Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  عبدالجلیل جمیلی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
101) دلیل واقعی سقوط صدارت داکتر یوسف خان
100) تعریف شهید چیست؟
99) قابل توجه محترمم جناب منصور ...
98) دوست و برادر گرانقدرم جناب احسان جان لمر
97) شنیده کی بود مانند دیده!
96) سفرشاه ازکابل تا روم درپرده اسراری!
95) عبدالله عبدالله با سوابق بی حد تیره! (قسمت سوم)
94) عبدالله عبدالله با سوابق بی حد تیره! (قسمت دوم)
93) عبدالله عبدالله با سوابق بی حد تیره !
92) کربلا از نگاه واقعیت
91) در باره مقاله داکتر اسد بودا
90) دوست ارجمندم جناب قاسم باز
89) برادر محترم داکتر غروال!
88) به محترم داکتر سید عبدالله کاظم
87) جناب پروفیسور توریال !
86) خاطرهٔ نیکی از تذکرعنوان - یک روح در دو جسم!
85) از کوزه همان تراوَد که در اوست !
84) محترم دواد جان ملکیار ...
83) قابل توجه محترمم آغای داود جان ملکیار !
82) قابل توجه جناب نوری آزادی و مؤرخین گرانقدرم !
81) برادر ارجمندم جناب نوری آزادی !
80) ارسلا صاحب گرامی منهم باشما همنوا استم!
79) خرم صاحب هم اشکی برای ریختن دارند؟
78) برادرم جناب سلطان جان کلیوال !
77) مجید جان منگل احتیاط!‏
76) دو خاطره ازخدمات صادقانه داودخان قبل از صدارتش
75) جناب مومند آغای گرامی !‏
74) یک تذکر لزومی و دوستانه !
73) قبیح ترین جنایت روس و پاکستان...
72) ماهيت حقوقی وعواقب ناگوارمعاهدهٔ ننگین و تحميلي ديورند
71) ببین تفاوت راه ازکجاست تا بکجا!
70) بَدَر میگویم؛ دیوار بشنو!
69) از هر جا سخنی – بخش - ۶ –
68) از هر جا سخنی, (۵)
67) از هر جا سخنی، (۴)
66) از هر جا سخنی, (۳)
65) از هر جا سخنی, (۲)
64) ازهر جا سخنی (۱)
63) جهان در انتظار قحطی و خشکسالی مرگبار
62) کثافات * را بروبیم : اما از مامور رُوسها شروع کنیم !
61) هزار فامیل درجمهوری اسلامی ایران !
60) افغان دُختی که میخواهد فضا نورد شود !
59) تذکری به جناب داکتر سید عبدالله کاظم!
58) تذکرهم میهنانهٔ به جناب دکتور سید عبدالله کاظم !
57) از داد رسیهای وزین تا بررسیهای ننگین!
56) معرفی ۱۳ کشور مرفهٔ دنیا
55) گرَم آمدن آب و هوای زمین و قربانهای آن
54) قبیح ترین جنایت روس و پاکستان در بی هویت سازی رسمی افغانستان
53) هرچه بگندد نمکش می زنند...
52) جریان واقعی سفر رسمی 1977 سردار محمد داوود به ماسکو و برخورد با بریژنف
51) ناجوان مردی و بی دردی تا بکی؟
50) مکثی بر نوشته های جناب سید خلیل الله هاشمیان
49) مکثی بر نوشته های جناب سید خلیل الله هاشمیان
48) آخرین اکلیل گلم برمزارفرزند دلیروصادق وطن محمد داود خان شهید
47) دانشمند گرامی القدر و برادر ارجمندم کاندید اکادیمیسین جناب سیستانی!
46) چند تذ کر و هم گلهٔ هم وطنانهٔ از جناب دوکتورسید عبدالله کاظم!
45) مرحوم محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان
44) تبصرهٔ مختصری برمعاهدهٔ تحميلي دیورند؛ ماحیت حقوقی و عواقب ناگوار آن!
43) پیرامون معضلۀ خط تحمیلی دیورند
42) از عدالت شاهانه تا قساوت مارشالانه
41) ماهيت حقوقی وعواقب ناگوارمعاهدهٔ تحميلي ديورند تا مفکورهٔ خاصمانهٔ تجزیهٔ افغانستان !
40) مطالبي که بايست بعرض رسانيده شوند
39) کجا کاری کند عاقل؛ که بار آرد پشيماني!
38) جنابان رهين– پشتون! مگر نميشنويد که غزني داد ميزند و وطن فرياد؟
37) مفکورهٔ تجزیهٔ افغانستان خيانت ملي است!!
36) بمناسبت نود و یکمين سالروز استقلال افغانستان
35) مصاحبۀ اشپیگل با پایه گذارسایت منتشر کننده اسناد جنگی
34) کجا کاری کند عاقل که بار آرد پشيماني !
33) نظري برسيرتحولات امورمالي و بودجوی دولت و وزارت خارجهٔ افغانستان
32) عاقبت کشورکشائی و تجاوز؛ تاعبرت تاريخی!
31) ازاسناد به سرقت رفتهٔ توسعه شهرغزني ؟
30) تاريخچهٔ سقوط طیارات ملکي در افغانستان
29) هرکی خودرا گمُ کند؛ کدخدائي خانهٔ مردُم کند!
28) روز جهاني زن و مقام واقعی ارجمند زن در اسلام
27) تبصرۀ مختصر و قابل توجهي بر نوشتهٔ (افغانستان و جنگ دوم جهاني)
26) محترم گرامي ام جناب عباسي !
25) صدمين سال تولد قهرمان ملي افغانستان، شهيد محمد داود خان
24) جناب فاضل، اميد است اين عرايضم پاسخی به پرسش های شما باشد
23) جناب فاضل محترم، نه کلام و نوشتۀ من ، بلکه شمۀ از جنایات مستند آقای داکتر عبدالله پرسش شمارا پاسخ است.
این فایل 16MBمی باشد باید Download گردد

22) يک روز و دو عيد
21) سردارگلُ ! افترأبرخودوهم شهدای گلگون کفن مابيحد نارواست !
20) خا طرهٔ از عکس العمل دولت مستقل اماني در برابر عمل نا بخردانهٔ ستالينيان جاني !!
19) کسوف امروزی د يگران تا تاريکي عمری افغانستان !
18) یک پیشنهاد جدی و دوستانه به همه نشرات وویب سایتها
17) تذكري به دانشمند گرامی سیستانی
16) مـلالی جویا شایسته ترین کاندید مدیریت موسسۀ حقو ق بشر در افغانستان
15) دوعبرت نامۀ واقعی برای نسل جوان پاک طینت و قلم بدستان افغانستان ( قسمت دوم)
14) دوعبرت نامۀ واقعی برای نسل جوان و قلم بدستان افغان
13) بازهم تبصره ای بر مشاجرۀ لفظی محمد داوود خان با لئونید بریژنف
12) جریان واقعی سفر تاریخی 1977 مرحوم محمد داوود خان به ماسکو ( در جریان 27 سالیکه از کودتای منحوس و ضد ملی 7 ثور.... )
11) نامردانه ترین توطئۀ وطن فروشان نظاری در محضرعام
10) نامۀ سرکشاده به نمایندگان ملت در ولسی جرگه و مشرانو جرگه
9) خاطرۀ از دور سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه
8) مرحوم محمد داود خان اولین رئیس جمهورافغانستان و جریان مکمل واقعی سفر رسمی 1977 او به مسکو
7) آقای انورجان نوروز- باید بدانید! که بیحرمتی بمردان تاریخ وقلم کجَیِ وبرخود تهمت بستن گناست !!
6) بمناسبت هجدهمین سال شکست قشون خون آشام سرخ از افغانستان
5) خا طرۀ از زنـدان خـــاد صــــــــــدارت
4) قابل توجه دانشمند گرامی ومحقق محترم جناب اکادمیسین اعظم سیستانی
3) رویداد سفر رسمی مرحوم محمد داود اولین رئیس جمهور افغانستان به ماسکو در سال 1977
2) نامۀ سرکشاده به نمایندگان محترم ملت بینوای افغان در ولسی جرگه و مشرانو جرگه
1) نـدائی از ملت پاک نهـادِ ( بـی نـــوا به غـنـیـم نــوازان با نــــوا)
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
شرح مختصرزندگی جناب عبدالجلیل جمیلی

شاغلی عبد ا لجلیل جمـــــیلی فرزند جناب عبدالجمیل خان نائب الحکومه درسال 1307 شمسی مطابق 1929 میلادی درکابل بدنیا آمد. اوبعدازفراغت ازپوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل، درسال 1954 میلادی شامل ماموریت دولت دروزارت امورخارجه گردید.بعد ازمدتی خدمت ،برای اخذماستری درانستیتوت شرق میانۀ مسکو،در کدر ماموریت در سفارت افغانستان در مسکو، بدان کشوررفت.

آقای جمیلی از سال 1954 تا ختم سال 1982 برای مدت بیست وهشت سال درکرسیهای مختلف کدرداخلی وخارجی وزارت امورخارجه خدمت کرده اند که منجمله درمسکو، تاشکند، بلغاریه،کویت و قطر وامارات متحدعربی وظیفه دار بوده اند.

از آغاز سال 1983م تا آغاز سال 2002م نخست برای هفت ماه در فرانسه و سپس دراضلاع متحدۀ امریکا (کالیفورنیا) پناهندۀ سیاسی بوده اند. درماه فروری 2002 دوباره بوطن دعوت شده و بحیث اولین سفیرافغانستان درکانادا نمایندگی سیاسی دولت افغانستان را در آنکشور افتتاح نمودند. ولی در اواخر سال 2003 بنا برعدم سازش وعدم همکاری با پالیسهای ضد ملی و مختلص پروری و تبعیضات طبقاتی رسمی وعلنی عبدالله عبدالله وزیرامورخارجۀ ( که نه تنها امورخارجی و رابط بین المللی این سرزمین غربت زده را برهم زدو بلکه شکل و تشکیل و امور مهمۀ تاریخی داخلی این وزارت سرنوشت ساز با سابقه را در مسیربرقراری حاکمیت یک طبقه ای وسمتی تغییرداده) تعویض گردید.

ازکارهای مهم وعمدۀ ایشان زحمات وخدمات سه سالۀ بین سالهای 1975 تا 1978 (تاکودتای 7 ثور نوکران روس) نمایندگی از وزارت امورخارجۀ افغانستان وهم به حیث منشی هیأت بزرگ 18 نفری دولت افغانستان ( تحت ریاست مرحوم الحاج عبدالغنی کریمی مدیرعمومی اداری وزارت امور خارجه، برتبۀ سفیر کبیر، و اتحاد شوروی برای رسیدگی و حل اختلافات سرحدات دریاهای پنج وآمو و کشک و مرغاب(که سرحد مشترک بین تاجکستان وازبکستان و ترکمنستان باافغانستان را تشکیل میدند)خاصتاً تثبیت ونقشه گیری این سرحدات آبی از واخان تا تورغندی بوده که باکمال امانت داری ودیانت اجرانموده.

جناب جمیلی از مدتیست یک تعداد مقالات و تحلیهای سیاسی وهمه جانبه را در مورد احوالات و جریانات وطن به نشرسپرده است که از آن جمله نوشتۀ بسیارمهم و قابل توجه شان دربارۀ سفر تاریخی و سرنوشت ساز مرحوم مغفور شهید محمد داوود خان در سال 1977 به مسکومیباشد که هم اکنون وطنداران محترم میتوانند آنرا با تبصرۀ بجواب نوشتۀ محترم عبدالعلی نور احراری وآقای محمدانور نوروز(منتشرۀ شماره های 104 و 105 مجلۀ آئینۀ افغانستان) در بخش آرشیف مقالات و تحلیلات صفحۀ انترنتی افغان جرمن آنلاین مطالعه کرده میتوانند supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved