Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  کریم عطائی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
312) اتکاء برای شریان های تنگ شده
311) محققان مغز٬ جهان احساس را جست و جو می کنند
310) نشست آرام بعد از ۳۷ سال
309) مطالعهٔ اخیر که دربرن (مرکز سویس) به عمل آمده است٬
308) صعود سطح بحر
307) ضعف پروسهٔ مشخصات الکترونیک در چیست٬ ...
306) کرونولوژی یک صد سالهٔ زمین: کشف عمر زمین
305) کمک ها به افغانستان: میلیاردها سرمایه گزاری بدون بالابینی
304) جایزه برای پیشگوئی « ذرات هیگس », یک جایزهٔ نوبل با آگاهی
303) فضانوردی٬ وُیجر Voyager I کجاست؟
302) مایع اُرگانیک به حیث بدیل جدید
301) جریان برق و حرارت از روشنی آفتاب
300) جریان برق و حرارت از روشنی آفتاب
299) رسالۀ ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ هـ ش
298) مرگ مخترع « مَـوس mouse » اِنگلبرت Engelbart: دست مجازی ما
297) نصف دوم زندگی; وسط زندگی٬ وقت تهیهٔ بیلانس و جهت یابی جدید
296) معلومات اینفورماتیک
295) پریشانی از بابت خروج از افغانستان
294) اتموسفر تحت جریان برق
293) مادهٔ تاریک از نور رم می کند
292) تئوری پایدار نسبی, آین شتاین باز هم حق به جانب است
291) تکنولوژی هایی جدید ديسپلی٬ « بازگشت دکمه گگها »
290) شعاع دادن: معالجه توسط ذرات٬ به سراغ استفاده
289) شمال افغانستان: بازگشت اردوی اتحادی آلمان به میدان جنگ
288) کشف تا حال بزرگترین عدد اولی Mersenne prime
287) بازارهای بورس در نشهٔ سرعت
286) فزیکدانان برای کارخانهٔ بی عیب و کامل ساعت «فورمول» می یابند
285) دفاع از استروئیدها
284) از وقایع نادر استرونومی
283) در جست و جوی سیاره های (extrasolar)
282) ستراتیژی اوباما در افغانستان٬ نخست برآمدن٬ باز ماندن
281) نظر جدید در مورد « هورمون مهر و محبت»
280) آیا آخرین « ثانیهٔ اضافی درتعیین وقت » تهدید می شود؟
279) اهمیت ترجمه ها: مسؤولیت چند زبانی
278) یک نظر به اوایل کائینات
277) تقلیل مشخصات در یک حد معقول و کارآمد در سیستم های شبکه بندی شده
276) شکاری های سویسی سیارات
275) آوازهای رنگارنگ٬ (terce) شیرین٬ حروف رنگ آمیزی شده
274) مصاحبهٔ معلوماتی: در آغاز همکاری بود
273) یک تلسکوپ عظیم برای رادیو استرونومی
272) پرواز آزمایشی انقلابی٬ شش مرتبه سریعتر نسبت بصوت
271) جُست و جُوی مشکل در پَییِ حیات اَولی
270) نشست در واحهٔ مریخ
269) « در مغز نمایش٬ روی صحنه های متعدد جریان دارد »
268) «ذرهٔ هیگس» نزدیک به دستیابی است
267) کنفرانس افغانستان در توکیو
266) تجرید٬ مایع و ذخیره
265) جلو نویترینوس گرفته نمی شود
264) جزایری پوشیدهٔ ذهن انسان
263) آثار نیاکان در صفات ارثی ما
262) چهار هزار متر زیر سطح یخ
261) آپس (Apps) برای طبیبان
260) مکعب ها در پروازِ صفآرائی
259) انرژی بیشتر برق از تولید حرارت ضمنی
258) بیلانس تلخ افغانستان, کرزی با امریکا قطع مناسبات می کند
257) تنفس کنندگان آهن
256) « روبوت robot » به حیث معاون در اتاق بزرگ عملیات
255) « سپینترونیک Spintronik» برای کمپیوتر فردا
254) متحدین جدید پاکستان: همراه با اسلامیست ها و چینائی ها برضد امریکا
253) «ادوین هبّلEdwin Hubble » در احیایی شهرت
252) مانع برای نـُویترینوس Neutrinos به سرعت ماورای نور
251) سلول آفتابی روی سطح انعطاف پذیر
250) آغاز برای بکار گرفتن سیستم نویگاسیون از طریق ستلایت برای اروپا
249) بهمپیوستن عالی و کمی دیرتر در فضا
248) یک نظر دقیق در قلب
247) خلانیدن نوک سوزن در پوش زمین
246) بیولوژی انتحار٬ أثرات متقال بین تجارب و ژِن ها٬ در سلوک خود کشی تأثیر انداز است
245) افغانستان – پروتوکولهای شوروی
244) ضررهای ضمنی مرض سرطان
243) به شهرت تلسکوپ هبل(Hubble) صدمه می رسد
242) سقط جنین در آسیا، بزرگترین کلوپ مردان در جهان
241) آماده کنندۀ راه عصر جدید، باقدرت کامل(بخار) به یک زمان نو
240) مناقشه با صندوق وجهی بین المللی (IMF)، افغانستان را افلاس دولت تهدید می کند
239) یکنوع ماشین توضیح کنندۀ جهان
238) وظیفۀ ناتو در افغانستان، « فضا تیره می شود»، مصاحبه با سپـنـتا
237) ریکارد سرعت: محققین 26« تیرابیت» را در یک ثانیه انتقال می دهند
236) کار برد تخنیک های پوشیده در جنگ، اردوی غیر مرئی امریکا
235) جواهر تهدید شدۀ ابحار
234) امکان کشف یک واقعۀ غیر عادی, محقـقـین در راه حل یک معمای « قدرتِ پنجم طبعیت »
233) « فوکوشیما» به همه ارتباط می گیرد: از حادثات ریآکتورها در جاپان چه باید آموخت
232) افغانستان: اردوی امریکا از فوتوهای وحشت آور معذرت می خواهد
231) ما همه «موتانت » های معیوب هستیم
230) حملۀ چین بر دالر
229) القاعده و انقلاب، دولت خدائی؟ نه خیر تشکر
228) فرصت های اخیر«کیلوگرام اولی» شمار می گردد
227) از زباله به مواد خام کمیاوی
226) بزرگترین حلقۀ سیارۀ « زحل »
225) معلومات علمی: نیم مؤنث، نیم مذکر
224) چرا در خزان جنگلات به رنگ سرخ می درخشند؟
223) اسناد امریکا در مورد کرزی
222) کاربن دای اوکساید (CO2) در زیر زمین به کجا جای دارد
221) ضرورت «مس» برای موتر های برقی
220) چییس های جامع (یونیورسال) ذخیره
219) پرداخت های وجوه نقدی رژیم ایران
218) رئیس جمهور افغانستان: ایران باید برای آمر دفتر کرزی پول تهیه کرده باشد
217) سَرکـِت های جریان الکترونیک (circuits) از خط تولید
216) تنقید شدید ازکمپنی های امنیت در افغانستان
215) افغانستان:طالب ها با کرزی در مورد صلح مذاکره دارند
214) بحران بانکی در افغانستان، کازینوی(Casino) کابل
213) به عقیدۀ هاوکینگ (Hawking) کاینات بدون خالق به وجود آمده است
212) افغانستان دارائی های بانکی سهمداران را تعطیل می کند
211) بحران مالی در افغانستان
210) چطور باید توربین های بادی برای ابحار باز، آماده شوند؟
209) قربانیان بیشتر ملکی در افغانستان
208) وانمود کردن یک مؤفقیت غیر واقعی
207) عکس العمل های هوشمندانه در مورد فاش شدن اسناد سری
206) پروتوکول های افغانستان :فاش ساختن اسناد جنجال برانگیز جنگ
205) دست آورد های تخنیک
204) فساد اداری: افغانها میلیارد ها پول امدادی را به خارج می کشند
203) افغانستان، پسخانۀ (گوشۀ خلوت) همسایگانش
202) مناطق کشف ناشدۀ مواد خام
201) اضلاع متحدۀ امریکا ذخایر عظیم مواد خام را در افغانستان یافتند
200) پاکستان و جرگۀ صلح: مصاحبۀ شپیگل آنلاین با حمید گل، سابق رئیس استخبارات پاکستان
199) اشعۀ لیزر، آماده کنندۀ طریق مؤفقیت
198) پهره داران خاموش ما را از فضا تعقیب می کنند
197) در وقت غیر مناست در قرارگاه غیر مناسب
196) فضای مکدر بین کرزی و اضلاع متحدۀ امریکا
195) بیلانس مخلوط در هلمند
194) پا کستان در برابر دستگیری طالبان منتظر مکافات است
193) افغانستان دکترین جدید جنگ را تحمیل می کند
192) ستراتیزی غرب برای افغانستان در قالب آزمایش
191) تعیین موقعیت ها یا نقاط نظر جدید در فضانوردی
190) بتری های جدید برای موترهای برقی
189) ثبات افغانستان بدون همسایه هایش ممکن نیست
188) ستراتیژی جدید در افغانستان, تهاجم بعد از اطلاع و اخطار
187) معلومات از بلند رفتن حرارت در کرۀ زمین
186) جهان واقعی به حیث و سیلۀ تماس ِ استفاده کننده
نظری به جهان کمپیوتر

185) کرزی دست آشتی دراز کرد
184) وظیفۀ عمدۀ اردوی امریکا، استقرار ثبات در مناطق بحرانی
183) ستراتیزی افغانستان, شش قدم تا حل مشکل طالبان
182) انرژی برق، مهمترین دستآورد قرن بیست
181) فعالیت های کورکورانه بر ضد ترور، ممد واقع نمی شوند
180) ضربۀ شدید به امریکائی ها در افغانستان
179) بی خوابی و ضررهای آن برای صحت
178) من از دروغ نفرت دارم
177) تقویۀ نور در فیبر (Fibre) نوری
176) اسباب آغاز دوبارۀ ناتو در افغانستان
175) بن لادن چطور از چنگ امریکائی ها به پاکستان فرار کرد
174) اوبامه در همکاری مجبوری با کرزی راضی گردید
173) اوبامه در جستجوی ستراتیژی خروج
172) توربین های بادی بسرعت ایجاد می گردند
171) به سلسۀ نوشتۀ (یادش به خیر چه روز های بود)
170) نقشه برداری فلزات ضروری و آیندۀ آنها
169) کلانترین اشتباه ِ داروین
168) رئیس جمهور جدید امریکا سخن گوی خوب است
167) باز گشت کنندگان افغان اکثرا ً معتاد به هیروئین می باشند
166) پاکستان، کشوریکه به پدران معنوی خود خیانت می کند
165) افغانستان هنوز هم انتظار رئیس جمهور جدید خود را می کشد
164) اقتصاد افغانستان امید وار کننده نیست
163) هنوز هم ارسال قطعات بیشترِ نظامی به افغانستان؟
162) قندز زمین ماین گذاری شده برای ناتو
161) تعلل کشورهای اروپائی در دامنۀ هندوکش
160) تلفات سنگین اضلاع متحدۀ امریکا در افغانستان
159) یک دلگرمی برای افغانستان
158) قطعات نظامی امریکا در افغانستان تحت فشار قرار دارند قوماندان جدید در آستانۀ موجودی (اِنو ِ نتار)
157) ازدیاد خشونت ها قبل از انتخابات در افغانستان
156) سیسیوفوس(Sisyphos) در افغانستان
155) مبارزۀ سرطان با ذره های فلزی به حجم نانو
154) جنرال برتانوی می گوید: جنگ ِ افغانستان جنگ ِ نسل ِ ماست
153) آفتاب در خواب است
152) بازگشت به مراحل اولی کاینات
151) پُوکرائتلاف ِ ماهرانۀ کرزی
150) دروازۀ واقعیت در مغز
149) آرزوهای آلمان برای افغانستان
148) دندان ها دروغ نمی گویند
147) ازیک دولت مشروع در ارزگان چیزی دیده نمی شود
146) پاک کاری عمومی درجمع آوری <br>هیوپر تکست( Hypertext )
145) بازار اختطاف ها در افغانستان چوک است
144) کمپیوتر یا ریاضی دان های بی پروا
143) بحث روی نظریۀ داروین هنوز خاتمه نیافته است
142) خواب بهترین دواست
141) یکی می گیرد و دیگری می پردازد
140) اضلاع متحدۀ امریکا رئیس جمهور کرزی را هرروز بیشتر به حیث پروبلم می بینند
139) رمز کامل قدرت کاتالیوز Katalyse
138) موانع برای اوبامه در راه سیاستِ افغانستان, سفر نمایندۀ خاص امریکا، هولبروک در منطقه
137) در جستجوی عنصرساختمان یک حافظۀ کمپیوتری-بصورت جهان گیر (universal)
136) مواد سوخت مایع از ذغال به حیث بدیل تیل
135) آلماس تولید کردن دیگر جادوگری نمی خواهد
134) مخابرۀ تلفونی از هوتل تاج محل
133) میلان گله یی و عکس العمل های دهشت آور درعوض ِعرضه و تقاضا
132) یک ثانیه یی اضافی برای شب سال نو
131) در دروازۀ جیو پولیتیک
130) تنها قوای نظامی کافی نیست
مصاحبه با جنرال داوید مک کیرنان، قوماندان قوای ایساف و قوای امریکا در افغانستان

129) تولیدات تقلبی سالانه چندین صد میلیاد دالر به اقتصاد جهان صدمه می رساند
128) شناسائی جسد شهید مرحوم محمد داوود بانی جمهوریت
و اولین رئیس جمهور افغانستان

127) اصلاح اخلال ریتم قلب تو سط جریان برقی
126) سقوط حرارت در شمال بمرور 6هزار سال
فهم کمترِ نوساناتِ کوتاه و دراز مدت تمایل (تِرِند) را نمایان می کنند.

125) کی در جهان حکومت می کند ؟
124) بحران جهانی آزادی
123) از کدام حد شعاع آفتاب مضر تمام می شود
122) ماندن اردوی غرب در هندوکش دراز مدت خواهد بود
121) غفلت قابل جزا در زراعت افغانستان
قلت مواد خوراکی نظر به فساد اداری و عدم موجودیت وسایل

120) فشار خون باید درست عیار شده باشد
119) آب های زیرزمینی و روی زمینی در قمر زحل بنام تیتان
118) بوش حملات زمینی را بر پاکستان منظور کرد
117) بازوی ناتو تا کجا می رسد؟
116) مکتب اپتدائی جهان شمول برای جهاد / پروپاگند اسلامیست های افراطی از طریق اینترنت و راه بلدی به تروریزم
115) ابعاد جهانی نرخ انرژی از دست نامرئی ا َوتوکرات ها
114) گروگان گیری- نامه نگاران- رشوت خوری پولیس و مامورین عالی رتبه
113) رئیس جمهور کرزی در افغانستان کمتر رفیق و دوست دارد
112) استعفای مشرف، نَفَس تازه کردن قبل از بحران دیگر
111) ساختمان های پنهانی « نانو» قابل دید می شوند
110) ناسا: آنجا که بشر تا حال پا نگذاشته است
109) تمرین واقعیت در هندوکش
108) فعالیت دو رده یی در کمپیوتینگ موازی، کو شش های تحقیقاتی عمیقتر می گردند
107) « پایان یونیورسالیتی (همه جانبه) » تهیه پروگرام های موازی کمپیوتری تغیری طرز تفکر را ایجاب می کند
106) موفقیت های قلیل مبارزه در برابر مواد مخدر در افغانستان
105) چهره ها باید دقیق شناخته شوند , نقطه یی شکست تخنیک بیومتری
104) خاطره یی از نشرات رادیو افغانستان، ماه حوت سال 1355هـ ش
103) بازگشت تولید مواد مصنوعی به مزرعه
102) «سوپرا هادی جریان برق» که با آن هیچگاه محاسبه نشده بود
101) مفهوم های از جهان مواد خام
100) سیستم کوردینات (coordinate system ) در مغز
99) خواب تحفۀ است برای حافظه
98) « تکنولوژی- نانو » - نسخۀ طبابت بهتر
97) مغز چطور خشونت ها در سکرین تلویزیون را جذب می کند
96) اتوم های سرد در قفس های نوری
95) کمپیوتر بحیث وسیله در تداوی روانی
94) تکت ساعت داخل وجود، سیر حیات را تعیین می کند
93) تسریع (تعجیل) عجیب در نظام شمسی
92) نانو تکنو لوژی – تکنولوژیی آینده
91) توریزم در فضا
90) گفتگوی اختصاصی بی بی سی با حامد کرزی، قسمت اول و دوم
89) زن بودن در جاپان
88) ایران و بد امنیتی جمعی
87) موضوع افغانستان و مشکل حکومت کانادا
86) رشد نفوس جهانی و قلت منابع
85) آشتی با طالبهای افغانستان
84) بوش در پیچ و خَم شرق نزدیک
83) اطلاعات الکترونیکی یا معجـزۀ تمام عیار
82) ثبات یا دیموکراسی در روسیه؟
81) امریکا برای چه مقصد به استخبارات خود ضرورت دارد
80) با وفات بابای ملت یک فصل مهم تاریخ افغانستان بسته شد
79) راپوریکه زنگ خطر را به صدا می آورد، متخصصین اقلیم در ملل متحد سناریوهای مشکل را نشان می دهند
78) گروپ های معمول برق بعد از یک صد سال ؟
77) در راه الله و یا در راه ملت، اردوی پاکستان از طرف اسلامیست ها به مبارزه دعوت می شود
76) ایران به حیث -همسایه نیک- افغانستان؟
75) - بازی بزرگ - در قسمت ایران خطرناک است
74) افغانستان، هدف گوله توپ برا ی یک مشت دالر!
73) پشتی بانی حقوق بشر با قدرت نظامی ؟
72) تبصره بر نوشتۀ میرمن ملالی موسی نظام: « بیست و شش سرطان ورق دیگری از تاریخ »
71) خون ریزی در پاکستان
70) از نشرات رادیو افغانستان. سردار محمد داود بتاریخ 26 سرطان 1352 هـ ش اولین جمهوریت افغانستان را چنین اعلام می نمایند. (اودیو )
69) مناظرۀ شدید روی جهاد و شهادت
68) رقابت طرح راکت های فضانوردی بین سوپر پاور ها
67) آواز - پیپس - که جهان را تغییر داد
66) تحقیق تخنیکی در قطب شمال
65) انکشاف وصلح در افغانستان لازم و ملزوم یک دیگراند
64) 60 سال هند و پاکستان
63) طالبی شدن پاکستان – افسانه و یا واقعیت؟
62) بازی پوکر در قطب
61) آیا هراسی بدون انتها تهدید می کند؟
60) ریاضی در خدمت عمل
59) از بنیاد گذاری اولین جمهوریت افغانستان 34 سال می گذرد
58) تبصره بر کتابِ تاسیس و تخریب اولین جمهوریت افغانستان (تالیف داکتر حسن شرق)
57) صعود بی پیمانۀ تولید تریاک در افغانستان
56) ستراتیژی طالبان در ازدیاد قربانیان ترور
55) گِره مشکل افغانستان، به آسانی باز نمی شود
54) اردوی خوش به رضا درافغانستان، ضامن امنیت نیست!
53) حکمفرمائی مشرف به سر می رسد
52) دورۀ دیگرِ طغیان ِ روی آفتاب چقدر شدت خواهد داشت
51) پارلمان افغانستان منحل گردد
50) "سوپر دالر" را کی می سازد؟ کوریای شمالی یا (سی آی اِ)
49) هزار و یک شیطنت دیگر . . .
48) سیاست خارجی چین نشانۀ از واقعبینی را تفهیم می نماید
47) مذاکرات بین مشرف و بوتو
46) مصالحۀ ملی، جبهۀ ملی و هزارو یک شیطنت دیگر که باید انتظار آنرا کشید
45) امیل (حمایل) مروارید ِ چین در بحر هند
44) سیاست دو پهلوی جنرال مشرف و جامعۀ ملل
43) سیگنال خطر از افغانستان
42) طالبان، دشمن هدف قرار داده شده
41) عدم هم آهنگی اعضای ناتو در تعقیب روش در افغانستان
40) وضع ِعادی ولی غیر تسلی دهنده
39) مناقشاتِ اهداف ناتو در افغانستان
38) «هیچگاه فساد اداری به این شدت وجود نداشت»
37) «ریگا» - ناتو درمضیقه و مشکل افغانستان
36) آلمان 1950م، افغانستان 2006م پنجسال بعد
35) آیا افغانستان را تجزیه تهدید میکند ؟
34) نیرو های بین المللی حافظ صلح در افغانستان در ریگروان گیر مانده اند
33) کرزی پوست پشک را برخ کشیده است
32) یک راز کثیف
31) نهاد های ضعیف دولتی در افغانستان
30) پروژۀ افغانستان به لغزش مواجه است
29) بحران افغانستان از کجا شروع گردید؟
28) روزسیاه هفت ثور 1357هـ ش، یک پارچۀ منحوس از تاریخ افغانستان
27) نگاهی به اولین جمهوریت افغانستان
26) چرا سردار محمد داود خان از وظیفه صدارت کنار رفت؟
25) بازساری مواجه بخطر در افغانستان
24) مصروفیت بیشتر ناتو در افغانستان
23) باشورش های کابل زنگ خطربصدا آمد
22) جهان غرب در آزمایش حوصله افزائی
21) پاکستان، دولتی است محکوم به فنا
20) تجلیل از 8 ثور خجالت آور است
19) یاد بودی از شهدای هفت ثور
18) مشکلات حکومت و مردم در صفحات شمال کشور
17) قیام وجمهوریت 26 سرطان 1352 هـ ش
16) هند – عنقریب یک قدرت بزرگ روی صحنه جهانی
15) پیشرفت مجدد طالبان در افغانستان
14) نکات چند از کتاب، بوش در جنگ
13) کمک جامعه ملل، توکیو-برلین-لندن
12) کنفرانس لندن
11) امداد جامعه ملل برای افغانستان
10) درجایی که قانون حاکم نیست زندگی تهور است
9) روش جدید در پالیسی سیاسی افغانستانِ بعد از جنگ
8) اراده سیاسي دولت
7) روز انتخاب جنگسالاران در افغانستان
6) روابط جدید افغانستان با کشور های جهان
5) جمهوریت در افغانستان
4) تجلیل از یک روز ملی
3) از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان یک ربع قرن میگزرد
2) ازانتخاب تازعامت ملى
1) آشتی ملی چطور می توانداعیار گردد
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح:

اسم : کریم عطائی
محل تولد : کابل، افغانستان
تاریخ تولد: ۱۲ماه می ۱۹۲۹م
اسم پدر : شاه محمد
پیشه پدر : ماموردولت

تعلیما ت :
- ۱۹۵۰ م بکلوریا از لیسه امانی
- ۱۹۵۵ م به دست آوردن دیپلوم انجنیری از پولیتخنیک درمونشن درالمان

وظایف :
- ۱۹۵۵ م الی ۱۹۵۷م بحیث انجنیر در کمپنی های تیلفونکن و زیمنس در المان
- ۱۹۵۷ م الی ۱۹۶۲م بحیث انجنیر در ریاست تخنیکی رادیو افغانستان
- ۱۹۶۲ م بحیث رئیس تخنیکی رادیو افغانستان
- ۱۹۷۲ م بحیث معاون فنی ریاست " دافغانستان د برشنا موسسه"
- ۱۹۷۳م بحیث رئیس رادیو افغانستان
- ۱۹۷۵م بحیث وزیر مخابرات در دولت جمهوری افغانستان

۱۹۷۸م الی ۱۹۸۰م محبوس سیاسی، تحت رژیم کمونیستی در زندان پلچرخی در کابل
۱۹۸۲م مهاجرت از وطن به پاکستان و سویس
۱۹۸۴م الی ۱۹۹۳م بحیث منیجر پروژه های تخنیکی در بانک (یو، بی، اِ س)٬
سویزرلند
۱۹۹۳م نسبت کبر سن سوق به تقاعد

آثار:
- کتاب تحت عنوان " مجموع نوشته ها" جنوری سال ۲۰۰۲ م
- یک سلسله مقالات و تحلیلها با محتویاتِ از تحولات و جریانهای سیاسی افغانستان،
تتبع و نگارشها در مسایل علمی، فنی و تحقیقی، ترجمه ها و مسایل متفرقه که شمار
آنها تا اکنون (نومبر ۲۰۱۳) به ۳۰۷ اثر نشر شده می رسد.

**********


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved