Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها > اطلاعیۀ ضروری > اطلاعیۀ ضروری  

اطلاعیۀ ضروری

Modify settings and columns
  
View: 
Post
Edited: 07.10.2015 21:03
Picture: صالحه وهاب
صالحه وهاب
اطلاعیۀ ضروری

به اطلاع تمام نویسندگان، خوانندگان و علاقه مندان پورتال افغان جرمن آنلاین رسانیده میشود که: به اساس پیشرفت و انکشاف سریع تکنالوجی، وبسایت های درست شده در سال های 2002 و 2003 با نسخه (version) های سابقه، نظر به حجم کوچکی که دارند و در آن زمان ممکن بود، دیگر نمی توانند همگام با سرعت چشمگیر تکنالوجی عصری فعالیت کنند.

پورتال افغان جرمن آنلاین متأسفانه هم یکی از جمله وبسایت هایست که شامل این کتگوری بوده، به سرعت غیر قابل باوری در کوتاه مدت با همه ای گنجینۀ محتوایش که اندوخته های ماندگار شما عزیزان است، از بین خواهد رفت، اگر در یکی از نسخه (version) های جدید انتقال داده نشود. بدون شک انتقال وبسایتی به این عظمت علاوه بر کار شباروزی بیشتر از 300 ساعت که سه نفر متداوم باید بالای آن کار کنند، به یک مقدار معاونت مالی و پولی هم ضرورت دارد تا باشد که به نسخه (vesion) جدید و بزرگتری که گنجایش محتوایی این وبسایت را داشته باشد، دسترسی پیدا نموده تمام محتوی را که همه صفحات و بخش های وبسایت را در بر می گیرد به آن انتقال دهیم. هیأت اجرائیه و مدیرۀ پورتال افغان جرمن آنلاین از همه دوستان علاقه مند و نویسندگان این پورتال صمیمانه تقاضا می نماید تا برای نجات داشته های این کلبۀ ملی و همگانی شان، هر کسی به قدر توان اقتصادی خودش مبلغی را به شکل اعانه به حساب داده شده در ذیل انتقال داده این خانۀ ملی را از نابودی نجات دهند. نا گفته نماند که این مبلغ برای انکشاف نسخه (version) جدید، خریداری لایسنس، مصارف (server) جدید و انتقال آن به این (server) بکار خواهد رفت و مبلغ فرستاده شدۀ هر کس با ذکر اسم مبارکش در روی صفحه به دوستان دیگر وقتاً فوقتاً اطلاع داده خواهد شد. لطفاً در بانک زیر عنوان مشخصۀ پرداخت بنویسید ...برای کمک به AGO

 

Account name: S.Wassel

IBAN: NL63INGB0756407117

BIC : INGBNL2A

ING BANK NETHERLAND

 

Edited: 07.10.2015 21:06
Picture: صالحه وهاب
صالحه وهاب
اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 17.09.2015

برادر گرامی ما جناب محترم واؤد اعظیمی با نهایت محبت مبلغ 50 یورو را از طریق حساب بانکی پورتال خودشان افغان جرمن آنلاین فرستاده اند. که به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین قلباً از ایشان تشکر می کنم.

صالحه وهاب واصل


اسم: Daud Azimi   محل سکونت: Bad Soden / Taunus Germany    تاریخ: 04.09.2015

Mit Freude habe ich Kleinigkeit an Sie überwiesen
Einer der besten Afghansite Weltweit. den ICh seit mehrere Jahre mit Freude täglich besuche

Daud Azimi Schinwari.


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 11.08.2015

برادر گرامی ما مقیم امریکا که از افشاء نام شان نظر به خواهش جدی خود شان معذرت می خواهم با نهایت محبت مبلغ 324 یورو (معادل 350 دالر امریکایی) را از طریق چک بانکی به آدرس پوستی پورتال خودشان افغان جرمن آنلاین فرستاده اند. که به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین قلباً از ایشان تشکر می کنم.

با عرض احترام

صالحه وهاب واصل


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 30.07.2015

با تقدیم سلام و حرمت خدمت خواهر مهربان و بزرگوارم مقیم جرمنی همکار قلمی و از علاقه مندان همیشگی پورتال که از افشاء اسم شان نظر به خواست جدی خود شان معذرت مخواهم. امروز مبلغ 200 یورو به حساب (AGO) پورتال خود شان فرستاده اند که به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین ارز ایشان اظهار سپاس و امتنان می نمایم

با حرمت

صالحه وهاب واصل


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 29.07.2015

برادر گرامی جناب انجنیر صاحب فضل احمد افغان از کانادا نهایت محبت شما . قبل از قبل از شما تشکر میکنیم. انشاءالله به مجردیکه کمک شما به حساب (AGO) مواصلت کرد شما را از طریق همین دریچه مطلع خواهیم ساخت.

با عرض احترام


تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 29.07.2015

به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین اظهار سپاس و تشکر می کنم از برادر بزرگوار ما محترم داکتر صاحب کریم غروال از که مبلغ 100 یورو به تاریخ بیست و هشتم جولای 2015 به حساب (AGO) به شکل اعانه پرداخت نموده اند.

با حرمت
صالحه وهاب واصل


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 29.07.2015

به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین از فامیل محترم حیدری مقیم آسترلیا خاصتاً خانم نصیبه اکرم حیدری اظهار سپاس و تشکر می نمایم که مبلغ (988) یورو که معادل به (1500) دالر آسترلیائی میشود به تاریخ بیست و هفتم جولای 2015 به حساب (AGO) به شکل تحفه و اعانه برای انکشاف و بقای پورتال خود شان پرداخت نموده اند. ما علاوه بر سپاس گزاری، این محبت خالصانۀ شان را تقدیر نموده از خداوند متعال برای این خانوادۀ گرانقدر موفقیت و سعادت دائمی تمنا می کنیم.
انشاء الله که پورتال افغان جرمن آنلاین همیشه به کمک شما عزیزان در خدمت وطن و هموطنان مهربانش برای دفاع از منافع ملی افغانستان در خدمت خواهد بود.

با حرمت

صالحه وهاب واصل


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 29.07.2015

به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین اظهار سپاس و تشکر می کنم از برادر بزرگوار ما جناب ایاز نوری و خانم محترمۀ شان که مبلغ 50 یورو به تاریخ بیست و هفتم جولای 2015 به حساب (AGO) به شکل اعانه پرداخت نموده اند.شادمانی و سعادت همیشگی نسیب تان بادا.

باحرمت

صالحه وهاب واصل


اسم: انجنیر فضل احمد افغان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 28.07.2015

با سلامهای ګرم کارک نهایت مبارک نموده اید من انشاالله امروز مبلغ ۱۰۰دالر امریکائی به حساب بانکی مندرجه همین صفحه انتقال مینمایم از خدمات ارزشمند شما جهان سپاس مؤفقیتهای بیشتر شما را در راه خدمت بمادر وطن آرزومندم
در حفظ خداوند باشید
افغان


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 24.07.2015

به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین از دوست نهایت مهربان محترم رحمن زمانی ابراز تشکر و سپاس می نمایم که مبلغ «86.33» یورو به شکل اعانه به حساب (AGO) (پورتال افغان جرمن آنلاین) پرداخت نموده اند.
با حرمت


صالحه وهاب واصل


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 22.07.2015

به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین اظهار سپاس و تشکر می کنم از خواهر بزرگوار ما محترمه امینه ولی از سویدن که مبلغ 100 یورو به تاریخ شانزدهم جولای 2015 به حساب (AGO) به شکل اعانه پرداخت نموده اند. معذرت میخواهم که به نسبت درگیری های کاری و روزگاری به موقع نتوانستم از شما مهربان تشکر کنم.

شادمان و با سعادت باشیداسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 22.07.2015

با تقدیم سلام و حرمت خدمت خواهر مهربان و بزرگوارم مقیم امریکا و از علاقه مندان همیشگی پورتال که از افشاء اسم شان نظر به خواست جدی خود شان معذرت مخواهم. امروز مبلغ 500 دالر معادل (394.57) یورو از طریق وسترن یونین برای پورتال خود شان فرستاده اند که به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین ارز ایشان اظهار سپاس و امتنان می نمایم

شادمان و موفق باشید


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 08.07.2015

داکتر صاحب گرامی محترم هاشمیان صاحب با عرض سلام و ادب خدمت شما، عرض شود که امروز منی آردر شما را مبلغ 200 دالر که به آدرس پوستی داده شدۀ (AGO) فرستاده بودید تسلیم شدم. از لطف شما جهانی سپاس، شما علاوه بر اینکه کمک مالی نموده اید خدمات شایانی درین راه انجام داده اید که قابل تقدیر و قدر دانی است . به نمایندگی از تیم کاری افغان جرمن آنلاین یک بار دیگر از شما تشکر و سپاس گذاری می نمایم.

با حرمت

صالحه وهاب واصل


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 08.07.2015

اظهار سپاس و تشکر می کنیم از برادر ما محترم نعیم اسد که مبلغ 50 یورو به تاریخ ششم جولای 2015 به حساب (AGO) به شکل اعانه پرداخت نموده اند.

موفق و شادمان باید گرامی

تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 04.07.2015

اظهار سپاس و تشکر می کنیم از خواهر مهربان ما خانم انصاری گرامی که با اهدای مبلغ 250 یورو اعانه به حساب بانکی (AGO) بر ما منت گذاشته مارا در حفظ و نگهداشت گنجینۀ آموزشی و تأریخی این پورتال ملی یاری رسانیده اند.

با حرمت

تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 03.07.2015

احترامات فایقه خدمت داکتر صاحب گرامی جناب غلام انصاری تقدیم داشته اظهار سپاس و تشکر میکنیم به ارتباط اعانۀ که مبلغ 250 یورو به حساب بانکی افغان جرمن آنلاین فرستاده و در نگهداشت این گنجینه ما را یاری رسانیده اند.
شاد مانی و موفقیت های مزید شان آرزوی ماست


با حرمت

تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 03.07.2015

اظهار سپاس و امتنان داریم از همکار دائمی و قلم بدست توانای وبسایت افغان جرمن آنلاین جناب محترم اکادمیسین سیسانی در ارتباط با مبلغ 50 یورو که به حساب اعانه برای وبسایت خود شان فرستاده اند. موفقیت و سلامتی ان را آرزو می کنیم

احترامات

تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 03.07.2015

با سپاس و تشکر از خواهر مهربان بزرگوار ما محترمه خانم یلدا قمر که مبلغ 50 یورو امروز به شکل اعانه به حساب پورتال افغان جرمن آنلاین فرستاده بر ما منت گذاشتند.

با عرض احترام
تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 02.07.2015

سلام و درود بی پایان خدمت شما بزرگوار جناب داکتر صاحب هاشمیان گرامی!
از دو هفته به این طرف اطلاعیه ای در پیشانی صفحۀ تحلیل ها نصب شده است از جانب تیم افغان جرمن آنلاین که محتوای آن در حقیقت همچو فراخوانی است که شما فرموده اید برای کمک اقتصادی جهت خریداری یک لایسنس و انتقال پورتال ازین نسخه کهنه به نسخۀ جدید وبسایت، که البته حفظ و نگهداشت گنجینۀ درونی پورتال که فعلاً حیثیت یک سرمایۀ ملی افغانان را پیدا کرده است هدف اساسی آن میباشد. این عنوان به رنگ نارنجی در صفحه موجود است بنام «اطلاعیۀ ضروری» شما میتوانید دوستان تانرا که علاقه مندکمک باشند به مشاهده و مطالعۀ این اطلاعیه دعوت نمائید زیرا درین اطلاعیه نمبر بانک و همه معلومات لازم موجود است. بازهم ممنونیم از توجه، علاقه و همیاری تان.

با حرمت


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 30.06.2015

محترمه خانم صالحه وهاب واصل
با یکی دونفر که درامریکا صحبت کردم از افتتاح ان کلکین خبر نداشتند .پیشنهاد میکنم یک فراخوان از جانب متصدیان محترم پورتال با ذکر مشکلات اقتصادی شان در متن پور تال نشر شود واز افتتاح این کلکین نیز خبرداده شود- با احترام - هاشمیان - 30 جون


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 30.06.2015

محترمه خانم صالحه وهاب واصل همکاردلسوز پورتال
افتاتاح این کلکین کارخوبی بود ومن طرفدار دوام آن میباشم، چونکه گفته اند:"قطره قطره دریا میشود" .
چک مبلغ دوصدالر اعانه از جانب من، امروز بعنوان شما به پوسته انداخته شد. با احترام - سیدخلیل الله هاشمیان -30 جون


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 29.06.2015

خواهر مهربانم یلدا جان قمر درود بر شما
ایمیل پر از لطف تان را دریافت کردم، قبل از قبل از شما و محترم اکادمسین سیستانی صاحب سپاس گذاری می کنم که به فکر فرستادن 50 یورو فی نفر برای وبسایت خود تان هستید. در قسمت حساب بانکی و فرستادن پول با تأسف من ازین زیاد تر نمی توانم کمک و راهنمایی کنم زیرا همه چیز بسیار واضح در صفحۀ اطلاعیه با اسم و آدرس ، (ایبانIBAN) نمبر و (بی آی سی BIC) نمبر بانک نوشته شده و قسمی که شما می بینید جناب خالد صاحب و جناب کاسی صاحب هم به همین حساب فرستاده اند که به ما رسیده و شما خود هم نوشته بودید که دو باره جک کرده اید همه چیز درست است . اگر ممکن باشد یکبار به بانک تان مراجعه کنید و مشکل را با آنها در میان بگذارید. حساب بانکی و پول را به آنها بدهید که خود شان بفرستند. به امید موفقیت تان
با تشکر مجدد

صالحه وهاب واصل


اسم: A. Halim Hakimi   محل سکونت: USA    تاریخ: 29.06.2015

Hello to all member of German Online working Team,
I would like to donate $500 for the advancement of Afghan German Online pending issuing the following statement in your site for the interest of Afghanistan:

1. A promise that your team will not knowingly and deliberately spread or favor writings that divide Afghans based on Languages or implied superiority of one at the cost of the other.

2. A commitment to the best of your knowledge and ability to present Afghanistan political facts as it accrue in the absence of modifying it to suit, per se , a member view often throwing it with simplicity of math concepts.
CC. Tol-Afghanistan


اسم: صالحه واهب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 29.06.2015

جناب محترم مایار صاحب گرامی درود بر شما!
از توجه و احساس پاک تان به پورتال و پشتیبانی تان از تصمیم عمل جمع آوری اعانه برای نگهداشت این گنجینۀ تأریخی که مال ملت افغان است، به نمایندگی از تیم کاری پورتال سپاس گذارم.
واقعاً تا اندازۀ مأیوس کننده است وقتی می بینیم که عزیزان علاقه مند و خوانندگان و قلم بدستان و همکاران همیشگی این پورتال که اکثریت آنها الحمد لله زندگی های بحال داشته و در خارج از کشور زندگی میکنند.حد اقل حاضر به 50 یورو که پول یکروزه مکدو نالد یک شخص است، نشدند به جز دو عزیزی که اسماءشان در پائین درج است. و دو عزیز دیگر هم که از طریق ایمیل به ما از فرستادن اعانۀ شان یاد آوری کرده اند که انشاءالله به مجرد رسیدن اسم های مبارک شان روی صفحه برون داده خواهد شد.
شما و همه دوستان و همکاران ما گواهند که تیم کاری افغان جرمن آنلاین با خدمات خستگی ناپذیر شباروزی شان، در کنار مسؤولیت های خانوادگی و فامیلی و کار بیرون در برابر هیچ نوع مزد و معاشی با صرف اوقات شخصی خود برای حفظ و نگهداشت همین اندوخته ها، مقالات، کتب، اشعار، طنز ها، عکس ها و ویدیو هاو نوشته های قلمبدستان کشور از هر نقطۀ جهان که است، انرژی عام و تام شان را به خرج می دهند با آنکه به چشم سر می بینیم که بدون هر نوع اشتباه و گناه و خطای بی موجب مورد حمله های توهین آمیز و بد و رد گفتن های بعضی ها هم قرار میگیرند، به روی خود نیاورده سعی میکنند باز هم و باز هم در خدمت همکاران و نویسندگان شان باشند و این وجیبۀ ملی را خالصانه اداء کنند.
صادقانه باید بگویم که اگر شخص خود من در همین مقطع زمانی توانایی تهیۀ همین مقدار پول را میداشتم به شرافت و ایمانم سوگند که هرگز نمی گذاشتم تیم کاری این پورتال همچو تقاضای را به نشر برساند ویا هم اگر پورتال افغان جرمن آنلاین خود بودجه ای میداشت همانگونه که درین سیزده سال موفقانه و بدون هر نوع کمکی به پیش رفته بود باز هم میرفت. اما، با تأسف فعلاً کار از توانایی یک یا دو نفر بالا تر است و همین دلیل بود که ما حاضر به همچو اطلاعیه ای شدیم.
امید است باز هم عزیزان هموطن و همکار و علاقه مند باز هم برای نجات کار های خود شان و این ثروت ادبی و ملی به ما دست هماری پیش نموده در خریداری لایسنس و انتقال این نسخه کهنه به نسخۀ جدید وبسایت کمک مالی رسانند. گفته اند قطره قطره دریا میشود.

مورچه ای لب تشنه را یک قطره هم دریا بود
تا توانت است دست نا توانی را بگیر
(واهب)


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ویرجینیا- ایالات متحده    تاریخ: 28.06.2015

دوستان گرامی!

چند روز است کدام تغییری در این کلکین رخ نداده و چشم به راه انتقال کمک است که از دید بنده وضع درمانده را دارد.
لذا پیشنهاد می نمایم که:
تدارکات مالی ایجاب یک کلکین جداگانه خاص را نمی کند، بهتر است که بسته شود.
دوستانیکه به انکشاف پورتال ملی خود علاقمند اند، میتوانند در توسعهٔ آن کمک نمایند و به حساب مربوط که توسط یک خواهر گرامی و دانشمند ما بالابینی می شود،کمک های خودرا انتقال دهند.
میرمن ص. واصل هر پانزده روز، تا یک موعد معین شده، لست اشخاصیکه کمک نموده در یک صفحه انرا معلومات دهند.
با احترام مایار


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 27.06.2015

با عرض حرمت و ادب خدمت همه عزیزان!
تمام معلومات در پی دی اف (PDF) بالا موجود است همچنان در صدر صفحۀ تحلیل ها زیر عنوان اطلاعیۀ ضروری، لطفاً به (PDF) مراجعه فرمائید.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 27.06.2015

محترم مایار صاحب، حساب بانکی قرار ذیل است. تشکر

Account name: S.Wassel
IBAN: NL63INGB0756407117
BIC : INGBNL2A
ING BANK NETHERLAND


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ویرجینیا- ایالات متحده    تاریخ: 27.06.2015

همکار ان عزیز! لطفاً آدرس و حساب بانکی را معرفی نمائید تا در انتقال پول سهولت فراهم گردیده بتواند. با احترام مایار


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 26.06.2015

از دوست نهایت مهربان محترم زمری کاسی ابراز تشکر و سپاس می نمائیم که مبلغ «100» یورو به شکل اعانه به حساب (AGO) (پورتال افغان جرمن آنلاین) پرداخت نموده اند.


با حرمت

تیم افغان جرمن آنلاین


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 26.06.2015

از دوست نهایت مهربان محترم حفیظ الله خالد ابراز تشکر و سپاس می نمائیم که مبلغ «70» یورو به شکل اعانه به حساب (AGO) (پورتال افغان جرمن آنلاین) پرداخت نموده اند.


با حرمت


تیم افغان جرمن آنلاین