Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  رحمت آریا در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
184) قاموس زراعتی در قاموس کبیر افغانستان
183) دانشمند جناب دویال صاحب!
182) قاموس زراعتی در قاموس کبیر افغانستان
181) د هـېـواد د داﺌـمي بې طرفۍ...
180) جنایات رهبری خلق و پرچم
179) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, څوارلسمه برخه
178) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, دیارلسمه برخه
177) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, دولسمه برخه
176) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي، یولسمه برخه
175) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, لسمه برخه
174) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, نهمه برخه
173) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, اتمه برخه
172) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, اومه برخه
171) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي، شپږمه برخه
170) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, پنځمه برخه
169) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, څلورمه برخه
168) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, دریمه برخه
167) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي, دویمه برخه
166) د افغانستان داﺌـمي بې طرفي، لومړۍ برخه
165) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
164) ملالی قهرمان - ژان دارکِ افغانستان، قسمت اول
163) د افغانستان قوم پـېـژندنه
162) کې جي بي په افغانستان کې
161) د افغانستان بیا موندل شوې پانگې - دوهمه برخه
160) د افغانستان بیا موندل شوې پانگې- لومړۍ برخه
159) میلندا پڼو : د بودیزم ستر شهکار چې په لرغوني پښتو لیکل شوی دی
158) الف لیلة و لیلة یا یو زرو یوه شپه
157) کرالۀ خونین تا هنوز فریاد میزند
156) پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن
155) پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن
154) د داود خان روغتون د رسوائۍ وېروونکي انځورونه او شواهد
153) سیکلون عملیات : څنګه امریکی شوروی اتحاد ته ماته ورکړه
152) د بشریت په فزیکی تأریخ کی یوه پلټنه (۷)
151) د بشریت په فزیکی تأریخ کی یوه پلټنه (۶)
150) د بشریت په فزیکی تأریخ کی یوه پلټنه (۵)
149) د بشریت په فزیکی تأریخ کی یوه پلټنه (۴)
148) د بشریت په فزیکی تأریخ کی یوه پلټنه
147) د بشریت په فزیکی تأریخ کی یوه پلټنه
146) د بشریت په فزیکي تأریخ کې یو پلټنه
145) له آرشیفونو څخه - د فرخار پیښه
144) غوره شوی پیژنپالنی
143) هغه اصطلاحات چی د جګړی پر مهال کارول او ورڅخه ناوړه ګټه اخیستل کیږی
142) د ایږ تر سیوری لاندی
141) د دوه وو نومونو د څښتن وژنه
140) د نیشه یی توکو پر وړاندی جګړه
139) د جگړي پر مهال ملکي تلفات: غیر عمدي پایلې یا محاسبه شوې جنگې پلمې
138) افغان مقاومت ته د امریکا پټو مرستو، شوروي پوځي اقدام ته اړ کړ
137) افغانستان... د پام وړ سکالو
136) تأریخي لڼدېزونه
135) د جنگسالارانو سروال ته لنډه کتنه
134) د حافظې وَړَنده کمزوي
133) هر ډول خبر د خپرېدا وړ دی... یا د تأریخ تحریف
132) ممنوعه وسلې او د نیشه يي توکو قاچاق
131) تأریخي لنډېزونه
130) نړۍ وال عدلي سیاست
129) تأریخي لنډېزونه
128) افغانستان : د وسلو ویش د شمېرو تر شا پرتې کېسې
127) د امریکا د پوځي اډو سترواکي
126) د دوه وو نومونو د څښتن وژنه د آرشېف لاسوندونه
125) تأریخي لنډېزونه - د تریاکو نوې جگړې
124) افغانستان : روابط چند بُـعدی
123) افغانستان: څو اړخېزې اړېکي
122) احمد شاه مسعود پلان پارچه پارچه شدن افغانستان را درنظر داشت
121) له آرشېفونو څخه : د « لوی تاجیکستان» په لټه کې
120) تأریخي لنډېزونه
119) د ېوې اسطورې انډېوالان؟
118) له هېواد – مشره تر قیصره
117) اسامه بن لادن ... په تمثال کې بیا ژوندۍ کېدنه
116) افغانستان : څلور آس سپاره
115) افغانستان : د ستراتېژیکو همکاریو د تړون د شونې اعلامیې شننه
114) پرو پاگند د جنگي جنایت په توگه
113) تأریخي لنډېزونه بشرپاله پانگوالي پېنځمه برخه
112) تجزیه : اقـتصادي / ټولنېزه انجنیري ، له څښتونلۍ څخه د بې برخې کولو پر لور لومړی گام
111) مک کارتیسم او بې شرمې قضايي پرېکړې
110) افغانستان : د ټگمارۍ مالوماتي جنگیالي
109) افغانستان : اسامه بن لادن، القاعده، د ملکي وگړو ساتنه، اپیوم...... د جگړې پلمې
108) د فولادو باران ، خوشه ېې بمبونه او ځمکني ماېنونه..... بې توپیره وژنې
107) افغانستان : اقـتصادي سفسطې او کرغېړن پورونه
106) جنگی جنایات، جنگسالاران او جنگي غرامات
105) بامیان باستان در اوراق تاریخ کهن افغانستان
104) د دوزخ بېا پرانېستنه ـ بروس ریچاردسن
103) تأریخي لنډېزونه، درېمه برخه، ۲۰۱۱ ز کال
102) د تأریخ هینداره، آخری برخه
101) د سیاست له غوښتنې سره سم پاملرنه
100) د نېشه يي توکو پر وړاندې جگړه
99) امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت و الدین امیر آهنین افغانستان، بخش دوم
98) امیر عبدالرحمن خان ضیاءالملت و الدین امیر آهنین افغانستان
97) د سیاسي خوا بدۍ لېندۍ
96) د تأریخ هینداره ، اوومه برخه
95) تأریـخــي لـمـنـلـېکونه
94) د تأریخ هینداره، شپږمه برخه
93) له ولسي جرگې سره ناندریو، افغان هېواد مشر تجرید کړ
92) د کرزي متبادل
91) د افغانستان تړونواله ډلې
90) د تأریخ هینداره، پنځمه برخه
89) امریکايي قضاوت...د قانون واگې... یا د واکمنو قانون ـبروس ریچاردسن
88) د تأریخ هینداره، څلورمه برخه
87) د نوبل د سولې جایزه ... څرگنده دوه مخي ـ بروس ریچاردسن
86) د تأریخ هینداره، دریمه برخه
85) د سیاست له غوښتنې سره سم پاملرنه
84) د تأریخ هینداره،دوه همه برخه
83) د تأریخ هینداره، لمړی برخه
82) امریکا د ویکیلیکس پر وړاندې ـ بروس ریچاردسن
81) بېل ېې کړه ، اېل ېې کړه ـ بروس ریچاردسن
80) که سولې ته چمتو ېې نو جگړې ته تیار شه ـ بروس ریچاردسن
79) د سپتامبر د یولسمې په پېښې کې د شمالي ټلوالې ښکېلوالی ـ بروس ریچارډسن
78) د جگړې اصطلاحات : بروس ریچارډسن
77) پر افغانستان د پردیو تپل شوی گوډاگی : د بروس ریچاردسن لیکنه
76) د جگړو لوخړې ـ بروس ریچارډسن
75) نوې ستره جگړه - د افغانستان تجزیه - بروس ریچاردسن
74) د نوي ښکیلاک لوټماره جگړه
73) د ترهگرۍ پر وړاندې نا څرگنده جگړه : بروس ریچاردسن
72) درغلنه لومه ـ بروس ریچارډسن
71) امریکايي سترواکي - بروس ریچارډسن
70) د تیلو، پیسو او ځواک په لټه کې : بروس ریچاردسن
69) د جگړې د برحقۍ د کچې را ټیټیدنه : بروس ریچاردسن
68) د پوهنې پربنسټونو، د ښوونځیو، زده کوونکو او ښوونکو پر وړاندې بریدونه: د بشري حقونو د څارټولنه: دوهمه برخه
67) د ښوونې او روزنې پر بنسټونو، ښوونکو او زده کوونکو بریدونه د بشري حقونو د څار د ټولنې گزارش دوهمه برخه
66) د رښتیا پر وړاندې جگړه ـ بروس ریچارډسن
65) پر ښوونکو، زده کوونکو او د ښوونې او روزنې پر بنسټونو بریدونه «لومړۍ برخه»
64) ښاغلي حبیب الله غمخور ته پرانیستی لیک
63) نقد فلم: دنیایی شگفتی های الیس و دستگیری اعضای حلقه رهبری طالبان
62) د افغانستان تور نوملیک
61) د کابل بانک څښتن شیرخان فرنود په افغانستان کې په بډو ولاړه او فساد پراخوونکې پانگوالنه روزي
60) تأریخي لنډېزونه - دوهمه برخه - بروس ریچارډسن
59) د وزلوبې سناریو - بروس ریچاردسن: د پوهاند بهأالدین مجروح پر لیکنې شننه
58) د لندن کنفرانس دې د جنگسالارنو ستونزې ته ځواب ووايي. د بشري حقونو د څار ټولنه
57) ړانده عملیات _ بروس ریچارډسن
56) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه, دولسمه او آخرنی برخه
55) فیلم مستند «تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه، بخش آخر
54) د افغانستان لپاره د اوباما پلان ـ مایک اوتېني
53) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، یوولسمه برخه
52) فیلم مستند «تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه،بخش یازدهم
51) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، لسمه برخه
50) فیلم مستند «تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه، بخش دهم
49) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، نهمه برخه
48) زما نوم محمد دی - کره کتنه - بروس ریچاردسن
47) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه ، بخش نهم
46) په افغانستان کې د سولې ستراتیژي - بروس ریچاردسن
45) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، اتمه برخه
44) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه، بخش هشتم
43) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه، بخش هفتم
42) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، اوومه برخه
41) مسعود د روسانو گوډاگی
40) په وینو رنگ لاسونه ، لومړۍ برخه
39) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، شپږمه برخه
38) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه، بخش ششم
37) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه ، بخش پنجم
36) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه
پنځمه برخه

35) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، څلورمه برخه
34) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه ، بخش چهارم
33) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، دریمه برخه
32) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه، بخش سوم
31) د هزاره وگړو ټولوژنه - بشري جنایت ـ دویمه - وروستۍ برخه
30) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه ،دوهمه برخه
29) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه ، بخش دوم
28) د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ پر مستند فلم لنډه کتنه، (لمړی برخه)
27) فیلم مستند«تخت گاه هیچکس» یا افشای یکی از بزرگترین جعل های تاریخی در منطقه،(بخش اول)
26) د هزاره وگړو ټولوژنه - بشري جنایت ـ لومړۍ برخه
25) د کسکد عملیات : افغانستان رښتیا پلټنه : بروس ریچاردسن
24) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ بشپړکتاب
23) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ یولسمه برخه [وروستۍ]
22) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ لسمه برخه
21) « په وینو رنگ لاسونه »
20) د پسرلني سباوون د گولیو د باران روسي ژباړه : ښاغلي غوث جانباز ته ډالۍ
19) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ نهمه برخه
18) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول (اتمه برخه)
17) د پسرلني سباوون د گولیـو باران - ټولی برخی
16) تقدیس یا الوهیت مسعود
15) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ اوومه برخه
14) احمدشاه مسعود ته ا َلـو َهیت ورکول
13) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ شپږمه برخه
12) آیا ولسمشراوباما ته افغانستان دویم ویتنام کېدای شي ؟
11) کلپتوکراسي او نرکو کلپتوکراسي
10) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ پینځمه برخه
9) د نیشه يي توکو په قاچاق کې تورن افغان چارواکي ، امریکا ترهورې کړې ده
8) اسد دانش ساپي د آشوکا نړیواله جایزه وگټله
7) ادبي غلا
6) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ څلورمه برخه
5) د افغانستان د اجراییوي ادارې مشر
4) نورپرافغانستان چنې مه وهی
3) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول (۳)
2) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول (۲)
1) د طالبانو د جنایاتو بیه : د افغانستان په شمال کې د پښتنو کـَړَول او ځورول _ لمړی برخه
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
به زودی تهییه می گردد...

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved