Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  عبدالحنان روستایی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
74) معرفی کتاب فزیک میخانیک اثر پوهاند سید محمد حسینی
73) قیمت لیتیوم در بازار بین المللی سر به ثریا زد و ما در بند گرسنگی افتاده ایم
72) پروژۀ پایپلاین گاز تاپی میلیارد ها دالر می آورد
71) توسعه طلبی ناتو؟ هرگز ...‏
70) معرفی یک اثر ناب علمی تحت عنوان "فلورا و پوشش گیاهی شاه فولادی – کوه بابا"
69) در رثای استاد ظاهر آشکارا، این نماد بزرگی و عیاری
68) معرفی یک اثر علمی راجع به اقلیم افغانستان
67) معنی اسم مرکب «نظربند» در قاموس کبیر افغانستان
66) معرفی بریل در قاموس کبیر افغانستان
65) کنفرانسهای جهانی در بارۀ تغییرات اقلیمی
64) معرفی تلک در قاموس کبیر افغانستان
63) شرح مرمر در قاموس کبیر افغانستان
62) تشریح آبخیزی در قاموس کبیر افغانستان...
61) در بحران گرسنگی گنهکاران متعددی دخیل اند
60) عوامل خارجی جنگ افغانستان
59) واقعیت "اژدهای بامیان"
58) روابط دیرینهٔ اضلاع متحدهٔ امریکا و بریتانیا با طالبان
57) مختصری در مورد معادن لیتیوم افغانستان
56) سرنوشت زارِ پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز ــ بخش سوم
55) سرنوشت زار پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز (بخش دوم) ــ نیمروز سرزمین طوفان ها
54) سرنوشت زار پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز ــ نیمروز سرزمینی در سیستان (بخش اول)
53) افغانستان در چنبرۀ سیاست دو پهلوی ایالات متحدۀ امریکا
52) معرفی ترجمۀ کتابی به نام "در دربار امیر"
51) طالبان آلۀ دست استعمار امریکا و بریتانیا
50) طالبان "کرام" مرکز ثقافت اسلامی را در غزنه ویران کردند
49) رهنمای لیورورتها و خزه های افغانستان
48) عرض ارادتی خدمت جناب رحیمی
47) کمکهای اقتصادی به افغانستا ن - چماقی به دست امریکا
46) داعش و خطر حضورش در افغانستان
45) بزرگداشت از خدمات فراموش نا شدنی داکتر ناکومورا (کاکا مراد)
44) معرفی یک اثر ناب علمی
43) معرفی یک اثر ناب علمی
42) مختصری در مورد غنی سازی یورانیوم
41) مختصری در مورد غنی سازی یورانیوم
40) معرفی یک اثر ناب علمی
39) شاه شجاع درانی و حامد کرزی در آیینۀ تاریخ - پایان بخش سوم و پایان این رساله
38) شاه شجاع درانی و حامد کرزی- بخش دوم
37) کرگسان بر نعش افغانستان
36) شاه شجاع درانی و حامد کرزی در آیینۀ تاریخ
35) مرحوم محمد یوسف کهزاد
34) تبصره ای برمقاله آقای احسان لمر
33) مشکلات کمبود آب در شهر کابل – اهمیت احیای کاریزها در افغانستان
32) اظهار سپاس و امتنان
31) بازگشت همه به سوی اوست
30) چهرۀ دگری از پوهاند سید خلیل الله هاشمیان استاد سابق پوهنتون کابل
29) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
28) امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان (کتاب)
27) داوریهای آقای عزیز "نعیم" در مورد کتاب "افغانستان در مسیر تاریخ" و...
26) داوریهای آقای عزیز "نعیم" در مورد کتاب "افغانستان در مسیر تاریخ" و...
25) داوریهای آقای عزیز "نعیم" در مورد کتاب "افغانستان در مسیر تاریخ" و ...
24) رد اتهامات بی پایۀ آقای عارف "عباسی" بر زنده یاد میر غلام محمد غبار
23) استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان
22) در لابلای "رنجهای مقدس"
21) سیاست مرگبار کشورهای غربی
20) رهنمای ساحه راجع به گیاهان افغانستان
19) بازی استعمار در هنگامۀ معادن افغانستان
18) تغییرات اقلیم و عواقب فاجعه بار آن برای جهان از جمله افغانستان
17) مشکلات آب کابل و راههای حل آن- بخش آخر
16) مشکلات آب کابل و راههای حل آن- بخش دوم
15) مشکلات آب کابل و راههای حل آن- بخش اول
14) کشف آثار تاریخی در حوزۀ عینک ولایت لوگر و خطر نابودی آنها
13) ملاحظاتی در مورد برخی ارقام ذخایر معدنی افغانستان
12) سرنوشت زارِ پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز ــ بخش سوم
11) سرنوشت زار پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز (بخش دوم) ــ نیمروز سرزمین طوفان ها
10) سرنوشت زار پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز ــ نیمروز سرزمینی در سیستان (بخش اول)
9) ملک محسن در لباس حامد کرزی
8) مصاحبه با جناب داکتر روستایی در مورد مشکلات آب آشامیدنی در کابل
7) شاه شجاع درانی و حامد کرزی در آئینۀ تاریخ
6) اختره مه راځه !
5) جنگ ابر قدرت ها و پروژه پایپلاین افغانستان ( بخش سوم)
4) جنگ ابر قدرت ها و پروژه پایپلاین افغانستان (بخش دوم)
3) جنگ ابر قدرت ها و پروژه پایپلاین افغانستان (بخش اول)
2) سلاح و مهمات استعمال شده در جنگ افغانستان
1) ملیارد های ناپدید شده، Spiegel
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح دکتور عبدالحنان روستایی

عبدالحنان روستایی در سال 1951 در ولسوالی چهاردهی ولایت کابل تولد شده. ا و مکتب ابتدائیه را در دهکده خود خوانده و بعدأ شامل لیسه غازی شده و متعاقبأ از رشته زمینشاسی و معدن پوهنخی سیانس پوهنتون کابل فارغ التحصیل گردیده است. وی بعد از انجام خدمت عسکری در پروژه های مختلف وزرات معادن و صنایع به مدت پنج سال ایفای وظیفه کرده.

روستایی در سال 1979 در چوکات تبادل خدمات فرهنگی افغانستان و آلمان غرض توسعه معلومات مسلکی به آلمان آمده و در سال 1982 شامل یونورستی هانور شده و در سال 1986 از رشته زمین شناسی و معدن دیپلوم ماستری حاصل کرده است.

او از سال 1987 تا سال 1992 در یکی از مؤسسات وزارت اقتصاد آلمان به حیث کارمند علمی در بخش تحقیق مصروف کار بوده است.

از سال 1992 تا سال 1997 روستایی در یونورستی ایرلنگن – نورنبرگ آلمان در رشته زمینشناسی و معدن و صیانت از محیط زیست تدریس نموده و دکتورای خویش را به درجه عالی در رشته تفحص و اکتشاف معدن از همان یونورستی بدست آورده. وی در سال 2000 مؤفق به اخذ درجه علمی مافوق دکتورا گردیده است.

از سال 1998 تا حال دکتور روستایی به فرمایش وزارت ساختمان آلمان در یک مؤسسه انجنیری در پروژه های یورانیم و ذغال سنگ نصواری مصروف کار است. همزمان با این، دکتور روستایی به حیث مشاور در وزارت صیانت ازطبعیت ، محیط زیست و امنیت ریکتور های اتمی آلمان کار میکند.

علاوتأ روستایی در طرح پروژه های بازسازی افغانستان همکاری مینمایند.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved