Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  قمر یلدا کرزی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
26) بازگشت همه به سوی اوست
25) رشد رفتار اجتماعی
24) استخاره
23) خشونت
22) دشت لیلی
21) بیاد استاد نستوه و فرهیخته بانو وسیمه عباسی
20) یادگیری, قسمت سوم
19) یادگیری, قسمت دوم
18) یادگیری
17) شام ظلمت, (داستان)
16) نو جوانی: بیگانگی و مشکلات سازگاری
15) زنان با زنده نیستند اگر...!؟
14) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
13) هپنوتیسم، قسمت دوم
12) هیپنوتیسم
11) فرخنده قربانی تعصب
10) رشد و شخصیت کودک
9) خانواده وتأثیر آن در رفتار طفل, قسمت چهارم
8) خانواده وتأثیر آن در رفتار طفل, قسمت سوم
7) خانواده وتأثیر آن در رفتار طفل, قسمت دوم
6) خانواده وتأثیر آن در رفتار طفل
5) بیاد داکتر اکرم عثمان
4) درعزای تو تمام دلهای منصف سخت میگیریند!
3) ما و کتاب جنگ های کابل
2) آیا چهل سال عقربک ساعت تاریخ بی حرکت مانده میتواند؟
1) منزلت مادر
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
اسم قمر
بنت سخیداد کاظمی
تولد سال ۱۹۴۸کابل
بعداز دوره تعلیمی ابتداییه ٔوعالی
شامل فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون کابل وبعد ازختم تحصیل بحیث استاد دردارالمعلمین عالی سیدجمال الدین افغان شدم.
درسال ۱۳۵۲برای فراگیری تحصیلا ت مافوق لیسانس شامل اکادمی تربیه معلم شده وبعد ازاتمام این دوره دوباره بخدمت مقدس معلمی به تدریس روانشناسی وتعلیم وتربیه برای محصلین جوان ومعلمان داخل خدمت دردارالمعلمین سیدجمال الدین مفتخرگردیدم.
درسال۱۳۵۴در سمینار (تعلیمات نفوس وکنترول )آن ازطرف یونسکو در بنکاک مرکز تایلند دایٔر شده بود اشتراک نمودم.
درسال ۱۳۵۶درریاست سوادآموزی بحیث عضو مدیریت تعلیمات نسوان مقررشدم و در بخش مضمون لسان دری رهنمای معلم مینوشتم و در دأیر کردن وافتتاح کردن کورسهای سوادآموزی و ورهنمایی معلمان در اطراف کابل واطراف آن و ولایات مؤفقانه فعال بودم . درسال ۱۳۵۷بحیث مدیره لیسه جمهوریت مقرر شده و برای مشاهدات وپلانگذاری مکتب عازم کانادا شدم وبعدازختم پروگرام دوباره برگشتم .فورأازوظیفه سبکدوش شدم وسه ماه بی سرنوشت ماندم تا بکمک یکی ازشاگردانم که صاحب مقام شده بود درسال۱۳۵۸به حیث عضو در شعبه انگلیسی ریاست تألیف و ترجمه شامل کار شدم و روز بروز مشکلات و تهدیدات زیاد شده میرفت و ما هم مثل ملیونها هموطن دیگرم کوهها دشتها و خطرات آنرا متحمل شده به پاکستان آمدیم و از آنجا به جرمنی پناهنده شدم درسال ۲۰۰۴ دوباره افغانستان رفتم و در احیأ مکاتب، تدویر کورسهای سواد آموزی و آشتی ملی سهم گرفتم.

انگیزه اینکه بعضأ مینویسم این است که:از خوردسالی به کتاب و مطالعه علاقه داشتم ،شعر را دوست داشتم و دختران همسن و سال ام از من خواهش میکردند که چند جمله مقبول در وصف گل و بلبل و یادشت و دمن ،کوهساران،غرش دریا،آسمان نیلگون و نسیم گوارا وغیره وغیره برایشان بیان کنم ومن هم میکردم وباشوخیها و خنده های شان میساختم من در دیموکراسی پرورش یافتم آرامی نظم زندگی، و امنیت بود در مکتب ترانه های میهنی،آموزش درست ادب واخلاق بود و در شور و شعف جوان شدم ،خشونت را ندیده ام از فامیل دوستان همصنفی ها ومعلمانم همواره محبت دیده بودم وقتی احساس کردم که آنچه ا زسر زمین گهربارت ازمردم مهربانت هدیه گرفته ای واپس بده ودینت راادأ کن،آنچه آموخته ای آنرا با احساس مسؤولیت به اولاد کشورت انتقال بده آری خوابهای طلایی ام کوتاه بود و مهاجر شدم، در دیار هجرت ودوری وطن عشق و علاقه بسر زمین ام و احساس رنج ودرد مردم ،جنگهای ویران کن، ظلم و ستم بالای زنان، حالت و بیچارگی بیوه زنان و یتیمان تاامروز مرا سخت متأثر و متألم ساخته و یگانه تسلی ام نوشتن چند سطری کم نور و پردرد است که روی کاغذ نقش میبندم. با احترام قمریلدا کرزی supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved