Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  محمد نعیم اسد در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
23) قاموس جامع اصطلاحات اقتصادی
22) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
21) کاهش ارزش افغانی در برابر دالر
20) آیا سیاست پولی، بانکداری و نظارت بانک در افغانستان مؤثر اند؟
19) استقبال شعر از پروفسیور دکتور حیدر داور از غزل استاد سخن ابوالمعانی عبدالقادر بیدل
18) انکشاف پوهنځی اقتصاد کابل بعد از جدائی از پوهنځی حقوق و دپلوماسی- قسمت دوم و اخیر
17) انکشاف پوهنځی اقتصاد کابل بعد از جدائی از پوهنځی حقوق و دپلوماسی- قسمت اول
16) بازسازی دوباره بانک های انکشافی و... قسمت سوم و آخر
15) بازسازی دوبارۀ بانک های انکشافی- قسمت دوم
14) اعطاءِ لقب استاد ادب دری
13) بازسازی دوبارۀ بانک های انکشافی و...قسمت اول
12) تغییر و تبدیل مقررات اصولنامه تجارت و تعلیماتنامه مالیات ...
11) به دنباله «قاموس اقتصادی»
10) نظام ظرفیت سازی موسسات تحصیلات عالی
9) ادامه بحران مالی یونان و تأثیر بالای ساحۀ اًیرو
8) معرفی یک جانبۀ دکتور „یورگِن تودِن هوفر“ از طرف محترم دکتور محمد اکبر یوسفی
7) افزایش یا تزئید ارزشی فرانک سویسی و تأثیرات آن
6) یک جا شدن بانک های بانک ملی، پشتنی تجارتی بانک و کابل بانک جدید در کابل
5) آیندۀ سیستم پولی بانکداری افغانستان<br> بخش سوم و اخیر
4) آیندۀ سیستم پولی بانکداری افغانستان بخش دوم
3) آیندۀ سیستم پولی بانکداری افغانستان بخش اول
2) آیا د افغانستان بانک واقعاً قادر به انجام وظایف نظارتی خود برای . . .
1) بحران بانکی افغانستان و گزینه های سالم سازی آن
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح دکتور محمد نعیم اسد

عمومیات
این جانب محمد نعیم ولد فتح محمد در سال 1318 شمسی در کابل (گذردیوان بیگی متصل گذر عاشقاق عارفان علیه رحمه) پا به عرصه زندگی گذاشته و بعد ازفراغت از مکاتب ابتدائی و تجارتی (مسلکی) وبعد از سپری یک دورۀ تجربی دوساله در وزارت معادن و صنایع درسال 1337 در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل شامل شدم. بعد از تحصیلات عالی بلا فاصله در این پوهنځی به حیث اسیستات موظف گردیدم و بعد از سپری کردن خدمت اسیستانی درسال 1343(اواخر سال 1964) در چوکات توأمیت بین پوهنتون های کابل، بن، بوخوم عازم آلمان شدم. بعد از ختم کورس های لسان آلمانی و کار پراتیک در یکی از فابریکات در سمسترزمستانی سال 1965 شامل فاکولته اقتصاد و عتلوم اجتماعی یونیورستی کلن شدم. در تابستان سال 1969 موفق به درجه ماستری (Dipl. Kfm ) از فاکولته متذکره گردیدم. رشته های تحصیلی دورۀ ماستری عبارت از رشته های اقتصاد عمومی ملی، اقتصاد عمومی تصدی، تیوری اقتصاد صنعت، سیاست اجتماعی و کوپراتیف بود.
درخزان سال 1369 شامل فاکولته اقتصاد یونیورسی نورنبرگ – ارلنگن شده و بعد از اخذ در جه دکتوری (Dr. rer.pol) در تابستان 1972 از این یونیورستی فارغ شدم. طبق پروگرام مرتبه بعد از تکمیل کارهای پراتیک در بانک های ویکسل و رهنی و کسه پس انداز شهری نوربرگ در عقرب 1352 راهی افغانستان شده به حیث استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون به تدریس آغاز نمودم. رشته تحصیلی ام در زمان دکتوری متشکل از رشته بانکداری، کوپراتیف و تیوری صنعت و کار دکتوری ام «سیاست های بانک مرکزی در ممالک اندونیزیا، تایوان و کوریای جنوبی» بود.
در دوران تدریس در پهلوی وظایف استادی، وظایف افتخاری را بحیث عضو کمیته پول و کریدت د افغانستان بانک، عضو کمیته ارزیابی اسناد تحصیلی پوهنتون کابل و به حیث عضو تطبیق سیستم کریدت و سمستر در پوهنځی اقتصاد کابل انجام داده ام. در سال1356 موفق به اخذ نشان عالی معار از طرف مقام ریاست جمهوری افغانستان شدم.
در اواخر سال 1357 به اساس ریافت یک بورس تحقیقی از الکسندر هوبولد شتیتفتونگ د رباره « مشکلات رهبری در موسسات اقتصای افغانستان» برای یک سال عازم آلمان شده و کار تحقیقی ام در فاکولته اقتصاد یونیورستی بن تحت نظر پروفیسور البَخ دراخیر سال 1978 به لسان آلمانی بر رشته تحریر در آوردم که به حیث کتاب به نشر رسید. در ابتدای سال 1979 یک کار پراتیک به یکی از موسسات بررسی آلمان انجام دادم، زیرا به اساس فیصله مقام ریاست (محترم داکتر سیدعبدالله، رئیس آنوقته فاکولته اقتصاد کابل) قرار بود که مضمون بررسی یا حسابرسی اقتصادی شامل مضامین پوهنځی اقتصاد شود. اما با روی کار آمدن رژیم کمونستی به هدف خویش نرسیدیم
در جولای 1979 به یکی از بانک های کوپراتیف شهرکلن شامل شدم که در اپریل سال 2003 قبل از وقت رسمی طورخوش برضا تقاعد خود را گرفته غرض تدریس اولاً در پوهنځی پوهنتون اقتصاد کابل وبعداً در 2004 در پوهنځی اقتصاد هرات موظف شدم. در پهلوی تدریس به صورت افتخاری وظیفه رئیس هیأت مدیره بانک انکشاف صادرات افغانستان را انجام میدادم.
در ماه سنبله سال 2005 حیث رئیس پوهنتون هرات عز تقرر حاصل کرده که در ماه می سال2009 در تقاضای مکرر استعفا به وظیفه ام خاتمه داده شد. الی ماه جولائی 2010 به حیث استاد موسسه تحصیلات عالی اشراق درهرات ایفای وظیفه کرده و بعداً نسبت مریضی و تداوی دوباره عازم آلمان شدم. بعد از تداوی و استراحت خود را به ترجمه و تحریر بعضی کتب درسی و مقالات متعدد کردم.
در سال 2014 از 23جون الی 23 سپتمبر همین سال به حثیت استاد مهمان تدریس مضمون بانکهای عصری تحت گروپرام ماستری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل به عهده داشتم.
کار های علمی
کتب و مقالات متعدد به لسان آلمانی و دری نوشته ام که از جمله مقالات شش آن در پورتال وزین افغان جرمن آن لاین به نشر رسیده است. در این جا صرف ازکتب درسی که به لسان دری نوشته شده اند، اسم برده می شود که در بعضی پوهنځی های اقتصاد پوهنتون های افعانستان مورد استفاده (استادان و محصلان) قرار می گیرند. جلد اول و دوم آتی والذکر به صورت مشترک با استاد معزز و محترم سابقه پوهنځی اقتصاد کابل جناب دکتور محمد انور شبان در حالت هجرت نوشته شده است:
1 – محمد انور شبان ومحمد نعیم اسد: امکانات استفاده از نظریات و سیاست پولی و بانکداری در افغانستان، چاپ اول سال 1993، چاپ دوم سال 1996 پشاور. این کتاب از طرف یکی از محصلان به پشتوهم ترجمه شده است.
2.- محمد انور شبان و محمدنعیم اسد:اقتصاد بین المللی و ممالک روبه انکشاف، سال 1997 پشاور. قرار است این کتاب توسط یک تعداد استادان پوهنځی اقتصاد کابل با آوردن بعضی تغییرات، دوباره به چاپ برسد.
3.- محمد نعیم اسد: شرکت های کوپراتیفی ، تهران 1387 (2008). از این کتاب درحال حاضر در پوهنځی اقتصاد کابل بحیث کتاب درسی استفاده می شود.
4 – محمد نعیم اسد: علم اقتصاد تصدی بانکی ،جلد اول، عمومیات و معاملات بانکی در بانکداری متعارف یا مروجه، ناشر مرکزپالیسی و تحقیقات پوهنتون کابل، در سال 2011؛ جلددوم سیاست بانکی و مدیریت خطردر بانکداری مروجه، ناشر مرکزپالیسی و تحقیقات پوهنتون کابل، در سال 2012 وجلد سوم، بانکداری اسلامی، ناشر مرکزپالیسی و تحقیقات پوهنتون کابل، در سال 2013.
تراجم:
1. اصول حسابداری دوجانبه با اضافات مطابق به اصولنامه تجارت افغانستان از طرف (مترجم اسد). نویسندگان: Werne H. Engelhard/Hans Raée/Barbara Wischermann ناشر مرکزپالیسی و تحقیقات پوهنتون کابل، در سال 2010
2. دیتر کاسل (Dieter Cassel): انفلاسیون از مجموعه آلن جلد اول ، فصل هشتم، چاپ هشتم، 2002 بن
3. دیتر بندر (Dieter Bender): ساختمان تقسیم کار در تجارت بین المللی، از مجموعه آلن جلد اول ، فصل چهارم، چاپ هشتم، 2003 بن
کارهای خوش برضای اجتماعی:
1. عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن تقویه و انکشاف افغانستان (قبل ازخروج قشون شوری از افغانستان؛ انجمن کمک به مهاجرین افغانی) از سال 1979 به این طرف.
2. عضو موسس موسسه کمک های بشری هلپ ( HELP, Hilfe zur Selbsthilfe e.V.) از سال 1981 به این طرف.
3. عضو و معاون جمعیت پوهنتون های آلمان و افغانی در بن.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved