Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  رنگریز در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
26) در همه عرصه ها بخصوص در عرصه سیاست ...
25) مسلمان ها چرا بر گلوی این آدم ها تیغ را گذاشتند یا می خواهند بگذارند ؟
24) ملای ما می گفت
23) اگر خانم ها از فردا تصمیم بگیرند ...
22) بسیاری از پشتون ها
21) ای هموطن عزیز و فراموشکار من
20) کدام تفکر زن را ابزار جنسی میداند...
19) به سر ما بمب چند هزار تنی (بم مادر) را پرتاپ کردی...
18) این سه برادر درست شبیه برادران کارامازوف هستند
17) سینده یـاغـی سـیـنـده
16) زموږ د ننــگ ټوټه
15) ویشتلی او زخمي کونړ د میر زمان خان بابا پر قبر لوړه کوي
14) تندر پر انګریز یم، کونړی میر زمان خان یمه
13) آنچه در آینده ای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد
12) بیایید معنی دار و مزه دار زنده گی کنیم
11) فراموش نکنید که سیاسیت و علوم انسانی ریاضیات نیستند، مطلق اندیشی در سیاست و علوم انسانی کاری خطاست
10) ما افغان ها باید یاد بگیریم که آوردن صلح از طریق مبارزه برای صلح صورت می گیرد
9) امارت اسلامی و جمهوری اسلامی خواستن...
8) دشمن دانا بهتر است از دوست نادان
7) فقط حکومت سکولار است که می‌تواند
6) آیا واقعاً هژمونیزم پشتون وجود دارد؟
5) از دختر زیبا و رعنایی که به صورت اش تیزاب پاش دادند و نابینا شد، چه می خواهم؟
4) مـن بار، بار اعـدام شدم، من چـرا ضد این آدم های خردباختهٔ ایدیالوژی زده شدم؟
3) جنگ ۴۰ ساله در وطن ما
2) تقصیر از کیست؟
1) نیاز مبرم جامعه ما و ضرورت به سکولاریسم
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
Comming soon

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved