح خان د کتاب پښتو متن (کتاب39)
531) آیا بچۀ سقو از ظاهرشاه، با ناموس تر بود؟
530) درخاطرات خلیلی مقام حبیب الله کلکانی بالاتر از پیغمبر قرارگرفته است؟
529) د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن- قسمت دوم و آخر
528) د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي، دری متن- قسمت اول
527) آیا بچۀ سقو، از کوچۀ عَیّاری گذشته بود؟‏
526) تذکرالانقــلاب،آئینۀ تمام نمای فجایع حکومت سقوی(کتاب 38)
525) تکمله ای برکتاب: حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش7 ونتیجه)‏
524) تکمله ای برکتاب: حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش 6)‏
523) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(پنجم)‏
522) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش 4)
521) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش سوم)‏
520) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(بخش2)
519) تکمله ای برکتاب:حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟‏
518) آیا شاعران،دَرّاک تر از دیگرانسانها اند؟‏(2)
517) آیا شاعران،دَرّاک تر از دیگرانسانها اند؟‏
516) گرامی باد نود مین سال زندگی پربار استاد میرحسین شاه!‏
515) مکثی برسخنان ملک خان درمقالۀ "ارمغان زندان"‏(2)
514) مکثی برسخنان ملک خان درمقالۀ "ارمغان زندان"‏‏
513) دولت خون ملت را میمکد!‏
512) علت دشمنی رشتیا وفرهنگ با میوندوال چی بود؟(2)
511) علت دشمنی رشتیا وفرهنگ با میوندوال چی بود؟
510) ظاهرشاه چی چیزی از خود به یادگارگذاشت ؟
509) انتقاد از عملکرد دولت مردان ،رکن اساسی دموکراسی است!
508) در باره تفویض لقب استادی به دو خانم صائب قلم افغان
507) پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان (بخش سوم)
506) 28 اسد روزاسترداد استقلال افغانستان است
505) در رثای مرگ آصف آهنگ، شخصیت والای سیاسی - فرهنگی کشور
504) پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان (بخش دوم)
503) پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان (بخش اول)
502) کودتای ثور، حاصل دهۀ دموکراسی بود
501) یادی از داودخان وخدمات ماندگارش به افغانستان
500) نخستین بیانیۀ داودخان(درصبح 26 سرطان1352)
499) پنجاه مقالۀ سیستانی(کتاب37)
498) د احمد شاه دراني سیاسی درایت او ملی وجاهت
497) د معاصر افغانستان ظهور د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شا لـﯧـدونه
496) مکثی بر نقدِ"روشنگرِسنت زده"آقای صدیق رهپودر رابطه با جرگۀ انتخاب احمدشاه درانی
495) نگاه کلی بر عوامل و عواقب کودتای ثور
494) این شاه دوشمشیره کیست که مردم از او مراد میطلبند؟
493) اشکی در سوگ انسانیت(فرخنده)
492) بازهم دربارۀ کتاب عیاری از خراسان ونویسندۀ آن
491) مشکلات زنان افغان و راه های کاهش آن
490) هموطنان عزیز، کتاب داکترکاکړ را از فهرست مآخذ خود حذف کنید!
489) امان از دست دو پرچمی توهـین نویس!
488) حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟(کتاب 36)
487) قدرت خانوادۀ روحانی حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان الله و برکشیدن بچۀ سقاو(قسمت آخر)
486) آقای روغ، لطفاً مسئولانه بنویسید و«گروهی توهین » نکنید
485) قدرت خانوادۀ روحانی حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان الله و برکشیدن بچۀ سقاو
484) قابل توجه آقای سید حمیدالله روغ
483) چرا مستوفی الممالک ، پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟(قسمت آخر)
482) چرا مستوفی الممالک پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟(2)
481) پاسخی به یکی از دل بستگان استاد خلیلی
480) چرا مستوفی الممالک، پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد؟
479) استاد خلیلی چرا کتاب «عیاری از خراسان» را نوشت؟
478) کابل هرگز جزو خراسان و حبیب الله کلکانی خراسانی نبود!
477) آیا تجلیل از حبیب الله کله کانی، بیحرمتی به شخصیتهای ملی وخوشنام پروان نیست؟
476) داستان دو جنایت از جنایات قشون سرخ در افغانستان
475) جشن شب یلدا
474) لنډیهای پښتو،مولود ذهن زنان پښتون
473) زنان فراه بار دیگرحماسه آفریدند
472) نگاهی برخاطرات مرحوم عبدالرحمن پژواک
471) عظمت شکریه بارکزی ، دشمن را زبون ساخته است!
470) مقدمۀ کتاب «سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ»
469) سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ(کتاب 35)
468) معرفی مختصر یک خانم فعال کمک های بشردوستانه
467) د ډاکټرنبی مصداق پرکتاب باندی یوه ځلنده نظر
466) شخصیت ملی باید دارای کدام صفات وخصوصیات باشد؟
465) دفـاع از ارزش های ملی،وظیفۀ عناصر ملی است(کتاب 34)
464) آقای ستانیزی!برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول میگیرید؟(6)
463) عطای کرزی به لقای کرزی
462) توهین بزرگ به مقام مادر وبه مقام استقلال درگفتار داکتر ستانیزی
461) ما درکجای تاریخ قرار داریم ؟
460) آقای ستانیزی! برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول میگیرید؟(4)
459) آقای ستانیزی! برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول از انگلیس وپاکستان میگیرید؟(3)
458) آقای ستانیزی! برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول از انگلیس وپاکستان میگیرید؟(2)
457) آقای ستانیزی!برای بی اعتبار ساختن استقلال کشور،چقدر پول از پاکستان وانگلیس میگیرید؟
456) مقدمه یی برکودتای 7 ثور وفجایع 8 ثوردرافغانستان(کتاب 33)
455) برای افغانها، هیچ روزی ارج ناکتر از 28 اسد نیست!
454) انقراض اقتدار هزار سالۀ کیانیان درسیستان
453) نامۀ سرگشاده به بازماندگان امیرآهنین ،امیر عبدالرحمن خان
452) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان(5)
451) تکمله یی برکتاب: جغرافیای تاریخی سیستان(4)
450) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان(3)
449) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان(2)
448) تکمله یی برکتاب:جغرافیای تاریخی سیستان
447) بمناسبت گرامیداشت ازهشتم جون،
446) یادی از مادران قهرمان پرور و زنان دلاور افغان
445) تحلیل وتحشیۀ یک سند تاریخی در بارۀ سیستان قرن 19
444) بعد از نوروز، تا نه ونیم روز، چهل کنده بسوز!
443) توانمندی جشن نوروز در گذار از سنگلاخ تعصبات مذهبی
442) نگاهی بر ناول تاریخی:"شهزادۀ افغان ودوست امریکائی اش" نوشتۀ پوهاندداکتر زکریا
441) جهان بی صدایی زن افغان
440) اولادۀ سردار محمدعظیم خان و سردارسلطان احمدخان سرکار
439) نگاهی بر کتاب پښتونستان،اثر مرحوم پژواک(بخش دوم)
438) نگاهی بر کتاب پښتونستان،اثرمرحوم پژواک
437) کرزی در فکرخود است یا درفکر وطن؟
436) صفات عیاران وکاکه ها بنابریادداشتهای آقای آصف آهنگ ومرحوم غبار
435) آقای جهانی، من بشما توهین نکرده ام
434) مکثی برمقالۀ پالوچان وعیاران (بخش دوم وآخر)
433) مکثی برمقالۀ پالوچان وعیاران
432) جشن شب یلدا،جشن پیروزی نور برتاریکی!
431) رئیس جمهور رشوتخور،مایۀ سرافگندگی ملت است !
430) ښاغلی نظری ته دآزاد او سپین شعرونو په خاطرمبارکی
429) گور خونین شهیدان بتو آواز دهد
428) پاسخ یعقوب لیث به خلیفه
427) نبوغ نظامی وخصلت جوانمردی يعقوب لیث، عَیَّاری ازسیستان
426) میهن پرستی یعقوب لیث ونفرت اوازخلیفۀ عباسی
425) نشراکاذیب خواننده را گمراه ونویسنده را رسوا میکند(قسمت سوم وآخر)
424) نشراکاذیب خواننده را گمراه ونویسنده را رسوا میکند!(قسمت 2)
423) نشراکاذیب خواننده را گمراه ونویسنده را رسوا میکند!
422) عیاران،کیها وازکجا بودند(قسمت3)
421) عیاران، کیها وازکجا بودند (قسمت 2)
420) عیاران، کیها وازکجا بودند؟مرام ومقصد شان چی بود؟
419) وحدت ملى بخاطرحفظ استقلال کشور آرمان ستُرگ شاه امان اﷲ بود!
418) برداشت نادرست از پاسخ داؤودخان به بریژنف
417) وجه تسمیۀ زابل یا زابلستان وموقعیت آن
416) "بازنگری دوره امانی و توطئه های انگلیس " یک اثرتاریخی بی نظیر
415) خشونت، چاشنی زندگی زن مظلوم افغان
414) تعلیق قانون "منع خشونت عليه زنان" را باید محکوم کرد!
413) قدردانی از مقام علمی داکتر سید عبدالله کاظم وداکتراعظم گل
412) "افغانستانی" گفتن ،نشانه ضدیت با افغان وافغانستان است!
411) تکمله ئی بربحث اعقاب وزیرفتح خان
410) خطاب به نویسندگان، شخصیت های ملی،احزاب سیاسی ومیدیای افغانی
409) جغرافیای تاریخی واقتصادی ولایت هیلمند(کتاب 32)
408) درسی که داؤودخان درصبح8ثور به افغانها داد:
407) تاریخ چیست؟
406) آیا «اوغان» معادل «افغان» نیست؟
405) اوضاع سیاسی سیستان در عهدغزنویان
404) مقدمه «تاریخ سلطنت پشتونها درهند »
403) تاریخ سلطنت پشتونها درهند(کتاب 31)
402) اوضاع سیاسی سیستان در عهد سامانیان(2)
401) اوضاع سیاسی سیستان در عهد سامانیان
400) علل سقوط دولت صفاری سیستان
399) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تالیف داکتر سیدعبدالله کاظم(4)
398) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تالیف داکتر سید عبدالله کاظم(3)
397) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تألیف داکتر سیدعبدالله کاظم (2)
396) توضیحی برای رفع غلط فهمی
395) نظری برکتاب: زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد/تالیف داکترسیدعبدالله کاظم
394) نفرت و خشم افغانها از تجاوزگران انگلیس در 171 سال قبل
393) یادی ازدو دوست و دو رفیق شجاع وزیراکبرخان
392) درجستجوی اولاده وزیـراکبــــــرخان
391) سپاسگزاری از داکترعبدالرحمن زمانی،بخاطر تحقیقات تاریخی کم نظیرش
390) درنگی برمصاحبه بلقیس روشن،سناتور فراه در تلویزیون آریانا افغانستان
389) درسی که داؤودخان در8 ثور به افغانها داد
388) مقایسه شرایط سیاسی- نظامی زمان امضای معاهدۀ دیورند
387) برای نجات کشوراز بحران ، چاره یی بجزنوشیدن جام زهر«خط دیورند» نیست!
386) مشکل پاکستان با افغانستان برسر چیست؟
385) دښاغلو پوهاند خيرمحمد ماموند او معصوم هوتکد دیادغونډي په مناسبت
384) برکت در برکت برقلمت جناب ډاکټر زماني !
383) از کی باید گـــلایه کـــرد؟
382) ازتمامیت ارضی کشورباید با سروجان دفاع کرد!
381) عدالت بدون محاکمۀ مجرمین، تمثیل نمیشود!
380) سرگذشت سیستان ورودهیرمند(کتاب 30)
379) زمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ظهورافغانستان معاصر
378) جغرافیای تاریخی سیستان-بخش دوم-(کتاب 29)
377) جغرافیای تاریخی سیستان-بخش اول-(کتاب 29)
376) درود برمبارزان دلیر حزب همبستگی!‏
375) وزیراکبرخان قهرمان ملی درقیام کابل(کتاب 28)
374) وجه تسمیه نیمروز
373) یک نگاه انتقادی برتاریخ های غبار وفرهنگ (کتاب 27)
372) نقش تاریخی وزیرفتح خان وخاندان او (کتاب 26)
371) برکت برقلم پیکار پامیر!‏
370) تحقیقی در باره سه خاندان تاریخی قندهار(کتاب 25)
369) وصف نوروز ازدهان دوشاعرهمزبان ولی نا همزمان
368) چند نظرمنصفانۀ به ارتباط معاهدۀ دیورند برمبنای کتاب داکترخلیل الله هاشمیان
367) آخرین سخنان امیرعبدالرحمن خان بربالین مرگش‏
366) آیاممکن است یک کشور۴۰ سال در تاریخ غیرحاضر باشد؟ ‏
365) ذکر افــغـان و افـغانســـتان ‏درمنابع کهن تاریخی
364) ذکر خیری از یک شخصیت منور بلوچ
363) سیمای امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان در تاج التواریخ (کتاب 24)
362) فیدرالیزم مقدمه است برای تجزیهٔ کشور!
361) جهان بینی و میهن دوستی امیرعبدالرحمن خان
360) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان- بخش چهارم وآخر
359) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان بخش سوم
358) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان-بخش دوم
357) تحلیل مقایسی از دو مرحله تاریخی افغانستان
356) یک یشنهاد برادرانه به سیمین بارکزی
355) کدامیک خطرناک است، تروریزم یا مواد مخدر؟
354) قابل توجه نویسندگان، شخصیت های ملی، احزاب سیاسی و میدیای افغانی
353) برو قوی شواگرحق خویش می طلبی !
352) چرا پاکستان بجای مبارزه با تروریزم٬ ولایات شرقی افغانستان رامیکوبد؟
351) قهرمان ملی باید دارای چه صفات و ممیزاتی باشد؟
350) مقدمه یی بر مقالۀ بروس ریچاردسن تحت عنوان در جستجوی تاجیکستان بزرگ
349) مردم شناسی سیستان ( کتاب 23)
348) دفاع از استقلال وجیبۀ ملی ماست - کتاب 22
347) ښکلی نومونه او ادبی تخلصونه (فدانظری لیکنه)
346) نخستین مظاهره یک حزب ملی درکابل برضدپاکستان
345) دلیل خاموشی دولتمردان افغانستان در برابر تجاوز عریان پاکستان چیست؟
344) وضع حقوقی زنان افغان از عهد امانی تا عهد کرزی (کتاب 21)
343) سپاسگزاری وامتنان !
342) نقش سیستان در تکوین حماسه های ملی (کتاب 20)
341) ناکامی استراتیژی امریکا در افغانستان، نتیجه بازی دوگانه پاکستان است!
340) پاکستان باید بجرم مخفی کردن بن لادن مورد تعزیرات جامعۀ جهانی قرارگیرد!
339) مرگ بن لادن پایان بازی دوگانۀ پاکستان با امریکا ؟
338) چه کسی شوروی را درهم شکست؟ مجاهدین افغان، گرباچُف یا سیا؟
337) شمارش معکوس عقربه زمان بخش دوم و آخر
336) شمارش معکوس عقربه زمان (بخش اول)
335) نقش پاکستان در بازی بزرگ جدید
334) زنان نامدار افغان در تاریخ
333) تأملی بر نکاتی از مقالۀ طلسم خونین
332) پاکستان پرورشگاه اصلی تروریزم (کتاب 18)
331) علل حمایت نظامیان پاکستان از تندروان مذهبی
330) لذت دوباره خوانی گزارشها در مورد معادن افغانستان (بخش دوم)
329) لذت دوباره خوانی گزارشها در مورد معادن افغانستان(بخش اول)
328) « په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او ...»‏ ‏(تالیف داکتر عبدالرحمن زمانی)‏
327) سه خاطره تاریخی از شهزاده اسدالله سراج
326) به پیشوازهمبستگی روشنفکران افغان درخارج کشور!
325) کی عدالت نمیخواهد؟آقای بشردوست، عدالت میخواهد یا قدرت؟
324) بی عدالتی وفقر درافغانستان بیداد میکند!‏
323) ‏«مرور کوتاهی برتاریخ افغانستان وقضیۀ پشتونستان»‏،تالیف جنرال عتیق پاڅون
322) اطلس تاریخی افغانستان ،تالیف جنرال عتیق پاڅون
321) نامه ها و فرامین شاه امان الله، اسناد جعلی نیستند
320) ائتلاف شمال، قوم پشتون را به اقلیت مبدل میکند!
319) اسنادی که چشم اندازی تازه به تاریخ استقلال می بخشد!‏
318) سيستان،سرزمین ماسه ها وحماسه ها(کتاب 17)
317) پشتونستان وزخم ناسور خط دیورند (کتاب 16)
316) اوضاع اجتماعی سیستان ازصدراسلام تا پایان عهد صفویان
315) خان عبدالغفار خان وناسیونالیسم پشتون‎ ‎
314) سيستان، سرزمین ماسه ها وحماسه ها (کتاب 15)
313) ضرورت نگاه نو به ‏اعمال افراطیون ساخت اجانب
312) مکثی برضد ونقیض نویسی ظفرحسن آیبک
311) نقدی برمقاله آقای مژده ( نگاهی نو به تاریخ استقلال)- بخش پایانی‏
310) ‏( نگاهی نو به تاریخ استقلال) بخش چارم
309) نقدی برمقاله آقای مژده ( نگاهی نو به تاریخ استقلال)(بخش سوم)‏
308) نقدی بر مقاله آقای مژده ( نگاهی نو به تاریخ استقلال)(بخش دوم)‏
307) نقدی بر مقالۀ آقای مژده (نگاهی نو به تاریخ استقلال)‏(بخش اول)
306) تأملی برای تحقق نظر آقای باری جهانی ‏
305) هفته شهید یاهفتۀ رجزخوانی برای یک جنگ سالار
304) نبرد علیه تروریزم یا نبرد برای تصرف چاه های نفت آسیای میانه وخلیج
303) آیا دیگر، روز استرداداستقلال کشورتجلیل نمیشود؟
302) مکثی برمقالات آقایان فاروق اعظم وباری جهانی‏
301) از افغان تا افغانستانی
300) آب از سرچشمه گل آلود است
299) رستاخیز قندهار وفروپاشی دولت صفویه ایران (کتاب 14)
298) ائتلاف شمال، بخش عمده یی از بحران افغانستان ‏
297) تبصره یی برکتاب انگور، تالیف علی محمد کرزی
296) نقش پاکستان در بحران افغانستان پس ازسقوط طالبان
295) نگاهی برکتاب (جنگ های کابل)،تالیف جنرال سیدعبدالقدوس سید
294) مالکیت ارضی وشیوه های بهره برداری از زمین درخراسان قرون وسطی(کتاب 13)
293) ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی(کتاب 12)
292) شیرشاه‎ ‎‏ سوری واعادۀ عظمت پشتونها درهند
291) خوشحال خان خټک ومبارزات او برای استقلال پشتونها
290) آیا افغانستان یک نام جعلی است؟(کتاب 11)
289) سلطان ابراهیم لودی وعلل شکست وی از بابُر‏
288) افتخار به ملالی جویا که بازهم برای ما افتخار آورد!‏
287) بیست مقالۀ تحقیقی- تاریخی (کتاب 10)
286) درپیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما)(بخش آخر)
285) درپیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما)(بخش سوم)
284) درپیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما)(بخش دوم)
283) در پیوند با مقاله ‏(تمدن سند- هلمند آغازگرتاریخ ما) (بخش اول)
282) شعر(پښتنو بېړۍ ډوبيږي ، ږغ مي اورئ!؟)،الماسی برانگشترشعرپشتو ‏
281) قابل توجه آقای داکترفریار کهزاد
280) مقام زن درآئین زرتشتی
279) جشن نوروز و منزلت آن درمیان ملل آریائی(کتاب 9)
278) برخی شخصیت های ملی- تاریخی افغانستان در دو قـرن اخیر (کتاب 8)
277) آیا میتوان خشونت بر زنان را کاهش داد؟
276) علامه محمودطرزى، شاه امان اﷲ وروحانیت متنفذ (کتاب 7)
275) تاکی خشونت،تجاوز جنسی ، زندان ، سنگسارو خود سوزی،قسمت زن افغان باشد؟
274) جلادی که مدعی است (وجدان طيب و دستان پاکيزه ؟) دارد !
273) کنفرانس لندن ودورنمای صلح با طالبان
272) افـغـانستان مرکز ثقل بازی بزرگ(کتاب 6)
271) مکثی برکتاب:ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه درافغانستان
270) برخی شخصیت های فرهنگی - اجتماعی افغانستان(کتاب 5)
269) آئین عیاری وکارنامه یک عیار ازخاندان صفاری سیستان
268) ذکرخیری از بنیاد بیات وفرهاددریا بمناسبت جشنوارۀ موسیقی درهامبورگ
267) یک نگاه انتقادی برجلد اول ودوم تاریخ غبار(رساله)
266) ۱۷ دسمبر،روزی که ملالی جویا شجاعانه خواستار محاکمه جنایتکاران شد!
265) مکثی برگزارش نیشدارBBC در مورد ملالی جویا
264) نگاهی براوضاع اجتماعی افغانستان ازطاهریان تا تیموریان(کتاب ۴)
263) بچه سقاو،چکاره بود که کرزی را از نام اومیترسانند؟
262) حماسه قيام ها(کتاب ۳)
261) ازنامۀ خانم سجیه ونوشته ملالی نظام حمایت میکنم!
260) مسالۀ اصلاحات ارضی درافغانستان (کتاب۲)
259) پیشگفتار کتاب :ملالی جویا، زنی شجاع ومبارزی قهرمان
258) ملالی جویا، زنی شجاع و مبارزی قهرمان (کتاب 1)
257) ستمی که برخاندان شاغاسی خیل کابل رفته ،یکی داستان است پرازآب چشم!
256) چاپ (وآن گلوله باران بامداد بهار) به نویسنده ومترجم آن مبارک باشد!
255) علیا حضرت سرورسلطان(سراج الخواتین)زنی آهنین اراده ومصمم
254) اتهام تقلب علیه بشردوست، یک اتهام پوچ است!
253) نگاهی برکتاب : «برخی مسایل جامعه و اصطلاحات»
252) درباره شاغاسی علی احـمــدخان والی
251) ملالی جویا، هرگزتا مرز سکوت، سقوط نخواهد کرد!
250) دشمنی سردارهاشم خان با شاه امان الله ومیرزمانخان کنری بنابرخاطرات سیدسرورکنری
249) دربارۀ لویناب خوشـدل خان بارکـزی
248) آیا زعامت کرزی ازنسل کشی پشــتونهـا جلو خـواهـد گرفـت؟
247) انتخاب مجدد کرزی ، سرکوبی بیشترپشتونها
246) ظلم واستبداد اقلیت حاکم در افغانستان ،نویسنده:سلیک هاریسن،مترجم پشتو:هاری
245) پان اسلامیسم شاه امان الله واهداف آن
244) نظام فدرالی دراوضاع کنونی، بمعنی تجزيۀ کشوراست !
243) گرامیداشت از۲۸ اسد، روزاستقلال یک .جیبه ملی است!
242) نگاهی به وضع جغرافیائی وتاریخی افغانستان
241) نگاهی به وضع جغرافیائی وتاریخی افغانستان(۲)
240) آب درکوزه وما تشنه لبان می گردیم!
239) بدا بحال پشــتونها وهــزاره ها،اگر داکترعبدالله برنده انتخابات شود!
238) طالبان، ازظهورتا صعود، سقوط و خیزش مجدد (۲)
237) طالبان، از ظهور تا صعود، سقوط و خیزش مجدد
236) بن لادن ، آفتی که سیا آنرا برافغانستان نازل کرد!
235) گنجینۀ طلاتپه و سپاس از عمراخان مسعودی بخاطرنجات آن گنجینه از تباهی
234) نگاهی بر کتاب «کندهاری ورونه» تالیف محمد معصوم هوتک
233) اشکی درسوگ تاراج و تخریب میراثهای فرهنگی افغانستان(۳)
232) اشکی درسوگ تاراج و تخریب میراثهای فرهنگی افغانستان(۲)
231) اشکی درسوگ تاراج یا تخریب میراثهای فرهنگی درافغانستان
230) جغرافیای تاریخی پنجوائی، اراکوزیا- رخج-رخذ(کندهار)
229) جغــرافـیای تاریخی زمین داور
228) سيرتاريخى صنايع و تجارت درخراسان قرون وسطى
227) توقعات مردم از رئیس جمهورآینده افغانستان
226) داستان یک,واعظ محیل
225) کشت تریاک وشهرت جهانی هلمند
224) برســردو راهی انتخاب
223) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت(بخش آخر)
222) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت (۳)
221) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت(۲)
220) داستان شهــــزادۀ بُـسـت(بقلم مرحوم پژواک)
219) طالبان چگونه درسوات بقدرت رسیدند وسقوط کردند؟
218) اهمیت سیاسی- تاریخی بُـسـت
217) جغــــرافـیـای تاریخی بُـســـــت
216) علوهمت یک دانشمند بستی درعهد غـزنویان
215) «و آن گلوله باران بامداد بهاران»
214) درزهای خطرناک قومی درپاکستان(نوشته سلیک هاریسن،ترجمه هاری)
213) حضورناقضین حقوق بشردرانتخابات افغانستان
212) چگونه القاعده قدرت را از خان قبیله به روحانی قبیله انتقال داد؟
211) پاکستان حاصل بذرافراطیت را که خود آنرا کاشته،درومیکند!
210) تنها دموکراسی،محمل سکولاریسم وآزادی بیان است!
209) جدائی دین از دولت، به معنی انکاراز دین نیست!
208) نظامهای ایدئولوژیک درافغانستان همواره تراژیک وخونبار بوده است.
207) مسؤول بحران افغانستان کیست؟
206) حقوق زن دراسلام، از نظریک حجت الاسلام (محسن کدیور)
205) دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحملات اعراب (بخش آخر)
204) جستاری تاریخی در باره جشن سده وجشن مهرگان
203) دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحملات اعراب (۲)
202) دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحملات اعراب
201) بر گهای ناخوانده از تاریخ کشور:
اسلام چگونه تا کابل رسید؟
200) شیرزن افغان، ملالی جویا، باردیگرجایزه گرفت
199) پیشینه منزلت «نوروز» در میدان ملل آریائی- قسمت آخر
198) پیشینۀ منزلت «نوروز» در میندان ملل آریائی - قسمت 3
197) پاکستان عامل اصلی بی ثباتی افغانستان ومنطقه
196) پیشینه منزلت«نوروز» در میدان ملل آریائی - قسمت 4
195) پیشینه منزلت جشن «نوروز»
194) پیشینه منزلت جشن نوروز
193) شیرشاه سوری واعادۀ عظمت افغانها درهند
192) اى زن، اى مظـلوم تاريخ!
(تقدیم به فرهاد دریا ،ستایشگرمادر)

191) تمام تعصبات ونفرتها از نادانی وترس سرچشمه میگیرد
190) سکولاریسم، یگانه راه رهائی ازچنگ نظامهای استبدادی
189) سکولاریسم، یگانه راه رهائی ازچنگ نظامهای استبدادی-۲
188) یادی ازیک شخصیت نظامی- فرهنگی نیمروز
187) مبارزات حق طلبانه بلوچها درپاکستان
186) نگاهی به ساختار اجتماعی سیستان-قسمت سوم
185) ۲۰ سال حکومت خودمختار یک خانوادۀ پشتون دربلوچستان ایران
184) نگاهی به ساختار اجتماعی سیستان-قسمت دوم
183) نگاهی به ساختار اجتماعی سیستان
182) پاکستان، عرصه جدید جنگ طالبان و القاعده-بخش پایانی
181) پاکستان، عرصه جدید جنگ طالبان و القاعده (۲)
180) یادی از یک خدمتگار صادق وطن،فتح محمد خټګر*
179) پاکستان، عرصه جدید جنگ طالبان و القاعده
178) به استقبال از مقالۀ آقای حکیم نعیم
177) « مـه فـشا ند نـور وسگ عـوعـو کند»
176) تجاوز شوروی برافغانستان، زمینه سازرشد افراطگرائی درمنطقه
175) داؤودخان راچی باید نامید؟
174) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل(۱۸۴۱- ۱۸۴۲)-بخش اخر
173) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل(۱۸۴۱- ۱۸۴۲)-بخش ششم
172) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل(۱۸۴۱- ۱۸۴۲)-بخش پنجم
171) کسیکه در صدد ترور شخصیت ملالی جویاست، من آنرا محکوم میکنم،
170) نقش روحانيت متنفذ درضديت با تجـددگـرايی رژيم امانی - بخش دوم
169) نقش روحانيت متنفذ درضديت با تجـددگـرايی رژيم امانی-بخش سوم
168) 
 نقش روحانيت متنفذ درضديت با تجـددگـرايی رژيم امانی
167) نقش سیاسی - نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲) - بخش چارم
166) بخاطراهانت به ملالی جویا، با پورتال افغانستان آزاد، مقاطعه میکنم!
165) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخاندرقیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲) (۳)
164) جنگ میوند، ملالى و غازی سرداره
163) کارنامه یک مادر ۶۰ ساله در جنگ دوم افغان و انگلیس (۲ دسمبر۱۸۷۹)
162) کارنامه یک مادر۶۰ ساله درجنگ دوم افغان وانگلیس
161) خروج سربه داران درخراسان (٧٣٧-٧٨٣ هـ / ١٣٣٧-١٣٨١ م)
160) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل (۱۸۴۲-۱۸۴۱) - (۲)
159) نقش سیاسی- نظامی وزیراکبرخان درقیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲)
158) نقش سردار سلطان احمدخان در قیام کابل (۳)
157) نقش محمدشاه خان لغمانی درقیام کابل(۱۸۴۱)
156) وزیرفتح خان، کینگ میکرافغانستان (بخش آخر)
155) اختلاف ونبرد سردارسلطان احمدخان با امیردوست محمدخان (2)
154) وزیرفتح خان ،کینگ میکرافغانستان (۴)
153) نقش سردار سلطان احمدخان در قیام کابل(۱۸۴۱)
152) وزیرفتح خان، کینگ میکرافغانستان (۳)
151) عاقبت جاسوسی به بیگانه متجاوز، به روایت یک جاسوس
150) نقش سردارشمس الدینخان درقیام کابل (۱۸۴۱م)
149) نواب محمد زمان خان و نقش او در قـیام کابل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲)
148) نـقـش نایـب امــیـن الـلـه خـان لـوگــری در قـیـام کـابــل (۱۸۴۱- ۱۸۴۲م)
147) نقش تاریخی عبدالله اچکزائی درقیام کابل (نومبر۱۸۴۱- سپتمبر۱۸۴۲م)
146) ۲ نومبر مصادف است با۱٦۷مین سالروز قیام کابل برضد تجاوز انگلیس
145) کینگ میکر افغانستان، وزیرفتح خان, (بخش ۲)
144) سپاس از آقای خوژمن علومی! سپاس
143) اسماعیل خان درهرات
142) چند درس تاریخی از فتح اصفهان بدست شاه محمود افغان
141) وزيرفتح خان ،کينگ ميکرافغانستان
140) شاه شجاع، چرا درتاریخ کشور یک چهره منفوراست ؟
139) شیرزن افغان، ملالی جویا با گرفتن جایزه «شهامت»
138) برخی شخصیت های ملی- تاریخی کشور
137) تکمله یی بر کتاب:سیستان سرزمین ماسه وحماسه ها(۴)
136) تکمله یی بر کتاب:سیستان سرزمین ماسه
وحماسه ها(3)

135) تکمله یی بر کتاب: سیستان سرزمین ماسه و حماسه ها(۲)
134) جان کندن لغمانی، خوراک مغول
133) تکمله یی بر کتاب:سیستان سرزمین ماسه و حماسه ها
132) تاریخ را نمیتوان فریب داد!
131) قندهاربنویسیم یا کندهار؟
130) نسل کشی را بس کنید!
129) دپښتانه فرهنگیانو ستره بی غوری دسترسیاه سنگ په مقابل کی
128) ذکر خیری از قاضی سعدالدین خان و خاندان «خان علوم» کندهاری (3)
127) گرامیداشت از داکترسیاه سنگ
126) وطن و حب وطن از نظرعلامه محمود طرزى
125) ذکر خیری از قاضی سعدالدین خان و خاندان «خان علوم» کندهاری (2)
124) چرا روز۲۸ اسد( ۱۸ اگست ) برای افغانها گرامی است؟
123) ذکر خیری از قاضی سعدالدین خان و خاندان «خان علوم» کندهاری
122) قیام ابدالیان هرات و طغیان ذوالفقارخان ابدالی (١٧۱٦- ١٧٣١م)
121) گرفتاری نصیرفیاض، رسوائی بیشترحکومت کرزی!
120) توهین به اعليحضرت شاه امان الله غازی،توهین به استقلال وخون های ریخته در راه حصول آن است!
119) ابداليان از کجا و چگونه به هرات آمدند؟
118) روشنفکران، ژورنالستان، هواداران آزادی بیان ومطبوعات، به حمایت از نصیرفیاض برخیزید!
117) سرود آتشکدۀ کرکویه یا قدیمترین شعر درلهجه محلی سیستان
116) آئین میترا (مهر، خورشید) در سیستان و کابل و تکریم جشن مهرگان در عهد غزنویان
115) زرتشت، کيش زرتشتى و خاستگاه آن (۲)
114) زرتشت، کيش زرتشتى و خاستگاه آن
113) اوستا، حماسۀ راستی و کشاورزى
112) چندتوضیح ضروری در مورد چند نکته از متن تاریخ سیستان
111) کرزی یکبار دیگراحساسات ملی افغانها را تور داد
110) چرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟ (۳)
109) موقعیت قبایل آنسوی خط دیورند از دیدگاه یک محقق انگلیسی
108) چرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟ (۲)
107) چرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟
106) زندگی پرمشقت امیردوست محمدخان دربخارا (۲)
105) زندگی پرمشقت امیردوست محمدخان دربخارا
104) چگونه امیردوست محمدخان برسر پشاور سلطنت کابل را از دست داد ؟ (2)
103) د ښاغلی حبیب پیمان د لیکنی پیغام تائیدوم
102) آیا سردارنعیم خان قصد ترورداودخان را داشت؟
101) چگونه امیردوست محمدخان برسر پشاور سلطنت کابل را از دست داد ؟
100) دانشمند حقیقت پرست و حقیقت گو جناب عبدالجلیل جمیلی !
99) یادی ازمبارزات میرمسجدیخان وهمرزمانش در۱۸۴۰م (۲)
98) یادی ازغازی میرمسجدیخان وهمرزمانش در۱۸۴۰م
97) رئیس جمهور داود وخانواده اش چگونه به قتل رسیدند؟
96) شیوه های برخورد با مسالۀ اصلاحات ارضی درسالهای۷۰ و۸۰ قرن بیستم (۲)
95) شیوه های برخورد با مسالۀ اصلاحات ارضی درسالهای۷۰ و۸۰ قرن بیستم
94) پایه های عمدۀ اقتصاد ملی در دهه ۷۰ قرن بیستم
93) نامه تاریخی طاهر هراتی به فرزندش عبدالله ( تقدیم به فرزندان وطن پرست هراتی )
92) جبهۀ چهارم جنگ استقلال و نقش میرزمان خان کنری درآن
91) اشکال مالکیت ارضی درافغانستان قرن بیستم
90) نگاهی به مناسبات ارضی در نیمروزقرن بیستم (قسمت آخر)
89) نگاهی به مناسبات ارضی در نیمروزقرن بیستم, قسمت دوم
88) جشن نوروز یا میلۀ دهقان در افغانستان
87) نگاهی به مناسبات ارضی در نیمروزقرن بیستم، (قسمت اول)
86) مقدمه یی برگزارش پروژه آبیاری نیمروز طرح ونگارش دکتورروستائی
85) هیچ مرجعی از زن افغان حمایت نمیکند!
84) «طالبانیزم» رخ دیگر سکۀ «اخوانیزم»
83) ملالی جویا بازهم افتخار آفرید!
