Skip to main content

اخبار روز

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > اخبار روز > AgoNews > نشست اعتراضی زنان، "نه خاموش نه ناپدید و نه هم کم می‌شویم"  

AgoNews: نشست اعتراضی زنان، "نه خاموش نه ناپدید و نه هم کم می‌شویم"

عنوان

منبع

تاریخ

شرح

Attachments
Created at by
Last modified at by

عنوان خبر

نشست اعتراضی زنان، "نه خاموش نه ناپدید و نه هم کم می‌شویم"

منبع

رادیو آزادی

تاریخ

7/5/2022 12:00 AM

شرح

 

در ادامهٔ عکس العمل ‌ها به نتایج نشست سه روزه به گفته حکومت طالبان "علمای دین افغانستان" که در کابل برگزار شده بود، نهادی زیر نام مکتب انتقادی به روز یکشنبه در یک نشست اعتراضی با مخاطب قراردادن طالبان خواست ‌های ‌شان را مطرح کردند.

آینور ازبیک، یکی از اشتراک کنندگان در این نشست گفت: "این را فراموش می‌ کنند که سطح دانش زنان دو قرن بیشتر از آن‌ ها است، حضور زنان در جامعه مهمتر از خشونت و تفنگ است، با نفی کردن نفی نمی ‌شویم، با کتمان کردن ما خودشان کتمان می‌ شوند، شاید کشته شویم و یا هم اسیر شویم و یا هم چند روزی خاموش ساخته شویم، اما برای ده ‌‌ها زن مظلوم و بیچاره ده‌ ها روز هشت مارچ را تجلیل خواهیم کرد. ما نه خاموش می‌ شویم و نه ناپدید می ‌شویم و نه هم کم می ‌شویم."

نازیه سحر یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نشست اعتراضی ادعا می‌ کند که جامعۀ افغانستان امروز با گروهی رو به رو است که در مقابل حرف ‌های خلاف ‌شان، به جای شنیدن و حل آن، مردم را شکنجه و زندانی و یا هم تهدید به کشتن می ‌کنند. او می ‌گوید، زنان افغان برای مطالبهٔ همۀ حقوق‌ شان به شمول آموزش دختران و کار زنان ادامه می ‌دهند: "زنان افغان امروز با آگاهی کامل برای مطالبهٔ حق ‌شان وارد میدان شدند، آن ‌ها باید بفهمند ما برای خود به این کار ادامه می ‌دهیم تا دروازه‌ های مکاتب دختران را باز کنیم، زنان از خودشان نمایندگی کنند و اگر جامعهٔ انسانی به دست آمد برای ‌شان هویت سیاسی و اجتماعی به دست آورند."

این زنان می ‌گویند، طالبان و یا هیچ گروهی دیگر نظریات ‌شان را بالای زنان عملی نکنند و به محروم کردن آنان از حقوق ‌شان ادامه ندهند.