Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  احمد متین زاهد اساس در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
خلص سوانح احمد متین زاهد اساس <br><br>

ااحمد متین زاهد فرزند محمد قسیم در 7 میزان 1361 شمسی در شهر کابل ديده به جهان گشود. ولسوالی شکرده ولایت کابل سکونت اصلی (پدری) وی میباشد. در طفوليت دروس خانگی و مذهبی را نزد ملاامام مسجد منطقه آغاز نمود و متعاقب آن شامل مکتب پروژه جدید خیرخانه گرديد. دوره های ابتدائيه، متوسطه و لیسه را در مکتب های پروژه جدید خیرخانه (کثیرالااستفاده)، عبدالغفور ندیم و لیسه عالی غلام حیدرخان چرغی درس خواند. در ليسهً غلام حیدر خان برعلاوهً مضامين ديگر درفراگرفتن زبان انگلیسی و کورس های اساسات ابتدایی بسيار ذکی بود و تا ختم ليسهً غلام حیدرخان اين کورس ها را بصورت درست و اساسی آموخت. و نیز در جریان دوره لیسه شروع به تدریس زبان انگلیسی و کمپیوتر در کورس مختلف شهر کابل کرد و چندین دوره فراغت داد. به اثر همين لياقت و مهارتش بود که بعد از فراغت به امتحان کانکور موفق و در فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل راه یافت و شروع به تحصیل کرد. <br><br>
زاهد بعد از یک سال دوره تحصیل در پوهنتون کابل بنابر مصروفیت های نهایت زیاد نتوانست دروس خود را ادامه دهد. وی بعد از این مدت در دفاتر مختلف خارجی و داخلی در عرصه های مختلف کار کرد و تجربه خود افزایش خوبی داده و میدهد. <br><br>
زاهد در از ابتدای دوره لیسه تا اکنون علاقمند نهایت زیاد در جستجوی مطالعه مطالب ادبی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی کرد و آن هم باعث شد تا به نامه نگاری شروع کند. اولین مضمون وی تحت عنوان (آخر چی میخواهید) که در آن آمده بود: گروهایکه در مخالفت با مردم افغانستان اند، باید بگونه آشکار و یا غیر آشکار این موضوع را درک کرده باشند و آن اینست که اگر شما آرامی مردم ( امنیت )، تأمین رفاع اجتماعی، حفظ اصالت افغانی را چه در عرصه فرهنگی و یا سیاسی میخواهید همه را در یک اصل میتوان یافت، مساعد ساختن زمینه تحصیل و آموزش برای اقشار کشور از اناث گرفته تا ذکور مطابق اصل یکه اسلام گذاشته. را ترتیب نموده و بعد از ارسالی و نشر در روزنامه آرمان ملی در این عرصه فرهنگی تشویق شد و خواست تا در زمینه فعالیت های ادبی و فرهنگی نهایت کوشش خود را به خرج دهد. <br><br>


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved