Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین  

مطالب نشر شده از رووف روشان  در پورتال افغان جرمن آنلاین:
تحریری
 
1: بهشت مادر
2: بهشت مادر
3: قسم به سخی‌ جان
4: كه پسرلي راشي


صوتیداکتر رووف روشان

داکتر رووف روشان در ماه آخر سال عیسوی۱۹۴۰ در شهر کا بل بدنیا آمد. تحصیلات ابتدایی‌ و ثانوی خود را در مکتب حبیبیه به پایان رسانید. متعاقب آن از فاکولتهٔ طب پوهنتون کابل فارغ التحصیل و تخصص خود را در رشتهٔ صحت عامه از پوهنتون ییل در شهر نیو هیون ایالت کنتیکت ایالات متحدهٔ امریکا بدست آورد. موصوف همچنان تحصیلات فوق داکتری در رشتهٔ صحت عامه و پلان گذاری صحی‌ انجام داده است. در وزارت صحت عامهٔ افغانستان در پوستهای عمدهٔ ریاست پلان، ریاست موسسهٔ صحت طفل، و ریاست ارتباط خارجه انجام وظیفه نموده و در کنفرانسهای متعد د سازمان صحی‌ جهان در کشورهای مصر، لبنان، کویت، تونس، ایران و پاکستان و هندوستان از افغانستان نمایندگی‌ کرده و عضویت کمیته های مهم سازمان مذکور را داشته است. سازمان صحی‌ جهان که یکی‌ از شعبات اختصاصی‌ ملل متحد میباشد به خاطر خدمات ارزندهٔ داکتر روشان در منطقهٔ شرق مدیترانه مدال داکتر شوشه را در مقر سازمان در شهر ژنیو سویس به وی اعطا کرد. از داکتر روشان مقالات متعددی بزبانهای دری و پشتو به نشر رسیده و همچنان بیانیه هایی‌ هم بزبان های رسمی‌ افغانستان ایراد کرده است.
داکتر روشان همچنان سابقهٔ طولانی‌ کارهای مطبوعاتی‌ داشته سالیان درازی به حیث نطاق و تدویر کنندهٔ پروگرام انگلیسی‌ رادیو افغانستان و پروگرام انگلیسی‌ تلویزیون افغانستان کار کرده است. در مهاجرت، مدتی‌ در وزارت صحت عامهٔ کویت و بعدا” در امریکا به حیث استاد در کالج ها و مکتب های مختلفی‌ انجام وظیفه نموده است. همچنان از گردانندگان اول پروگرام تلویزیونی‌ افغانی‌ در شمال کلیفورنیا بوده مقالات بیشماری در مورد افغانستان منتشر کرده است. از مدت نزدیک به پانزده سال است که داکتر روشان تبصره های هفته وار سیاسی‌در مورد افغانستان بزبان انگلیسی‌ برای تصریح اذهان عامه از طریق انترنت به نشر میسپارد. تعداد این مقالاتنزدیک به ششصد مقاله میشود که مورد استقبال کثیری از خوانندگان جهانی‌ قرار گرفته است. او در عین زمان به حیث دایرکتر سایت مطالعاتی‌ افغانستان فعالیت دارد. داکترروشان درزندگانی‌ خود نقش های متعد دی را بازی کرده است. از آنجمله طبیب، ژورنالست، تحلیلگرسیاسی‌، نویسنده ، شا عر خطیب و نطاق را میتوان نامبرد. ازو مجموعهٔ کوچکی‌ از اشعار نیز بنام آینهٔ حیرت به چاپ رسیده است. مجموعهٔ بزرگتری از اشعار او که به سبک آزاد سروده شده اند زیر کار است.