Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین  

مطالب نشر شده از نسیم اسیر  در پورتال افغان جرمن آنلاین:
تحریری
 
1: به غرض همدردی به آفت رسیدگان پنجشیر!
2: نامه به ناهید !!!
3: جهان در چنگال یک قدرت!
4: سرمه های آزموده!!
5: تلاش صلح با طالبان!!
6: همه کس ایرانیست!!!
7: ورطه طوفان
8: شعار و شعور طالبان!
9: تـــوانـــایــی زن
10: بــاده در خـفـا
11: شکوه از کی؟
12: هر سال حج؟؟
13: انتقال قدرت در افغانستان!
14: دنیای دروغ
15: نـقـطـــۀ آغـــــاز!!
16: پیشوای آزادی !!!
17: مردم به تنگ آمده اند !!
18: در غزه هر روز آتش می بارد!!
19: درد های پایان نا پذیر!
20: تحول - همگرایی
21: گویند کـه در کـلـه اگـر ریش نباشد
22: دال و چپاتی دشمن
23: بیادبود از استاد ضیاء قاریزاده
24: جشن نوروز
25: پیران وپیشوایان زمانه!!!
26: سال پاروسال نَو!!!
27: شب یلدا گذشت!!!
28: درد پایان ناپذیر!!!
29: عید قربان درغربت !!!
30: بگیریش که نگیریت !!!


صوتی


مطالب نشر شده از این نویسنده در بخش تحلیل ها
1) دور نمای صلح در کنفرانس تحت نظر ملل متحد در دوحه
2) اولویت ها و رسالت نویسندگان
3) رسالت ژورنالیزم متعهد در یک جامعه ی بسته
4) در جنگ، اطلاعات قدرت است
5) آیا تطبیق موافقتنامه ی دوحه حتمی است؟
6) زنگ خطر: بهانه ی پاکستان برای تهاجم نظامی بر افغانستان
7) تهاجم فرهنگی چیست؟
8) سر بازان خوشبختی
9) معیار ها و قضاوت ها
10) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم( بخش هفدهم و پایانی )
11) روش کار ژورنالیست در جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک
12) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ( بخش شانزدهم )
13) رسالت رسانه ها در یک فضای مختنق
14) ژورنالیز م دوست یا دشمن مردم (بخش پانزدهم)
15) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ( بخش چهاردهم)
16) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم( بخش سیزدهم)
17) زبان فارسی دری نه عقیم است و نه تنها شاعرانه
18) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم (بخش دوازدهم)
19) تفاهم فرهنگی تسهیل کننده ی وفاق ملی
20) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم( بخش یازدهم)
21) ژور نالیزم دوست یا دشمن مردم(بخش دهم)
22) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ( بخش نهم)
23) باز هم افغانستان و بازی بزرگ دیگر
24) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ( بخش هشتم)
25) کشته شدن الظواهری نقطه ی عطف در مناسبات جهان با طالبان
26) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم (بخش هفتم)
27) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم( بخش ششم)
28) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم(بخش پنجم)
29) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم (بخش چهارم)
30) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم (بخش سوم)
31) ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم (بخش دوم)
32) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم (بخش اول)
33) گذرگاه صعب العبور صلح
34) صداقت و بی طرفی حافظ اعتبار یک رسانه ی گروهی
35) آیا فارسی، دری و تاجیکی سه زبان جدا از هم اند ؟
36) نقش لویه جرگه ها
37) درسی که باید از تاریخ آموخت
38) حق اظهار نظر و فکر
39) متن سخنرانی هدا خموش نماینده ی معترضان افغانستان در نشست اسلو
40) توضیحی بر استفاده از نام مستعار در جهان
41) علامه سمندر غوریانی هم به ابدیت پیوست
42) منار جام شاهکاری بی ‌نظیر در هنر معماری
43) ضرورت یاد دهانی از موازین و اصول آزادی بیان
44) گذر از جنگ به صلح
45) فرود آمدن طیاره های نظامی بر پایگاه هوائی بگرام
46) افغانستان هم محور اتحاد قدرت ها و هم دلیل اختلاف آنها
47) آیا جنگ یگانه وسیلهٔ رسیدن به هدف است؟
48) آزادی بیان و فکر
49) به بهانهء روز جهانی مطبوعات
50) تاریکی بر فراز کابل
51) بن بست ها در مسیر صلح افغانستان
52) تازه های از کنفرانس ماسکو
53) موافقتنامهء دوحه منشآ بن بست دررسیدن به صلح
54) موضعگیری طالبانی حکمتیار
55) معرفی خواجه عبدالله انصاری در قاموس کبیر افغانستان
56) جنگ نیابتی که طالبان در افغانستان در خواهند داد
57) پیشنهاد روسیه به افغانها برای کشتن سربازان امریکائی
58) آقای رئیس جمهور از افغانستان خارج نشوید
59) مولانا جامی ابر مرد معرفت انسانی
60) خدانگهدار جهانی شدن، عصر ملی ‌گرایی و تلاش برای خودکفایی بیشتر
61) موضع همسایگان در تامین صلح در افغانستان
62) رتبه های نظامی و اعزازی
63) عوامل بحران در افغانستان
64) حُب و بُغض در نگارش
65) تلاش برای ساخت دستگاه تنفس مصنوعی؛ کار شناسان هراتی به دنبال نجات بیماران کرونایی
66) ضرورت پیشگیری از بحران در افغانستان
67) پاکستان، پیروز موافقتنامۀ صلح
68) اگر صلح بر قرار شود
69) بن بست ها در مسیر صلح
70) صلح از سه مسیر جداگانه
71) حد و حصر آزادی بیان
72) چرا ترمپ و بایدن نمی توانند قوا را در افغانستان کاهش دهند
73) آیا ترمپ جنگ طولانی افغانستان را خاتمه خواهد داد
74) نابودی قوای هوائی افغانستان افتخار دیگر پاکستان
75) قطعنامۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح
76) شرایط خاص تدویرلویه جرگه ها
77) کلید صلح: اتحاد موقف ها در مذاکرات
78) هشدار سیگار از خطرات احتمالی در افغانستان
79) استفاده نظامی در صورت نا کامی مذاکرات صلح
80) گرامیداشت قیام بیست و چهارم حوت هرات
81) حفاظت زبانهای رسمی افغانستان
82) آشفته بازار رسانه های همگانی
83) هریرود در افغانستان، اقتباس از الگوی ایران؟
84) موضعگیری طالبانی حکمتیار
85) سالگرد خروج شوروی از افغانستان و خواب امارت اسلامی طالبان
86) مقابلۀ دو قدرت بزرگ جهان در افغانستان
87) داستان غم انگیز غازی امان الله خان در غربت
88) تأملی برطرح توافقنامۀ احتمالی صلح حکومت، طالبان و امریکا
89) حقایق پشت پردۀ سیاست امریکا در افغانستان
90) پاکستان دروازه بان صلح افغانستان!
91) جنگ و صلح نیابتی
92) چگونه می توان آیندۀ افغانستان را تأمین نمود
93) صلح در پنج ماه یا پنج سال؟
94) تصویر مبهمی از جنگ و صلح
95) احتمال التوای انتخابات ریاست جمهوری
96) زعامت ملی ضامن صلح و ثبات
97) زمینه سازی برای مذاکرات صلح با طالبان
98) آیا صلح در افغانستان به دسترس هست؟
99) خواجه عبد الله انصاری
100) فرار از ظلمت
101) احساس شکست قبل از انتخابات
102) تلاش برای محدود ساختن زبان ها
103) هنر افغانستان در عرصۀ تاریخ
104) دور نمای مکدر صلح در افغانستان
105) تکرار درد آور تاریخ
106) اجماع منطقوی برای صلح با دو هدف متقابل
107) غزنی قربانی صلح
108) انتخابات و مشکلات بر گزاری آن
109) صلح با طالب به چه بهائی
110) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
111) تقدیر از زن افغان این آزادۀ اسیر
112) گُنه کرد در بلخ آهنگری
113) روز سیاه ششم جدی
114) از هم گسیختگی جمعیت اسلامی
115) لویه جرگه و نقش آن در حیات سیاسی افغانستان
116) علل شدت حملات انتحاری
117) بحران افغانستان؛ نگرانی ها و منافع منطقه و جهان
118) آیا پاکستان این بار صادق خواهد بود
119) تأملی بر مناسبات افغانستان و پاکستان
120) سی و هشتمین سالگرد قیام هرات
121) ارزیابی ستراتیژی امریکا برای افغانستان
122) حکمتیار و معادلۀ سیاسی افغانستان, قسمت سوم و آخری
123) حکمتیار و معادلۀ سیاسی افغانستان, قسمت دوم
124) حکمتیار و معادلۀ سیاسی افغانستان
125) ششم جدی سیاه ترین روز در تأریخ افغانستان معاصر
126) مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در کنفرانس قلب آسیا
127) نام مستعار
128) زعامت صادق، کیمیای سعادت
129) تاملی بر نشرات بیرون مرزی و آزادی بیان
130) تغییر نام «بند سلمه» لجاجت سیاسی یا بخشش حاتم طائی
131) علل بی اعتمادی به حکومت وحدت ملی
132) انشعاب در گروه طالبان و اتحاد نا مقدس
133) آیا مذاکره با طالبان گره گشای معضلۀ افغانستان است؟
134) افغانستان گره گاه بازی بزرگ دیگر
135) نــوای بــی نوائی
136) پاسخی به یاد داشت ها
137) توضیحی بر: به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان
138) توضیحی بر: به یاد تو سخنور بی همتای ملت افغان
139) استدلال چوبین پای کریم خرم
140) ششم جدی سر آغاز ظلمت بی پایان
141) دفــاع از زبــان هــای افغانستان دفاع از هویت ملی است
142) ارتباط تأخیر اعلام کابینه با مذاکرات صلح
143) قهرمان کیست
144) آیا حکومت وحدت ملی راهی برای حصول هدف هست؟
145) افغانستان محراق منافع و نگرانی های جهان
146) دیموکراسی بی مثال افغانی
147) از «سبز و نارنجی» بوی خون می آید
148) آزادی بیان به مفهوم لجام گسیختگی نیست
149) مجذوب هرات
150) گــروگــان ظــلــمت
151) زندانیان آزاد شده رهبران جنگ های جدید
152) آخرین خدمتگزاری های آقای کرزی به طالبان
153) ارتباط پاکستان درحمله بر میدان هوائی کابل
154) از شایعات تا حقایق انتخابات، آغاز جنگ روانی دیگر
155) سارقین تجهیزات قوای مسلح افغانستان
156) حماسه آفرینی ملت افغانستان ومشارکت ملی
157) اهداف ستراتیژیک آی اس آی پاکستان در افغانستان
158) گورستان تفکر طالبانی
159) به پیشواز نوروز باستان
160) رد پای کرزی
161) مصاحبۀ حامد کرزی با روزنامۀ واشنگتن پست
162) جنگ سرد کرزی و بازی با سرنوشت افغانستان
163) نفوذ آخند های ایران درافغانستان
164) غارت گری دیگرعربها و پاکستانی ها در افغانستان
165) بزرگداشت ازبانوئی شعردری
166) گوردسته جمعی هرات
167) بهانه جوئی ها یا چانه زنی ها و قرارداد امنیتی
168) تلاشها برای رد موافقتنامۀ امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا
169) نقش اقوام درانتخابات ریاست جمهوری
170) آزادی بیان وعقیده ومحدودیتهای آن
171) دور نمای سیاسی انتخابات افغانستان
172) اجماع ملی اصطلاح جدید درسیاست افغانستان
173) بازهم تسلیم طلبی دربرابرهمسایگان متجاوز
174) تبارز چین بحیث بازیگر جدید تأمین ثبات در افغانستان
175) ستراتیژی و تاکتیک های ایران در برابر افغانستان
176) درنگی بر پیشنهادات استاد سیرت
177) حفاظت زبانهای رسمی افغانستان
178) تا یک نفر افغان است، زنده افغانستان است
179) نفوذ ایران و پاکستان در افغانستان
180) اصلاح و یا تغییر نظام سیاسی افغانستان
181) افغانها و انتخابات ایالات متحدۀ امریکا
182) رسالت ژورنالیستها بخش چهارم
183) رسالت ژورنالیستها-بخش سوم
184) رسالت ژورنالیستها-بخش دوم
185) رسالت ژورنالیستها-بخش اول
186) توضیحی بر « اسماعیل خان در جدال قانون»
187) درنگی بر " ملی وحدت" نوشتۀ عبدالباری جهانی
188) دهشت افگنی و نا بکاری سیاست زر و زور
189) درسهای از ده سالی که گذشت
190) راه بیرون رفت از بحران دیگری در افغانستان
191) فرهنگ رکن حتمی وحدت ملی
192) تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان
193) مشوره نه مذاکرات صلح با طالبان
194) رسالت نشرات بیرون مرزی
195) منافع ملی یا مصالح علیای کشور؟
196) معامله گری های سیاسی حکومت افغانستان و عواقب نا گوار آن

به زودی تهیه میگردد