Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  مصطفی عمرزی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
199) در گذار
198) اجـــنــــدای مُــــلی
197) کتاب افغانستان، مردم، تاریخ و سیاست
196) زنده گی سیاسی شهید محمد داوود (معرفی کتاب)
195) دزد ناشی که به کاهدان زده بود
194) پیشهٔ مداحی
193) توسعهٔ جغرافیایی امپراتوری احمدشاهی
192) طالبان و نیازها به روابط خارجی
191) پوهنتون بین المللی اسلامی ننگرهار
190) نظارت ملی
189) سعدی شیرازی، شخصیت دروغین و جعلی
188) اعتراف دشمنان
187) یاد بگیریم!
186) نیرنگ نو نباشد؟
185) بهای ناچیز بیان حقایق
184) حس بد
183) ادب دری افغانی
182) لایک ها و کامنت ها
181) اتحاد افغانان
180) واقعيت ديگر (امرالله صالح)
179) در هر حال وحدت ملی - طنزگونه
178) دشمنان عقل
177) وزن اجتماعی
176) مخالفان، تنها می مانند!
175) دورنمای تحریک تحفظ پشتون
174) افغانستان، بدیل ندارد!
173) ندای افغانان
172) هیاهوی بی جا
171) جمعیت ناچیز
170) نماینده گان فساد تاریخی
169) نمایشگاه توهین، تحقیر و تبعیض
168) شبکهٔ ریشخند
167) سگ فروشی
166) صدای اعلی حضرت شاه امان الله
165) بقایای شوم تاریخ
164) ناگفته های ارگ
163) با تحمیل ۴۰ سال جنگ
162) سر و ته یک کرباس
161) از این (پشتوستیزی) بدتر نمی شود!
160) تاریخ مصور جنگ های افغان و انگلیس
159) تزویرشناسی مخالفان
158) زرسالاران یهودی و پارسی
157) پُشت اجتماع تعصب
156) در این روز
155) فاشیستان حقیر
154) تش په نامه
153) پس فردا بی بی چهل
152) افشای افتضاح دیگر (معرفی کتاب «سنگ های آسمانی»)
151) این رُخ تاریخ
150) آنفلوانزای مُرغی
149) استاد بزرگ علامه ناصر پورپیرار
148) معرفی کتاب:خاطرات استاد خلیلی
147) در محفل استاد «برق»
146) نیرنگ ملایان سقوی
145) به اصطلاح از این نوده، پیوند کن!
144) تفاوت های نجومی معاشات دولتی
143) مردم؛ آزرده اند!
142) سوء استفاده به این سطح!
141) در ملاقات تعارفی
140) عاصی فرهنگی- عاصی تنظیمی
139) عاشورا در تضاد و در تناقض
138) نقشه هاي جغرافياي قومی افغانستان
137) مسلمانان پاکستانی
136) پس از 38 سال
135) یادگار تاریخی فرزند صدیق ملت
134) کابل در گذشته های خوش
133) ویښ زلمیان
132) در جلد دیگر
131) در کارتون های استاد هژبر «شینواری»
130) گذشتهٔ معمور کندهار
129) خاطرات محمود «طرزی»
128) از اول معلوم بود
127) طرز تلقی یک تنظیمی
126) دنیای شاه شجاع
125) جعلیات در پاسارگاد
124) انبوه افراد مسلح
123) هویت فرهنگی اسد الله «دانش»
122) جنایاتی که فراموش کرده ایم
121) آیا ویرانگری ها عمدی نبودند؟
120) خدا گواه
119) به کتاب ها کمک کنیم!
118) از فرصت ها استفاده کنیم!
117) رسوایی آن روز
116) بیان ستودنی امیر حزب اسلامی
115) افغانان در تاریخ اهل سنت ایران
114) تریبون آلوده گی صوتی
113) عرب ستیزی، یک رُخ اسلام ستیزی است...
112) خدا کند فهمیده باشند
111) زنده گی؛ آخر سر آید
110) دروغی که بزرگ شد
109) دکتور عبدالله «شهبازی»
108) خودمختاری تنظیمی
107) ناگفته هایی از نقد تاریخ
106) بازگشت سقوی
105) مستشرقان، دروغگویان بزرگ
104) ولگردان و انتحاریان
103) آشنای محبوب مردم
102) بخارای مفلوک (معرفی کتاب )
101) خطوط راست در مخطوطات کج (معرفی یک مجموعه ی پُر ارزش تحقیقی- تاریخی)
100) مفهوم جامع هویت ملی (در پاسخ به مغالطه ی یک ستمی)
99) گناهان نابخشودنی
98) تخت جمشید، بنای ناتمام است
97) احصائیه ی نفوس سیاسی؟!
96) تناسب سیاسی و تفاوت مذهبی (تشیع افغانستان و اهل سنت ایران)
95) آخوند ایرانی، باد به خرچ می دهد
94) چرا تحمل می کنند؟
93) ابتذال سیاست ها
92) عجب صبری خدا دارد!؟
91) قرباني فشار و تحميل(به منظور حمایت از محمد حنيف اتمر)
90) هذیان گویان و روان پریشان
89) پروسۀ صلح را مسخره نکنید!
88) بهای بنای کج
87) فردوسی و شاهنامه از منظر دیگر
86) آسیب های انتقاد سخیف
85) همه می نالند؟!
84) نام دری در نشرات قدیمی افغانی
83) تداعی شکوه در شعر بزرگان ما
82) ادارات دولتی و ضیاع سرمایه های ملی
81) نفرت؛ اما چه قدر زود
80) دنیای «سرچپه»
79) نکتهٔ بسیار مهم سخنرانی انجنیر حکمتیار
78) معنی حضور انجنیر حکمتیار
77) 8 ثور، شرم آور است
76) جواب های سرپائین
75) سهمیه ی کانکریت و سمنت
74) آن مرد بزرگ (احمدشاه بابا در شعر دری)
73) تاریخی که باید بخوانیم
72) تاریخ کمینه
71) نیرنگ نو نباشد؟
70) شووینیست فارس، ازین نوع
69) هجو افتخارات کذایی
68) در قلب کرملین
67) نظام غیر متمرکز، مانند گل مرجان می شود
66) معرفی کتاب «صحبت های مغاره نشینان»
65) تداعی تاریخ خیانت ها و جنایت ها
64) اموال غیر منقول سیاسی
63) معرفی کتاب «تا حصار پنتاگون»
62) در حاشیه ی توهین به کرزی
61) انحصار گرایان در حصار دشواری
60) معرفی کتاب «چهار یادواره»
59) مسئله، فقط پاکستانی نیست!
58) در ستایش از زحمات اسدساپی یا اسدالله دانش ...
57) افغانستان در پیچ و خم سیاست
56) سرخورده و سرافگنده (روسیه و ایران در تفسیر بحران زده گان)
55) آریاییسم
54) زیان آن فاجعه
53) انتقاد رکیک، منطق مدعا را حذف می کند
52) رنج آزگار
51) اگر حاشا مي كنيم، آزرده نشوند!
50) محصولات کژدار و مریز
49) معرفی دو کتاب (درست نویسی پښتو، ساختار هندسی شعر پښتو)
48) پور خِرَد (معرفی کتاب)
47) نگرش نو، بر شاهنامه و فردوسی
46) بدترین ستم ملی در فرهنگ پارسی
45) كسي از ما، دفاع نكرده است
44) وقتی منتقدان ما، از جنس زاده گان بحران مي آيند
43) حق خويش را بخواهيد! فقط رياست جمهوري، بسنده نيست
42) قهرمان ملی کیست؟! (بار دیگر در دفاع از اعلیحضرت شاه امان الله رح)
41) همه را به يك معني مي گيرند
40) از این (پشتوستیزی) بدتر نمی شود!
39) ادبیات کهنه ی احمد ضیاء «مسعود»
38) بزرگان و شخصيت هاي خويش را بامعيار هاي ستمی، محك نزنيد!
37) از انتقاد پشتون ها فرار مي كنند (وحدت ملي خراب مي شود)
36) چرا تاریخ افغانستان را در مقولۀ كشور- دولت جا مي زنند؟
35) آریایی و خراسانی- پارسی، مخرب تر اند!
34) ادارات دولتی، باید مسوول شوند!
33) مسابقه برای توهین و کسب امتیاز
32) شدت مداخله ی ایرانی- فارسیستی
31) شور و غوغا در ميان موانع سمنتي
30) خپل ملت ته دملی تحریک ډالی
29) «دانشگاه» به معنی «پوهنتون» دقیق نیست!
28) ازدهن گندیده گی تا شکستن مرز گستاخی (سقازاده گان، هار شده اند!)
27) تفكر قبيله يي؛ مخصوص جوامع روستايي ست، فقط به ما نمي چسپد!
26) تاملی در بنیان جعلیات (معرفی کتاب سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران)
25) اصطلاح مضحک «پارسی دری»
24) ادبیات سیاسی (داوود یعقوبی و کتاب قهوهٔ تلخ)
23) تحصیلات عالی در پوهنتون های تاجیکستان و ایران...
22) آیا به ایجاد پوهنتون بزرگ اسلامی در افغانستان، نیاز داریم؟
21) از دهن گندیده گی تا شکستن مرز گستاخی
20) می و معشوق (تحلیل ادبی)
19) از ترویج فرهنگ ابتذال تا صدور اوامر
18) مزدور شناسی
17) رکود انتشارات افغانی
16) افغانان و مثلث فارسیسم
15) شرم آور است
14) تضرع در برابر جنرال دوستم، دیدنی بود
13) «افغانیست» ها را تشویق، حمایت و کمک کنید!
12) اندر حکایت حقیقت سعدی شیرازی
11) با چه راحتی، کلمات خائن و فاسد را تلفظ می کنند!
10) ریاست اجرائیه، تجویز نسخۀ عبور از هرج و مرج بود
9) ادبیات شر و فساد، ترس ندارد
8) «عبدالله» را از طرز خرام «رحیمی» بشناسیم
7) ناقضان اتحاد و همدلی، آزرده اند؟!
6) فاجعۀ تذکرۀ بدون کلمۀ مقدس «افغان»
5) با تحمیل 40 سال جنگ!؟
4) باستان شناسی تقلب
3) مجبور نیستید!
2) 8 ثور، شرم آور است
1) برای «روشنگری» تسلیت می گوییم
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
بزودی تهییه میگردد...

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved