Skip to main content

اخبار روز

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > اخبار روز > AgoNews > انفجار در یک مدرسه ی دینی در ننگرهار ده زخمی به جا گذاشت  

AgoNews: انفجار در یک مدرسه ی دینی در ننگرهار ده زخمی به جا گذاشت

عنوان

منبع

تاریخ

شرح

Attachments
Created at by
Last modified at by

عنوان خبر

انفجار در یک مدرسه ی دینی در ننگرهار ده زخمی به جا گذاشت

منبع

باختر

تاریخ

7/3/2022 12:00 AM

شرح

 
انفجار بمب در یک مدرسه ی دینی در ننگرهار، ده زخمی به جا گذاشت.
این انفجار دیشب در مدرسه ی عثمان زین النورین ولسوالی رودات رخ داده است. یک منبع امنیتی ننگرهار به آژانس باختر گفت که در این انفجار ده دانش آموز این مدرسه ی علوم اسلامی، زخم برداشته است. بمب در داخل این مدرسه ی دینی تعبیه شده بود.
داکتران در یک مرکز درمانی در ننگرهار وضع صحی دست کم دو دانش آموز زخمی شده در این انفجار را نگران کننده گزارش کردند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این بمبگذاری خونین را به دوش نگرفته است. پولیس ننگرهار می گوید که تلاش ها برای ردیابی و بازداشت عاملان این انفجار آغاز شده است.