82) «طالبانیزم» د «اخوانیزم» د سکی بل مخ او زموږ وطن ته لوی مصیبت
81) مبارزۀ طالبان پاکستان برهبری بیت الله مسود
80) د یو آماتورلیکونکی دناروا نیوکوځواب
79) رونق بازارنوشته های مبتذل در سایتهای انترنتی
78) بخاطر نجات از بحران چاره يي جز نوشيدن جام زهر-خط ديورند- نيست
77) ما اتک ميخواهيم و پاکستان متک اما طالبان چه ميخواهند؟
76) تاثیرات سوء ترویج افراط گرائی بروضع داخلی پاکستان قسمت دوم
75) تاثیرات سوء ترویج افراط گرائی بروضع داخلی پاکستان
74) بررسی علل رشد افراطگرائی در مناطق قبایلی پاکستان ،(قسمت دوم)
73) صعود وسقوط محمود افغان در ایران
72) جنبش های ضد استبدادی افغانستان درقرون نخستين اسلامی ( در اين بحث تاريخی موضوعات زير مورد بررسی قرارگرفته است )
71) بررسی علل رشد افراطگرائی در مناطق قبایلی پاکستان
70) قیام کابل ونقش نواب محمدزمانخان رهبر قیام
69) علامه محمودطرزى، شاه امان اﷲ
68) وضع زنان افغان وآداب ازدواج دردوقرن قبل
67) استدراک برمقالۀ خاندان لویناب شیردلخان بارکزائی
66) در دوسوی خط دیورند فقط پشتونها کشته میشوند
65) زمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ظهورافغانستان معاصر
64) هرکه باد بکارد، طوفان درو میکند
63) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت اخیر
62) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت ششم
61) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت پنجم
60) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت چهارم
59) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ، علت اصلی بحران جاری چیست ؟ قسمت سوم
58) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ علت اصلی بحران جاری چیست ؟ (قسمت دوم)
57) افغانستان مرکزثقل بازی بزرگ ( علت اصلی بحران چیست ؟ )
56) نامه یی به گردانندۀ محترم تلویزیون آریانا افغانستان به ارتباط شورای نجات از بحران
55) حکایت ناشناس و پروژۀ سیاه سنگ
54) در پای قصۀ گلثومه، عروس چهارسالۀ افغان
53) بوبو جان جیغه دار که بود ؟
52) نگاهی به وضعیت زنان افغانستان در ۲۰۰۷
51) خیـریه طرزی ، خطاط هنرمند و مترجم چیره دست
50) نگاهی به وضعیت حقوقی زن افغان در سال ۲۰۰۶م
49) ناگفتنی های خواندنی تاریخ
48) ملالی جویا درد مشترک ماست، بیائید فریاد بکشیم!
47) ښاغلی معصوم هوتک، دعلامه رشاد د علمی مقام د وارث په توگه
46) آمر صاحب و پادشاه سابق در جنگ ارواح
45) ٨ ثور سياه تر از ٧ ثور
44) در پیوند با نوشتۀ
43) هزار آفرین بر آقای نیرم که اصلیت دریا دلی= عمر راوی را افشاء نمودند!
42) تلویزیون خــــراســان پشتونها را تخریب و اذهان را مغشوش میکند!
41) درویش دریادلی کیست؟
40) سیاست بی اعتنائی بزرگ منشانه غلط است
39) جوانان و حق آزادی انتخاب
38) اشغال موسی قلعه، توطئۀ جدید پاکستان
37) طرح صلح پارلمان افغانستان، خط بطــلانی بروی عدالت و منشور حقوق بشرسازمان ملل
36) چرا بجای پاکستان، افغانستان بمباردمان میشود؟
35) ضرورت حل معضلۀ خط دیورند
34) پاسخی به چندانتقاد دوست فرهنگی جناب پوهاند زیار (۲)
33) پاسخی به چند انـتقاد دوست فرهنگی، پـوهـاند زیـار
32) انجنیر احسان الله بیات، قهرمان کمک های بشردوستانۀ افغانستان
31) سپاس از فرهـنگیان عزیزی که بمن قدر و عزت نهادند
30) پیام انجمن دوستی افغان (لندن)
29) تأملی برعواقب جرگۀ قبایل دو سوی خط دیورند
28) پشتونوالی چیست ؟
27) آیا افغانستان یک نام جعلی است ؟ و آیا میتوان قوم پشتون را نابود کرد ؟
26) آیا افغانستان قبل ازامیرعبدالرحمن خان فاقد تاریخ وجغرافیا بود؟
25) سـرنوشت آن هفت هزار نسخۀ خطی ازآرشیف ملی وموزیم کابل آخر چه شد؟
24) پيام اعلیحضرت امان اﷲ خان غازی عنوانى استاد قاسم افغان
23) هدف تلاش برای تغـییر نام کشور یا تغـییرهویت ملی چیست؟
22) اعليحضرت امان الله خان غازی ، رهبری که 
عاشق ميهن، استقلال و مردمش بود!
21) تکـمـلـه ای بـر(صفـحـات ١٨٨-١٩١) کـتـاب کودتای ثور و پیامد های آن
20) ازملالی جویا ، این قهرمانزن افغان به دفاع برخیزید!
19) یادی از مادران مـرد پرور و زنان دلاورافغان (بمناسبت ٨می، روز مادر)
18) روز های 7 و 8 ثور
17) ٤٠٠٠ سال است که افغانها درمتن و بطن افغانستان زندگی میکنند
16) افغانها یهودی اند یا آریائی ؟
15) پاسخی به نویسندۀ مجهول به نام علی یاور
14) نگاهی بردوران«خوشبختی؟» مردم افغانستان قبل از ١٧٤٧
13) مقدمه یی بر چگونگی ظهور افغانستان معاصر
12) وضعیت حقوقی زنان افغان درسال ٢٠٠۵م
11) جنایت در جامۀ جهاد اسلامی
10) از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجۀً میر هزاره
9) خـــــراسان، ايـــــــــــــران و افـغـانستــــــــان ( وطن ای نکونـــامت افغانســتان     هـوايت خوش ومنظرت دلستان )
8) زندگی امیر دوست محمدخان، امیر کابل
7) آيا محمدوليخان بدخشی در سقوط اعلیحضرت امان اﷲ خان نقش داشت؟
6) یادی از دو شاعر همدیار ولی ناهمگون ( من افغان هستم )
5) اکادميسين رشاد، دانشمند سترگ قرن بيستم افغانستان
4) پاکستان از افغانستان چه ميخواهد؟
3) مردم ما خواهان محاکمهً ناقضان حقوق بشراند
2) نظام فدرالی در اوضاع کنونی قبل از وقت، وتحقق آن توطئه برای تجزیه کشور است
1) اهميت آب ونقش آن در منازعات ملل منطقه
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
کانديدای اکادميسين محمداعظم سيستانی درمطبوعات و جامعه فرهنگی افغانستان، درپنج دهه اخير چهره شناخته شده است، نوشته های پژوهشی اوبه سالهای۱۹۶۲ که هنوز محصل فاکولته ادبیات بود، برميگردد.
سيستانی درآغاز سال ۱۳۱۷(مارس۱۹۳۸) خورشيدی دریک روستائی دورافتاده درولايت نيمروز،دريک خانواده زمین دار متوسط بنام شيراحمد ابن محمديوسف خان بارکزی پا به هستی گذاشت. محمدیوسف بارکزی، پدر بزرگ سیستانی در عهد سلطنت امیر عبدالرحمن به عنوان سرحد دار نیمروزتعیین ودر رأس یکصد سوار از اقوام خود ازروستای «نوده» فراه به نیمروز رفت و در همانجا زمین خرید وروستای محمدیوسف را آباد نمود که اعقاب وی تا هنوز درآن روستا واقع در میان دو شاخه از رودخانه هیرمند در ولسوالی کنک زندگی دارند.
سیستانی پس ازفراگيری تعليمات مقدماتی درولايت نيمروز به کابل رفت وشامل دارالمعلمين وبعد شامل فاکولته ادبيات وعلوم بشری گرديد وپس از فراغت ازآن فاکولته درآغاز سال ۱۹۶۶ شغل معلمی را پذيرا شد.وی در اواخر سال۱۹۸۰م دراکادمی علوم افغانستان ، درمرکز تحقيقات علوم اجتماعی ، درانستيتوت تاريخ واتنوگرافی پذيرفته شد.
دراواخرسال ۱۹۸۶سیستانی ، مثل سايردانشمندان پوهنتون کابل، اکادمی علوم ودیگرمؤسسات علمی کشور، خود را در جمع دانشمندان عرصه علوم اجتماعی کاندید کرد وچنداثرمطبوع خود،ازجمله کتاب «مالکيت ارضی و جنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی» را با يک يک کاپی از آثار مطبوع ديگرخود(بشمول مقاله ورساله) را بریاست اکادمی علوم ارائه کرد. در نتيجه ازطرف کميته موظف علاوه بر ارتقا به رتبه علمی «سرمحقق»(= پوهاندی) بدريافت درجه علمی «کانديدای اکادميسين» ( که رتبه ايست بالاتر از پوهاندی وپائين تر از اکادميسين) نايل گرديد ودرصف هژده تن دانشمند علوم اجتماعی(تاریخ وادبیات) کشور قرار گرفت. او از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۱م بحيث رئيس مرکزتحقيقات علوم اجتماعی دراکادمی علوم افغانستان اجرای وظيفه کرد،اما بخاطر استقلال فکری خود هرگز به عضویت حزب دموکراتیک خلق ویا احزاب دیگری شامل نگردید وتا اخیر مستقل وغیر حزبی باقی ماند. سيستانی از ۱۹۶۴ تاجون سال ۲۰۲۰ميلادی آثارتحقيقی ذيل رابه چاپ سپرده است.
الف/آثارمستقل چاپ شده سیستانی:
١- نظام بهره بردارى از زمين درافغانستان قرون وسطى ، طبع کمیته دولتى طبع ونشر، ١٣٦١=١٩٨٢م
٢- مالکيت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى ، چاپ اکادمى علوم افغانستان ، کابل ١٣٦٢=١٩٨٣م (اين کتاب پس ازتجديد نظرو افزودن دوفصل جديد زيرنام «مالکيت ارضى و شيوه هاى بهره بردارى از زمين در خراسان قرون وسطى » درسوئد در سال ٢٠٠٢نيز به تعداد محدودی بچاپ رسيده واخیراً در پورتال افغان- جرمن آنلاین گذاشته شده است.
٣ - سيستان ، سرزمين ماسه هاو حماسه ها ( جلد اول ) طبع اکادمى علوم افغانستان ،کابل ١٣٦٤=١٩٨٥م/شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین (317)
4- سيستان ، سرزمين ماسه ها وحماسه ها (جلددوم): اوضاع سياسى و اجتماعى سيستان تا تاسيس دولت سدوزائى افغانستان در١٧٤٧م، طبع اکادمى علوم افغانستان ،١٣٦٧ =١٩٨٨م ، شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین (319)

5-جغرافياى تاريخى سيستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان،١٣٦٧=١٩٨٨ (دوبخش)، شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین (378- 379)
٦ - سرگذشت سيستان ورودهيرمنداز ١٧٤٧ تا ١٩٧٣ م ، طبع اکادمى علوم افغانستان ، ١٣٦٨=١٩٨٩م . شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین (381)
٧ - مردم شناسى سيستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان، ١٣٦٨=١٩٨٩م (متاسفانه قبل از خروج از مطبعه در آتش راکت پرانی مجاهدین در۱۹۹۲ سوخت و در ۲۰۱۳ پس ازتجدید نظردوباره درکابل از سوی مرکز نشراتی دانش به چاپ رسید) شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین(۳۵۰)
٨ – نقش سیستان در تکوین حماسه های ملی ، چاپ دانش ، پشاور ۲۰۱۲و نیز شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین(۳۴۳)

9- رستاخیزقندهار وفروپاشی دولت صفویه در ایران،چاپ مرکزنشراتی دانش پشاور٢٠٠٥=١٣٨٤(این کتاب ازطرف صالح محمدصاله به زبان پشتو نیز ترجمه واز طرف دانش نشراتی موسسه چاپ شده است.)
١٠ - قيام هاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار،طبع وزارت اطلاعات و کلتور، ١٣٦٨ =١٩٨٩م
١١ - سيماى رستم در شاهنامه، طبع اکادمى علوم افغانستان ، ١٣٦٩ =١٩٩٠م
١٢ - مناسبات ارضى و شيوه هاى برخوردبه مسأله زمين وآب در افغانستان سال هاى ٧٠ و٨٠ قرن بيستم، طبع اکادمى علوم افغانستان ، ١٣٧٠ =١٩٩١م
١٣ - مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدهاى آن در افغانستان ، ، طبع ١٩٩٦، سوئد ،این کتاب در پشاور پاکستان نیزپس از سال ۲۰۰۰میلادی تجدید چاپ شده است.
١٤ - قيام هاى مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم ميلادى ، طبع ١٩٩٨، سوئد( اين اثر از طرف صالح محمدصالح به زبان پشتو ترجمه ودرپاکستان چاپ شده است.)
١٥- دو نابغه سياسى - نظامى افغانستان در نيمه اول قرن ١٩م ، ، طبع ١٩٩٩، سويد (اين کتاب در زمستان ١٣٧٨ ش درايران و در ماه حمل ١٣٧٩ ش در پشاور پاکستان نيز تجديد طبع شده است.)
١٦ - يک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان درمسيرتاريخ ،طبع جون ٢٠٠٠م درپشاور ومجدداً در سال ۲۰۱۰ در پورتال افغان- جرمن آنلان نیز به شنر رسیده است.
١٧ – پاکستان، پرورشکاه تروریسم، چاپ دانش خپرندویه تولنه، پشاور ۲۰۱۱
١٨ - نگاهى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاهريان تا تيموريان ، نشر در سایت افغان- جرمن آنلاین
١٩ - علامه محمودطرزى ، شاه امان الله ونقش روحانیت متنفذ ، چاپ ٢٠٠2، سوئد و چاپ ۲۰۰۴ پشاور
٢٠ - سى مقاله سيستانى ، چاپ اکتبر ٢٠٠٢ ، سوئد
٢۱ ـ سيماى زن افغان درتاريخ افغانستان ، ، جنورى ٢٠٠٤، سوئد
٢۲ ـ پشتونستان و زخم ناسورخط دیورند،مجموعه مقالات، نشرشده درپورتال افغان جرمن آنلاین
٢٣- حماسه قیامها یا دوقرن مبارزه بخاطر ازادی، سوید، ٢٠٠٤،چاپ دوم، مرکز نشراتی دانش ، ۲۰۱۱ شماره نشر آن در پورتال افغان جرمن آنلاین (263)
۲۵- ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی، چاپ پشاور، ٢٠٠۷= ١٣٨۶، ونیزدرافغان-جرمن آنلاین قابل دسترسی است.
٢۶- آیا افغانستان یک نام جعلی است؟(مجموعه بیست مقاله تحقیقی( ، چاپ دانش، پشاور ٢٠٠۷=۱۳۸۶
۲۷- افغانستان،مرکز ثقل بازی بزرگ، سایت افغان- جرمن آنلاین، ۲۰۰۹
۲۸- جشن نوروز ومنزلت آن درمیان ملل آریائی، چاپ مرکز نشراتی دانش ، پشاور۲۰۱۱ ونیز در پورتال افغان- جرمن آنلاین، قابل دسترسی است.
۲۹- برخی شخصیت های فرهنگی - اجتماعی کشور، پورتال افغان- جرمن آنلاین،۲۰۱۰ ونیز ازطرف دانش خپرندویه تولنه درکابل به چاپ رسیده است.
۳۰- ملالی جویا، اسطورۀ شجاعت روزگارما، پورتال افغان- جرمن آن لاین، نیز درسال ۲۰۱۰در پشاور به طبع رسیده است.
۳۱- بیست مقالۀ تاریخی- تحقیقی، پورتال افغان- جرمن آنلاین،۲۰۱۰
۳۲- وضعیت حقوقی زن افغان ازعهدامانی تا حکومت کرزی، چاپ دانش، ۲۰۱۳،ونیز افغان جرمن آنلاین
۳۳- سیمای امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان در تاج التواریخ،۲۰۱۱،چاپ دانش، ۲۰۱۳،
۳۴- پنجاه مقالۀ سیستانی،نشر در پورتال افغان جرمن آنلاین
۳۵-سه مقاله تحقیقی در باره سه خاندان تاریخی قندهار، پورتال افغان جرمن آنلاین ۲۰۱۱
۳۶- نقش تاریخی وزیرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی افغانستان، نشر دانش ۲۰۱۳و نیز افغان جرمن آنلاینُ این کتاب توسط آقای رحمت آریا وآقای نوزادی به زبان شتو ترجمه ودرقندهار نیز به طبع رسیده است.
۳۷- وزیر اکبرخان، قهرمان ملی قیام کابل، نشردانش،کابل ۲۰۱۴ُ،افغان جرمن آنلاین

۳۸- دفاع از استقلال ،وجیبۀ ملی افغانهاست ، دانش انتشاراتی موسسه، ۲۰۱۳ونیز در پورتال افغان جرمن آنلاین
۳۹- جغرافیای تاریخی واقتصادی هیلمند، نشر در پورتال افغان جرمن آنلاین۲۰۱۳،ونیز از طرف محمدداود فرهنګ درسال ۲۰۱۹ چاپ شده است.
۴۰- مسالۀ اصلاحات ارضی در افغانستان سالهای ۷۰ و۸۰ قرن بیستم.چاپ دانش خپروندویه موسسه ،پشاور، ۲۰۱۱ و نیز پورتال افغان جرمن آنلاین

۴۱- دفاع از ارزش های ملی، وظیفۀ عناصر ملی است، نشردانش،۲۰۱۴،نیز پورتال افغان جرمن آنلاین،

۴۲-سلطنت پشتونها در هند، نشردانش،پشاور ۲۰۱۳، این کتاب توسط زلمی کرزی نیز به پشتو ترجمه ودر سال ۲۰۱۵ درکابل به چاپ رسیده است.
۴۳-سیمای زن افغان در حماسه وتاریخ،نشردانش،کابل جنوری ۲۰۱۵
۴۴- خیزش های مردم قندهار،هرات وسیستان برضد سلطه صفویان ایران وبابریان هند در قرن ۱۸،چاپ ۲۰۰۰ سوئد وپشاور
۴۵- حبیب الله کی بود،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟نشردانش ،جنوری ۲۰۱۵پشاور،نیز پورتال افغانجرمن،۲۰۱۵
۴۶- منارنجات، یادګارفداکاری مردم پکتیا ووزیرستان،چاپ ۱۳۹۶ُکابل
۴۷- جایگاه داودخان درتاریخ نوین افغانستان، انتشارات دانش، کابل،۲۰۱۶
۴۸-تاریخ چیست ومورخ کیست؟ نشر انتشارات دانش۲۰۱۷
۴۹- داودخان، دولتمداری قاطع وبا وقارافغانستان ،نشر در افغان جرمن آنلاین
۵۰-رهبران بزرگ وکارنامه های سترگ ،چاپ انتشارات عازم کابل،۲۰۱۹
۵۱-برخی بررسی ها ومعرفی برخی آثارمولفان افغان (۳۷ مقاله =۵۲۳ صفحه)‏نشردرافغان جرمن آنلاین۲۰۱۹
۵۲- وطن وحب وطن از نظرعلامه محمودطرزیُ محل نشر ورتال افغان جرمن آنلاین
۵۳- سیستان مهد تمدن نجه هزارساله،چاپ وزارت اطلاعات وفرهنګ،۲۰۱۹
۵۴- مبارزات ملی بلوچهاوسرداران بلوچ درسیستان،۲۰۲۰،نشرافغان جرمن آنلاین
۵۵-شاه امان اللهُ اصلاحات وضدیت روانیت متنفذ،سال ۲۰۲۰ُ نشرافغان جرمن آنلاین

ب/مقالات تحقیقی
مجموع آثار نشرشدۀ من تنها درپورتال افغان جرمن آنلاین تا پایان جون سال ۲۰۲۰ به ۷۲۸ مقاله وکتاب رسیده است. واگردرسایر رسانه های جمعی چون مجلات وسایتهای انترنتی آریائی ودعوت نت وافغان سباوون، تول افغانستان و تول افغان وغیره 100 مقالۀ دیگر محاسبه شوند، به بیش ازهشتصد میرسد. خواننده علاقمند میتواندبه سایت افغان جرمن آنلاین
http://www.afghan-german.com/adminboard/default.aspx مراجعه کند:
از آن میان این دومقاله برای سیستانیان دلچسپ استند :
1- میهن پرستی یعقوب لیث ونفرت اوازخلیفۀ عباسی،پیام یعقوب لیث به خلیفۀ عباسی نشر در پورتال افغان جرمن آنلاین در۲۰۱۳، شماره نشرآن درپورتال افغان جرمن آنلاین(۴۲۷)
2- نبوغ نظامی وخصلت جوانمردی يعقوب لیث، عَیَّاری ازسیستان،نشر در افغان جرمن آنلاین،۲۰۱۳، شماره نشرآن درپورتال افغان جرمن آنلاین(۴۲۸)
وسایت های دیگر بروند ویا از طریق جستجوی گوگل سایر مقالات مرا دریابند.

ج/اشتراک فعال در سیمنارها وسمپوزیمهای ملی وبین المللی
پس از عضويت در اکادمى علوم افغانستان ، در دهه۸۰ قرن گذشته در ۱۵سيمنار و سمپوزيم هاى ملى وبين المللى ايکه با علوم اجتماعى و بخصوص تاريخ ارتباط داشته است، فعالانه اشتراک ورزيده ام وبا نگارش مقالتى و شرکت در بحث ها وتوضيحات علمى سهم عملى داشته ام که از ذکر نام وموضوع ومحل آن دراینجا صرف نظرمیشود.

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved