Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  سید خلیل الله هاشمیان در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
238) فرق بین اسم و پسوند - به یادبود استاد سیدخلیل الله هاشمیان
237) تبصرۀ بر «روش املای زبان دری» / به یاد مرحوم هاشمیان
236) دردماغ داکترصاحب کاظم غرور تراکم کرده
235) توضیحاتی برای تنویرآقای فاضل
234) در باب یک سند مهم و تاریخی
233) تائیدمیکنم:هرکه جعل کند،رویش سیاه باد!
232) عریضۀ(کچکول سرسفید) بحضورطالبان افغان
231) درمقالۀ داکتر صاحب کاظم بازگشت سید محمود پاچا به افغانستان جَعل شده
230) بتوجه دانشمند افغان،جناب استادالله محمد خان
229) درجواب انتقادات آقای سدید
228) به احترام مسجد و مقبرۀ شاه دو شمشیره
227) چراغان ادب دری در بهار امسال
226) بحکم شریعت غرای اسلام میراکبرخیبررا "شهید" میخوانم چونکه نماز خواندن او را درمسجد دیده ام
225) دوام تحقیق پیرامون شناخت همه جانبۀ سیدجمال الدین افغانی (بخش ششم وآخر)
224) چشم روشنی بهار
223) نگارش عالی:"سرگذشت رادیو" بقلم جناب نصیراحمد مومند
222) شجره وسلسلۀ نسب وارتباط ایرانی سیدجمال (بخش پنجم) ( متن اصلاح شده )
221) زن مادرماست،اگراونمیبودجنس مردنمیبود
220) چند سند دیگر و دوام بحث اقامت سید جمال الدین افغان درافغانستان بخش چهارم بخاطر اضافه شدن یک سند مهم مجدداً نشر شد
219) تحقیقی پیرامون اقامت وفعالیت سیدجمال الدین درافغانستان - بخش چهارم
218) پیرامون موجودیت وفعالیت سیدجمال الدین درعهدسلطنت امیرمحمداعظم خان واخراج او بفرمان امیرشیرعلیخان درنوامبر1868 بخش سوم
217) پیرامون موجودیت وفعالیت سیدجمال الدین درعهدسلطنت امیرمحمداعظم خان واخراج او بفرمان امیرشیرعلیخان درنوامبر1868 بخش دوم
216) رول وموقف تشریحی سید رومی درکابل که بحیث ایجنت روسی دردربار کابل شناخته شده
215) ثروت قارونی خوجه ئین و منسوبین او
214) کتاب فرهنگ، تفتین ومضرت جاودان به تاریخ ونسلهای افغانستان
213) چراکتاب داکتر زیرکیار سانسور شد ؟؟؟
212) یک سند تاریخی از هزار سال قبل متن نامۀ التماس از طرف جورج ثانی پادشاه انگلستان عنوانی خلیفۀ مسلمین، هشام سوم درکشور اندلس
211) درود بر روان مرحوم سیداحمد گیلانی
210) آقای سدید خود را جامع الکمالات میخواند!
209) نکاتی پیرامون شهادت امیرحبیب الله خان
208) بیدل شناس نیستم اما بیدل دوست استم
207) یادی از مرحوم داکتر محمدحسن کاکر
206) هم گذشته وهم حال، هردو مهم است
205) فرق بین اسم و پسوند و ترکیباتی که امتزاج آن دو ساخته می شود
204) سعدیا روز ازل حسن به ترکان دادند... از سعدی نیست
203) اگرانتقاد سالم را عمل شیطانی بخوانیم پس امرالله(ج) که از" حق نگذرید" را چه جواب بگوئیم ؟
202) قهرمان ملی کیست ؟
201) گلچین قلم
200) قابل توجه جناب محترم وزیرصاحب معارف جمهوریت اسلامی افغانستان
199) توضیحاتی در رد اتهامات قاسم باز قسمت دوم
198) نظر منفی دونالد ترمپ به افغانستان
197) اسنادی در رد اتهامات قاسم باز
196) توضیحاتی پیرامون مسایل مطروحۀ آقای " قاسم باز"
195) در بارۀ مرحوم مغفور سید حسن پاچا (شیون)
194) بحثی بر تفاوت و کمبود یک سطر در کتیبۀ منارنجات
193) پیرامون «سفربری» صدراعظم محمد داؤد خان
192) پیرامون اصطلاحات فرهنگی و تکیه کلام ها
191) سخنی در بارۀ میر زمان خان کنری
190) گلچین سخن
189) جسد‎ ‎بچۀ‎ ‎سقو‎ ‎درتپۀ‎ ‎مرنجان دفن نشده بود!‏
188) بازشناخت اعلحضرت غازی امان الله خان
187) اعتراض قانوی بالای جناب ملک الشعراء اسیر
186) نوشتۀ اخیر محترم استاد نگارگر
185) مقدمه ای در چگونگی ایجاد "قاموس نگهت–هاشمیان"
184) به استقبال از تأسیس اولین جمهوریت در افغانستان
183) پیرامون جبهۀ چهارم چترال و مسائل دیگر
182) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سیُم قران مجید (قسمت هشتم و آخرین)
181) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سیُم قران مجید (قسمت هفتم)
180) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سی ام قران مجید, ۶
179) انتخاب داکترقیوم کوچی بهترین انتخاب است
178) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سی ام قران مجید
177) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سی ام قران مجید (4)
176) ترجمۀمعانی وتفسیرمختصرجزءسی ام قران مجید(3)
175) ترجمۀمعانی وتفسیرمختصرجزءسی ام قران مجید(2)
174) ترجمۀمعانی وتفسیرمختصرجزءسی ام قران مجید
173) ‏"هر زرگرجواهری نیست -هرادیب زبانشناس نیست" (نجیب سخی)‏
172) عجله در اظهار نظر ها
171) مرحبا به قلم، انتخاب و سلیقۀ نگارش استاد صالحه واهب واصل
170) شهادت حقانه، مستند و بیطرفانه
169) پیرامون تاریخ ادبیات دری و قواعد ساختمانی آن
168) شکر که شاغلی کریم خرم دوباره"هوشمند" شده است!
167) از جنون تصویر تا جنگ تصویر
166) ایرانیها مارا مجبور بعکس العمل ساختند!
165) اعلان فاتحه
164) چرا همیشه "دری" می نویسید ؟!‏
163) اسلام دین زندگیست و با طبیعت در تضاد نمی باشد
162) غزلی دروصف مرحوم فیض محمد کاتب ‏
161) بهار جاودان
160) تجلیل از روز جهانی زن
159) ماشین پرنده دستیاب و هشت عسکر امریکائی مفقود گردیده!!
158) انتقال میت امان الله خان به کابل
157) نه سرشتند جهان را.... پژواک
156) با نشریۀ ایرانی "دُر دری" آشنا شوید
155) پیرامون واقعات جنگ صافی در ولایت کنر
154) پیرامون زبان پشتو
153) مجلۀ آئینه افغانستان در کلفورنیا
152) پیرامون پروژۀ "فرهنگ زبان دری"
151) مجاهد درافغانستان به معنی: فاسد، فاسق، شیطان!
150) پیرامون حاجیخانه در مکۀ مکرمه
149) سه خبر تکان دهنده
148) ارتباط بیکمراد خان با کنفرانس "قلب آسیا"
147) کنفرانس " قلب آسیا " در پاکستان
146) پیام تبرکی به مناسبت تجلیل از پوهاند میرحسین شاه
145) قابل توجه جناب داکترصاحب محمد ظریف امین یار...
144) شاغلی خوشحال آصفی گفت:"دا دغنی بله کارنامه"‏
143) توضیحی در سه موضوع
142) آغاز کار پروژۀ عام المنفعۀ "قاموس کبیر افغانستان"
141) مکثی بر مقالۀ شاغلی محترم خوشحال آصفی
140) نـقـد ا د بـی
139) خطاب به معروفی: و لعنت الله علی الکاذبین والمنافقین
138) استاد نگارگر از پهلوی چپ برخاسته !
137) زنده جاودان آصف آهنگ
136) حسادت توأم با زن ستیزی
135) کچری قروت مطبوعاتی
134) نود و ششمین سالگرد استقلال افغانستان- خدا نکند با حذف نام "افغان" ازتذکرۀ تابعیت تجلیل شود !!!
133) تقدیر از دو شاعرۀ نامدار افغان
132) فقدان مبارزۀ مطبوعاتی در افغانستان
131) به ارتباط پروژۀ تدوین (فرهنگ زبان دری)
130) توضیحاتی بخدمت محترمه پوهندوی شیماغفوری
129) کمیسیون انتخابات یا مؤفقیت دیگر داکترعبدالله برای غصب قدرت
128) قابل توجه جناب محترم پوهاند صاحب دودیال
127) هنوز درحدود 100 دیپوی اسلحه در شمالی و پنجشیر وجود دارند !!!
126) نویسندۀ پُـرنویس، جناب محترم آقای سدید
125) تحلیل علمی نقد از زاویۀ طب عقلی-عصبی و اجتماعی در مقالۀ جناب داکتر غلام انصاری
124) پیشنهاد ضرورت تأسیس شعبۀ ترانسپورت دریایی
123) پیرامون پروژۀ تدوین فرهنگ زبان دری
122) پیرامون "سنخیت" زبان دری
121) پیرامون ضرورت تدوین " قاموس دری"
120) بسراغ دل "پرگرم" جناب آقای ولی احمد نوری
119) پیرامون تفاهم نامۀ امنیتی
118) ترجمه مقالۀ جناب آقای محمد آصف خواتی به زبان دری
117) مکثی بر تبصرۀ جناب اکبر بارکزی پیرامون فرهنگ زبان دری
116) باعرض احترام به خدمت دانشمند دوست محمد خان بدخشی
115) باعرض احترام به خدمت دانشمند دوست محمدخان بدخشی
114) تبصره بر بخش دوم مقالۀ آقای نجیب سخی
113) بشقاب فالوده را بر سر برژنف ریخت
112) پیرامون بیانیۀ «خطاب به مردم»
111) استیضاح دوستانه از جناب آقای نجیب سخی
110) به استقبال کامیابی 16 وزیر کابینه- عرایضی به حضور پنج وزیر
109) توضیحی به آقای عبدالولی
108) موقف و بیانات داکتر اسپنتا شایعۀ کودتا را تائید میکند
107) ایل و غیل
106) تپۀ مرنجان باید حفظ شود
105) توضیحاتی در بارۀ صفات و قیود زبان دری (به جواب ولی احمد نوری)
104) به ارتباط شهادت مرحومه فرخنده، موضوع آقای داود موسی را تائید میکنم
103) یک سؤال کوتاه از آقای صمد ازهر
102) ادامۀ استقبال و تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن
101) توضیحاتی به خدمت یکعده هموطنان محترم، پیرامون مقالۀ «اسلام و زن»
100) دل شیرداشتن خوب است، اما با تعمق و تدبیر !
99) انعکاس پر گرم روز جهانی زن در وبسایت افغان جرمن آنلاین
98) اسلام و زن
97) باید در انتظارجواب پوهاند صاحب کاکړباشیم
96) پیشنهاد اعطای لقب "استاد ادب دری" برای خانم صالحه وهاب واصل و پوهندوی شیما غفوری
95) نکاتی ازبیانات داکتر سپنتا و خباثت پاکستان را تائید میکنم
94) پرچمی ها بدفاع از بچۀ سقو
93) بی اعتنایی امریکا به قوانین بین المللی و تعهدات اخلاقی
92) فابریکه های لغت سازی لندن و کابل
91) بجواب آقای سراج وهاج
90) جوابی به خبرگزاری فارس "افغانستان و معضل زبان معیار"
89) دپلوم های تجارتی برنا کریمی
88) کنفرانس رسول رهین "بچۀ سقو" را " شاه عیارخراسان" معرفی کرد
87) آقای معنوی یک شخصیت مطلوب نیست!
86) تقدیر از خدمات و خداحافظی با زهره جان داود سلطانزوی
85) توضیحاتی به سؤالات محترمه مریم جان
84) قیام پشتون ها پاکستان را درپچال ساخته است
83) تبصرۀ بر «روش املای زبان دری»
82) انتخاب هاتف مل قابل ستایش است
81) ماهیت کنفرانس لندن تغییر کرده...
80) توضیحاتی به ارتباط کتاب خاطرات مرحوم استاد پژواک
79) اخطار آقای فارانی بجا و قابل تائید است
78) توضیحاتی به خدمت دو دانشمند محترم افغان
77) قهرمان ملی کیست ؟
76) پیشنهاد پاکستان رندانه و ناصادقانه است
75) سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ
74) تعریف و امتیازات " قهرمان ملی" !؟
73) نامگذاری کرزی، نام نامی کابل را زایل میسازد !!!
72) داکتر زمان ستانیزی پوچ گفت و بوی بد گشود
71) قابل توجه زبانشناسان و جامعه شناسان افغان- قسمت دوم و آخر
70) قابل توجه زبانشناسان و جامعه شناسان افغان- قسمت اول
69) مروری بر مقالات آقایان هیرمند، سمیع و رهیاب
68) سیاهی لشکر نیاید بکار!
67) ملاحظاتی پیرامون خلا های دور اول انتخابات
66) حاجی گلالی رئیس استخبارات قندهار به امریکا آمد
65) ع، عبدالله نامزد پیشتاز در انتخابات از تشویشهای قومی اندیشه ندارد
64) افغانستان به تحول ضرورت دارد : اشرف غنی قابل تائیداست
63) تعحب برموقف خبرگان افغان
62) مروری بر لاطایلات ناشی از روایات آقای حمید روغ
61) بارتباط اوضاع وطن
60) بحثی در علم زبان شناسی
59) تعریف بهترین قانون اساسی ازچه قراراست؟
58) توضیحی پیرامون هویت قلابی داکتر عبدالله
57) پیرامون ملاقات سردار محمد داوود با برژنف
56) پیرامون نوشتۀ آقای فرید افغانیار
55) دوطرز تفکر از دو دوست گرامی و صاحب قلم
54) طبقۀ اصناف به سیاف رأی میدهند
53) کمیساریت ملی برای یافتن راه نجات افغانستان از بحران فعلی
52) اشتباهات طالبان و عکس العمل افغان ها
51) اتهام های پوچ "ذکریا یوسفزی" توطئۀ دشمنان من است !
50) ثبت یک رویداد 50 سال قبل
49) رقابت زعمای تنظیمها برای خوش خدمتی به پاکستان
48) یک توضیح از زاویۀ معیارهای علم زبانشناسی
47) در ترا میگویم، دیوار تو بشنو !!!
46) تأریخ علم و مؤرخ عالم است
45) عرایض عاجزانه خدمت جناب استاد نگارگر
44) تـقـدیراز فرمان رئیس جمهور حامد کرزی
43) آخرین سخن پیرامون یک بیت بیدل
42) یک توضیح و یک تائید
41) پیرامون بشردوستی الکوزی و لمرجباری
40) استقبال از پشتو نویسی امرالله صالح
39) انتخاب ملک الشعراء در خارج کشور
38) مسرت دارم با یک بیدل شناس آشنا میشوم
37) عـــرض مـعـذرت
36) متن رسمی اعلامیه مشترک اوباما - کرزی
35) کرزی با یک نظر تغییر یافته در امریکا مواجه میشود
34) معـنی بلـنـد مـن، فهـم تـنـد مـی خواهــد** سیرفکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم
33) بیدل شناس نه ای دلبرا خطا اینجاست !!!
32) علت استعفی جبری سپه سالار شاه محمودخان
31) نسیم "اسیر" الهی درقیامت درجنت "آزاد" و آسوده باشی
30) چند یادداشت و چند برداشت
29) ر و ز پشتونستان
28) وام گـیـری در بـیـن زبان هـا و فرهـنگ ها
27) انتقاد مفید و معقول را هرکس استقبال میکند
26) تاریخچه پوهنتون کابل
25) مبهمات در ترجمۀ قرارداد دیورند
24) خط دیورند، چلبازی وچالاکی و اهانت انگلیس
23) حقایقی چند در بارۀ خط دیورند
22) تائید اعـلامیه مرکز همآهنگی جامعه مـدنی
21) مکثی برمقاله «دیورند لاین» و پاکستانی راکتونه
20) زبان دری باید از نفوذ فارسی ایران و زبان پشتو از نفوذ پشتوی پشاور دور نگهداشته شوند
19) اجتماع 8 جنوری وطنفروشان درجرمنی
18) « . . . ببین ده کجا و درختان کجاست ؟ »
17) زور مردم زور خداست
16) تحقیقی پـیرامون سوابق تاریخي و موقف حقوقی قرارداد و خط دیورند
15) « درخانـۀ عـروس دنگ و دول است، اما در خانۀ داماد کسی خبر نداره »
14) پیرامون کلمه فراخوان وغیره
13) دفاع از پرنسیپ
12) افغانستان: در جستجوی حقایق
11) دروغگوئی، تهمت و دنائت سایت خاوران
10) دروغگوئی، تهمت و رذالت سایت خاوران
9) تجلیل میلاد مبارك حضرت سرور كاینات ، حضرت محمد (صلعم)
8) اعلامیه: تقبیح و تکذیب نشرات سایت خاوران
7) افغانستان: استدلال اقتصادی ناقص و غلط
6) سقوط مادی و اخلاقی امید و قوی کوشان
5) در مورد روش تاریخ نگاری کاندیدای اکادمیسین سیستانی
4) پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خراسان تعویض شود!
3) رساله ای در سخن شناسی (بخش سوم)
2) رساله ای در سخن شناسی (بخش دوم )
1) رساله ای در سخن شناسی (بخش اول )
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
متولدۀ سال 1306 هـ، ش در شهر قلات با تحصیلات ثانوی در لیسه استقلال کابل.
یک دوره مأموریت حدود ده سال در وزارت أمورخارجه از سال 1325 تا 1334 و سه سال اخیر آن از 1950 تا 1953 سکرتر دوم و قونسل در سفارت کبری افغانستان در لندن، هنگامیکه مرحوم مارشال شاه ولی خان سفیر کبیر و مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک مستشار مطبوعاتی و مرحوم سید مسعود پوهنیار سکرتر اول بودند. مأموریت در وزارت خارجه در اثر ازدواج با خانم انگلیس خاتمه یافت و از سال 1954 تا 1960 به مشاغل آزاد، به شمول تجارت، مصروف بود.
تحصیلات لیسانس در پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل در سال 1960 آغاز و در سال 1963 خاتمه یافت مدت هشت سال به حیث استاد در کدر علمی پوهنځی ادبیات، مضامین مختلف، به شمول دستور زبان دری و زبان انگلیسی، را تدریس میکرد.
- ترجمانی با سه پروفیسر امریکایی که در پوهنځی تعلیم و تربیه تدریس میکردند: مضامین (روحیات، تاریخ تمدن و تدبیر منزل) و سومی توسط یک خانم در صنف چهارم دیپارتمنت تدریس میشد، هر کدام یک سمستر، حق الزحمة فی ساعت 100 افغانی از طرف تیم پوهنتون کولمبیا پرداخته میشد.
- ترجمۀ یک کتاب حدود 250 صفحه به عنوان (سیر تمدن در مسیر تاریخ) که متن انگلیسی آنرا پروفیسر امریکایی از تیم کولمبیا تهیه کرده بود این کتاب از طرف پوهنځی تعلیم و تربیه به مصرف پوهنتون کولمبیا چاپ شد و در همان پوهنځی تدریس میشد حق الزحمۀ ترجمۀ کتاب را تیم کولمبیا پرداخته بود.
- تدریس زبان انگلیسی به قسم قراردادی به صنف چهارم پوهنځی حقوق یک سمستر.
- ترجمۀ متن کامل پلان پنجسالۀ اول به زبان انگلیسی که چاپ و نشر نشده و ترجمۀ متن کامل پلان پنجسالۀ دوم به زبان انگلیسی که از طرف وزارت پلان با ذکر نام هاشمیان در دو جلد چاپ و نشر شده است .
- دریافت بورس تحصیلی در امریکا:
اشتراک در امتحان کانکور برای بورس یونسکو در وزارت معارف در ماه جولای 1970 و برنده شدن امتحان کانکور در بین هفت کاندید دو لیسانسه از پوهنتون کابل و پنج لیسانسه از وزارت معارف درین کانکور اشتراک نموده بودند. این بورس برای مدت دو سال تحصیل در انگلستان در رشتۀ زبانشناسی تطبیقی تدریس زبان انگلیسی بود. اما بعد از آنکه در بین هفت نفر هاشمیان برنده شد، پوهنتون کابل که با پوهنتون اندیانا امریکا توأمیت داشت، مرجع تحصیل را از انگلستان به امریکا تغییر داد و هاشمیان در ماه جنوری 1971 در پوهنتون دولتی اندیانا در ایالت اندیانا در شرق امریکا شامل فاکولتۀ زبانشناسی شد.
دورۀ ماستری در مدت دو سال با دریافت دیپلوم (ماستر آف ساینس)خاتمه یافت، اما وی علاوه بر 36 کریدت دورۀ ماستری، تا ماه می 1973 در دو رشتۀ علم زبانشناسی 14 کریدت اضافی گرفت و هم امتحان شمول در دورۀ داکتری را موفقانه گذشتاند که یونسکو به اساس راپور و ارزیابی پوهنتون اندیانا تمدید دورۀ تحصیل وی را تا ختم دورۀ داکتری پذیرفته بود. درماه جون 1973 کودتای جمهوریت در کابل رخ داد و ریاست پوهنتون کابل بورس تحصیلی او را قطع کرده امر احضارش به کابل صادر نمود. وزیر معارف درین وقت مرحوم داکتر نعمت الله پژواک بود و هاشمیان راپور پوهنتون اندیانا را با سوابق کار تحصیلی خود که به دورۀ داکتری شامل شده بود، ضمن عریضه ای به وزیر معارف ارسال و تقاضای تمدید بورس کرد، اما تمدید بورس منظور نشد، و در مقابل پیشنهاد کرد که به مصرف شخصی خود تحصیل را دوام میدهد همان بود که پیشنهاد وی برای ادامۀ تحصیلات قبول و منظور شد. لهذا از ماه جون 1973 تا ماه جولای 1977، یعنی زاید از مدت پنج سال، تحصیلات دورۀ داکتری را در امریکا به مصرف شخصی خود دوام داده به اتمام رسانید.
کورسها و شعباتیکه جناب هاشمیان در دورۀ هفت سال در پوهنتون اندیانا تکمیل کرده ام قرار ذیل اند:
1) علم الاصوات ( Phonetics) (2) آواشناسی ( Phonology )و دو شعبۀ آن (آواشناسی فیزیکی) و (علم مخارج اصوات) ( 3) علم اللغة ( ( Morphologyیا علم صرف و شعبۀ مهم آن که ریشه شناسی(Etymology) (4)علم نحو(Syntax ) –(5)علم معانی (ُSemantics) –(6) زبانشناسی روانی (Psycholinguistics ) (7)زبانشناسی عصبی یا دماغی( Neurolinguistics) (8) روحیاتPsychology) ) به ارتباط تدریس السنه (Psychology of Teaching) (9) زبانشناسی اجتماعی (ُSociolinguistics) ( 10) زبانشناسی تاریخی ( Historic Linguistics ) (11) زبانشناسی نظری(Theoretical Linguistics ) (12) قاموس نگاری
(Lexicography) (13)کتیبه شناسی (Epigraphy):(14) ادبیات انگلیسی (English Literature ) (15) ترتیب و انسجام نصاب درسی(Curriculum Planning & Coordination ) این کورس بسیار مفید شامل موضوعات "تحصیلات عالی" و ترتیب نصاب درسی برای سویۀ تحصیلات عالی بود. هاشمیان در هر یک از شعبات فوق الذکر یک یا دو سمستر و در بعضی سه سمستر گرفته بود و هر کورس در هر سمستر مدت ششماه دوام داشت، و در هر کورس حد اقل دو کتاب، حدود یکهزار صفحه خواندنی و امتحان دادنی بود.
در رشته های زبانشناسی دماغی و سیکالوجی هر کدام دو سمستر و در رشتۀ زبانشناسی روانی سه سمستر گرفته بودم، زیرا رسالۀ ( تیزس) داکتری وی در رشته زبانشناسی روانی به حیث یک تحقق مشاهداتی تکمیل گردید.
هاشمیان در ماه دیسمبر1977 و در ماه های اخیر دورۀ جمهوری به کابل رسید و در ظرف چهار ماه کودتای کمونستی رخ داد کمونستهای افغان و روسها دشمن کسانی بودند که در امریکا و کشور های اروپایی تحصیل کرده بودند گیر و گرفت و تحقیق و شکنجه و کشتار در پوهنتون کابل آغاز یافت فرصت تطبیق و تدریس چیزهائیکه آموخته بود به اولاد افغان میسر نشد و در ماه مارچ 1980 از کابل فرار و از طریق جرمنی در سال 1982 به امریکا مهاجر شد.
در شهر میونیخ به اثر تقاضای ادارۀ مهاجرت که از سوابق تحصیلی وی خبر داشتند، مدت ششماه در پوهنتون میونیخ، در شعبۀ انگلیسی آن به حیث مشاور کار وهم در یک کورس دورۀ ماستری تدریس میکرد. مقامات شهر میونیخ بسیار تقاضاء کردند که به جرمنی بماند و مقام استادی را در پوهنتون میونیخ به وی پیشنهاد کردند، اما از آنجائیکه فرزندانش قبلاً به امریکا مصروف تحصیل بودند، راهی امریکا شد.
رساله (تیزس) داکتری وی را که در رشتۀ (زبانشناسی روانی) تکمیل شده هفت پروفیسر زبانشناسی امضاء کرده که هر کدام تا سال 1977 حد اقل بیست کتاب طبع شده داشت، و اینها هر کدام در یک مرحلۀ تحقیق مرا رهنمائی میکرد، در حالیکه چهار پروفیسر تا اخیر دورۀ تحقیق و تکمیل رساله و هم در موقع دفاع از رسالۀ داکتری حاضر بودند روح و روان آنها شاد. خانمش سامعه هاشمیان نیز در روز دفاع از رساله اش در مجمع علمای پوهنځی زبانشناسی پوهنتون اندیانا با وی حاضر بود.
هاشمیان در بارۀ زندگی خودش در امریکا میگوید: مدت پنجسال در دو کالج در کالیفرنیا تدریس میکردم، و بعد از آن از سال 1988 تا سال 2014 مؤسس و مدیر مسؤول مجلۀ (آئینه افغانستان) بودم، قبلاً در مقالات مختلف معلومات تقدیم شده است در کابل در دورۀ تدریس در پوهنځی ادبیات دو اثر نوشته بودم:
1) تخنیک های ترجمه در 54 صفحه از ادارۀ نشرات پوهنځی ادبیات به چاپ گستدنر، 500 نسخه طبع و به محصلین دیپارتمنت های انگلیسی، دری و پشتو توزیع شده بود. مضمونی به نام (ترجمه) را من تدریس میکردم.
2) ریشه و پیوند زبان دری در 65 صفحه چاپ گستدنر 500 نسخه به محصلین صنوف سوم و چهارم دیپارتمنت زبان و ادبیات دری توزیع شده بود.
در امریکا علاوه بر80 مقاله در موضوعات مختلف زبانشناسی که در مجلۀ (آئینه افغانستان) نشر شده، دو اثر ذیل نیز به مصرف شخص خودم طبع و توزیع شده است:
1) "زنده گی امیر دوست محمد خان امیر کابل" معروف به تاریخ موهن لال کشمیری، ترجمه از زبان انگلیسی به زبان دری، در دو جلد، هر کدام 500 صفحه، طبع جلد اول در سال 2002 و طبع جلد دوم در سال 2006، کالیفرنیای امریکا
2) "تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی و موقف حقوقی قرارداد و خط دیورند" در 160 صفحه، تاریخ طبع 2011، 500 نسخه، کالیفرنیا –امریکا.
به زبانهای دری پشتو انگلیسی و فرانسوی بلدیت دارم.
هر قدر بیشتر آموختم، دانستم که نادانم. supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved