Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
قاموس کبیر افغانستان
د افغانانو کلتوری مرکز
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  سید خلیل الله هاشمیان در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
209) نکاتی پیرامون شهادت امیرحبیب الله خان
208) بیدل شناس نیستم اما بیدل دوست استم
207) یادی از مرحوم داکتر محمدحسن کاکر
206) هم گذشته وهم حال، هردو مهم است
205) فرق بین اسم و پسوند و ترکیباتی که امتزاج آن دو ساخته می شود
204) سعدیا روز ازل حسن به ترکان دادند... از سعدی نیست
203) اگرانتقاد سالم را عمل شیطانی بخوانیم پس امرالله(ج) که از" حق نگذرید" را چه جواب بگوئیم ؟
202) قهرمان ملی کیست ؟
201) گلچین قلم
200) قابل توجه جناب محترم وزیرصاحب معارف جمهوریت اسلامی افغانستان
199) نظر منفی دونالد ترمپ به افغانستان
198) توضیحاتی در رد اتهامات قاسم باز قسمت دوم
197) اسنادی در رد اتهامات قاسم باز
196) توضیحاتی پیرامون مسایل مطروحۀ آقای " قاسم باز"
195) در بارۀ مرحوم مغفور سید حسن پاچا (شیون)
194) بحثی بر تفاوت و کمبود یک سطر در کتیبۀ منارنجات
193) پیرامون «سفربری» صدراعظم محمد داؤد خان
192) پیرامون اصطلاحات فرهنگی و تکیه کلام ها
191) سخنی در بارۀ میر زمان خان کنری
190) گلچین سخن
189) جسد‎ ‎بچۀ‎ ‎سقو‎ ‎درتپۀ‎ ‎مرنجان دفن نشده بود!‏
188) بازشناخت اعلحضرت غازی امان الله خان
187) اعتراض قانوی بالای جناب ملک الشعراء اسیر
186) نوشتۀ اخیر محترم استاد نگارگر
185) مقدمه ای در چگونگی ایجاد "قاموس نگهت–هاشمیان"
184) به استقبال از تأسیس اولین جمهوریت در افغانستان
183) پیرامون جبهۀ چهارم چترال و مسائل دیگر
182) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سیُم قران مجید (قسمت هشتم و آخرین)
181) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سیُم قران مجید (قسمت هفتم)
180) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سی ام قران مجید, ۶
179) انتخاب داکترقیوم کوچی بهترین انتخاب است
178) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سی ام قران مجید
177) ترجمۀ معانی و تفسیر مختصر جزء سی ام قران مجید (4)
176) ترجمۀمعانی وتفسیرمختصرجزءسی ام قران مجید(3)
175) ترجمۀمعانی وتفسیرمختصرجزءسی ام قران مجید(2)
174) ترجمۀمعانی وتفسیرمختصرجزءسی ام قران مجید
173) ‏"هر زرگرجواهری نیست -هرادیب زبانشناس نیست" (نجیب سخی)‏
172) عجله در اظهار نظر ها
171) مرحبا به قلم، انتخاب و سلیقۀ نگارش استاد صالحه واهب واصل
170) شهادت حقانه، مستند و بیطرفانه
169) پیرامون تاریخ ادبیات دری و قواعد ساختمانی آن
168) شکر که شاغلی کریم خرم دوباره"هوشمند" شده است!
167) از جنون تصویر تا جنگ تصویر
166) ایرانیها مارا مجبور بعکس العمل ساختند!
165) اعلان فاتحه
164) چرا همیشه "دری" می نویسید ؟!‏
163) اسلام دین زندگیست و با طبیعت در تضاد نمی باشد
162) غزلی دروصف مرحوم فیض محمد کاتب ‏
161) بهار جاودان
160) تجلیل از روز جهانی زن
159) ماشین پرنده دستیاب و هشت عسکر امریکائی مفقود گردیده!!
158) انتقال میت امان الله خان به کابل
157) نه سرشتند جهان را.... پژواک
156) با نشریۀ ایرانی "دُر دری" آشنا شوید
155) پیرامون واقعات جنگ صافی در ولایت کنر
154) پیرامون زبان پشتو
153) مجلۀ آئینه افغانستان در کلفورنیا
152) پیرامون پروژۀ "فرهنگ زبان دری"
151) مجاهد درافغانستان به معنی: فاسد، فاسق، شیطان!
150) پیرامون حاجیخانه در مکۀ مکرمه
149) سه خبر تکان دهنده
148) ارتباط بیکمراد خان با کنفرانس "قلب آسیا"
147) کنفرانس " قلب آسیا " در پاکستان
146) پیام تبرکی به مناسبت تجلیل از پوهاند میرحسین شاه
145) قابل توجه جناب داکترصاحب محمد ظریف امین یار...
144) شاغلی خوشحال آصفی گفت:"دا دغنی بله کارنامه"‏
143) توضیحی در سه موضوع
142) آغاز کار پروژۀ عام المنفعۀ "قاموس کبیر افغانستان"
141) مکثی بر مقالۀ شاغلی محترم خوشحال آصفی
140) نـقـد ا د بـی
139) خطاب به معروفی: و لعنت الله علی الکاذبین والمنافقین
138) استاد نگارگر از پهلوی چپ برخاسته !
137) زنده جاودان آصف آهنگ
136) حسادت توأم با زن ستیزی
135) کچری قروت مطبوعاتی
134) نود و ششمین سالگرد استقلال افغانستان- خدا نکند با حذف نام "افغان" ازتذکرۀ تابعیت تجلیل شود !!!
133) تقدیر از دو شاعرۀ نامدار افغان
132) فقدان مبارزۀ مطبوعاتی در افغانستان
131) به ارتباط پروژۀ تدوین (فرهنگ زبان دری)
130) توضیحاتی بخدمت محترمه پوهندوی شیماغفوری
129) کمیسیون انتخابات یا مؤفقیت دیگر داکترعبدالله برای غصب قدرت
128) قابل توجه جناب محترم پوهاند صاحب دودیال
127) هنوز درحدود 100 دیپوی اسلحه در شمالی و پنجشیر وجود دارند !!!
126) نویسندۀ پُـرنویس، جناب محترم آقای سدید
125) تحلیل علمی نقد از زاویۀ طب عقلی-عصبی و اجتماعی در مقالۀ جناب داکتر غلام انصاری
124) پیشنهاد ضرورت تأسیس شعبۀ ترانسپورت دریایی
123) پیرامون پروژۀ تدوین فرهنگ زبان دری
122) پیرامون "سنخیت" زبان دری
121) پیرامون ضرورت تدوین " قاموس دری"
120) بسراغ دل "پرگرم" جناب آقای ولی احمد نوری
119) پیرامون تفاهم نامۀ امنیتی
118) ترجمه مقالۀ جناب آقای محمد آصف خواتی به زبان دری
117) مکثی بر تبصرۀ جناب اکبر بارکزی پیرامون فرهنگ زبان دری
116) باعرض احترام به خدمت دانشمند دوست محمد خان بدخشی
115) باعرض احترام به خدمت دانشمند دوست محمدخان بدخشی
114) تبصره بر بخش دوم مقالۀ آقای نجیب سخی
113) بشقاب فالوده را بر سر برژنف ریخت
112) پیرامون بیانیۀ «خطاب به مردم»
111) استیضاح دوستانه از جناب آقای نجیب سخی
110) به استقبال کامیابی 16 وزیر کابینه- عرایضی به حضور پنج وزیر
109) توضیحی به آقای عبدالولی
108) موقف و بیانات داکتر اسپنتا شایعۀ کودتا را تائید میکند
107) ایل و غیل
106) تپۀ مرنجان باید حفظ شود
105) توضیحاتی در بارۀ صفات و قیود زبان دری (به جواب ولی احمد نوری)
104) به ارتباط شهادت مرحومه فرخنده، موضوع آقای داود موسی را تائید میکنم
103) یک سؤال کوتاه از آقای صمد ازهر
102) ادامۀ استقبال و تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی زن
101) توضیحاتی به خدمت یکعده هموطنان محترم، پیرامون مقالۀ «اسلام و زن»
100) دل شیرداشتن خوب است، اما با تعمق و تدبیر !
99) انعکاس پر گرم روز جهانی زن در وبسایت افغان جرمن آنلاین
98) اسلام و زن
97) باید در انتظارجواب پوهاند صاحب کاکړباشیم
96) پیشنهاد اعطای لقب "استاد ادب دری" برای خانم صالحه وهاب واصل و پوهندوی شیما غفوری
95) نکاتی ازبیانات داکتر سپنتا و خباثت پاکستان را تائید میکنم
94) پرچمی ها بدفاع از بچۀ سقو
93) بی اعتنایی امریکا به قوانین بین المللی و تعهدات اخلاقی
92) فابریکه های لغت سازی لندن و کابل
91) بجواب آقای سراج وهاج
90) جوابی به خبرگزاری فارس "افغانستان و معضل زبان معیار"
89) دپلوم های تجارتی برنا کریمی
88) کنفرانس رسول رهین "بچۀ سقو" را " شاه عیارخراسان" معرفی کرد
87) آقای معنوی یک شخصیت مطلوب نیست!
86) تقدیر از خدمات و خداحافظی با زهره جان داود سلطانزوی
85) توضیحاتی به سؤالات محترمه مریم جان
84) قیام پشتون ها پاکستان را درپچال ساخته است
83) تبصرۀ بر «روش املای زبان دری»
82) انتخاب هاتف مل قابل ستایش است
81) ماهیت کنفرانس لندن تغییر کرده...
80) توضیحاتی به ارتباط کتاب خاطرات مرحوم استاد پژواک
79) اخطار آقای فارانی بجا و قابل تائید است
78) توضیحاتی به خدمت دو دانشمند محترم افغان
77) قهرمان ملی کیست ؟
76) پیشنهاد پاکستان رندانه و ناصادقانه است
75) سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ
74) تعریف و امتیازات " قهرمان ملی" !؟
73) نامگذاری کرزی، نام نامی کابل را زایل میسازد !!!
72) داکتر زمان ستانیزی پوچ گفت و بوی بد گشود
71) قابل توجه زبانشناسان و جامعه شناسان افغان- قسمت دوم و آخر
70) قابل توجه زبانشناسان و جامعه شناسان افغان- قسمت اول
69) مروری بر مقالات آقایان هیرمند، سمیع و رهیاب
68) سیاهی لشکر نیاید بکار!
67) ملاحظاتی پیرامون خلا های دور اول انتخابات
66) حاجی گلالی رئیس استخبارات قندهار به امریکا آمد
65) ع، عبدالله نامزد پیشتاز در انتخابات از تشویشهای قومی اندیشه ندارد
64) افغانستان به تحول ضرورت دارد : اشرف غنی قابل تائیداست
63) تعحب برموقف خبرگان افغان
62) مروری بر لاطایلات ناشی از روایات آقای حمید روغ
61) بارتباط اوضاع وطن
60) بحثی در علم زبان شناسی
59) تعریف بهترین قانون اساسی ازچه قراراست؟
58) توضیحی پیرامون هویت قلابی داکتر عبدالله
57) پیرامون ملاقات سردار محمد داوود با برژنف
56) پیرامون نوشتۀ آقای فرید افغانیار
55) دوطرز تفکر از دو دوست گرامی و صاحب قلم
54) طبقۀ اصناف به سیاف رأی میدهند
53) کمیساریت ملی برای یافتن راه نجات افغانستان از بحران فعلی
52) اشتباهات طالبان و عکس العمل افغان ها
51) اتهام های پوچ "ذکریا یوسفزی" توطئۀ دشمنان من است !
50) ثبت یک رویداد 50 سال قبل
49) رقابت زعمای تنظیمها برای خوش خدمتی به پاکستان
48) یک توضیح از زاویۀ معیارهای علم زبانشناسی
47) در ترا میگویم، دیوار تو بشنو !!!
46) تأریخ علم و مؤرخ عالم است
45) عرایض عاجزانه خدمت جناب استاد نگارگر
44) تـقـدیراز فرمان رئیس جمهور حامد کرزی
43) آخرین سخن پیرامون یک بیت بیدل
42) یک توضیح و یک تائید
41) پیرامون بشردوستی الکوزی و لمرجباری
40) استقبال از پشتو نویسی امرالله صالح
39) انتخاب ملک الشعراء در خارج کشور
38) مسرت دارم با یک بیدل شناس آشنا میشوم
37) عـــرض مـعـذرت
36) متن رسمی اعلامیه مشترک اوباما - کرزی
35) کرزی با یک نظر تغییر یافته در امریکا مواجه میشود
34) معـنی بلـنـد مـن، فهـم تـنـد مـی خواهــد** سیرفکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم
33) بیدل شناس نه ای دلبرا خطا اینجاست !!!
32) علت استعفی جبری سپه سالار شاه محمودخان
31) نسیم "اسیر" الهی درقیامت درجنت "آزاد" و آسوده باشی
30) چند یادداشت و چند برداشت
29) ر و ز پشتونستان
28) وام گـیـری در بـیـن زبان هـا و فرهـنگ ها
27) انتقاد مفید و معقول را هرکس استقبال میکند
26) تاریخچه پوهنتون کابل
25) مبهمات در ترجمۀ قرارداد دیورند
24) خط دیورند، چلبازی وچالاکی و اهانت انگلیس
23) حقایقی چند در بارۀ خط دیورند
22) تائید اعـلامیه مرکز همآهنگی جامعه مـدنی
21) مکثی برمقاله «دیورند لاین» و پاکستانی راکتونه
20) زبان دری باید از نفوذ فارسی ایران و زبان پشتو از نفوذ پشتوی پشاور دور نگهداشته شوند
19) اجتماع 8 جنوری وطنفروشان درجرمنی
18) « . . . ببین ده کجا و درختان کجاست ؟ »
17) زور مردم زور خداست
16) تحقیقی پـیرامون سوابق تاریخي و موقف حقوقی قرارداد و خط دیورند
15) « درخانـۀ عـروس دنگ و دول است، اما در خانۀ داماد کسی خبر نداره »
14) پیرامون کلمه فراخوان وغیره
13) دفاع از پرنسیپ
12) افغانستان: در جستجوی حقایق
11) دروغگوئی، تهمت و دنائت سایت خاوران
10) دروغگوئی، تهمت و رذالت سایت خاوران
9) تجلیل میلاد مبارك حضرت سرور كاینات ، حضرت محمد (صلعم)
8) اعلامیه: تقبیح و تکذیب نشرات سایت خاوران
7) افغانستان: استدلال اقتصادی ناقص و غلط
6) سقوط مادی و اخلاقی امید و قوی کوشان
5) در مورد روش تاریخ نگاری کاندیدای اکادمیسین سیستانی
4) پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خراسان تعویض شود!
3) رساله ای در سخن شناسی (بخش سوم)
2) رساله ای در سخن شناسی (بخش دوم )
1) رساله ای در سخن شناسی (بخش اول )
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
عنقریب تهیه میشود....

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved