Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  حمید سیماب در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
29) سخنی در سوگ برادرم امین سیماب
28) با سرود تلخ مظلومیت
27) آتشی را که فروزان شده، خاموش مکن
26) هامشی و گزارشی از گردهمایی یادبود شهدای سالهای ۱۳۵۷- ۵۸
25) ملیون ها دالر «پول جنیات» از طرف سی آی ای
24) دسیسه و توطئه در خانوادۀ کرزی در آستانۀ پایان یک دوران
23) خراج ارادتی بیاد طبیبی حاذق، درویشی وارسته، خدمتگاری از خود گذشته داکتر برنا آصفی
22) کابل بانک سرمایه داری رشوه گستر و فساد پرور را می پروراند
21) قطعنامۀ اعتراض کنندگان در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا
20) بازگشت نامیمون جنگ سالاران افغانی
19) شیرخان فرنود مالک کابل بانک
سرمایه داری رشوه گستر و فساد پرور را در افغانستان می پروراند

18) گفته می شود برادر رهبر افغانستان معاش گیر سی آی ای است
17) کی جی بی در افغانستان - پانزدهمین و آخرین قسمت
16) کی جی بی در افغانستان - قسمت چاردهم
15) شرکت تجارتی آل کرزی
14) کی جی بی در افغانستان - قسمت سیزدهم
13) کی جی بی در افغانستان - قسمت دوازدهم
12) کی جی بی در افغانستان - قسمت یازدهم
11) کی جی بی در افغانستان - قسمت دهم
10) کی جی بی در افغانستان قسمت نهم
9) کی جی بی در افغانستان - قسمت هشتم
8) کی جی بی در افغانستان - قسمت هفتم
7) «کی جی بی» و «کی جی بی زادگان» در افغانستان
6) کی جی بی در افغانستان - قسمت ششم
5) کی جی بی در افغانستان - قسمت پنچم
4) کی جی بی در افغانستان - قسمت چارم
3) کی جی بی در افغانستان، قسمت سوم
2) کی جی بی در افغانستان، قسمت دوم
1) کی جی بی در افغانستان، قسمت اول
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
«داکتر حمید سیماب بسال ١٣٣٣ در ده افغانان کابل زاده شد و پس از تکمیل دوره های متعارفی تحصیل در سال ١٣۵٩ از پوهنځی طب پوهنتون کابل فارغ گردید. وی در همان سال به اتهام ضدیت با دولت دست نشاندۀ خلقی – پرچمی و عضویت در جنبش سرتاسری وطنپرستان ضد اشغال کشور توسط اتحاد شوروی فقید دستگیر و زندانی گردید و مدت قریب ٨ سال را در زندان پلچرخی گذراند. وی در سال ١٣٦٩ در چوکات ریاست صحت روانی به فعالیت مسلکی آغاز نمود ولی با آغاز جنگ های داخلی و سلطۀ دولت مجاهدین مانند هزاران هزار دیگر از وطن آواره گردید و مدت هفت سال در پاکستان در قالب سازمان های مختلف بین المللی، منجمله سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار و کارگر و شبکۀ انکشافی آغا خان مشغول کار شد. وی در سال ١٩٩٩ میلادی به کانادا مهاجرت نموده در شهر اتاوا سکونت اختیار کرد. داکتر سیماب در زبانهای دری، پشتو، انگلیسی و فرانسوی نوشته ها و ترجمه هایی دارد ولی بیشتر ترجمه های نشر شده اش از زبان انگلیسی به دری می باشند.»

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved