Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  فرزانه .ف در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
15) بنام زن که انسان زاده اوست
14) تحفۀ حامد کرزی به مناسبت 8 مارچ
13) سر زمین مرد خیز؟...
12) سرکشی های آقای رئیس جمهور علیه مردم است
11) سکوت شرم آور نهاد های مدافع حقوق بشر
10) سکوت «کوچۀ ما»
9) تحفۀ حامد کرزی به مناسبت 8 مارچ
8) نظری گذرا به آثار آقای عتیق رحیمی (سنگ صبور) و آقای خالد حسینی (گدی پران باز)
7) روابط آدمیان، و نیازهای جامعه
6) سلامی به حمیرا نگهت دستگیرزاده
5) صدیق مخترع- کسی که امید و تلاشش را پایانی نیست
4) بنام زن که انسان زاده او ست
3) کفش های مقدس
2) مرد فرا تراز مرز ها
1) اسطوره حقیقت از زندان رهایئ یافت
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
تا به حال ترتیب نشده....

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved