Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  هاشم انوری در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
71) مهمترین دستآورد 7 ثور و 8 ثور
70) مداریان پاکستان و خوشباوران افغانستان
69) دوری از نفرت، نزدیکی به وحدت!
68) حامد کرزی اولآ باید کثافات و حسابات خود را تصفیه نماید،
67) جنگ «شیرگرم» در حال درگیری!
66) حکومت دوسرۀ غنی – عبدالله به هیچ یک از تعهدات خود عمل ننمودند
65) ما مردم افغان گِله داریم!!!
64) غازی شرف الدین خان بغلانی و همسنگرانش!
63) به مناسبت بزرگداشت از بیستمین سالگرد وفات استاد پژواک!
62) خینۀ (حنا) بعد از عید برای جنایتکاران
61) هفت ثور و هشت ثور دو لکه در تاریخ ما!
60) ای وطندار عزیز تقلید بیجا میکنی!!!
59) فرخنده عزیز شهادت ات فرخنده باد
58) به مناسبت هشتم مارچ روز بین المللی زن
57) یک پیشنهاد به رئیس جمهور محمد اشرف غنی
56) ندامت نامۀ غنی و عبدالله
55) رئیس جمهور کرزی در 13 سال حکومتداری،
54) این مردم ماتم زده، بیغم شدنی نیست!
53) دسته گلی که مسکینیار به آب داد
52) زن یعنی: مادر، همسر، خواهر و دختر
51) در پی خوشبختی؟
50) لحظۀ دور از سیاست، دروغ و ریاء
49) عروس بد زبان و خشوی نامهربان «داستان کوتاه»
48) افشای لست پنجهزار شهید گلگون کفن در زمان چپیها
47) نوشیدن آب و جلوگیری از حملات قلبی!
46) نصایح کوتاه، اما بسیار سودمند!
45) مادرم تنها یک چشم داشت
44) خطاب به وزیر اطلاعات و کابل شاروال
43) جهاد مردم افغانستان و ادغام 7 ثوریان و 8 ثوریان
42) رئیس جمهور آینده و ناقضین حقوق بشر
41) منع لهجه های بیرونی نه درونی!
40) چرا در مکالمات خود «چالش» را به «خوانش» میگیری
39) موسیقی از دیدگاه تیکه داران جهاد افغانستان
38) به تو ای همسایۀ حریص !!! بخش سوم
37) به تو ای همسایۀ حریص ! بخش دوم
36) به تو ای همسایۀ حریص! بخش اول
35) باز هم گپ از فساد و فساد پیشه گان
34) خلاصۀ وقایع مهم در تاریخ اسلام و جهان بخش دوم و اخیر
33) خلاصۀ وقایع و سنوات مهم در تاریخ- قست اول
32) در سلسلۀ فیر های بی خریطه...
31) هفتم اکتوبر 2001 روز تهاجم به حریم افغانستان، یا...
30) شیربی دندان, یا ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری ج."اسلامی" افغانستان
29) بغاوتگران چپ و راست دوره های شاهی و جمهوری...
28) میراث یا لیگاسی حامد کرزی بعد از تخت و تاج کابل، نه افغانستان
27) خطاب به طاوس های خوشرنگ و کرگسهای بد رنگ
26) 11 سال در حلقۀ مصلحتها و معامله گریها
25) تلویزون طلوع با استعمال کلمات ایرانی
24) مصاحبات اخیر ښاغلی ویس ناصری
23) هفت ثور شروع بحران، هشت ثور ادامۀ بحران
22) اعمال، خصایل و اوصاف نیک و بد مسلمانان و غیر مسلمانان
21) دولتمردان افغانستان در رأس حامد کرزی
20) باز هم یک خیانت ملی در حق تاریخ مادر وطن
19) خائن خائف است
18) راه بیرون رفت از قضیۀ افغانستان
17) استفاده های سوء از آزادی بیان و دیموکراسی
16) توضیح مختصر بر «مکثی دوکتور سعید افغانی بر نوشتۀ دوم»نمیدانم کرزی با کی...
15) ممنون از مکث دوکتور صلاح الدین سعیدی
14) نمیدانم کرزی با کِی میخواهد صلح و مذاکره کند؟
13) خطاب به رهبران خود فروختۀ هفتگانه، هشتگانه و طالبان بی هویت!
12) خاموشی رئیس جمهور کرزی و کابینه اش در مقابل حملات کشندۀ راکتی پاکستان
11) نقشهای مثبت و منفی غرب، بالای ممالک اسلامی در نیم قرن گذشته
10) ایکاش امروز ما بهتر از دیروز می بود
9) ایالات متحدۀ امریکا خون بهای دو پاکستانی را پرداخت
8) آیا افغانستان به این "دیموکراسی" ضرورت داشت؟
7) در کدام یک از 47 کشور «اسلامی» عدالت حکمفرماست؟
6) چرا وزیران دفاع و داخله از پوشیدن لباس نظامی اباء میورزند؟
5) سخنانی چند درمورد نظریات داکتر محمد فرید یونس
4) افغانستان به دیگ بی سرپوش مبدل شده است وهرکس و ناکس بآن چمچه میزند
3) مسؤولین و مجرمین جنگی هفت ثور و هشت ثور
2) افغانستان به مدرنیزه شدن ضرورت دارد تا به غربی شدن
1) انتقادات سالم و مشوره های سودمند به جناب کرزی و همراهانش
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح
هاشم انوری در سال 1340 مطابق 1961 در شهر مزارشریف ولایت بلخ باستان متولد گردیده، نامبرده تحصیلات ابتدائی و متوسطه را تا صنف هشتم در مکتب نادرشاهی شهر مزار شریف به پایان رسانیده، و در همان سال یعنی 1355 مطابق 1976 در جمله شاگردان ممتاز از ولایت بلخ به حربی شونحی انتخاب و شامل صنف نهم گردید.<br>

متعلم صنف دهم حربی شونحی بود که کودتای منحوس 7 ثور 1357 مطابق 1978 با سرنگون کردن رژیم ملی و مردمی محمد داود خان به وقوع پیوست، و در سال 1358 مطابق 1979 که متعلم صنف یازدهم بود، بنا بر سیاست های خود خواهانه، انسان ستیزانه و غیر مردمی خلقی ها و پرچمی ها در جملۀ 200 نفر از همصنفان و هم دوره هایش از ادامۀ تحصیل در حربی شونحی محروم گردید و رهسپار زادگاه خود یعنی ولایت بلخ شد.

او در همان سال شامل لیسۀ باختر مزار شریف شد، با وجود همه سکتگی های تحصیلی که برایش دست داده بود، باز هم توانست به درجۀ اول در سال 1360 مطابق 1981 از لیسۀ باختر مزار شریف فارغ گردد.

البته جزئیات بیشتر این قضایا در یکی از مقاله های هاشم انوری تحت عنوان « مسؤولین و مجرمین جنگی هفت ثور و هشت ثور .......» تذکار داده شده است.

در سال 1983 با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشتۀ مترولوژی عازم اتحاد شوروی شد و در سال 1987 با به دست آوردن درجۀ لیسانس دوباره به افغانستان عودت و تا سال 1991 در میدان هوائی کابل در رشتۀ هوا شناسی ایفای وظیفه نموده است.

در همین سال یعنی 1991 با استفاده از یک دعوتنامه عازم مسکو، و در سال 1994 به کشور کانادا قبول و با خانوادۀ خود به کانادا مهاجرت نمود.

در سالهای 1999 – 2001 شامل جورج برون کالج کانادا و از رشتۀ مایکرو الکترونیک با اخذ شهادتنامه فارغ گردیده است.
به زبانهای دری، پشتو، انگلیسی و روسی بلدیت دارد.

از مدت نه چندان دور (دسمبر 2010 ) همکاری قلمی خود را با پورتال افغان جرمن آنلاین شروع نموده و تا به حال چندین مقاله هاشم انوری در رابطه به اوضاع نا هنجار وطن عزیز افغانستان از طریق پورتال افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده است. supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved