Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  عارف عباسی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
216) محترم ښاغلی قاسم باز!
215) آقای داکتر غلام محمد انصاری!
214) مکثی بر نوشتۀ محترم آقای احسان لمر صاحب !
213) توضیحاتی خدمت محترمان آقایون قیس کبیر و ایاز نوری!
212) فراخوان در مورد سالروز فاجعهٔ‌ (۲۸حوت 1393 مطابق به ۱۹مارچ 2015)
211) حقایق نباید قربانی سلیقه ها و روابط گردد
210) یک خاطره و چند تبصره
209) اعتبار اسناد در چیست؟
208) سرمایه دار(Businessman) افغانستان متهم سقوط و غارت کابل بانک تا حال آزاد و مصروف ثروت اندوزی است
207) جوانب حقوقی و قانونی بعضی اسناد و شرائط نشر و پخش آن
206) آقای فواد ارسلا نویسندۀ پرکار و زحمت کش
205) تلاش برای سوریه سازی افغانستان
204) نکاتی چند پیرامون ترجمۀ راپور سفارت امریکا
203) داکتر محمد اشرف غنی، طالبان و پاکستان
202) پیامد سانحۀ خونبار کندز
201) توضیحاتی بر نوشتۀ محترم س. ع. کاظم عنوانی این قلم
200) مکثی بر مضامین دو نویسندۀ محترم افغان جرمن آنلاین!
199) اگر هراسیدی دهن ببند و قلم کنار بگذار
198) تلاشی برای نجات وطن
197) سخنی چند پیرامون نشر اسناد نا محرم سفارت امریکا در کابل
196) رفع سوء تفاهمات و ناصواب اندیشی ها!
195) واقعیت ها را نباید کتمان کرد
194) آیا کسی پیدا می شود که بگوید: « بازهم همان کرزی»
193) حملۀ هوایی بر دیپوی سلاح و مهمات
192) گزارشات دنیا و وطن از ورای اخبار
191) فراخوان مشترک:اگر از شهادت فرخنده درس گرفته ایدقانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کنید
190) دیر ګران ورورښاغلی باری جهانی صاحب!
189) اجمالی از گزارشات کنونی! بخش دوم و آخر
188) اجمالی از گزارشات کنونی بخش اول
187) باز هم اندر باب حمایت از عربستان سعودی!
186) حمایت حکومت افغانستان از مداخلۀ نظامی عربستان سعودی در یمن
185) وزیر داخله بخاطر قتل فرخنده باید از مقامش کنار برود
184) کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) به حیث «روز فرخندۀ همبستگی ملی با زنان افغانستان»
183) تبصره ای بر نوشتۀ محترم مسعود فارانی
182) آیا امر سنگسار با شروط ومقرره لازمیی اسلامی...
181) گدی گک (نانځکه)داستان واره ای بر اساس یک قصۀ واقعی
180) بهبود حال زن در افغانستان
179) کمپاین «حقوق زن در اسلام»از هشتم مارچ الی هشتم جون ۲۰۱۵
178) شربت گلۀ
177) صلح باید متضمن امنیت باشد
176) 26 دلو، پر افتخار ترین روز تأریخ میهن عزیز
175) سخنی چند پیرامون نوشتۀ جناب سیستانی صاحب
174) باز هم با این وطن چه بازی خواهد شد؟
173) داکتر عزیزالله لودین دوست بی نهایت محترم و عزیزم
172) آیا در افغانستان حکومتی وجود دارد؟
171) تغییر موقف مردم اروپا در قبال داعیۀ فلسطین
170) چرا اعضای حکومت «کابینه» تعیین نمی شود؟
169) معضلات عمده سر راه حکومت نو!
168) اولین سفر توأم با یک تدبیر عقلانی سیاسی
167) دولت بی اعتبار یعنی دولت ناکام
166) محترمه زهره یوسف داوود خوش آمدید
165) به حلقه های زنجیر اسارت ملت افزوده شد
164) ایفای یک رسالت بزرگ ملی با یک اثر ماندگار
163) توضیحاتی پیرامون تبصره های محترم آقای بارز
162) حرکت سبز و نارنجی عطاء محمد نور
161) تکنالوژی کتاب خوانی الکترونیکی و مشکلات آن به ارتباط زبان های ملی ما
160) بحران نا فرجام، مرگ تدریجی قانون
159) کدامین بند این توافقنامه واقعاً متضمن وحدت ملی است؟
158) تحت هرگونه شرائط نباید از واقعیت ها چشم پوشید
157) مکثی بر دُر فشانی داکتر رنگین دادفر سپنتا
156) اگر وجدان و احساسی است به حال مردم رحم کنید
155) یک اثر بی همتا
154) چرا چنین حالت پدید آمد؟
153) شاغلی داکتر اشرف غنی در انتخاب کلمات باید همیش محتاط بود!
152) بالآخره گپ به کجا می کشد؟
151) ع، عبدالله باید به ارادۀ اکثریت احترام نموده سر تعظیم فرود آورد
150) تبصره ای پیرامون نوشتۀ جناب محترم آقای محمد نعیم بارز
149) هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان
148) گفتنی هایی در مورد مضمون آقای بابک کابلی
147) زعامت خوب چیست؟
146) هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان
145) آیا دور دوم انتخابات واقعاً قومی می شود؟
144) با چه کلامی وصف مادر را میتوان گفت؟
143) اندیشه های شما در مورد کمپاین «تفکر، تحریر و عمل»
142) کمپاین تفکر، تحریر و عمل
141) بربادی وطن با آمدن احمدزی نسبت به عبدالله کمتر خواهد بود
140) شعور سیاسی و بارآوری آن
139) سخنی چند پیرامون یک مناظرۀ تلویزیونی
138) آیا زمامداری حامد کرزی میراث ماندگار آفرید یا جفا های نابخشودنی؟
137) آگاهی مردم برای انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت
136) اندیشه های شما در مورد زن
135) بهار افغانستان
134) آیا دوستمستان بین افغانستان و ازبکستان ایجاد خواهد شد
133) روز جهانی زن و بهبود حال زنان در افغانستان
132) روز جهانی زن و بهبود حال زنان در افغانستان
131) آرزومندی غرب برای بیرون شدن از افغانستان
130) آفتاب بر بیابان سرد تبسم می کند
129) آفتاب بربیابان سرد تبسم میکند
128) البته صلح اما بکدام قیمت؟
127) مکثی بر مضمون «دوکتور سپنتا، از موضع برحق رئیس جمهور کرزی دفاع کرد»
126) و بازهم نهضت عدم اطاعت
125) پیمان امنیتی یا معضلۀ چندین مجهوله
124) نهضت عدم اطاعت
123) کرزی چه مشکلی دارد؟
122) معضلۀ قانونی و راه حل قانونی
121) چو کفر از کعبه برخیزد.....
120) سکوت مرموزحامد کرزی
119) سر کلاوه گم است!!!
118) نظر گذرا بر خطابیه انجمن حقوق دانان افغان در اروپا
117) چگونه میتوان بالای پاکستان اعتماد کرد؟
116) وصلت سؤال بر انگیز اشرف غنی با رشید دوستم
115) به تائید نوشتۀ وطندار محترم آقای سید رحمن غوربندی!
114) قضاوتهای غیر مسؤولانه و توجیهات دور از واقعیت
113) روگردان یک فاجعۀ بس دردناک وطن
112) سهولت در کارها نیمراهی برای کسب رأی اعتماد
111) زیر و رو کردن داستان های کهنه
110) توضیحات بیشتر بر تبصرۀ کوتاه بر مقالۀ «پیوندهای نامقدس»
109) پیوند های نا مقدس
108) کرسی هموطنان اهل هنود و سکهای ما در پارلمان
107) ای وای درخطریم، جان در خطریم بخدا در خطریم (طنز)
106) قصاص زن گم نام
105) بازهم شمول در یک مباحثۀ بی حاصل
104) سخنی چند پیرامون نوشتۀ محترم ولی احمد نوری «خطرات بزرگی بار دیگر افغانستان و موجودیت آنرا تهدید میکند»
103) رسانه های جمعی و مسؤولیت های نشراتی شان
102) جامعۀ جهانی با کدام دست آورد ها افغانستان را ترک می نمایند؟ بخش دوم
101) جان کرزی از طرف امریکا در خطر نیست!
100) جامعۀ جهانی با کدام دست آورد ها افغانستان را ترک می نمایند؟ بخش اول
99) مذاکرات صلح دوهه
98) اندرباب موقف زن در جامعۀ افغان
97) بازهم میگویم که افغانستان اشغال نیست
96) آیا افغانستان اشغال است؟
95) حق رأی دادن در انتخابات برای پناه گزینان افغان
94) معاملۀ مخفی استعمال طیارات بی پیلوت با پاکستان
93) نفوذ ایران و احتمال سقوط بانک دیگر در افغانستان
92) انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری « نظر شما چیست؟»
91) با تسریع خروج امریکا بند کجکی و سائر پروژه ها پس پا میگردد
90) فروپاشی ها، انشعابات و افشاء گری ها در سازمان های مزدور بیگانگان
89) گرچه دیر شده بازهم قابل ستایش است!
88) نظر شما چیست ؟
87) یکی منفعت اش را در دوام جنگ میبیند و دیگری در صلح
86) فساد افغانی موفقیت های آینده را به مخاطره می اندازد
85) تـلـویـزیـون هـای بـیـرون مـرزی و تبصره ای بر نوشتۀ شاغلی کبیر
84) جنگ، اسارت و غنیمت
83) ملت بی صدای افغانستان - ترسیم آخرین رهنمود توسط دیگران -بخش دوم و اخیر
82) ملت بی صدای افغانستان - ترسیم آخرین رهنمود توسط دیگران - بخش اول
81) انتخاب ملک الشعرای برون مرزی و مکثی بر نوشتۀ جناب تیمورشاه تیموری
80) اندر وصف نیاز به ملک الشعراء در کاروانسرای غربت
79) به مناسبت وفات عالیقدر داکتر صمد حامد
78) چرا رئیس جمهور از ناظران بین المللی واهمه دارد - دوم
77) چرا رئیس جمهور از ناظران بین المللی واهمه دارد
76) چگونه ما به بیماری ویروس (A) مبتلا می گردیدیم
75) بازهم کابل بانک و آقای محمود کرزی
74) اعلامیه (اطلاعیه) جناب محترم عبدالقدیر فطرت
73) مصاحبۀ تلویزیونی حامد کرزی
72) سخنی چند پیرامون مضمون شاغلی عتیق پاڅون
71) قرار داد دیورند
70) سـفــر بــری
69) خروج نیرو های نظامی خارجی از افغانستان و تأثیرات اقتصادی آن
68) شـیـر بــی دنــدان سخنی چند پیرامون نوشتۀ محترم هاشم انوری
67) تعذیرات اقتصادی
66) خــدمات صادقــانــه و قهــرمان مآبانۀ احمد شاه مسعود برای شوروی زمان
65) در صحنۀ تمثیل کرزی صاحب بسم الله محمدی در نقش وزیر دفاع
64) علاج درد چیست و راه بیرون رفت کدام؟
63) پیوند مقامات بلند رتبۀ افغان در کُشتارهای دسته جمعی دهۀ نود
62) خدمت بزرگ و ماندگار
61) حوادث اخیر در بامیان
60) ایکاش بهاردر همه جا یکسان می آمد!! بخش سوم
59) مکثی بر تبصره های دو نویسنده
58) تحولات مهم و چشمگیر در مصر
57) ایکاش بهاردر همه جا یکسان می آمد!! بخش اول
56) پیوند مقامات عالی رتبۀ افغان در کُشتار های دسته جمعی دهۀ نود،
55) کنفرانس ها، دساتیر، فیصله ها، توصیه ها و نتایج آن
54) سطحی نگری ها در قبال تغییر
53) آیندۀ وطن را وخیم می بینم
52) توقف برنامۀ تلویزیونی در لابلای واقعیت های افغانستان
51) از قرارداد همکاری ستراتیجیک تا کنفرانس شیکاگو
50) نامۀ پناهندۀ افغان در ایران
49) تاریخ همۀ ما را محکوم کرده است
48) آیا میتوان طالبان را ناجیان افغانستان گفت؟
47) سخنی چند پیرامون کانگرس بین امللی
46) نوشتۀ زیبا و پر محتوای آقای وحید عمر
45) رفتار همزمان در دو طریق مختلف
44) اخلاق طبابت
43) اقدام شجیعانۀ هفت شخصیت تلویزیون آریانای کابل
42) 26 دلو، پر افتحار ترین روز تأریخ میهن عزیز
41) گـفـتگوی بــرلــیــن
40) سفر وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان و پاکستان و نتایج آن
39) چه ارزش های ما پامال شد چه بودیم و چه شدیم!
38) سفر وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان و پاکستان و نتایج آن
37) دکتوران داوطلب افغان در بیرون از وطن
36) بازی های ماهرانه وبزرگ پاکستان
بخش پنجم( آخر)

35) «آستین کهنه داشتیم از ما گذاشتی»
34) بازی های ماهرانه وبزرگ پاکستان بخش چهارم
33) بازی های ماهرانه وبزرگ پاکستان- قسمت سوم
32) بازی های ماهرانه و بزرگ پاکستان بخش دوم
31) بازی های ماهرانه و بزرگ پاکستان بخش اول
30) مصاحبۀ تلویزیون پیام افغان با نماینده حزب اسلامی
29) افغان جرمن آنلاین
28) جواب به یک خواهر افغان
27) بت شکنان قرن بیست و یک
26) چه باید کرد ؟
25) آبادگر و ویرانگر
24) نقش سازندۀ ملل متحد برای نجات افغانستان
23) وحــدت مـلــی
22) تبصره مختصری بر نوشته دانشمند محترم داکتر اکرم عثمان !
21) در سراغ راه نجات
20) اطـــــــلاعــــیـــه
19) انتخابات ولسی جرگه یعنی چه ؟
18) گفتنی چند روی دو نوشتۀ خیلی پر محتوا !
17) پرداخت پول توسط ایران بصندوق وجهی کرزی/ داؤدزی!
16) یک نظر کوتاه بقوانین جزایی در اسلام
15) در رابطه به: جهانی از بهشت شعر تا جهنم سیاست
14) تبصره مختصر روی نظر شخصی خانم لیلاعنایت سراج رشتیا
13) شهزاده میرویس کرزی !
12) خون پاشی بر تصاویر خونخواران !
11) محفل یاد بود احمد شاه مسعود در کابل!
10) بارتباط مفکوره تجزیه افغانستان و اینکه چه باید کرد!
9) تبصره مختصر بالای تحلیل محترم مستمند صاحب
8) چشم خونین پادشاه
7) بجواب هموطن ارجمندم احمد علی کوهستانی
6) دیوار برلین !
5) پیرامون نوشته محترم نوری صاحب !
4) تغییرآنی محترم داکتر عبدالله در قبال دور دوم انتخابات !
3) انتخابات دور دوم چه ارمغانی خواهد داشت؟
2) سنجش راه واقعی نجات افغانستان، درک مسؤلیت در برابر افغانستان، بیائید رسم وحدت را بیاموزیم . نظر بدهید!
1) توضیحاتی پیرامون ملاحظات محترم داكتر صلاح الدین سعید افغانی
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
نام : محمد عارف عباسی
محل تولد : کوچه باغعلیمردان کابل
سال تولد: 17 مارچ سال 1943 عیسوی
تحصیلات : لیسه عالی حبیبیه , پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل , اندیانا یونیورسیتی ایالت اندیانا امریکا و یونیورستی لفبورو انگلستان. وشمول در سیمنار ها وکنفرانس های مختلف بین المللی در کشور های مختلف تحت برنامه های دولت افغانستان وملل متحد .

سوابق کاری : ماموریت در وزارت زراعت وآبیاری وآخرین ماموریت بحیث مدیر عمومی اطلاعات . عزل از ماموریت از وزارت زراعت وآبیاری وشمول به اداره ملل متحد بعد از یکسال بلا تکلیفی.
ماموریت در اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان بحیث National Programm Officer

فرار از وطن ومهاجرت بدیار غیر وشمول مجدد بحیث مامور اداری محلی در مقر اداره انکشافی ملل متحد در نیویارک بدون در نظر داشت سوابق کاری و رشته تخصصی در افغانستان. البته جبر روزگار وادارم ساخت تا باین ماموریت تن دهم.

دو سال بحیث آمر اداری سازمان حفظ صلح ملل متحد در لایبیریا, افریقا . سفر های متعدد بارتباط وظیفه بکشور های مختلف رو بانکشاف جهان. تقاضای تقاعد قبل از وقت معین در سال 1997 عیسوی.
مدت شش سال ماموریت بحیث متصدی امور تهیه ولاجیستیک یک شفاخانه کوچک در سانتا باربارا کلیفورنیا.
پیاده گردی وآببازی از مشاغل ومطالعه از امراض.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved