Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین  

مطالب نشر شده از شیما غفوری  در پورتال افغان جرمن آنلاین:
تحریری
 
1: کابل
2: به مناسبت نود و پنجمین سال استرداد استقلال
3: مادر افغان
4: ای مرد
5: پیدای ناپیدا
6: افق گـُنگ
7: پیام مسافر نو
8: چشم به راه
9: اوزان حق*
10: آزادی
11: رنگها و برداشت های من
12: بر خیز ای زن
13: عشق با جنگل
14: چیم و کیم ؟
15: عقیق سوخته
16: من و «لبخند شیطان»
17: گفتگوی مادر و دختر


صوتی


مطالب نشر شده از این نویسنده در بخش تحلیل ها
1) آيا ما یک ملت بیدار هستیم ؟
2) کابوس
3) روز بین المللي پـښتو و شاعري مردم
4) عشق با جنگل، قصه گلستان برباد رفته افغانستان
5) قاموس کبیر افغانستان به حیث یگانه قاموس انلاین زبان دری
6) بهاریه
7) اتحاد ملی
8) رمز عشق
9) تفاوت عمل
10) غبار است در کویر ما
11) ققنوس خیال
12) انا لله و انا الیه راجعون
13) د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کاليزې...
14) استرداد استقلال افغانستان- یاداشتی در مورد موضعگیری بعضی افراد در فیسبوک!
15) ثبات ما در اتحاد ماست
16) الترناتیف
17) با درد و دریغ...
18) القاب علمی در مؤسسات اکادمیک افغانستان
19) درد گناه- قصۀ واقعی
20) القاب علمی در پوهنتون های افغانستان
21) فراخوان
22) سوگند دهمت
23) استرداد استقلال افغانستان
24) حقیقت وجود
25) پروفیسور سید خلیل الله هاشمیان
26) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
27) حقیقت وجود
28) حفظ و صیانت متداوم آزادی سیاسی شایستگی خاص یک ملت می باشد؟
29) کمپاین « #نامم – کجاست؟! »
30) سیمای زن افغان در حماسه و تاریخ- اثر پر بهای تاریخی – ادبی
31) روزی را که نباید فراموش کرد
32) دختر فروشی در افغانستان داغ ننگی بر جبین انسانیت!
33) اشتراک در کار "قاموس کبیر افغانستان" «مکتب تکرار ناپذیر زندگی»
34) آنلاین سازی "قاموس کبیر افغانستان"،گامی مؤثر برای تَحَرک مثبت یک ملت
35) تصویر جامعه در آئینۀ زجر کُشی فرخنده
36) 8 مارچ روز بین المللی زنان جهان
37) قلم مهر
38) آیا کلمۀ «توت زمینی» ارزش درج در کتاب را دارد؟
39) بیداد
40) اطلاعیه در مورد لقب «استاد ادب دری»
41) وارستگی
42) کابل
43) چی ام وکی ام؟
44) شکست
45) مقالۀ محترم مسعود فارانی زیر ذره بین تعقل زنانه
46) مادر و سؤال احترام به او؟
47) درد دل با نویسندگان "سخت نویس" افغان جرمن آنلاین
48) مادر را احترام کنیم، زیرا او یک زن است!
49) گدی گک (نانځکه)
50) با فعالان حقوق زن معرفی شوید
51) عشق با جنگل
52) نسخۀ علاج
53) سقوط انسانیت
54) طرح پیشنهادی برای موقف زنان افغانستان به دولت
55) تأملی در مورد «رسالۀ روش املای زبان دری»
56) بهبود شرایط زندگی زنان وظیفهٔ اجتناب ناپذیر حکومت وحدت ملی!
57) مشارکت سیاسی و آسیب پذیری زنان
58) به مناسبت نود و پنجمین سال استرداد استقلال
59) اظهارسپاس و امتنان
60) فراخوان زنان افغان
61) ندای زنان افغان به ارتباط پروسۀ انتخابات
62) افغانستان نمی میرد- داستان حقیقی
63) نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری
64) مادر افغان
65) انتخابات، مشارکت زنان و کمپاین «تفکر، تحریر و عمل»
66) عشق و نفرت
67) تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن
68) نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی
69) بر خیز ای زن - به مناسبت روز جهانی زن
70) کمپاین تفکر، تحریر و عمل
71) آیا مسئلۀ زن موضوع دست دوم در جامعۀ افغانی است؟
72) خوشبختی در بدبختی
73) نامۀ دختری به پدران وطن
74) آب بازی زنان در شهرماربورگ پانزده ساله شد- درسهای از دیموکراسی
75) افــــق گـُـنگ
76) نظری پیرامون نشر مطالب در سایت های مختلف
77) افـق گــُنـگ
78) پیام مسافر نو
79) زخــــم اجـــــل
80) چشم به راه
81) آزادی
82) «رنگها» و برداشت های من
83) دین، روشنفکری و مسئلۀ زن در کشور
84) گلایه زنان !
85) دین، روشنفکری و مسئلۀ زن در کشور
86) سخنی از مادر افغان
87) پشتیبانی از قانون منع خشونت علیه زنان
88) قطعنامه مظاهرۀ مورخ 8 جون 2013 فرانکفورت
89) بر خـــیـــز ای زن
90) پیام عاجل و ضروری برای اقدام جمعی
91) هرعمل در مجموع برجامعه تاثیر گذار است (درخواست کمک)

دریازده دلو۱۳۳۷خورشیدی در یک خانواده تعلیم یافته در کوچۀ وزیرشهر کابل چشم به جهان گشوده ام. بعد از سه سالگی فامیلم از خانه پدری اش مستقل شده و در دوراهی برشناکوت مسکن گزین گردید. مکتب را در لیسۀ رابعۀ بلخی تمام نموده ام ودر سال ۱۹۷۵براساس نمرات امتحان کانکورحایز بورس تحصیلی در رشتۀ انجنیری زراعتی در بلغاریا گردیدم. با بازگشتم در وطن در سال ۱۹۸۱ شامل کادر علمی پوهنتون کابل شده ودر فاکولتۀ زراعت مصروف تدریس گردیدم. با علاقۀ مفرط به تدریس نسل جوان، نوشتن آثار علمی و تحقیقات ساحوی پرداخته و در طول ده سال، آخرین رتبۀ علمی ام را به رتبۀ پوهندویی دفاع نمودم. متاسفانه شرایط برای زیستن و کار بیشتر در وطن برایم مساعدت ننمود. در اوایل سال ۱۹۹۲ با شوهرم نورمحمد «غفوری» و اطفال خوردسال مجبور به ترک وطن شدیم و درکشور آلمان اقامت اختیار نمودیم.
در آلمان از همان ابتدا به آموختن زبان پرداخته و در رشتۀ مشوره های اجتماعی و امور قرضداری دوباره در چوکی تعلیم نشستم و در نتیجه در همین رشته کار را آغاز نموده که تا حال ادامه دارد. علاوتاً در قسمت انتگراسیون خارجی ها نیزمصروف کار میباشم.
یک قسمت زیاد وقتم را صرف کارهای اجتماعی رضامندانه مینمایم. از سال ۱۹۹۴ به اینطرف سِمَت رئیسۀ انجمن غیر انتفاعی صنایع دستی افغانی را که فعلاً به نام انجمن مدد رسانی افغانی یاد میشود، به عهده دارم و در ایجاد و پیشرفت یک تعداد از انجمن ها و اتحادیه ها که هدف عمده آنها اتحاد ، همدلی و دموکراسی افغانی میباشد، سهم فعال گرفته ام.
علاقه مفرط به ادبیات دارم. سروده های دارم که در آیندۀ قریب در مجموعه ای زیر نام "آۀ نارسا" به چاپ خواهد رسید. گاهگاهی داستان کوتاه هم مینویسم.
بزرگترین آرزویم استقرار صلح، پیشرفت وطن و آرامی هموطنان عزیزم میباشد. درحدود امکانات میکوشم تا زن افغان دراین پروسه سهم فعال داشته وبالاخره بحیث عضو متساوی الحقوق جامعه عرض اندام نموده و نگذارد که نسل آینده چون پیشینان شان بجای مهر و محبت، تخم خشم و کینه را در دامان مادر وطن بکارد. شاید این همه آرزوی های نیک در طول حیات خودم میسر نگردد، ولی در هیچ کار شخصی و اجتماعی این هدف از نظرم غایب نمیماند و من معتقد ام که مایه گذاری های خُرد وبزرگ امروز نتایج متناسب را در آینده به بار خواهد آورد.